Hoppa över till innehåll

CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 74% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital. CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 74% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital.

Aktie-CFDs och ETFer - Produktinformation

Ta en lång eller kort position på över 16 000 internationella aktier och 6 000 ETFer på vår prisbelönta plattform. Öppna ett konto, helt kostnadsfritt, för att börja handla idag.

Lista över aktier och ETFer

 • Leta efter aktier och ETFer från vissa länder
 • Du får Reuters ticker codes
 • Du ser kostnad för garanterade stopp
 • Med vilka aktier eller ETFer kan du gå kort?

Precis som med aktier handlas ETFer med tillägg av courtage, finansieringskostnad och andra avgifter. På en börs tillämpas olika coutage på olika typer av instrument, dock betraktas ETFer alltid som mindre/övriga aktier.

Aktielista

Land Courtage Mini-courtage (online) Mini-courtage (telefon) Minsta säkerhetskrav
Euro1 0,10 % 10 EUR 25 EUR 20 %
Storbritannien (FTSE 350) 0,10 % 10 GBP 15 GBP 20 %
Storbritannien (ej FTSE 350) 0,35 % 10 GBP 15 GBP 20 %
USA 2 cent/aktie 15 USD 25 USD 20 %
Danmark 0,10 % 49 DKK 150 DKK 20 %
Sverige 0,03 % 49 SEK 99 SEK 20 %
Norge 0,05 % 49 NOK 99 NOK 20 %
Schweiz 0,475 % 10 CHF 25 CHF 20 %
Grekland 0,10 % 25 EUR 40 EUR 20 %
Australien 0,10 % 8 A$ 8 A$ 20 %
Singapore 0,10 % 15 SGD 15 SGD 20 %
Japan 0,20 % 1 500 JPY 2 500 JPY 20 %
Hong Kong 0,10 % 100 HKD 100 HKD 20 %
Sydafrika 0,10 % 100 ZAR 100 ZAR 20 %
Kanada 3 cent/aktie 25 CAD 25 CAD 20 %
International Order Book (IOB)2 0,15 % 15 $ 25 $ 20 %
Nya Zeeland 0,10 % 8 NZD 8 NZD 20 %

1 Euro inkluderar: Belgien, Finland, Frankrike, Italien, Irland, Nederländerna, Portugal, Spanien, Tyskland, Österrike

2 IOB-aktier är depåbevis som handlas på Londonbörsens International Order Book.

4,5 %

Index och denomineringar

Vi erbjuder aktier i de globala index som anges nedan, och alla affärer är denominerade i sin lokala basvaluta. Andra världsmarknader kan vara tillgängliga på begäran.

 • Storbritanien
 • Nordamerika
 • Europa
 • Australien Sydafrika och Fjärran Östern

Storbritannien

Alla aktier på indexet FTSE 350 och normalt sett alla brittiska aktier med ett börsvärde överstigande £10 miljoner. 

Aktieoptioner för alla aktier på FTSE 100 som har optioner tillgänliga på LIFFE (detta är normalt sett alla 100 företag).

Nordamerika

Alla aktier som ingår i S&P 500-index och NASDAQ 100-index samt amerikanska aktier som är tillräckligt likvida och har ett börsvärde överstigande 500 miljoner dollar. 

Dessa kontrakt är kvoterade i amerikanska dollar och räntesats för US-dollar tillämpas. Vi erbjuder även CFDs på de aktier som ingår i TSX60 i Kanada. För dessa aktier sker transaktionerna i kanadensiska dollar och kanadensisk räntesats tillämpas.

Alla aktier som ingår i varje lands främsta index. Alla kontrakt är kvoterade i euro med undantag för svenska, norska, danska och schweiziska aktier vilka är kvoterade i kronor respektive schweizerfranc.
 
Europeiska index
Österrike ATX
Belgien BEL20
Danmark KFX
Finland HEX
Frankrike CAC40
Tyskland DAX, HDAX, MDAX
Grekland ASE60
Irland ISEQ
Italien MIB30, MIBTEL
Nederländerna AEX
Norge OBX
Portugal PSI20
Spanien IBEX35
Sverige OMX Stockholm Benchmark
Schweiz SMI

De aktier som ingår i ASX/S&P 200-index samt andra ledande australiska aktier samt aktier som ingår i The Straits Times Index i Singapore och fler än 200 aktier som ingår i Hong Kong HS42. 

Produktinformation och noter

Om du är kund hos IG Europe GmbH och Kundavtalet för handel med säkerhetskrav återkallas i enlighet med instruktionen för återkallelse som anges i avtalet, kommer inga Transaktioner som Du redan ingått med oss att återkallas utan kommer att stängas enligt de aktuella villkoren i Kundavtalet för handel med säkerhetskrav som fortsätter att gälla för en sådan stängning tillsammans med denna Produktinformation, oberoende av återkallelsen av avtalet.

Kontakta vår kundservice innan du handlar för att fastställa huruvida en avgift tillämpas. Aktielåneavgiften, och möjligheten att gå kort, kan ändras med kort varsel.

 • Courtage
 • Garanterade stopp
 • Säkerhetskrav i procent
 • Minsta öppningsvärde
 • Handelstider
 • Finansiering
 • Nyemission

Courtage för CFDs beräknas som en procentdel av transaktionsvärdet för de flesta marknader och i cent per aktie för amerikanska och kanadensiska aktier. Se vår tabellen ovan för mer information. Observera att om storleken på din trade betingar mimimicourtaget vid öppning måste du också betala en mimimiavgift för samma trade när du stänger den, även om du stänger positionen samtidigt som flera andra positioner där den aggregerade storleken är över vår miniminivå. Då vi erbjuder en CFD på en aktie som kvoteras på fler än en börs tillämpas det courtage som används för det land där den primära börsen befinner sig.

Kunder kommer att meddelas skriftligen om de courtage och finansieringskostnader som gäller för deras konto då kontot öppnas.

När du öppnar en position på en aktie-CFD med oss läggs den samman med andra IG-kunders positioner på samma marknad. Vi gör detta för att hålla nere våra hedgingkostnader och för att kunna erbjuda dig konkurrenskraftigt courtage. De mäklare som IG använder kan också aggregera IG’s kunders positioner med positioner från deras andra kunder där det är ett regulatoriskt krav för dem att göra så (i exempelvis USA).

Genom att IG aggregera kunders positioner gör vi det möjligt för dig att blanka även när det inte finns aktier tillgängliga att låna in från den underliggande marknaden. Det betyder dock att när din order interagerar med den underliggande marknaden och hanteras av mäklare och/eller en handelsplats så utgår dessa från det sammanlagda nettovärdet av positionen (dvs. alla kunders positioner samt hedgade positioner sammanslagna) istället för din enskilda position. Detta gäller även i de fall där de mäklare vi använder aggregerar IG’s kunders positioner med sina andra kunders positioner av regulatoriska skäl.

I vissa situationer kan detta påverka utfallet för en order. Låt säga att den sammanlagda positionen är kort på en specifik marknad och du samtidigt stänger en lång position på samma marknad. Vi behandlar då din order som en blankning. Din order måste i detta fall rätta sig efter börsregler för s.k. naken blankning, uptick-regler och restriktioner för blankning.Läs mer under avsnittet ”Noter”.

Noter:

Naken blankning uppstår då en trader försöker blanka utan att först säkra belåningsbara aktier. Normalt sett tillåter vi inte att kunder öppnar korta positioner när det är svårt att erhålla belåningsbara aktier. Alla korta positioner riskerar dock att återkallas om belåningsbara aktier senare blir otillgängliga.


Uptick-regler förhindrar snabba ”sell-offs” och fastställer att blankning först får förekomma efter att det skett ett upptick i marknadskursen.


Restriktioner för blankning främjar marknadsstabiliteten genom att förbjuda blankning av aktier som fallit i värde med en viss procentandel under en handelssession

Transaktioner med garanterade stopp finns tillgängliga för vissa aktier efter vårt godtycke.

Premien för garanterade stopp för en enskild aktie finns angiven i vår förteckning Aktielista standardnivå säkerhetskrav (inklusive Sverige, Tyskland, Storbritannien, USA och andra aktier). Premien för garanterade stopp för sydafrikanska och IOB-aktier är 1,0%. För alla andra aktier är premien för en transaktion med garanterade stopp normalt 0,3% eller 0,7% (observera att premien för garanterade stopp för alla aktier kan vara så stor som 3% av transaktionsvärdet beroende på marknadsförhållanden och den berörda aktiens volatilitet).
Premien för garanterade stopp debiteras endast om din garanterade stopp triggas.

Säkerhetskravet för en CFD räknas fram som en procentandel av transaktionens nominella värde. Se Aktielista med standardnivå för säkerhetskrav (PDF, 500 KB).

För icke-professionella kunder är minsta säkerhetskravet för aktie-CFDs 20 % av det nominella värdet. Observera att nivåindelade säkerhetskrav tillämpas. Det betyder att högre säkerhetskrav kan krävas för större positioner. Se vår sida om nivåindelade säkerhetskrav för mer information.

Säkerhetskravet för en CFD-transaktion med garanterad stopp motsvarar beloppet som du eventuellt skulle förlora om denna stopp triggas.
Vi förbehåller oss rätten att när som helst kunna modifiera den procentandel som utgör säkerhetskravet.
Säkerhetskraven kan avvika för enskilda kunder till följd av en riskutvärdering.

Det finns inget minsta värde för öppningskontrakt för CFDs på enskilda aktier.

