Kostnader och prissättning för börshandlade produkter

Courtagefri handel1 plus konkurrenskraftiga priser – det är vad vi lovar dig, oavsett vilken börshandlad produkt du väljer. För vi känner att du helt och hållet ska kunna fokusera på det som är viktigast: din trading.

Börja handla idag. Kontakta oss på telefon 08-505 15 000 eller info.se@ig.com. Vi är här mån-fre kl. 9 – 18. Vår svensktalande kundservice finns tillgänglig måndag till fredag kl. 9–18. Alternativt har vi engelsktalande kundservice tillgänglig dygnet runt från kl. 9 på lördagar till kl. 23 på fredagar.

Kontakta oss på: 08-505 15 000

Börja handla idag. Kontakta oss på telefon 08-505 15 000 eller info.se@ig.com. Vi är här mån-fre kl. 9 – 18. Vår svensktalande kundservice finns tillgänglig måndag till fredag kl. 9–18. Alternativt har vi engelsktalande kundservice tillgänglig dygnet runt från kl. 9 på lördagar till kl. 23 på fredagar.

Kontakta oss på: 08-505 15 000

Börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument. Handel med dessa instrument medför en hög risk för snabb förlust av pengar.

Hur mycket kostar det att handla Turbo24 hos IG?

Vi debiterar inget courtage på Turbo24 för positioner med ett nominellt värde på 300 € eller mer – samtidigt som vi erbjuder service av högsta kvalitet.

För positioner värda mindre än 300 € behöver du bara betala 3 € i courtage – en liten avgift som hjälper oss att underhålla vår Turbo24-tjänst.

Prissättning av Turbo24

Ditt initiala utlägg

När du tar en position med Turbo24 kommer det kapital som krävs att vara köpkursen multiplicerat med antalet turbowarranter som du köper – detta kallar vi för ’initialt utlägg’ eller ’initial insats’. I orderfönstret ser du denna summa som 'Positionsvärde'.

Priset på en turbowarrant är baserat på skillnaden mellan det underliggande priset och den valda knock-out-nivån, plus en liten riskpremie (se förklaring nedan). Du får tillbaka denna premie såvida din position inte knockas ut. Eftersom premien ingår i priset för din turbowarrant så är detta allt som krävs för att öppna positionen.2

Känn till ditt utlägg i förväg

För att du skall kunna planera dina positioner kan du använda prisräknaren för turbowarranter som är inbyggd i vår plattform.

Faktorer att tänka på gällande vår prissättning

Kursen för en Turbo24 inkluderar vissa kostnader och avgifter som täcker exempelvis den dagliga finansieringskostnaden och risken för gapping. Du kan se en sammanställning av dem nedan.

Daglig finansieringskostnad

Du kommer endast att påverkas av den dagliga finansieringskostnaden om du har din position öppen efter kl. 23.00.

Eftersom Turbo24 är en produkt med inbyggd hävstång så innebär det att det finns en lånedel i produkten som du behöver betala ränta på. Detta innebär att det uppstår en liten kostnad för finansiering om positionen hålls öppen över natten. Det återspeglas genom en justering av knock-out-nivån.

Klicka på respektive marknad för att se hur finansieringsavgiften beräknas.

 • Valuta
 • Index
 • Råvaror
 • Aktier
 • Kryptovalutor

Valuta

Den dagliga finansieringskostnaden appliceras som en daglig justering av din knock-out-nivå – en fast avgift på 3 % per år med relevant tom-next eller räntenivå som läggs till eller tas bort.

För en lång Turbo24 innebär justeringen att knock-out-nivån med tiden rör sig uppåt och för en kort Turbo24 innebär det att den rör sig nedåt.

