Hoppa över till innehåll

CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 74% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital. CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 74% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital.

OTC definition

Vad är OTC-trading?

OTC-trading, eller over-the-counter-trading (handel över disk på engelska) beskriver handel som inte sker på de formella börserna. OTC-handel sker till största delen mellan två parter och oftast i ett nätverk av mäklare. OTC-handel är inte lika strikt reglerad som börshandlade produkter vilket ger upphov till en rad möjligheter, men också en del risker som du bör vara medveten om.

Vid OTC-handel på en handelsplattform ser du alltid två priser: köpkursen och säljkursen. Detta skiljer sig från handel på börser där du ser många olika köp- och säljkurser från flera olika parter.

Läs mer om valutahandel

Lär dig hur man handlar valuta

Fördelar och nackdelar med OTC-handel

Fördelar med OTC-handel

Den populäraste OTC-marknaden är valutahandeln där olika valutor köps och säljs via ett nätverk av banker istället för via börserna. Detta innebär att valutahandeln är decentraliserad och kan pågå 24 timmar om dygnet istället för att vara bunden till börsens öppettider.

Aktier och andra finansiella instrument handlas också OTC som t.ex. swap-avtal eller terminskontrakt.

OTC-handel ger företag som inte uppfyller kraven för att bli börsnoterade en annan möjlighet att skaffa kapital för att finansiera en eventuell expansion och tillväxt. Aktier som handlas OTC tenderar att ha ett lägre pris än de som listas på centraliserade börser. Resultat av detta är att du kan köpa många aktier till en mindre kapitalsumma.

OTC-handel erbjuder större flexibilitet jämfört med standardiserad handel på börserna. Detta betyder att du kan ingå avtal som är anpassade efter dina specifika tradingmål.

Nackdelar med OTC-handel

Det faktum att OTC-handel är mindre reglerad innebär dock en högre motpartsrisk när du ingår avtal. Detta gäller speciellt för swap-avtal och terminskontrakt.

OTC-handel betraktas som riskabel eftersom företagen inte behöver lämna lika mycket information som börsnoterade företag. Många företag kan hävda att de är ”på uppgång” vilket inte nödvändigtvis är sant.

Öka din tradingkunskap

Upptäck hur man handlar på IG Academy, vår serie med interaktiva kurser, webbinarier och seminarier.

A - B - C - D - E - F - G - H - I - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - Å - Ö

Visa alla definitioner

Hjälp och support

Få svar gällande ditt konto och våra tjänster

Hitta svar

Kontaktuppgifter hittar du på vår kontakta oss-sida.