Gå direkte til innhold

CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 72% av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og børshandlede produkter er komplekse finansielle instrumenter og du risikerer kapitalen din. CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 72% av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og turbowarranter er komplekse finansielle instrument og du risikerer kapitalen din.

Markedsordre vs. limitordre

Å forstå hva markeds- og limitordre er, og forksjellene mellom dem, er essensielt for å utvikle tradingstrategien din. Les mer om ordrene, fordeler og ulemper, samt hvordan du kan ta posisjoner med dem fra plattformen vår.

Trader Source: Bloomberg

Hva er en ordre?

En ordre er en forespørsel fra en trader til en megler om å plassere en handel på et finansielt instrument, som aksjer, valuta, indekser eller råvarer - vanligvis digitalt eller over telefon. Det er en rekke forskjellige typer ordre, men la oss fokusere på to: markeds- og limitordre.

Hva er markedsordre?

Markedsordre er forspørsler til en megler om å åpne en posisjon umiddelbart til best mulig pris. Det vil si at handelen utføres raskt, men kun om det er likviditet i markedet. Når ordren er plassert refereres den til som en «fyllt ordre

Hva er en limitordre?

En limitordre er en instruksjon til en megler om å plassere en handel til et spesifisert nivå, stort sett bedre enn gjeldende markedsverdi. Med andre ord, den maksimale summen du er villig til å betale for underliggende og minstesummen du er villig til å selge for.

Det er to typer limits: inngangsordrer (som åpner en handel en ny posisjon) og utgangsordrer (som lukker en eksisterende posisjon).

Markedsordre vs. limitordre

Av og til kan en markedsordre være gunstigere enn en limitordre, og motsatt. La oss se nærmere på begges fordeler og ulemper.

En markedsordre lønner seg for tradere som ønsker å ta en posisjon med en gang, uavhengig av gjeldende markedsverdi. Markedet trenger riktignok en viss mengde likviditet, som for enhver annen posisjon, hvis ikke er det mulig at handelen ikke vil utføres eller at den utføres til en gjennomsnittlig pris som ikke samsvarer med gjeldende verdi.

Selv om en megler vil forsøke å utføre handelen til best mulig pris, er det fortsatt en mulighet for markedgaps mellom tidspunktet for utføring og når posisjonen åpnes.

Dette gjelder derimot kun for tradisjonelle markedsordre; når du plasserer en markedsordre hos oss vil vi forsøke å begrense eventuelle gaps eller slippage for ordren din.

Med tilbudet vårt utenfor ordinære åpningstider1 kan du trade på utvalgte markeder selv når underliggende er stengt. Utvidede åpningstider forsøker å redusere risikoen for markedsgaps.

Les mer om trading utenfor åpningstider

Limitordre fungerer best i markeder med høy volatilitet og kjøps-/salgsspread, ettersom det øker sjansen for at ordren fylles, og til prisen du ønsker.

Ettersom du selv angir verdien du er villig til å kjøpe eller selge underliggende for, har du kontroll over prisen du ønsker å betale. Det er likevel en mulighet for at markedet aldri når nivået du er ute etter, og at handelen dermed ikke utføres.

Det kan hende at du plasserer en ordre der det tar lang tid før markedet når nivået du er interessert i. I mellomtiden kan du glemme handelen, og resultatet kan være at den ikke passer med tradingstrategien din når den endelig utføres.

Markedets ytelse kan og være enda bedre enn du forventet. I så fall vil du live av mulighetskostnaden, ettersom du går glipp av en høyere gevinst.

I disse scenariene er risikohåndtering essensielt for å sørge for at du har en god oversikt over ordrene dine.

Les mer om de forskjellige ordretypene og forskjellene mellom dem

Markedsordre: fordeler og ulemper

Fordeler

Ulemper

Brukes om du vil plassere en handel umiddelbart

Tradisjonelt sett kan du risikere gaps

Selv om de ikke er garanterte, er det mer sannsynlig at markedsordre fylles

Trenger markedslikviditet

Ordren fylles til best mulig pris

Kan føre til ufordelaktige resultat om du plasserer en stor trade

Du unngår gap risiko hos oss når du tar posisjoner utenfor ordinære åpningstider1

Limitordre: fordeler og ulemper

Fordeler

Ulemper

Brukes i marked med høy volatilitet og kjøps-/salgsspread

Vil muligens aldri fylles om verdien ikke når den spesifiserte prisen din

Potensialet for gevinster er tilstede ved salg av et høyt antall aksjer

Det er en risiko for at du glemmer limitordren om det er lenge siden du plasserte den

Kan brukes for å åpne eller luke handler

Du kan gå glipp av bedre gevinster om du ikke følger nøye med på markedet

Gir kontroll over prisen av handelen di

Når velger du markeds- og limitordre?

Om du vil hedge risikoen din i det underliggende markedet velger du nok å bruke en markedsordre. La oss for eksempel anta at du eier Apple-aksjer, og at markedsverdien faller. Du kan gå inn i markedet så fort som mulig i et forsøk på å begrense prisfallet for å hedge mot aksjene dine.

På den andre siden velger du limitordre om markedet er volatilt, og du ønsker å unngå slippagen du sannsynligvis ville hatt med en markedsordre. Med limits bestemmer du hvor mye du vil selge eller kjøpe for avhengig av om du tar lange eller korte posisjoner.