För långa turbowarranter på valuta gäller följande uträkning:
Daglig finansieringskostnad = (tom-next-ränta /SF) + [knock-out-nivå x (finansieringsränta x (n/365))]

När det gäller korta turbowarranter på valuta görs följande uträkning:
Daglig finansieringskostnad = (tom-next-ränta / SF) - [knock-out-nivå x (finansieringsränta x (n/365))]

Multiplikationsfaktor (SF) = 1000 (standard) eller 100 (för USD/JPY, GBP/JPY och EUR/JPY)

Finansieringsränta = 3 %
n = 1 avser måndag till torsdag
n = 3 avser fredag

Index

Den dagliga finansieringskostnaden beräknas som en daglig justering av din knock-out-nivå, som tillämpas kl. 23.02 (svensk tid).

För en lång Turbo24 innebär justeringen att knock-out-nivån med tiden rör sig uppåt och för en kort Turbo24 innebär det att den rör sig nedåt.

När det gäller långa turbowarranter på index görs följande uträkning:
Daglig finansieringskostnad = knock-out-nivå x {[(ränta + spreadjustering) / (100 x valutadagar per år)] + (finansieringsränta / 365)} – utdelningsbelopp3

När det gäller korta turbowarranter på index görs följande uträkning:
Daglig finansieringskostnad = knock-out-nivå x {[(ränta + spreadjustering) / (100 x valutadagar per år)] – (finansieringsränta/ 365)} – utdelningsbelopp3

Ränta = Alternativ referensränta (ARR), beroende av den valuta som den underliggande marknaden kvoteras i, se tabellen nedan.

Spreadjustering = en månads justering enligt förslaget från International Swaps and Derivatives Association (ISDA). Mer information finns på vår sida om IBOR övergången.

Valuta ARR Spreadjustering (%)
GBP SONIA 0,0326
USD SOFR 0,11448
EUR ESTR 0,0456
CHF SARON -0,0571
JPY TONA -0,02923

Valutadagar på ett år = 365 dagar för GBP, SGD, CNH och ZAR; 360 dagar för SEK, NOK och alla andra världens valutor

Finansieringsränta= 3,5 %

Exempel

knock-out-nivå : 10 000
SONIA: 0,45 %
Spreadjustering för GBP: 0,0326%
Finansieringsränta: 3,5 %

Daglig finansieringskostnad för en lång turbowarrant: 10,000 x {[(0,45 + 0,0326) / (100 x 365)] + (0,035 / 365)}
Daglig finansieringskostnad för en kort turbowarrant: 10,000 x {[(0,45 + 0,0326) / (100 x 365)] – (0,035 / 365)}

Råvaror

Den dagliga finansieringskostnaden beräknas som en daglig justering av din knock-out-nivå, som tillämpas kl. 23.02 (svensk tid).

För en lång Turbo24 innebär justeringen att knock-out-nivån med tiden rör sig uppåt och för en kort Turbo24 innebär det att den rör sig nedåt.

När det gäller långa turbowarranter på olja görs följande uträkning:
Daglig finansieringskostnad = knock-out-nivå x (finansieringsränta / 365)4

När det gäller korta turbowarranter på olja görs följande uträkning:
Daglig finansieringskostnad = knock-out-nivå x (finansieringsränta / 365)4

När det gäller långa turbowarranter på guld görs följande uträkning:
Daglig finansieringskostnad = knock-out-nivå x {[(ränta + spreadjustering) / (100 x valutadagar per år)] + (finansieringsränta / 365)}

När det gäller korta turbowarranter på guld görs följande uträkning:
Daglig finansieringskostnad = knock-out-nivå x {[(ränta + spreadjustering) / (100 x valutadagar per år)] – (finansieringsränta / 365)}

Ränta = Alternativ referensränta (ARR), beroende av den valuta som den underliggande marknaden kvoteras i.

Spreadjustering = en månads justering enligt förslaget från International Swaps and Derivatives Association (ISDA). Du kan läsa mer om finansieringsräntor på vår sida för IBOR-övergången

Finansieringsränta = 3,5 % för Brent Crude och US Light Crude, 4 % för Guld
n = 1 avser måndag till torsdag
n = 3 avser fredag

Aktier

Den dagliga finansieringskostnaden beräknas som en daglig justering av din knock-out-nivå, som tillämpas kl. 23.02 (svensk tid).

