CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 79 % av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og turbowarranter er komplekse finansielle instrument og du risikerer kapitalen din. CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 79 % av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og turbowarranter er komplekse finansielle instrument og du risikerer kapitalen din.

Spread definisjon

Hva er en spread?

En spread innen trading er forskjellen mellom kjøpskursen og salgskursen som er oppgitt for et aktivum. Spreaden er en sentral del av CFD-tradingen ettersom det er slik derivater prissettes.

Mange meglere, market makers og andre leverandører vil oppgi prisene sine i form av en spread. Dette betyr at prisen for å kjøpe et aktivum alltid ligger litt høyere enn det underliggende markedet, mens prisen for å selge alltid ligger litt under.

Spread kan ha en rekke andre betydninger innen finans, men de refererer alle til forskjellen mellom to kurser eller satser. For eksempel er det også en strategi innen opsjons-trading, kjent som en opsjonsspreaden. Dette innebærer å kjøpe og selge et likt antall opsjoner med forskjellige strike-priser og utløpsdatoer.

Oppdag forskjellige måter å trade derivat på

Les mer om forskjellene mellom opsjoner og CFDer.

Hva er kjøps- og salgsspreaden?

Den representerer tilbudet og etterspørselen til et aktivum. Hvis kjøps- og salgskursene ligger tett sammen, regnes det som et stramt marked, noe som betyr at det er enighet mellom kjøpere og selgere om hvor mye aktivumet er verdt. Hvis en spread er bredere, betyr det at det er betydelige meningsforskjeller.

Denne spreaden kan påvirkes av en rekke faktorer, inkludert:

  1. Likviditet. Dette refererer til hvor enkelt det er å kjøpe eller selge et aktivum. Når likviditeten til et aktivum øker, strammes vanligvis spreaden
  2. Volum. Dette er en metode for rapportering av mengden av et aktivum som trades daglig. Aktivum som har høyere tradingvolum, vil ofte ha smalere spreader
  3. Volatilitet. Dette er et mål på hvor mye markedskursen endres i en gitt periode. I perioder med høy volatilitet, når prisene endrer seg raskt, er en spread vanligvis mye større

Avgift for spread forklart

Spreaden er en måte for traders å betale for å utføre en posisjon. For noen aktiva, som aksjer, vil tilbydere ikke ha en spread, men vil ta betalt gjennom en kurtasje – andre aktivum kan ha en blanding av de to.

Når det trades produkter med en spread, vil en trader håpe på at markedskursen vil gå over spreadens kurs. Hvis dette skjer betyr det at posisjonen kan lukkes med en gevinst. Hvis prisen ikke går over kostnadene for spreaden kan traderen lukke posisjonen med tap, selv om markedet beveger seg i den retningen de har spådd.

Eksempel på en spread

La oss se på en spread hos IG. I eksemplet nedenfor kan du se forskjellen mellom den underliggende markedskursen – som ligger på 1 339,10 $ – og kursene en trader vil åpne posisjonen sin på.

Eksempel på en spread

I dette tilfellet er spreaden 0,3 punkt, så 0,15 punkt har blitt lagt til på hver side av den underliggende kursen. Hvis en trader ønsker å åpne en long-posisjon kjøper de aktivumet til 1339,25, og hvis de ønsker å åpne en short-posisjon selger de aktivumet til 1338,95.

Utvikle tradingkunnskapen din

Finn ut hvordan trading fungerer med IG Academy. Vi tilbyr en rekke interaktive kurs og nettseminarer.

A - B - C - D - E - F - G - H - I - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - Y - Å

Vis alle definisjoner

Hjelp og support

Finn svar angående kontoen din eller tjenestene våre.

Finn svar

Kontaktinformasjonen vår finner du til venstre på kontakt oss-siden.