Likviditet – definisjon

Innen investering viser likviditet til hvor lett det er å omsette et bestemt aktivum i markedet uten at aktivumets pris blir påvirket. Likviditet kan også være et mål på hvor raskt og enkelt et aktivum kan konverteres til kontanter.

Hvis et aktivum eller en aktivagruppe blir handlet mye med i markedet, vil likviditeten generelt være høy, ettersom det da vil være lett å finne en kjøper (eller selger) for det aktuelle aktivumet.

Dette gjør investeringen tryggere fordi traderen kan komme seg ut av posisjonen sin raskt uten at aktivumets pris påvirkes i betydelig grad. Mangel på likviditet kan tilføre ekstra risiko til en investeringsposisjon. Denne risikoen kalles likviditetsrisiko.

A - B - C - D - E - F - G - H - I - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - Y

Vis alle definisjoner

 Kontakt oss

Vi er tilgjengelige døgnet rundt fra kl. 9 på lørdag til kl. 23 på fredag.

22 400 240

Du kan også sende en e-post: kundeservice@ig.com

CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 79 % av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren.
Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger.
CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring.