Gå direkte til innhold

CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 72% av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og børshandlede produkter er komplekse finansielle instrumenter og du risikerer kapitalen din. CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 72% av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og turbowarranter er komplekse finansielle instrument og du risikerer kapitalen din.

What are ETFs and how do you trade them
What are ETFs and how do you trade them

Hva er ETFer og hvordan kan de trades?

Trade ETFer for å få stor eksponering til en rekke markeder – inkludert indekser, sektorer, råvarer og valuta. Les mer om hva ETFer er og hvordan du kan åpne din første posisjon.

Start å trade i dag. Ring 22 400 200 eller send e-post til info.no@ig.com for å snakke med oss om å åpne en tradingkonto.

Kontakt oss: 22 400 200

Start å trade i dag. Ring 22 400 200 eller send e-post til info.no@ig.com for å snakke med oss om å åpne en tradingkonto.

Kontakt oss: 22 400 200

Hva er et børshandlet fond (ETF)?

En ETF (børshandlet fond) er et investeringsinstrument som sporer ytelsen til et eksisterende marked eller gruppe markeder. Fondet vil enten fysisk kjøpe aktivumet det sporer, eller bruke mer kompliserte investeringer for å etterligne bevegelsene til det underliggende markedet.

Fordi de yter lignende funksjoner som indekser, investeringsfond og andre børstradede produkter, kan du bruke en ETF som et enkelt inngangspunkt til et stort utvalg aktiva. Du kan for eksempel få eksponering til en indeks, aksjer fra et spesifikt land, en råvare, en valuta, eller rentebærende markeder via en ETF.

ETFer kjøpes og selges på en aksjebørs, på omtrent samme måte som aksjer. Hos oss vil du derimot trade på ETFer ved bruk av CFDer (contracts for difference).

CFDer er derivatprodukter som lar deg spekulere på prisbevegelsen til den underliggende ETFen, uten å måtte eie noen faktiske aksjer. Dette er fordi derivater kun sporer ytelsen til aktivumet de er basert på.

Med CFDer kan du ta enten en long- eller en short-posisjon, basert på om du tror aktivumets pris vil stige eller falle. Dersom du tror et marked vil stige, vil du «gå long», og tror du det vil falle, vil du «gå short».

Les mer om hvordan ta en posisjon på ETFer, eller begynn å trade nå.

ETF chart

Populære ETFer å følge med på

  • ETFen iShares Core EURO STOXX 50 UCITS søker å spore ytelsen til en indeks som består av de 50 største selskapene i eurosonen
  • ETFen iShares Core S&P 500 sporer indeksen S&P 500, som måler ytelsen til amerikanske aksjer med høy markedsverdi
  • ETFen iShares Core MSCI International Developed Markets sporer resultatene til store, mellomstore og små markedsaksjer, ekskludert USA
  • ETFen iShares Core MSCI International Developed Markets sporer ytelsen til S&P Emerging BMI Index, som gir stor eksponering til flere fremvoksende markedsøkonomier
  • ETFen iShares U.S. Energy sporer resultatene til Dow Jones US-indeksen for olje og gass, som måler ytelsen til selskaper i de amerikanske sektorene for olje og gass
  • ETFen WisdomTree WTI Crude Oil gir indirekte eksponering til råoljeprisen ved å spore underindeksen Bloomberg Crude Oil

Hvordan velge den riktige ETFen for deg

Med så mange ETFer å velge mellom, er det viktig at du velger den riktige ETFen for deg og dine tradingmål. Det finnes tre viktige ting å ta hensyn til når du velger ETFen din:

Type av ETF

Det finnes så mange forskjellige ETFer som er tilgjengelig, ikke bare med tanke på de underliggende aktivumene du kan spore – aksjer, valuta, råvarer, også videre – men også med tanke på om eksponeringen er long eller short, med eller uten giring.

Nedenfor kan du ta en titt på de forskjellige typene av ETFer.

ETFens størrelse

Aktivum under ledelse (AUM) er den totale verdien investeringer holdt innad i en ETF. Større fond har ofte bedre likviditet enn de mindre, noe som vil si at de har lavere spreader – det sparer deg penger på lenger sikt, da du kan åpne posisjonen din for mindre.

