Hoppa över till innehåll

CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 74% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital. CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 74% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital.

Råvaror CFDs - Produktinformation

Upptäck ett unikt sortiment av handelsbara råvaror, inklusive 27 stora marknader utan fasta löptider*. Upplev av de minsta spreadarna för råvaror på marknaden utan försäkringskostnader.

* När det gäller DFBs finns det en givet förfallodatum vid någon tidpunkt i framtiden.

Ladda ner:

Nivåindelade säkerhetskrav för råvaror (icke-professionella konton) (1 MB)


Se realtidskurser, marknader att handla och läs mer om att handla råvaror med IG här.

 • Energi
 • Metaller
 • Basmetaller
 • Mjuka
 • Noter

Alla kontrakt är utan utgångsdatum.

Energi

Kontrakt Värde av ett kontrakt
(per indexpunkt)
Kontraktsspread[1] Premie för garanterad stopp Säkerhetskrav för icke-professionella traders
(per kontrakt) [9]
Olja - Brent Crude 10 $ 2.8 3 10 %
Olja - US Crude 10 $ 2.8 3 10 %
Eldningsolja 4,20 $ 20 20 10 %
Utsläppsrättigheter - koldioxid 10 $ 3 30 10 %
London Gasolja 100 $ 0,6 0,6 10 %
Naturgas 10 $ 3 20 10 %
Blyfri Bensin 4,20 $ 30 20 10 %
Naturgas – London £1 10 £10,00 25 %

Metaller – tabell

Kontrakt Ett kontrakt betyder
(per indexpunkt)
Värde av ett kontrakt
(per indexpunkt)
Kontrakts-spread[1] Premie för garanterad stopp Säkerhetskrav för icke-professionella traders
(per kontrakt) [9]
Avista Gold 100 troy oz 100 $ 0,3 0,5 5 %
Avista Silver 5000 troy oz 50 $ 2 2 10 %
Avista Plaladium 100 troy oz 100 $ 1,2 2 10 %
Spot Platinum Mini LCP (5oz) 50 troy oz 50 $ 1,8 1,5 10 %
Högklassig Koppar 25,000 lbs 2,50 $ 20 30 10 %
Järnmalm 100 ton 100 CNH 4,5 3 10 %

Basmetaller

Basmetaller kontrakt har inget förfallodatum; Positionen är öppen tills du väljer att stänga den. Våra kvoteringar för denna marknad är baserade på tre månaders terminspriser för det underliggande instrumentet. Separata dagliga finansieringskostnader görs för metaller.

Kontrakt och handelstider
(svensk tid)
Ett kontrakt betyder
(per indexpunkt)
Värde av ett kontrakt
(per indexpunkt)
Värde av ett mini-kontrakt
(per indexpunkt)
Kontrakts-spread[1] Premie för garanterad stopp Säkerhetskrav för icke-professionella traders
(per kontrakt) [9]
Aluminium
02.00-19.00
25 ton 25 $ 5 $ 6 8 10 %
Koppar
02.00-19.00
25 ton 50 $ 5 $ 10 10 10 %
Bly
02.00-19.00
25 ton 2.50 $ 5 $ 6 8 10 %
Nickel
02.00-19.00
6 ton 100 $ 1 $ 30 40 10 %
Zink
02.00-19.00
25 ton 25 $ 5 $ 6 8 10 %

Alla kontrakt är utan utgångsdatum.