För en lång Turbo24 innebär justeringen att knock-out-nivån med tiden rör sig uppåt och för en kort Turbo24 innebär det att den rör sig nedåt.

För långa turbowarranter på aktier gäller följande uträkning:
Daglig finansieringskostnad = knock-out-nivå x {[(ränta + spreadjustering) / (100 x valutadagar per år)] + (finansieringsränta / 365)} – (0,85 x utdelningsbelopp)3

För korta turbowarranter på aktier görs följande uträkning:
Daglig finansieringskostnad = knock-out-nivå x {[(ränta + spreadjustering) / (100 x valutadagar per år)] – (finansieringsränta/ 365)} – utdelningsbelopp3

Ränta = Alternativ referensränta (ARR), beroende av den valuta som den underliggande marknaden kvoteras i, se tabellen nedan.

Spreadjustering = en månads justering enligt förslaget från International Swaps and Derivatives Association (ISDA). Du kan läsa mer information om finansieringsräntor på vår sida för IBOR övergången.

Valuta ARR Spreadjustering (%)
GBP SONIA 0,0326
USD SOFR 0,11448
EUR ESTR 0,0456
CHF SARON -0,0571
JPY TONA -0,02923

Finansieringsränta = 5 %

Exempel

Knock-out-nivå: 90
SONIA: 0,45 %
Spreadjustering för GBP: 0,0326%
Finansieringsränta: 5 %

Daglig finansieringsavgift för en lång turbowarrant: 90 x {[(0.45 + 0.0326) / (100 x 365)] + (0.05 / 365)}
Daglig finansieringsavgift för en kort turbowarrant: 90 x {[(0.45 + 0.0326) / (100 x 365)] – (0.05 / 365)}

Kryptovalutor

Den dagliga finansieringskostnaden tas ut genom en justering av din knock-out-nivå som tillämpas dagligen kl. 23.02 (svensk tid).

För en lång Turbo24 innebär justeringen att knock-out-nivån med tiden rör sig uppåt och för en kort Turbo24 innebär det att den rör sig nedåt.

För långa turbowarranter på kryptovalutor gäller följande uträkning:
Daglig finansieringskostnad = knock-out-nivå x [(IG:s avgift / (100 x 365)) + (finansieringsränta / 365)]

För korta turbowarranter på kryptovalutor gäller följande uträkning:
Daglig finansieringskostnad = knock-out-nivå x [(IG:s avgift / (100 x 365)) – (finansieringsränta / 365)]

IG:s avgift = 10 % för både långa och korta turbowarranter

Finansieringsränta = 15 %

Exempel

Knock-out-nivå: 10 000
IG:s avgift = 10 % för både långa och korta turbowarranter
Finansieringsränta: 15 %

Daglig finansieringskostnad för en lång turbowarrant: 10,000 x [(10 / (100 x 365)) + (0,15 / 365)]
Daglig finansieringskostnad för en kort turbowarrant: 10,000 x [(10 / (100 x 365)) – (0,15 / 365)]

Den dagliga justeringen av knock-out-nivån bestäms av Raydius och baseras på den specifika marknadsräntan plus en riskpremie som fastställas av utfärdaren.

Mer information hittar du i KID-dokumentet (Key Information Document) och basprospektet för din turbowarrant samt i de slutliga villkoren som finns på Raydius webbplats.

Riskpremie

För att din risk inte ska överstiga beloppet som du betalar för att öppna en position har turbowarranter ett inbyggt skydd: knock-out-nivån. Du väljer din knock-out-nivå innan du öppnar din position och den avgör exakt var din order kommer att stängas om marknaden går emot dig.

Det debiteras en mindre premie för detta skydd som läggs till på priset för turbowarranten, som kvoteras av market makern. Premien ingår således i priset som du betalar när du öppnar positionen och den behövs därför inte betalas separat. Du får tillbaka hela premien – plus eventuella vinster eller förluster – om du stänger din position samma dag, förutsatt att den inte knockas ut.