ETFens struktur

Det finnes to hovedtyper ETFer som er tilgjengelig. Fysiske ETFer, som bruker aktivum til å spore det underliggende markeder, og syntetiske ETFer, som bruker derivater. Begge har fordeler og ulemper som du burde ta hensyn til før du tar en posisjon.

Fysisk etterligning gjør det enklere å se hvordan ETFen tildeler midlene sine, og anses vanligvis som mindre risikabel enn syntetisk etterligning. Det finnes derimot noen markeder hvor fysisk etterligning er umulig, eller svært ineffektivt. I disse tilfellene gir syntetisk etterligning eksponering til markeder som ellers ville vært utilgjengelige.

Typer av ETFer

Typer av ETFer

Aksjeindeks-ETFer

Aksjeindeks-ETFer er fond som sporer ytelsen til en gitt indeks. Da aksjeindekser ikke er mer enn et tall som representerer en gruppe aksjer, må traders finne måter å spekulere på prisen deres på.

ETFer gir deg eksponering til en hel indeks fra en enkelt posisjon. En DAX 30-ETF vil for eksempel spore ytelsen til DAX 30, og vil enten holde fysiske aksjer av indeksens bestanddeler, eller produkter som etterligner prisbevegelsene.

Valuta-ETFer

Valuta-ETFer lar deg få eksponering til valutamarkedet, uten å måtte kjøpe eller selge de underliggende valutaene. I noen tilfeller vil disse ETFene kun spore en enkelt valuta, men de sporer for det meste en gruppe valutaer.

Du kan bruke valuta-ETFer til å trade på regioners økonomiske helse – slik som EU – eller på økonomiene til vekstmarkeder. De kan også brukes til å hedge mot inflasjon og risiko forbundet med utenlandske aktiva.

Sektor- og industri-ETFer

En sektor- eller industri-ETF vi spore en indeks gjort opp av selskaper som opererer innen samme industri. Sektoren AI and robotics har for eksempel ETFen Robo-Stox Global Robotics & Automation Index, som sporer aksjer relatert til autonom transport, roboter og automatisering, med mer.

På samme måte som valuta-ETFer, kan sektor-ETFer brukes til å dra nytte av endringer i helsen til en økonomi, i tillegg til å hedge mot eksisterende posisjoner. Dersom du har betydelig risiko i en viss sektor, kan du velge å redusere risikoen ved å gå short med en sektor-ETF.

Råvare-ETFer

Råvare-ETFer henter vanligvis prisene sine fra futureskontrakter, og inneholder ikke fysiske råvarer.

Det er viktig å merke seg at det er en forskjell mellom råvare-ETFer og ETFer forbundet med råvarer, slik som sektor-ETFene beskrevet ovenfor. Råvare-ETFer etterligner prisen til den underliggende råvaren, mens aktiva forbundet med råvarer sporer selskaper innad i industrien.

Geografiske ETFer

Geografiske ETFer lar deg spore aktiva i en bestemt region. Du kan for eksempel kjøpe en amerikansk ETF som gir deg eksponering på tvers av alle amerikanske indekser, en nord-amerikansk ETF som inkluderer kanadiske selskap, eller en internasjonal ETF dersom du ønsker å diversifisere porteføljen din.

Omvendte eller short-ETFer

Omvendte ETFer beveger seg i motsatt retning fra det underliggende aktivumet. De kan finnes i alle av de ovennevnte ETF-kategoriene.

Du ville brukt en omvendt ETF som en måte å åpne short-posisjoner på markedet. De kan være nyttige for å hedge eksisterende long-posisjoner, eller som en måte å spekulere på fallende markeder på.

ETFer med giring

ETFer med giring er designet for å speile et underliggende aktivum, men bruke finansielle derivater for å forstørre eksponeringen din. En ETF med 2x giring vil for eksempel opprettholde en eksponering til det underliggende aktivumet for hver 1 € av kapitalen din.

Ved bruk av instrumenter med giring kan også tap bli forstørret. Det er derfor viktig å gjøre grundige undersøkelser av disse ETFene, og skape en strategi for risikohåndtering før du åpner en posisjon.