Mjuka råvaror – tabell

Kontrakt Värde av ett kontrakt (per indexpunkt) Kontraktsspread [1] Premie för garanterad stopp Säkerhetskrav för icke-professionella traders (per kontrakt) [9]
London Kakao 10 £ 3 4 10 %
New York Kakao 10 $ 4 5 10 %
Kaffe Robusta 10 $ 3 6 10 %
Kaffe Arabica 3,75 $ 20 20 10 %
Orange Juice 1,5 $ 24 40 10 %
FC 5 $ 14 30 10 %
Live Cattle 4 $ 12 30 10 %
Lean Hogs 4 $ 10 30 10 %
New York Cotton 5 $ 15 15 10 %
COM 50 $ 60 80 10 %
LB 1,10 $ 60 80 10 %
London Socker Nr. 5 50 $ 0,6 0,8 10 %
New York Sugar No. 11 11,20 $ 3 4 10 %
London Vete 100 £ 0,4 0,3 10 %
MILLW 50 € 0,6 1 Erbjuds inte längre
Chicago Vete 50 $ 0,6 1,5 10 %
Majs 50 $ 0,6 1,5 10 %
Havre 50 $ 0,6 1,5 10 %
Råris 2 $ 20 40 10 %
Sojabönor 50 $ 1,2 2 10 %
Sojabönsmjöl 1 $ 40 50 10 %
Sojabönsolja 6 $ 6 8 10 %
Crude Palm Oil 25 MYR 12 10 10 %

Våra metallkontrakt är en speciell form av CFD vilken ger dig exponering mot förändringar i metallpriser. De regleras kontakt och kan inte resultera i leverans av den underliggande metallen.

Om du är kund hos IG Europe GmbH och Kundavtalet för handel med säkerhetskrav återkallas i enlighet med instruktionen för återkallelse som anges i avtalet, kommer inga Transaktioner som Du redan ingått med oss att återkallas utan kommer att stängas enligt de aktuella villkoren i Kundavtalet för handel med säkerhetskrav som fortsätter att gälla för en sådan stängning tillsammans med denna Produktinformation, oberoende av återkallelsen av avtalet.

1. Spreadar är föremål för förändring, särskilt under volatila marknadsförhållanden. Vi kommer inte att debitera något ytterligare courtage såvida vi inte meddelar dig skriftligen.

2. För transaktioner med begränsad risk debiteras en premie för garanterad stopp vid öppnandet.

3. För Spot Gold och Spot Silver beräknas daglig finansieringskostnad justeras på tom-next spread, inklusive en administrativ avgift på 0,8 % per år.

4. Observera att segvist ökade säkerhetskrav gäller, det innebär att högre insättningar kan krävas för stora positioner. Se vår säkerhetskravs sida för mer information. Du kan hitta säkerhetskrav för varje marknad från information-sektionen i vår handelsplattform.

5. Live cattle, Feeder cattle andLean Hogs öppnar klockan 16.05 (svensk tid) på måndagen vid en normal affärsvecka och stängs på fredagar klockan 20.55 (svensk tid)

6. Marknaden kommer att stängas tidigt på fredag ​​klockan 20.55 (svensk tid). Observera att det finns en paus varje dag mellan 23.00 och 00.00 (svensk tid).

7. Järnmalm citeras under följande tider: 09:00 - 11:30, 13:30 - 15:00 och 21:00 - 02:30 China Standard Time (GMT +8).

8. För affärer med garanterade stopp debiteras en premie för garanterad stopp om ditt garanterade stopp utlöses. Den potentiella premien för en garanterad stopp visas innan du lägger en order och kan utgöra en del av ditt säkerhetskrav när du använder stoppet. Observera att premier kan komma att ändras, särskilt på helger och under volatila marknadsförhållanden.

 

Spreads från 0,5 punkter på populära råvaruterminer

 • Energi
 • Metaller
 • Mjuka råvaror

Terminskontrakten förfaller vid ett angivet framtida datum; vi kvoterar vår egen spread baserad på det underliggande olje- eller gaspriset.

Obs! Vi erbjuder minikontrakt på alla terminskontrakt för energi till 50 % av ordinarie kontraktsstorlek och säkerhetskrav (25 % för naturgas).

