Våra avgifter

För aktie-CFDs tar vi ett litet courtage när du öppnar en position och samma sak när du stänger positionen. För aktieindex, råvaror och valutor ingår avgiften i spreaden, alltså skillnaden mellan köp- och säljkursen. Alla avgifter är tydligt förklarade så du vet vad du kommer att betala innan du handlar.

Hur tjänar vi pengar

Vår intjäning kommer främst ifrån courtage, spread och räntekostnader, och vi hedgar merparten av kundernas nettade exponering. Vi tillåter oss ha en viss marknadsrisk vilken kan leda till en liten vinst eller förlust för IG. Resultatet från kundernas DMA-handel påverkar varken vinst eller förlust.

Det som är kostnadsfritt

  • Öppna handelskonto
  • Realtidspriser för de flesta marknaderna, inklusive internationella index
  • Möjligheten att följa och arbeta i IG's diagrampaket
  • Handel över telefon
  • Nedladdning av appar till mobiltelefon eller surfplatta
  • Tillgång till sofistikerade analysverktyg
  • DMA-handel för valutor

Vad är courtage

Precis som andra CFD-aktörer tar IG ut ett courtage för aktie-CFDs, medan övriga marknader är courtagefria.

För en affär med aktie-CFDs utgår courtage två gånger, dels vid öppningen och dels vid stängningen. För svenska aktier är courtaget 0,03 % av det underliggande värdet.

Spreadar och courtage

Du betalar en spread på alla CFDs, förutom aktie-CFDs där vi istället tar ut ett courtage. Se avgifterna för våra olika marknader nedan eller i dokumentet ” Kostnader och avgifter” där du hittar exempel på hur spreadar, courtage och säkerhetskrav kan påverka dina positioner.

Courtage för aktier

För aktie-CFDs tar vi ett litet courtage när du öppnar en position och samma sak när du stänger positionen. Vid samtliga transaktioner betalas ett minimicourtage.

Se vår sida för aktie-CFDs där du även kan läsa mer om courtage.

Marknad

Courtage per sida

Svenska aktier 0,03 %
Norska aktier 0,05 %
Danska aktier 0,10 %
Övriga europeiska 0,10 %
Amerikanska aktier 2 cent per aktie
Fler aktier  

 

Courtagefria marknader

För aktieindex, råvaror och valutor är avgiften inbakad i handelsspreaden, dvs. skillnaden mellan köp- och säljkurs.

Aktieindex

Lägsta tillgängliga spread

Valutapar

Lägsta tillgängliga spread

Råvaror

Lägsta tillgängliga spread

Sverige30 0,5 EUR/USD 0,6 Guld 0,3
Tyskland30 1 AUD/USD 0,6 Silver 2
FTSE100 1 EUR/GBP 0,9 Olja – US Crude 2,8
Fler index   Fler valutapar   Fler råvaror  

 

Spread är skillnaden mellan köp- och säljkurs. Vi baserar vår spread på nivåerna i underliggande marknad.

Läs mer om exekvering och pristeknologi

Finansiering och ränta

CFD-transaktioner omfattas av finansieringskostnader och räntejusteringar. Läs mer om detta nedan eller se dokumentet ” Kostnader och avgifter” där du hittar exempel på hur dagliga finansieringskostnader och ränta kan påverka dina positioner.

Daglig finansieringskostnad

Om du vill hålla en position öppen över natten (efter kl. 23:00 svensk tid) sker en räntejustering på ditt konto, inklusive vår avgift på 2,5 %*. Vi debiterar ditt konto vid en lång position, medan vi krediterar ditt konto för en kort position - om interbankräntan är större än 2,5 %*. 

När du handlar valutor räknas finansieringskostnaden fram på ett annorlunda sätt. Se tabellen nedan.

Lång position

Kort position

Valutaposition

Vi debiterar 2,5 % utöver den aktuella interbankräntan, ex. STIBOR.
Vi debiterar 2,5 % utöver den aktuella interbankräntan. 
 
En räntejustering på korta positioner kan resultera i en kreditering eller debitering.  
 
Om interbankräntan är större än 2,5 %* krediterar vi ditt konto. Om interbankräntan är mindre än 2,5 %* debiterar vi ditt konto. 
Vid valutapositioner beror finansieringen på den aktuella nivån för Tom-Next.  
 
Tom-Next visar, i pips, skillnaden mellan räntan betald för att låna den valuta som säljs, och erhållen ränta för den valuta som köps. 
 