Hvordan ta en posisjon på ETFer

Å trade ETFer med derivater

Når du trader på ETFer online hos oss, vil du bruke derivater for å spekulere på prisbevegelsene til de underliggende aktivaene uten å måtte eie selve aktivumet. Dette er fordi derivater som CFDer sporer prisen til aktivumet som de er basert på.

ETFer kan tilby bred markedseksponering fra en enkelt posisjon. Du kan trade ETFer på sektorer, indekser, obligasjoner, råvarer, og mer, ved å åpne en konto. Vi har over 2 500 globale ETFer å velge mellom.

Når du trader ETFer med CFDer, kan du bruke giring for å få større eksponering til ETFen du har valgt. Dette vil si at du kan åpne en posisjon for bare en brøkdel av kostnaden for tradisjonell investering, hvor du ville måttet betale hele verdien av aksjene med en gang.

Vær oppmerksom på at selv om giring kan forstørre gevinstene dine, kan det også forstørre tap. Det er derfor viktig å skape en strategi for risikohåndtering før du trader.

Ofte stilte spørsmål

Hvordan fungerer en ETF?

ETFer fungerer stort sett på samme måte som aksjer. En fondsforvalter vil designe en ETF slik at den sporer ytelsen til et aktivum eller gruppe aktiva og deretter selge aksjer i det fondet til investorer.

Disse investorene eier dermed en andel av en ETF, men har ingen rettigheter hva gjelder de underliggende aktivaene i fondet. ETFer sporer i stedet verdien til det underliggende, og gir investorer nesten identisk avkastning.

Hva er forskjellen mellom ETFer og aksjer?

En aksje er en andel av et selskap som kan kjøpes eller selges etter å ha blitt notert på en aksjebørs gjennom en børsnotering (IPO). Når du eier aksjer, eier du en andel av det selskapet — det vil si at du kan motta utbyttebetalinger dersom de utbetales og du vil få stemmerettigheter.

ETFer trades på samme måte som aksjer, men de sporer et underliggende aktivum eller gruppe aktiva. De kan spore en rekke markeder, inkludert selskapsaksjer, indekser og råvarer, men vil ikke gi innehaveren rett til å eie disse underliggende aktivaene.

Oppdag IPO-trading.

Hvordan bestemmes prisen på en ETF?

Prisen til en ETF avgjøres av verdien til fondets underliggende aktiva, kjent som netto aktivaverdi (NAV), og ikke av fondets markedspris. NAV kalkuleres som ETFens aktivumverdi minus ETFens forpliktelsesverdien, delt på antall aksjer som sirkulerer. Dersom en av disse verdiene endres, vil NAV også endres. Derfor kan tilbud og etterspørsel for et aktivum eller marked, for eksempel DAX 30, bidra til å bestemme pris.

ETF nav

Den prosentvise endringen i ETFens pris er det som betyr noe, ikke den faktiske prisen. Enten du kjøper 100, 60 eller 15 aksjer av DAX 30 for 1 000 € – dersom verdien til ETFen stiger med 10 %, vil verdien på investeringen din være verdt 1 100 €.

Hvordan tjener ETFer penger?

Det finnes to deler til dette spørsmålet: hvordan traders tjener penger på ETFer, og hvordan ETF-leverandører tjener penger. Traders kan tjene penger på ETFer ved å spekulere på prisbevegelsene deres. ETF-leverandører tjener hovedsakelig penger på utgiftsforholdet til midlene de håndterer, i tillegg til transaksjonskostnader. Et utgiftsforhold er det beløpet du betaler for å holde en ETF – dette kommer vanligvis ut av fondets ytelse og belastes ikke separat.

Utvikle kunnskapen din om de finansielle markedene

Les mer om en rekke markeder og test kunnskapene dine med våre nettbaserte kurs i IG Academy.

Gå videre til...

Oppdag indekstrading ved bruk av Turbo24

Les mer om hvordan du kan trade aksjer med vår enkle guide

Begynn å trade over 70 amerikanske markeder med vårt eksklusive tilbud utenfor åpningstidene