Du kan og bruke limitordre når du forventer at markedet vil nå en spesifikk verdi. Om du tror at markedet vil stige, kan du ta sjansen på at prisen først faller før den stiger − og dermed senke kjøpsprisen litt for å få en gevinst. Om du heller tror at markedet vil falle, kan du åpne en limitordre for å selge til en pris som er høyere enn gjeldende verdi.

La oss for eksempel anta at du ønsker å trade valuta, og at du tror at EUR/GBP vil stige. Gjeldende kjøpspris er 0.8828 og salgspris er 0.08826. Du kan angi at en limitordre vil kjøpe til 0.8823, siden du tror at prisen vil falle før den skyter til værs. Om dette stemmer, vil du ha kjøpt til 0.0003 lavere enn om du brukte en markedsordre. Om du tar feil, vil ordren enkelt og greit aldri fylles om markedet ikke når 0.8823 i løpet av tre måneder.

Samme prinsipp gjelder om du trader på aksjer, indekser eller råvarer.

Du kan vurdere denne strategien dersom du er rimelig sikker på et markeds retning, eller hvis den fundamentale og tekniske analysen du har gjennomført forteller deg hva markedet sannsynligvis vil gjøre.

Slik bruker du markeds- og limitordre

Du kan kun åpne en trade med markedsordre, ikke lukke den. Fordi ordren er en instruksjon om å plassere handelen umiddelbart, er måten du gjør dette på å plassere en handel på plattformen vår.

 1. Åpne en konto, eller prøv en demokonto
 2. Gå til kontoen din for børshandlede produkter eller CFDer
 3. Velg markedet ditt
 4. Bruk ordrevinduet for å velge om du vil ta en lang eller kort posisjon
 5. Angi hvor stor posisjon du ønsker, og ta steg for å kontrollere egen risiko
 6. Plasser handelen, og overvåk posisjonen

Du kan plassere limitordre med Turbo24 eller CFDer

Det er to typer limitordre − åpning og utgang. Du kan plassere en limitordre for å åpne en handel om du ikke allerede har tatt en posisjon, eller en utgangsordre for å lukke en åpen posisjon.

Du vil også måtte avgjøre om du vil at ordren skal forbli åpen til utløp, eller om den skal lukkes til en spesifisert dato.

Slik plasserer du en limit-inngangsordre fra en CFD-konto

 1. Åpne en konto, eller prøv en demokonto
 2. Åpne «ordre» fra ordrevinduet
 3. Velg prisnivået ditt
 4. Velg mellom «gyldig til annullert» og «gyldig til dato»
 5. Plasser ordren

Slik plasserer du en limit-inngangsordre fra en Turbo24-konto

 1. Åpne en konto, eller prøv en demokonto
 2. Åpne «ordre» fra ordrevinduet
 3. Velg prisnivået ditt
 4. Velg mellom «gyldig til annullert» og «gyldig til dato»
 5. Plasser ordren

Markedsordre vs. limitordre oppsummert

 • Markedsordre er forspørsler til en megler om å åpne en posisjon umiddelbart til best mulig pris
 • En limitordre er en instruksjon til en megler om å plassere en handel til et spesifisert eller bedre nivå enn gjeldende markedsverdi
 • Markedsordre er en god strategi for markeder med høy likviditet og når du ønsker å at ordren skal fylles umiddelbart
 • Limitordre fungerer best når du tror at markedet vil nå en spesifikk verdi og er villig til å vente til det punktet før du trader

1 Det er ti timer uten trading, avhengig av aktivumet som trades. Du finner ytterligere detaljer på siden vår for trading utenfor ordinære åpningstider.

Denne informasjonen har blitt forberedt av IG Europe GmbH. I tillegg til disclaimeren nedenfor, inneholder ikke denne siden oversikt over kurser, eller tilbud om, eller oppfordring til, en transaksjon i noe finansielt instrument. IG påtar seg intet ansvar for handlinger basert på disse kommentarene og for eventuelle konsekvenser som et resultat av dette. Ingen garanti gis for nøyaktigheten eller fullstendigheten av denne informasjonen. Personer som handler ut i fra denne informasjonen gjør det på egen risiko. Forskning gitt her tar ikke hensyn til spesifikke investeringsmål, finansiell situasjon og behov som angår den enkelte person som mottar dette. Denne informasjonen er ikke utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser, så derfor er denne informasjonen ansett å være markedsføringsmateriale. Selv om vi ikke er hindret i å handle i forkant av våre anbefalinger, ønsker vi ikke å dra nytte av dem før de blir levert til våre kunder. Se fullstendig disclaimer og kvartalsvis oppsummering.

Oppdag hvordan du kan trade på markedene

Utforsk de forskjellige markedene du kan trade – og lær hvordan de fungerer – i IG Academys kostnadsfrie kurs «Introduksjon til finansmarkedene».

Kanskje du også er interessert i...

Beregne dine potensielle tradingkostnader med vår transparente avgiftsstruktur.

Finn ut hvorfor så mange kunder velger oss og hva som gjør oss til en verdensledende leverandør innen CFDer.

Være forberedt på kommende markedsbegivenheter med vår økonomiske kalender.