CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 79 % av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og turbowarranter er komplekse finansielle instrument og du risikerer kapitalen din. CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 79 % av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og turbowarranter er komplekse finansielle instrument og du risikerer kapitalen din.

En nybegynners guide til teknisk analyse

Teknisk analyse er en metode å forutse den fremtidige retningen på en markedspris ved å studere historiske diagrammønstre. Oppdag det grunnleggende ved teknisk analyse og hvordan det skiller seg fra fundamental analyse.

Forstå teknisk analyse

Det finnes en rekke måter traders kan utføre teknisk analyse på, men de fleste vil fokusere på å bruke historiske prisdiagrammer ikledd tekniske indikatorer og oscillatorer. Målet med teknisk analyse er å identifisere gjenkjennbare mønstre som kan hjelpe traders med å finne det riktige tidspunktet og prispunktet for å gå inn i, og ut av markedet.

Diagrammer for teknisk analyse vil vanligvis vise prisbevegelser i form av candlesticks. Disse illustrerer viktige punkter i et markeds pris i en gitt tidsperiode:

 • Fargen på candlesticket betegner om det har steget (grønn) eller sunket (rød) i pris.
 • Søylene viser åpnings- og lukkingsprisen
 • Vekene viser de høyeste og laveste prisene

Det finnes mange forskjellige indikatorer tekniske analytikere bruker i diagrammer. Noen populære strategier for teknisk analyse er å bruke glidende gjennomsnitt, Fibonacci-justeringer og Bollinger-bånd for å identifisere prispunkter for å gå inn i, og ut av trades. Indikatorene som brukes vil variere fra individ til individ, alt etter hvilken tradingstil de har, markedet de trader og tidsperioden de ser på.

Det er vanlig for tekniske analytikere å teste hvordan strategien fungerer i praksis – før de risikerer faktisk kapital – ved å sette den opp mot et markeds tidligere prisbevegelser. Dette kalles backtesting. Det innebærer å ta et stykke realdata fra et utvalg markeder og kjøre strategien mot det. Dersom backtestingen fungerer, vil traders og analytikere få den selvtilliten de trenger til å bruke den tekniske analysen som grunnlaget for å åpne live posisjoner.

Noen traders er så trygge på hvordan strategien sin fungerer i praksis at de bestemmer seg for å automatisere den. Å automatisere en strategi for teknisk analyse innebærer å sette opp en rekke algoritmer som kan utføre trades med minimal menneskelig involvering.

Hvordan komme i gang med trading ved bruk av teknisk analyse?

Hvis du ønsker å komme i gang med CFD-trading i Norge så burde du:

 1. Undersøke i hvilke markeder i Norge du kan trade på
 2. Undersøke diagrammene i ditt utvalgte marked
 3. Prøve ut strategiene dine ved å åpne en demokonto hos IG
 4. Åpne en tradingkonto for å trade på markedene

Alternativt kan du fortsette å lese om teknisk analyse og finansielle markeder via IG Acadamys utvalg av onlinekurs.

Hva er det grunnleggende innen teknisk analyse?

Det grunnleggende innen teknisk analyse finner du i Dow-teorien, et sett med regler skapt av Charles Dow mellom 1851 og 1902. Reglene guider traders gjennom prinsippene til markedshendelser – inkludert trendtyper, fasene av prisbevegelsene og effekten nyheter har på markedene.

Selv om moderne teknisk analyse har utviklet seg betydelig med tanke på teknologien som er tilgjengelig, og evnen til å automatisere analyser, er Dows tilnærming kjernen av praksisen.

Viktige antakelser om teknisk analyse

Teknisk analyse er stort sett basert på antakelsene om at:

 • Diagrammene forteller en historie. Talsmenn for teknisk analyse mener de kan forutsi fremtidige bevegelser basert på historiske priser. Det er dog anbefalt å kombinere fundamental og teknisk analyse for å forsikre deg om at du forstår markedet fullt ut før du plasserer en trade
 • Markedspriser beveger seg i trender. Ifølge Dow-teorien er det tre trendtidsrammer. Disse er primær bevegelse, som kan være alt fra et år til flere år, sekundær reaksjon, som er alt fra ti dager til et år, og mindre bevegelser, som kan være alt fra sekunder til dager.
 • Historiske trender gjentar seg selv. Analytikere mener at prismønstre vil ha en tendens til å gjenta seg selv i fremtiden. De ser dermed på et markeds tidligere prisbevegelser og bruker disse til å bestemme når de skal åpne og lukke trades for å maksimere gevinsten.

Hvordan brukes teknisk analyse?

Teknisk analyse brukes for både kort- og langsiktig trading. En langsiktig investor kan bruke tekniske indikatorer for å bestemme seg for når han skal kjøpe aksjer til portfolioen sin, mens en kortsiktig day trader kan bruke dem til å raskt identifisere muligheter for gevinst.

Timing er en avgjørende del for vellykket trading, og teknisk analyse kan bidra til å time dine trades til å maksimere gevinster og minimere tap.

Teknisk analyse kan brukes på nesten alle markeder – alt du trenger er et prisdiagram og tilgang til noen tekniske indikatorer. Dersom du ønsker å trade aksjer, indekser, valuta eller kryptovaluta, kan du få bruk for teknisk analyse.

