Tradingplan – definisjon

A - B - C - D - E - F - G - H - I - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - Y

Vis alle definisjoner

En tradingplan er en strategi den individuelle traderen utvikler for å systematisere fremgangsmåtene for verdsetting av aktiva, risikohåndtering og målsetting og fastsette hvilke typer trading som skal benyttes. De fleste tradingplaner består av to deler: langsiktige tradingmål og veien som skal lede til oppnåelsen av disse.

Din personlige tradingplan vil være unik for deg og skal gjenspeile risikoviljen og tradingstilen din samt de foretrukne markedene dine. Når du skal utarbeide en tradingplan, må du ta hensyn til kortsiktige og langsiktige mål, kunnskapsnivået ditt og flere andre faktorer.

Les mer om tradingskolen

Les mer om hvordan du kan utarbeide en tradingplan.

 Kontakt oss

Vi er tilgjengelige døgnet rundt fra kl. 9 på lørdag til kl. 23 på fredag.

22 400 240

Du kan også sende en e-post: kundeservice@ig.com