Kontrakt och handelstider (svensk tid)

Värde ett kontrakt
(per hel punkt)

Kontrakts-spread [2]

Premie för garanterad stopp

Säkerhetskrav för icke-professionella kunder
(per kontrakt) [9]

Kontraktsmånader och sista handelsdag [7]

Olja – US Crude
Dygnet runt
(föutom 23.00–00.00)
10 $ 6 3 10 % Nuvarande och nästa månads fjärde
arbetsdag före den 25:e i föregående månad
Olja – Brent Crude
02.00–00.00
10 $ 6 3 10 % Handeln ska upphöra i slutet av den angivna avstämningsperioden på dagen före den sista bankdagen i månaden som infaller två månader innan det aktuella kontraktets månad
Eldningsolja
Dygnet runt (förutom 23.00–00.00)
4,20 $ 30 20 10 % Nuvarande och nästa månads näst sista arbetsdag i föregående månad
Blyfri Bensin
Dygnet runt (förutom 23.00–00.00)
4,20 $ 30 20 10 % Nuvarande och nästa månads näst sista arbetsdag i föregående månad
Naturgas
Dygnet runt (förutom 23.00–00.00)
10 $ 20 20 10 % Nuvarande och nästa månads
fjärde handelsdag före den första kalenderdagen i kontraktsmånaden
Gasolja
02.00-00.00
100 $ 1 0,6 10 % Nuvarande och nästa månads tredje arbetsdag före 14:e dagen i kontraktsmånaden
Utsläppsrättigheter - koldioxid
08.00-18.00
10 $ 6 n/a 10 % Mars, juni, sep, dec.
Handelsdagen före 3:e fredagen i kontraktsmånaden
Naturgas – London
08.01-17.59
£1 10 £10,00 25 % Nuvarande och nästa månads näst sista arbetsdag i föregående månad
European TTF Natural Gas
08.01-17.59
€ 1 100 n/a 25 %

Aktuell och nästkommande månad
Tredje sista arbetsdagen i föregående månad

Noter för energi

Alla instrument som beskrivs på den här webbplatsen är CFDs (Contracts for Difference). Våra energikontrakt ger dig exponering mot förändringar i energipriser, men de regleras kontant och kan inte resultera i leverans av någon råvara eller något instrument.
1. Våra energikontrakt ger kunden exponering mot förändringar i värdet av futureskontrakt, men kan inte resultera i leverans av någon råvara eller något instrument från eller till kunden.

2. a) CFDs på energiterminer citeras med hänvisning till motsvarande utfallskontrakt på den underliggande terminsmarknaden. Vi tillämpar inte någon viktning eller förskjutning i våra prissättningskällor.

b) Spreads är föremål för variation, särskilt i volatila marknadsförhållanden. Våra handelsspreads kan ändras för att återspegla den tillgängliga likviditeten under olika tider på dagen. Vår normala spread visas i tabellen.

c) Tradingspreads kan erbjudas som fast eller rörligt belopp. Om rörliga spreadar används, är spreads som visas i denna tabell den mängd IG-spread som läggs till den underliggande terminsmarknadens egna spreads. Eventuella rörliga tradingspreads är markerade med en asterisk (*).

d) Vi tar inte ut några ytterligare provisioner om vi inte meddelar dig skriftligen.

3. För affärer med garanterad stopp debiteras en premie om ditt garanterade stopp utlöses. Den potentiella premien visas på handelskvittot och kan utgöra en del av din marginal när du ansluter stoppet. Observera att premier kan komma att ändras, särskilt på helger och under volatila marknadsförhållanden.

4. Positioner som inte redan stängts av kunden förfaller automatiskt antingen till den officiella avräkningen för kontraktet som publiceras av börsen eller till den officiella marknadsavslutet på den sista handelsdagen, beroende på vad som kommer först.

5. Den sista handelsdag som visas i tabellen kommer inte alltid att sammanfalla med sista handelsdagen på den relevanta börsen.

6. Om det inte uttryckligen överenskommits med IG, kommer dina positioner automatiskt att rullas över till ett kontrakt med ett senare datum. För de flesta positioner kan en kund, innan positionen har stängs automatiskt, be om att positionen inte rullas över till ett senare datum. Att rulla över en position innebär att man stänger den gamla positionen och öppnar en ny. Vi försöker normalt att kontakta en kund innan en position löper ut och erbjuda möjlighet att rulla över positionen. Vi kan emellertid inte åta oss att göra detta i alla situationer, och det är fortfarande kundens ansvar att meddela sina roll-over preferenser innan en position löper ut.