*3% på mini- och microkontrakt 

Terminer

Vi erbjuder terminshandel för aktieindex och råvaror. För dessa CFDs är kostnaden för finansiering inprisad i spreaden. 

Aktieindex och råvaror

Aktieindex

Terminsspread

Råvaror

Terminsspread

Sverige30 0,7 Guld 0,6
Wall Street 6 Silver 3
Tyskland30 6 USA Light Crude 6
Fler index   Fler råvaror  

Utökade tjänster

Det finns några tjänster som vi tar en avgift för.

Direct market access (DMA)

Det är kostnadsfritt att använda vår DMA-tjänst när du handlar CFDs på valutor och aktier. För aktie-CFDs finns det en avgift om man önskar full tillgång till DMA-priser.

Garanterade stopp

När du använder en garanterad stopp med din position applicerar vi en liten avgift ifall din stopp-loss blir triggad. För aktier kan det exempelvis vara 0.3 % av positionens underliggande värde.

Avgift för inaktivitet

Vi debiterar en avgift för inaktivitet om man inte har handlat på sitt konto på över två år. Avgiften är 120 SEK och uppstår den första dagen i ny månad. Läs mer om hur du krediterar ditt konto.

Realtidspriser

Få tillgång till realtidspriser från en börs när du handlar aktie-CFDs. Tillgången till realtidsdata medför en månatlig avgift.

ProRealTime-diagram

Tillgång till ProRealTime-diagram kostar 330 SEK per kalendermånad. Detta belopp återbetalas om du gör minst fyra transaktoner under innevarande kalendermånad.1

Valutakonvertering

Om en CFD handlas i en valuta som skiljer sig från din basvaluta på kontot kan det uppstå en växlingsavgift. Dock behöver du aldrig tänka på själva växlingen eftersom detta sker automatiskt när du stänger en position. Standardavgiften för växling är 0,3 %.

Administrationsavgift för utebliven dokumentation

Vi debiterar en avgift på 50 USD för alla konton som inte har skickat in ett obligatoriskt W-8- eller W-9-formulär före utdelningsdatumet för en kvalificerad transaktion på en amerikansk aktie. Vi tar inte ut den här dokumentationsavgiften för konton med uppdaterad dokumentation eller för konton som inte har gjort några kvalificerade transaktioner. Vi meddelar dig om du har gjort en kvalificerad transaktion och behöver fylla i ett formulär.

Vanliga frågor om avgifter

Varför betalar jag en finansieringsränta när jag handlar CFDs?

När du handlar hos oss handlar du med hävstång. Det beyder att du endast använder ett mindre belopp för att öppna positionen och att vi i själva verket lånar dig den resterande delen av totala värdet på positionen. Om du stänger positionen samma dag betalar du ingen finansieringsränta. Om du håller positionen öppen över natten debiterar vi en ränta för att täcka de kostnader förknippade med utlåningen till dig.

För aktie-CFDs och aktieindex beror finansieringsräntan av den relevanta interbankräntenivån plus/minus IG påslag (beroende om din position är lång eller kort).

För valutahandel och spot-handel för metaller beror finansieringsavgiften av Tom-Next nivån plus/minus en mindre administrationsavgift.

För terminsmarknader betalar du ingen finansieringsränta när du håller en position öppen över natten. Räntan för dessa CFDs är redan inprisad i instrumentets spead.  

Vad är interbankränta och Tom-Next?

Interbankränta är den nivå i marknaden till vilken banker kortsiktigt lånar av varandra. Det är en viktig indikator för andra räntor på marknaden, och av just den anledningen utgör interbankräntan basen i våra uträkningar för att hålla dina positioner i aktieindex och aktie-CFDs öppna över natten. 

Tom-Next är den kurs som används för att räkna fram räntejusteringen för en valutaposition som hålls öppen över natten. På valutamarknaden uppdateras Tom-Next dagligen; kursen deriveras fram från skillnader i valutors räntenivåer och från marknadens förväntningar på framtida ändringar i räntenivåer.

Är avgifter fasta eller rörliga?

Spreadar 
Aktie-CFDs handlas till underliggande marknads pris samt är föremål för courtage. För övriga CFDs är spreaden som smalast i standardkontrakten, våra minikontrakten handlas till en något bredare spread.

Vår handelsspread för valuta varierar pga likviditeten i underliggande marknad. Ju mer likvid marknaden är desto smalare spread - ibland så låg som 0,8 pips. Om spreaden på underliggande marknad skulle bli bredare kommer även vi att följa efter, men det finns ett tak för hur bred spreaden kan bli.