Teknisk analyse vs. fundamental analyse

Det er en rekke forskjeller mellom teknisk og fundamental analyse. I stedet for å undersøke tidligere prisbevegelser, vil en trader som bruker fundamental analyse hovedsakelig ta hensyn til ulike interne og eksterne faktorer.

En fundamental analytiker bruker informasjon for å bestemme hvor mye de tror et bestemt aktivum er verdt, og gi det sin «virkelige verdi» – verdien til et aktivum dersom all informasjonen ble priset inn i markedet. Dersom den nåværende markedsprisen til aktivumet er lavere enn de tror det er verdt, vil de kjøpe. Dersom den er mer enn de tror det er verdt, vil de selge.

La oss for eksempel si at både en fundamental og en teknisk analytiker vurderer å trade Apple-aksjer. En fundamental analytiker ser gjerne på Apples seneste inntektsrapport, hvordan teknologisektoren presterer, samt den økonomiske tilstanden som en helhet før de bestemmer seg for hvor mye de tror Apple-aksjer er verdt.

En teknisk analytiker vil derimot se bort i fra all den informasjonen og kun følge med på Apples diagram. De vil bruke tekniske indikatorer til å finne mønstre som kan gi en innsikt i hvor Apples aksjer har vært tidligere, og bruke data for å gjøre antakelser om hvor aksjeprisen er på vei, og trade deretter.

Til å begynne med kan teknisk analyse virke mye enklere enn fundamental analyse. Du trenger jo stort sett bare å undersøke et markeds diagram, i stedet for å pløye deg gjennom nyheter, økonomiske rapporter og inntektsutgivelser. En vellykket teknisk trader kan fortsatt ta i bruk en rekke indikatorer – og backteste strategien sin for å være sikre på at den passer til formålet – før de trader. Det er altså ikke den enkleste muligheten.

Når det er sagt, så vil de fleste traders ikke holde seg kun til teknisk eller fundamental analyse, men heller ta i bruk en blanding av begge for å forsikre seg om at de har en balansert oversikt. Du kan bruke fundamental analyse for å velge markedet du ønsker å trade og dermed bruke teknisk analyse for å bestemme når du skal åpne posisjonen din.

Begrensninger innen teknisk analyse

Selv om teknisk analyse er mye brukt, har metodikken sine begrensninger. For eksempel:

 • Teknisk analyse kan være subjektiv. Til tross for at indikatorer kan vise det samme signalet til to traders, kan de tolke resultatene på forskjellige måter.
 • De kan skape en selvoppfyllende profeti. Dersom nok personer bruker det samme mønsteret, vil det faktisk tvinge forutsigelsen til å gå i oppfyllelse. Selv om dette kan virke i din favør, kan det også gjøre det vanskeligere å utføre traden din dersom alle utfører nøyaktig de samme ordrene.
 • Teknisk analyse er ikke 100 % nøyaktig. Det vil alltid være unntak fra regelen, noe som kan være ekstremt farlig. Uforutsette bevegelser kan forårsake store svingninger i prisen idet tekniske traders skynder seg å lukke posisjonene sine.
 • De ignorerer det underliggende fundamentale. Teknisk analyse gir deg kun et begrenset syn på markedet, ved å ikke se på andre faktorer som kan bevege markedsprisen. Selv om det kan bidra med nyttige inngangs- og utgangspunkt, og at alt går etter planen, så vil alle plutselige nyhetskunngjøringer eller selskapsrapporter skape volatilitet.

Det er viktig å være oppmerksom på eventuelle ulemper ved strategien din, og ta de nødvendige tiltakene for å forhindre at de koster deg unødvendige tap.

Denne informasjonen har blitt forberedt av IG Europe GmbH. I tillegg til disclaimeren nedenfor, inneholder ikke denne siden oversikt over kurser, eller tilbud om, eller oppfordring til, en transaksjon i noe finansielt instrument. IG påtar seg intet ansvar for handlinger basert på disse kommentarene og for eventuelle konsekvenser som et resultat av dette. Ingen garanti gis for nøyaktigheten eller fullstendigheten av denne informasjonen. Personer som handler ut i fra denne informasjonen gjør det på egen risiko. Forskning gitt her tar ikke hensyn til spesifikke investeringsmål, finansiell situasjon og behov som angår den enkelte person som mottar dette. Denne informasjonen er ikke utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser, så derfor er denne informasjonen ansett å være markedsføringsmateriale. Selv om vi ikke er hindret i å handle i forkant av våre anbefalinger, ønsker vi ikke å dra nytte av dem før de blir levert til våre kunder. Se fullstendig disclaimer og kvartalsvis oppsummering.

Oppdag hvordan du kan trade på markedene

Utforsk de forskjellige markedene du kan trade – og lær hvordan de fungerer – i IG Academys kostnadsfrie kurs «Introduksjon til finansmarkedene».

Kanskje du også er interessert i...

Beregne dine potensielle tradingkostnader med vår transparente avgiftsstruktur.

Finn ut hvorfor så mange kunder velger oss og hva som gjør oss til en verdensledende leverandør innen CFDer.

Være forberedt på kommende markedsbegivenheter med vår økonomiske kalender.