7. Positioner som inte redan har stängts av kunden förfaller automatiskt med spread på följande basis:

Lätt råolja, eldningsolja, naturgas, och blyfri bensin på basis av stängningspriset för det relevanta futureskontraktet på NYMEX på vår sista handelsdag

Lätt råolja, eldningsolja, naturgas, och blyfri bensin på basis av stängningspriset för det relevanta futureskontraktet på NYMEX på vår sista handelsdag.

8. När du handlar i en annan valuta än din basvaluta kommer din vinst eller förlust att realiseras i den valutan men konverteras till svenska kronor innan den bokförs på ditt konto. Detta gäller även för eventuella justeringar så som finansieringsavgifter, courtage och utdelningar som sker under den tid då positionen är öppen.

9. Observera att nivåindelade säkerhetskrav tillämpas. Det betyder att högre säkerhetskrav kan fordras för större positioner. Se vår sida om nivåindelade säkerhetskrav för mer information.

Metaler terminer

Våra terminsavtal löper ut vid angivna datum i framtiden.

Obs! Vi erbjuder mini versioner av alla metaller terminsavtal på 20 % av huvudkontraktets storlek och marginalbehov (33 % för Gold).

Kontrakt och handelstider (svensk tid) Ett kontrakt betyder Värde av ett kontrakt
(per punkt)
Kontraktspread Premie för garanterad stopp Säkerhetskrav Säkerhetskrav för professionella traders
(per kontrakt)
Sista handelsdag
[7]
Guld
Dygnet runt (förutom 23.00–00.00)
100 troy oz 100 $ 0,6 0,3 5 % 0,45 % Fjärde vardagen före kontraktsmånadens första dag [9]
Silver
Dygnet runt (förutom 23.00-00.00)
5 000 troy oz 50 $ 3 2 10 % 1,80 % Näst sista vardagen i föregående månad
Palladium
Dygnet runt (förutom 23.00-00.00)
100 troy oz 100 $ 2 2 10 % 1,80 % Näst sista vardagen i föregående månad
Platina
Dygnet runt (förutom 23.00-00.00)
50 troy oz 50 $ 2 1,5 10 % 2,70 % Fjärde fredagen i föregående månad
Högklassig Koppar
Dygnet runt (förutom 23.00–00.00)
25 000 lbs 2,50 $ 40 30 10 % 1,80 % Två vardagar före kontraktsmånadens första dag


Noter för metaller

Våra metallkontrakt är en speciell form av CFD vilken ger dig exponering mot förändringar i metallpriser. De regleras kontakt och kan inte resultera i leverans av den underliggande metallen.

1. a) CFDs på energiterminer citeras med hänvisning till motsvarande utfallskontrakt på den underliggande terminsmarknaden. Vi tillämpar inte någon viktning eller förskjutning i våra prissättningskällor.

b) Spreads är föremål för variation, särskilt i volatila marknadsförhållanden. Våra handelsspreads kan ändras för att återspegla den tillgängliga likviditeten under olika tider på dagen. Vår normala spread visas i tabellen.

c) Tradingspreads kan erbjudas som fast eller rörligt belopp. Om rörliga spreadar används, är spreads som visas i denna tabell den mängd IG-spread som läggs till den underliggande terminsmarknadens egna spreads. Eventuella rörliga tradingspreads är markerade med en asterisk (*).

d) Vi tar inte ut några ytterligare provisioner om vi inte meddelar dig skriftligen.

For limited-risk trades a limited-risk premium is charged if your guaranteed stop is triggered. The potential premium is displayed on the deal ticket, and can form part of your margin when you attach the stop. Please note that premiums are subject to change, especially going into weekends and during volatile market conditions.

3. Den minsta transaktionsstorleken startar normalt från ett kontrakt. Klicka på ”Information” bredvid en marknads namn i handelsapplikationen IG Trader för att se den minimistorlek som gäller för den marknaden. Så länge denna minimistorlek uppehålls kan transaktioner vara i bråkdelar av kontrakt.