Vår spread för aktieindex ändras över dagen. När underliggande marknad har öppet är vår spread som smalast, exempelvis 0,5 punkter för indexet Sverige30. När vi erbjuder handel utanför börsens öppettider, så att du ska kunna handla dygnet runt, gör vi det till en något bredare spread.

Courtage
Vårt courtage varierar beroende på i vilket land som aktien handlas. Alla svenska aktier handlas med courtage från 0,03 %, medan amerikanska aktier har courtaget 2 cent per aktie. Se vår produktinformation för mer information om courtage på aktie-CFDs. 

Daglig finansieringskostnad
Den dagliga finansieringskostnaden beräknas genom den aktuella interbankräntan för det aktieindex eller den aktie-CFD som du handlar. Kostnaden för att hålla valutapositioner öppna över natten beror av nivån för Tom-Next. Dessa nivåer ändras dagligen vilket gör att finansieringskostnaden varierar. Minikontrakt är föremål för en högre finansieringskostnad.

När ska jag använda en termin istället för att hålla ett cash-kontrakt öppet över natten?

Innan du tar din position är det läge att tänka igenom hur länge du ska hålla din position öppen. Om du har för avsikt att hålla positionen öppen i flera veckor eller månader kan ett termins-kontrakt vara ett bättre alternativ. 

Detta beror på att det inte är någon finansieringskostnad för terminskontrakt - finansieringen är inprisad i den bredare spreaden. Detta gör terminskontrakt mindre lämpliga för kortsiktig handel, t.ex. vid intradagshandel. Men i ett mer långsiktigt perspektiv är terminskontrakt mer fördelaktiga eftersom du lättare kan följa det faktiska löpande resultatet då inga finansieringskostnader ska tas i beaktande. 

Finansiering aktie-CFDs

Finansiering aktie-CFDs

Storlek för aktie-CFDs betyder antalet aktier. 

Stängningskurs betyder den underliggande marknadens nivå kl 23:00 (svensk tid).

Om du har en position i SEK

Storlek × stängningskurs × (STIBOR +/- 2,5 %) ÷ 360

Baserat på STIBOR för en månad

Om du har en positon i GBP

Storlek × stängningskurs × (LIBOR +/- 2,5 %) ÷ 365   

Om du har en positon i EUR

Storlek × stängningskurs × (EURIBOR +/- 2,5 %) ÷ 360 

Formeln använder en 365-dagars divisor för brittiska, sydafrikanska och singaporianska aktier, och en 360-dagars divisor för aktier på andra marknader.

 

Valuta och spot-handel i metaller

Valuta och spot-handel i metaller

En Tom-Next nivå används istället för en interbankränta vid beräkningen av finansieringskostnader för valutor och spot-handel i metaller. 

Tom-Next är marknadens dagliga swap-nivå för det aktuella valutaparet eller metallen. 

Exempel Tom-Next nivå: -1,39/-0,39.

-0,39 används vid beräkningar av finansieringskostnader för en lång position.

-1,39 används vid beräkningar av finansieringskostnader för en kort position (blankning).

Storlek x (Tom-Next nivå + administrationsavgift) 

CFD

Storlek betyder totala värdet av positionen (antalet kontrakt x värde per kontrakt)

Tom-Next är marknadens dagliga swap-nivå för det aktuella valutaparet eller metallen

Administrationsavgiften överstiger aldrig 0,3 % per år (0,8 % för minikontrakt)

På onsdagar belastas ditt konto av tre dagars finansieringskostnad pga Tom-Next för lördag och söndag.  

Övriga marknader

Övriga marknader

Storlek för CFDs betyder positionens totala värde (antalet kontrakt x värde per kontrakt).

Stängningskurs betyder underliggande marknads nivå kl. 23:00 (svensk tid).

Om du har en position i SEK

Storlek × stängningskurs × (STIBOR +/- 2,5 %) ÷ 360  

Baserad på STIBOR för en månad

Om du har en position i GBP

Storlek × stängningskurs × (LIBOR +/- 2,5 %) ÷ 365 

Om du har en position i USD

Storlek × stängningskurs × (US LIBOR +/- 2,5 %) ÷ 360

Notera: Om du handlar ett minikontrakt är finansieringsnivån +/- 3 % istället för +/- 2,5 %.

faqone

Varför betalar jag en finansieringsränta när jag handlar CFDs?