Utdelningsjusteringar

På samma sätt som knock-out-nivån varierar beroende på den dagliga finansieringskostnaden kan den också påverkas av utdelningar om Turbo24-certifikatet är kopplat till en underliggande aktie eller ett index. Denna justering kan öka värdet av turbowarranten för långa turbowarranter och minska det för korta turbowarranter.

Spreadar

Spreadar för Turbo24 baseras på priserna från Spectrum, den multilaterala handelsplattformen (MTF) där turbowarranterna är listade. När du handlar turbowarranter kan du se fullständiga orderboken – och till och med placera ordrar inom spreaden om du vill försöka få ett bättre pris.

För Turbo24 ingår spreaden i värdepapprets kurs, vilket är det totala priset du betalar för en transaktion med turbowarranter.2

Öppna ett investeringssparkonto för börshandlade produkter – snabbt och enkelt.

Öppna ett investeringssparkonto för börshandlade produkter – snabbt och enkelt.

Få tillgång till produkter listade på en handelsplats som förnyar branschen

Våra börshandlade produkter är listade på Spectrum, en avancerad handelsplattform som är utformad för att erbjuda transparens och likviditet till icke-professionella kunder.

Agera snabbare med kraftfull teknik

Ta vara på varje tradingmöjlighet med vår intuitiva plattform och appar.

Stärk ditt självförtroende med en etablerad tradingmäklare

Vi är börsnoterade på Londonbörsen och har nästan 50 års erfarenhet i branschen, vilket gör att du kan lita på vår expertis.

Öppna ett investeringssparkonto för börshandlade produkter – snabbt och enkelt.

Öppna ett investeringssparkonto för börshandlade produkter – snabbt och enkelt.

Få tillgång till produkter listade på en handelsplats som förnyar branschen

Våra börshandlade produkter är listade på Spectrum, en avancerad handelsplattform som är utformad för att erbjuda transparens och likviditet till icke-professionella kunder.

Agera snabbare med kraftfull teknik

Ta vara på varje tradingmöjlighet med vår intuitiva plattform och appar.

Stärk ditt självförtroende med en etablerad tradingmäklare

Vi är börsnoterade på Londonbörsen och har nästan 50 års erfarenhet i branschen, vilket gör att du kan lita på vår expertis.

Börja handla idag

Logga in på ditt konto och få tillgång till möjligheter på ett stort urval av marknader.

Börja handla idag

Logga in på ditt konto och få tillgång till möjligheter på ett stort urval av marknader.

Kostnader för Turbo24 – sammanfattning

Här kommer en praktisk lista över kostnaderna för att handla turbowarranter med oss:

 • Kapital som krävs: köppris x antal turbowarranter
 • Courtage: Courtagefritt för Turbo24-transaktioner med ett nominellt värde på 300 € eller mer. För transaktioner med ett lägre värde tas ett courtage på 3 € ut.
 • Daglig finansieringskostnad: en justering av knock-out-nivån om du håller dina turbopositioner öppna efter kl. 23.00 svensk tid
 • Riskpremie: En inbyggd avgift som täcker skyddet mot marknads-gap – denna återbetalas till dig om du stänger en position innan knock-out-nivån hunnit triggas
 • Utdelningsjusteringar: en justering av knock-out-nivån när utdelningar betalas ut på en underliggande aktie eller ett index
 • Spreadar: baseras på Spectrums kurser och ingår i din insats när du öppnar en Turbo24-position

Hur mycket kostar det att handla Bull & Bear-certifikat hos IG?

Du betalar inget courtage på positioner med Bull & Bear-certifikat.

Prissättning av Bull & Bear-certifikat

Alla ordrar med Bull & Bear-certifikat är courtagefria och det finns inga IG-specifika avgifter när du köper eller säljer certifikaten. Detta beror på att Bull & Bear-certifikat utfärdas av Societe Generale, även om du handlar dem på vår plattform.