4. Vi kvoterar avistametaller 24 timmar om dygnet (förutom 23.00-24.00), normalt från 24.00 (svensk tid) på söndag till 23.00 (svensk tid) på fredag. Futures kontrakt kvoteras fram till 23.00 på fredagar.

5. För spotmetalltransaktioner beräknas dagligfinansieringränta varje dag och skickas till kundens konto. Dagligfinansieringskostnad beräknas utifrån den relevanta "tom-next" spridningen, inklusive en administrativ avgift på 0,3 % årlig. En justering beräknas för vilken position som helst öppnad före 23.00 som fortfarande är öppen efter 23.00 (svensk tid). För transaktioner med basmetaller beräknas dagligfinansieringränta utifrån den relevanta kostnaden för carry avgift, inklusive en administrativ avgift på 3 % årlig.

6. Positioner i guld-, silver- och high-grade-koppar-forwards som inte redan har stängts av kunden förfaller automatiskt vid stängningspriset för den relevanta metallens futureskontrakt på COMEX på vår sista handelsdagen. På samma sätt förfaller palladium- och platinavid stängningspriset för den relevanta metallen på NYMEX på vår sista handelsdag.

Positioner i Palladium- och Platinum-futures som inte redan har stängts av kunden löper ut automatiskt till avvecklingspriset för ett terminsavtal av relevant metall på NYMEX på vår senaste handelsdag.

Det futureskontrakt mot vilket en forwardsmetall fastställs är angett i namnet på forwardsmetallkontraktet (t.ex. DEC15).

7. Om det inte uttryckligen överenskommits med IG, kommer dina positioner automatiskt att rullas över till ett kontrakt med ett senare datum. För de flesta positioner kan en kund, innan positionen har stängs automatiskt, be om att positionen inte rullas över till ett senare datum. Att rulla över en position innebär att man stänger den gamla positionen och öppnar en ny. Vi försöker normalt att kontakta en kund innan en position löper ut och erbjuda möjlighet att rulla över positionen. Vi kan emellertid inte åta oss att göra detta i alla situationer, och det är fortfarande kundens ansvar att meddela sina roll-over preferenser innan en position löper ut.

8. I de fall avräkningsdatumet för guld (forwards) skulle falla (så som förutsagt i tabellens regel) på en fredag eller på en helgdagsafton i USA kommer kontraktet istället att avslutas föregående dag.

9. När du handlar i en annan valuta än din basvaluta kommer din vinst eller förlust att realiseras i den valutan men konverteras till svenska kronor innan den bokförs på ditt konto. Detta gäller även för eventuella justeringar så som finansieringsavgifter, courtage och utdelningar som sker under den tid då positionen är öppen.

10. Professionella kunder är befriade från regleringsbegränsningar som gäller för icke-professionella kunder och handlar därmed med lägre marginaler. För att läsa mer och kontrollera om du uppfyller kraven, besök vår sida om Professionell trading.

Våra råvarukontrakt ger exponering mot förändringar i råvarupriser.

Alla våra terminskontrakt på råvaror förfaller vid ett angivet framtida datum och regleras kontant. Vi kvoterar vår egen köp-/sälj-spread baserad på det underliggande råvarupriset.

Observera: Vi erbjuder 20 miniversioner av våra forwardkontrakt för råvaror till 20% eller 50% av standardkontraktets storlek och säkerhetskrav. Se not 8 för mer information.
00:00-04:00

Kontrakt och handelstider (Svensk tid) Ett kontrakt är värt (per punkt) Spread standardkontrakt Premie för garanterad stopp Säkerhetskrav (per kontrakt) Säkerhetskrav för professionella traders
(per kontrakt) [11]
Kontraktsmånader och sista handelsdag
FC
Chicago
15.30-19.05
5 $ 20 30 10 % 2,25 % Jan, mar, apr, maj, aug, sep, okt, nov

Föregående månads sista affärsdag
Live Cattle
Chicago
15.30-19.05
4 $ 20 30 10 % 1,80 % Feb, apr, jun, aug, okt, dec

Föregående månads sista affärsdag
London Kakao
London
10.30-17.50
10 £ 4 4 10 % 2,70 % Mar, maj, jul, sep, dec

Månadens 5:e affärsdag
New York Kakao
New York
10.45-19.30
10 $ 8 5 10 % 4,05 % Mar, maj, jul, sep, dec

Föregående månads 2:a fredag eller föregående affärsdag
Kaffe Arabica
New York
10.15-19.30
3,75 $ 40 20 10 % 2,70 % Mar, maj, jul, sep, dec

Föregående månads sista affärsdag
Kaffe Robusta
London
10.00-18.30
10 $ 4 6 10 % 2,70 % Jan, mar, maj, jul, sep, nov

Föregående månads sista affärsdag
Majs
Chicago
02.00-14.45
15.30-20.15
50 $ 1 1,5 10 % 2,70 % Mar, maj, jul, sep, dec

Näst sista vardagen i föregående månad
New York Cotton
New York
03.00-20.20
5 $ 25 15 10 % 3,60 % Mar, maj, oct, jul, dec

Föregående månads 3:e fredag
Lean Hogs
Chicago
15.30-19.05
4 $ 15 30 10 % 2,25 % Feb, apr, jun, jul, aug, okt, dec

Föregående månads sista affärsdag

LB
Chicago
16:00-23:00

1,10 $ 100 80 10 % 3,15 % Jan, mar, maj, jul, sep, nov

Föregående månads sista affärsdag
MILLW
Paris
10.45-19.30
50 € 1 1 10 % 5,40 % Jan, mar, maj, jul, sep, nov

Föregående månads sista affärsdag
Havre
Chicago
02.00-14.45
15.30-20.15
50 $ 1 1,5 10 % 4,50 % Mar, maj, jul, sep, dec

Näst sista vardagen i föregående månad
Orange Juice
New York
14.00-20.00
1,5 $ 40 40 10 % 3,60 % Jan, mar, maj, jul, sep, nov

Föregående månads sista handelsdag
COM
Paris
10.45-18.30
50 € 1 2 10 % 3,60 % Maj, aug, nov

Föregående månads sista affärsdag
Råris
Chicago
02.00-04.00
15.30-20.20
2 $ 40 40 10 % 2,70 % Jan, mar, maj, jul, sep, nov

Näst sista vardagen i föregående månad
Sojabönor
Chicago
02.00-14.45
15.30-20.15
50 $ 2 2 10 % 2,25 % Jan, mar, maj, jul, aug, sep, nov

Näst sista vardagen i föregående månad
Sojabönsmjöl
Chicago
02.00-14.45
15.30-20.15
1 $ 80 50 10 % 3,15% Jan, mar, maj, jul, aug, sep, okt, dec

Näst sista vardagen i föregående månad
Sojabönsolja
Chicago
02.00-14.45
15.30-20.15
6 $ 10 8 10 % 3,60% Jan, mar, maj, jul, aug, sep, okt, dec

Näst sista vardagen i föregående månad
London Socker Nr. 5
London
09.45-18.55
50 $ 0,8 0,8 10 % 3,60% Mars, maj, aug, okt, dec

Föregående månads 1:a fredag
New York Sugar No. 11
New York
09.30-19.00
11,20 $ 5 4 10 % 2,70%

Mar, maj, jul, okt


Föregående månads sista handelsdag

Chicago Vete
Chicago
02.00-14.45
15.30-20.15
50 $ 1 1,5 10 % 2,25%

Mar, Maj, Jul, Sep, Dec

Näst sista vardagen i föregående månad

London Vete
London
10.30-18.28
100 £ 0,5 0,3 10 % 3,60% Maj, nov

Föregående månads 3:e fredag

Alla de instruments som beskrivs på den här webbplatsen är “Contracts For Difference” (CFDs). Våra kontrakt ger dig exponering mot förändringar i en råvaras pris, men de regleras kontant och kan inte resultera i leverans av någon råvara eller något instrument.