När du handlar hos oss handlar du med hävstång. Det beyder att du endast använder ett mindre belopp för att öppna positionen och att vi i själva verket lånar dig den resterande delen av totala värdet på positionen. Om du stänger positionen samma dag betalar du ingen finansieringsränta. Om du håller positionen öppen över natten debiterar vi en ränta för att täcka de kostnader förknippade med utlåningen till dig.

För aktie-CFDs och aktieindex beror finansieringsräntan av den relevanta interbankräntenivån plus/minus IG påslag (beroende om din position är lång eller kort).

För valutahandel och spot-handel för metaller beror finansieringsavgiften av Tom-Next nivån plus/minus en mindre administrationsavgift.

För råvaror och övriga terminsmarknader betalar du ingen finansieringsränta när du håller en position öppen över natten. Räntan för dessa CFDs är redan inprisad i instrumentets spead.  

faqtwo

Vad är interbankränta och Tom-Next?

Interbankränta är den nivå i marknaden till vilken banker kortsiktigt lånar av varandra. Det är en viktig indikator för andra räntor på marknaden, och av just den anledningen utgör interbankräntan basen i våra uträkningar för att hålla dina positioner i aktieindex och aktie-CFDs öppna över natten. 

Tom-Next är den kurs som används för att räkna fram räntejusteringen för en valutaposition som hålls öppen över natten. På valutamarknaden uppdateras Tom-Next dagligen; kursen deriveras fram från skillnader i valutors räntenivåer och från marknadens förväntningar på framtida ändringar i räntenivåer.

 

faqthree

Är avgifter fasta eller rörliga?

Spreadar 

Aktie-CFDs handlas till underliggande marknads pris samt är föremål för courtage. För övriga CFDs är spreaden som smalast i standardkontrakten, våra minikontrakten handlas till en något bredare spread.

Vår handelsspread för valuta varierar pga likviditeten i underliggande marknad. Ju mer likvid marknaden är desto smalare spread - ibland så låg som 0,8 pips. Om spreaden på underliggande marknad skulle bli bredare kommer även vi att följa efter, men det finns ett tak för hur bred spreaden kan bli.

Vår spread för aktieindex ändras över dagen. När underliggande marknad har öppet är vår spread som smalast, exempelvis 0,5 punkter för indexet Sverige30. När vi erbjuder handel utanför börsens öppettider, så att du ska kunna handla dygnet runt, gör vi det till en något bredare spread.

Courtage

Vårt courtage varierar beroende på i vilket land som aktien handlas. Alla svenska aktier handlas med courtage från 0,03 %, medan amerikanska aktier har courtaget 2 cent per aktie. Se vår produktinformation för mer information om courtage på aktie-CFDs. 

Daglig finansieringskostnad

Den dagliga finansieringskostnaden beräknas genom den aktuella interbankräntan för det aktieindex eller den aktie-CFD som du handlar. Kostnaden för att hålla valutapositioner öppna över natten beror av nivån för Tom-Next. Dessa nivåer ändras dagligen vilket gör att finansieringskostnaden varierar. Minikontrakt är föremål för en högre finansieringskostnad.

faqfive

När ska jag använda en termin istället för att hålla ett cash-kontrakt öppet över natten?

Innan du tar din position är det läge att tänka igenom hur länge du ska hålla din position öppen. Om du har för avsikt att hålla positionen öppen i flera veckor eller månader kan ett termins-kontrakt vara ett bättre alternativ. 

Detta beror på att det inte är någon finansieringskostnad för terminskontrakt - finansieringen är inprisad i den bredare spreaden. Detta gör terminskontrakt mindre lämpliga för kortsiktig handel, t.ex. vid intradagshandel. Men i ett mer långsiktigt perspektiv är terminskontrakt mer fördelaktiga eftersom du lättare kan följa det faktiska löpande resultatet då inga finansieringskostnader ska tas i beaktande. 

Öppna konto

Det kostar inget att öppna konto, det går snabbt och smidigt, och du har ingen skyldighet att sätta in pengar eller handla.

Du kanske är intresserad av...

* Du får kostnadsfri tillgång till diagram i ProRealTime om du gör minst fyra transaktioner under innevarande kalendermånad. Annars debiteras du 330 SEK i månadsavgift. Vi förbehåller oss rätten att debitera dig för tjänsten om värdet på dina kvalificerande transaktioner är extremt lågt.

Kontakta oss

Kundservice finns tillgänglig på telefon dygnet runt mellan lördag kl. 9 och fredag kl. 23.

08-505 15 003

Du kan även ringa 08-505 15 000 eller mejla kundservice@ig.com