Gå direkte til innhold

CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 74% av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og børshandlede produkter er komplekse finansielle instrumenter og du risikerer kapitalen din. CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 74% av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og turbowarranter er komplekse finansielle instrument og du risikerer kapitalen din.

Likviditet definisjon

Hva er likviditet?

Likviditet brukes innen finans for å beskrive hvor enkelt et aktivum kan kjøpes eller selges i markedet uten å påvirke kursen, det er også kjent som markedslikviditeten. Når det er høy etterspørsel etter en eiendel, er det høy likviditet, da det vil være enklere å finne en kjøper (eller selger) for det aktuelle aktivumet.

Kontanter regnes som det mest flytende aktivumet fordi det er svært stabilt, er lett tilgjengelig og kan enkelt brukes. Derfor brukes vanligvis kontanter for å måle likviditeten til andre markeder. For eksempel måles likviditeten til en aksje ved hvor raskt og enkelt den kan konverteres til kontanter. Hvis det er vanskelig å konvertere et aktivum til kontanter, så regnes det som et illikvid aktivum.

En måte å vurdere likviditetsnivået på, er ved å observere spreaden på tilbud og etterspørsel, ettersom likviditeten til et aktivum øker, reduseres vanligvis denne spreaden.

Les mer om valuta

Les mer om valutatrading, inkludert hva en spread er og hvordan giring av valuta fungerer.

Eksempler på likviditet

Likvide markeder

I et likvid marked er det enkelt å execute tradingen raskt, fordi det er mange kjøpere og selgere. For eksempel, med et daglig tradingvolum på over 5 billioner $, regnes valuta som det største og mest likvide markedet i verden.

Store aksjemarkeder, som New York-børsen, anses også å være svært likvide fordi tusenvis av aksjer skifter hender hver dag. Men likviditeten til en enkelt aksje kan variere avhengig av faktorer som markedsverdi, børsen som aksjene handles på og om det er inkludert i en indeks. Vanligvis vil blue-chip-aksjer som Microsoft, Google og Apple være svært likvide.

Illikvide markeder

Det er vanskelig å kjøpe eller selge illikvide aktiva på grunn av mangel på villige investorer eller spekulanter. Noen small-cap-aksjer vil sannsynligvis ha mindre likviditet sammenlignet med aktivum med høyere markedsverdi, og spesielt de som trader over-the-counter, da det er betydelig mindre markedsinteresse.

Andre eksempler på illikvide aktiva inkluderer eiendom, noen valutakryss, spesielt nye valutapar og eksotiske par, og mindre kryptovalutaer.

Fordeler og ulemper ved likviditet

Fordeler ved likviditet

Hvis det finnes betydelig likviditet kan traders når som helst innenfor markedets åpningstider raskt kjøpe og selge aktiva. Dette er ofte knyttet til redusert risiko, ettersom markedsdeltakere raskt kan forlate posisjonene sine uten at det har stor innvirkning på kursen på det aktuelle aktivumet.

Bortsett fra at likvide markeder er tilgjengelige og generelt enklere å trade, kjennetegnes de også av mer stabile kurser og høyere effektivitetsnivå.

Ulemper ved likviditet

Det er svært få ulemper med likviditet, faktisk er det vanligvis flere ulemper knyttet til mangel på likviditet, kjent som «likviditetsrisiko».

Hvis et marked er illikvid, kan hyppige og betydelige kursbevegelser forekomme fordi tilbud og etterspørsel av det omsatte verdipapiret er lavt. Kjøpere og selgere kan oppleve at de må gå til flere parter, muligens med forskjellige kurser, for å få oppfylt ordren i sin tiltenkte størrelse.

Utvikle tradingkunnskapen din

Oppdag hvordan trading fungerer med IG Academy. Vi tilbyr en rekke interaktive kurs og webinarer.

A - B - C - D - E - F - G - H - I - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - Y - Å

Vis alle definisjoner

Hjelp og support

Finn svar angående kontoen din eller tjenestene våre.

Finn svar

Kontaktinformasjonen vår finner du til venstre på kontakt oss-siden.