1. Våra CFDs på råvaror ger kunden exponering mot förändringar i värdet av ett futureskontrakt, men kan inte resultera i leverans av någon råvara eller något instrument av eller till kunden.

2a. Alla handelsspreadar är föremål för förändring, särskilt under volatila marknadsförhållanden. Våra handelsspreadar kan komma att justeras för att spegla likviditeten under olika tidpunkter på dygnet. Våra normala spreadar visas i tabellen.
b. Handelsspreadar kan vara antingen fasta eller rörliga. Rörliga handelsspreadar har markerats med en asterisk (*).

3. Positioner som inte redan har stängts av kunden förfaller automatiskt med spread på följande basis:
 • Brödvete och Raps baserat på det relevanta futureskontraktets avräkningspris på Euronext på vår sista handelsdag.
 • Live Cattle, Feeder Cattle, Lean Hogs, Pork Bellies och Timmer baserat på det relevanta futureskontraktets avräkningspris på CME på vår sista handelsdagen
 • Chicago Vete, Majs, Havre, Råris och Sojabönor baserat på det relevanta futureskontraktets avräkningspris på CBOT på vår sista handelsdagen
 • Kaffe Arabica, USA Kakao, USA Socker Nr 11, USA Bomull och Apelsinjuice baserat på det relevanta futureskontraktets avräkningspris på NYBOT på vår sista handelsdagen

4. Den sista handelsdagen som visas i tabellerna kan komma att inte alltid sammanfalla med den sista handelsdagen på den relevanta börsen.

5. Om det inte uttryckligen överenskommits med IG, kommer dina positioner automatiskt att rullas över till ett kontrakt med ett senare datum. För de flesta positioner kan en kund, innan positionen har stängs automatiskt, be om att positionen inte rullas över till ett senare datum. Att rulla över en position innebär att man stänger den gamla positionen och öppnar en ny. Vi försöker normalt att kontakta en kund innan en position löper ut och erbjuda möjlighet att rulla över positionen. Vi kan emellertid inte åta oss att göra detta i alla situationer, och det är fortfarande kundens ansvar att meddela sina roll-over preferenser innan en position löper ut.

6. Endast likvida månader kommer vid varje tillfälle att finnas tillgängliga.

7. Vi erbjuder miniversioner av våra råvarukontrakt - med proportionerligt reducerade säkerhetskrav - i följande storlekar.
 • 20% av standardkontraktet: London Kakao, London Kaffe, London Socker, London Vete, Brödvete, Raps
 • 50% av standardkontraktet: USA Kakao, USA Kaffe, USA Socker, Apelsinjuice, Majs, Havre, USA Vete, Sojabönor, Sojabönsmjöl, Sojabönsolja, Råris, Feeder Cattle, Live Cattle, Lean Hogs, Pork Bellies, Bomull, Timmer.

8. När du handlar i en annan valuta än din basvaluta kommer din vinst eller förlust att realiseras i den valutan men konverteras till svenska kronor innan den bokförs på ditt konto. Detta gäller även för eventuella justeringar så som finansieringsavgifter, courtage och utdelningar som sker under den tid då positionen är öppen. Du kan ändra din basvaluta när du vill genom att ringa vår kundservice.

9. Observera att nivåindelade säkerhetskrav tillämpas. Det betyder att högre säkerhetskrav kan fordras för större positioner. Se vår sida om nivåindelade säkerhetskrav för mer information.

11. En normal handelsvecka är kontrakt på timmer tillgängliga från 16:00 till 04:00 svensk tid. På fredagar stänger marknaden vid 20:55 svensk tid. Notera att det sker uppehåll i handeln mellan 17:00 och 18:00 varje dag.

10. Professionella kunder är befriade från regleringsbegränsningar som gäller för icke-professionella kunder och handlar därmed med lägre marginaler. För att läsa mer och kontrollera om du uppfyller kraven, besök vår sida om Professionell trading.

Relaterade frågor

Förbättra dina färdigheter

Bli en bättre trader med IG Academy. Prova på spännande steg-för-steg-kurser eller delta i expertledda seminarier och webbinarier.