Följande handelstider gäller:

 • Svenska aktier: 09:00-17:20 (CET)
 • Brittiska aktier (LSE): 08:00-16:30 (Londontid)
 • Amerikanska aktier: 9:30-16:00 (New York-tid). För vissa amerikanska aktier erbjuder vi utökade handelstider 04:00-20:00 (New York-tid) måndag till torsdag och 04:00-17:00 (New York-tid) på fredagar. För fullständig lista över dessa aktier, se sidan Utökade handelstider på amerikanska aktier
 • Europeiska aktier: Öppettider för respektive börs. Kontakta oss för den senaste informationen.
 • Övriga aktier: Öppettider för respektive börs. Kontakta oss för den senaste informationen.

 

Finansiering

För CFDs på enskilda aktier beräknas justeringar för att återspegla effekten av ränta och utdelningar dagligen och bokförs på kundens konto dagligen.

 

i) En daglig räntejustering beräknas, enligt följande, för alla positioner som hålls öppna vid den officiella affärsstängningen:

D = n x C x i / 365
 
Där:
 
D = daglig räntejustering
n = antal aktier
C = aktiens officiella stängningsnotering
i = tillämplig årsränta
 
Observera: Formeln använder en 365-dagars divisor för brittiska, sydafrikanska och singaporianska aktier, och en 360-dagars divisor för aktier på andra marknader.
 
Den relevanta årsräntan är baserad på rådande marknadsräntor samt en tilläggsfaktor, vanligtvis +/-2,5% per år. Ränta för långa positioner debiteras kundens konto och ränta för korta positioner antingen krediteras eller debiteras kundens konto i enlighet med de räntesatser som avtalas med varje klient.
 
ii) En utdelningsjustering tillämpas när en aktie passerar sin sista dag för utdelningsbehörighet (inklusive sista dagen för eventuell extra utdelning) på den underliggande aktiemarknaden. När det gäller långa positioner krediteras utdelningsjusteringen kundens konto. När det gäller korta positioner debiteras utdelningsjusteringen kundens konto. För brittiska aktier är utdelningsjusteringen lika stor som summan av nettoutdelning. Utdelningsjusteringen för aktier på andra marknader varierar beroende på lokala skattearrangemang — var god fråga våra mäklare om aktuella uppgifter.
 
För CFDs kan kontantjusteringar komma att göras på kundens konto för att återspegla effekten av en fondaktie-, fond- eller nyemission som påverkar den underliggande aktien. För aktie-CFDs i ett företag för vilket ett bud om förvärv har gjorts gäller att IG då erbjudandet blir absolut kommer att behandla positioner på aktie-CFDs så som samtycke lämnats om inte andra instruktioner givits.
 
När du öppnar en kort position i en aktie-CFD kan du komma att debiteras en avgift för aktielån. Avgiften debiteras ditt konto varje dag. Avgiften varierar beroende på aktie och meddelas till oss av våra mäklare och agenter och inkluderar en administrativ avgift på 0,5 %. Avgiften för aktielån och möjligheten att hålla en kort position öppen kan komma att ändras med kort varsel. För att avgöra om en avgift för aktielån kommer att tillämpas och vad i sådana fall avgiften är, ring våra mäklare innan du handlar.
 

Om du har en öppen position med garanterade stopp på aktie-CFDs då den underliggande marknaden är föremål för en nyemission eller ett offentligt uppköpserbjudande och emissionsskursen är (a) in-the-money eller at-the-money vid aktiens stängning på den sista handelsdagen före sista dagen för rätt till utdelning (ex-dag) så kommer vi att behandla nyemissionen eller det offentliga uppköpserbjudandet som om det har accepterats och i enlighet med detta öka din CFD-position för att återspegla effekten av nyemissionen eller det offentliga uppköpserbjudandet eller (b) out-of-the-money vid aktiens stängning på den sista handelsdagen före sista dagen för rätt till utdelning (ex-dag) så kommer vi att behandla nyemissionen eller det offentliga uppköpserbjudandet som om det inte har accepterats och i enlighet med detta lämna din CFD-position oförändrad. Det sätt vi behandlar dessa situationer gäller oavsett om en nyemission eller ett offentligt uppköpserbjudande går igenom efter att ha varit out-of-the-money vid den underliggande aktiens stängningskurs på den sista handelsdagen dagen före rätt till deltagande (ex-dag) eller inte går igenom efter att ha varit in-the-money eller at-the-money vid den underliggande aktiens stängningskurs på den sista handelsdagen dagen före rätt till deltagande (ex-date). I båda situationerna är det viktigt att uppmärksamma att vi kommer att ändra ditt stopps nivå så att det största belopp du riskerar för denna öppna position på aktie-CFDs är detsamma före och efter en eventuell justering görs för nyemissionen eller det offentliga erbjudandet.

Relaterade frågor

Förbättra dina färdigheter

Bli en bättre trader med IG Academy. Prova på spännande steg-för-steg-kurser eller delta i expertledda seminarier och webbinarier.