Du hittar information om eventuella kostnader som ska betalas för ett specifikt Bull & Bear-certifikat i KID-dokumentet (Key Information Document) för just det certifikatet, vilket du bör läsa innan du öppnar din position. Du hittar KID-dokumentet i orderfönstret eller på Spectrums webbplats, där våra Bull & Bear-certifikat är listade.

Prisbelönt service

Ta vara på möjligheterna med en innovativ tradingplattform utformad för just dina behov. Vår tradingplattform och appar har fått flera utmärkelser från branschen genom åren.

Best for Forex Trading
Investopedia
Online Brokers Awards 2019

#1 Overall Broker
ForexBrokers.com Annual Review

Best CFD Provider
Online Personal Wealth Awards

Best Stocks and
Shares ISA Provider

Online Personal Wealth Awards

Best Multi
Platform Provider

ADVFN International Financial Awards

Best Finance App
ADVFN International Financial Awards

Vanliga frågor

Vad menas med nominellt värde?

Det nominella värdet är det totala värdet på ett värdepappers underliggande tillgång, baserat på dess spotpris. Det nominella värdet skiljer på investerat belopp respektive transaktionens totalbelopp. Det nominella värdet beräknas genom att multiplicera enheterna i ett kontrakt med spotpriset.

Vad är en multilateral handelsplattform (MTF)?

En MTF är en elektronisk handelsplattform som underlättar utbytet av finansiella instrument mellan flera parter (både köpare och säljare).

Våra börshandlade produkter är listade på Spectrum, en MTF som är baserad i Frankfurt, Tyskland.

Vad är en market maker?

En market maker är ett företag eller en enskild person som innehar och handlar med stora volymer av en eller flera tillgångar. Market makern kvoterar köp- och säljpriser och exekverar sedan snabbt transaktioner till dessa priser, vilket ger ett smidigt sätt att lägga ordrar.

Vad är spreaden?

För Turbo24 hämtas köp- och säljpriserna från Spectrum, den multilaterala handelsplattform där dessa värdepapper är listade. Du har dock möjlighet att visa alla tillgängliga priser i Spectrums orderbok och lägga ordrar inom spreaden.

Tar ni ut en valutaväxlingsavgift?

Alla våra Turbo24-marknader kvoteras i euro, så om ditt kontos basvaluta är euro behöver du inte betala någon växlingsavgift.

Vad är tom-next-ränta?

Tom-next är den ränta som används för att beräkna justeringen av finansieringskostnaden när en valutaposition förblir öppen över natten. Detta är branschens standardränta och kommer från valutaparets ränteskillnad samt marknadens förväntningar på förändringar i räntenivåerna.

Finns det några kontoavgifter?

Vi tar inte ut några avgifter för ditt investeringssparkonto hos IG.

Gå vidare till ...

Ta reda på hur du kan utnyttja möjligheter dygnet runt med Turbo24.5

Upptäck fördelarna med vår banbrytande turbowarrant.

Lär dig allt om turbowarranter och hur de fungerar.

1 Alla ordrar med Bull & Bear-certifikat och warranter är courtagefria. Alla ordrar med Turbo24 som har ett nominellt värde på 300 EUR eller mer är courtagefria. Övriga avgifter tillkommer.
2 När det gäller handel på underliggande tillgångar listade i Italien så tillkommer Tobinskatt.
3 Utdelningsbeloppet dras från knock-out-nivån först på ex-dagen.
4 Turbowarrantsterminer på olja omfattas av en rollover-justering, som beräknas genom att dra av det nya kontraktspriset från det aktuella kontraktspriset. När den dagliga finansieringskostnaden fastställs drasrollover-justeringen av från knock-out-nivån. Om det nya kontraktspriset är högre än det nuvarande kontraktspriset läggs rollover-justeringen istället till på knock-out-nivån.
5 Alla turbowarranter kan handlas dygnet runt, fem dagar i veckan, förutom turbowarranter på aktier och vissa index (exempelvis HS50). Dessa följer istället den underliggande marknadens handelstider. Läs mer här.