CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 75 % av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og turbowarranter er komplekse finansielle instrument og du risikerer kapitalen din. CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring.

Hvordan kjøpe og trade aksjer?

Med over 17 000 markeder og ETFer å velge mellom er aksjemarkedet proppfullt av muligheter. Følg denne guiden til å trade aksjer – uansett erfaringsnivået ditt.

Ring 22 400 200 eller send e-post til info.no@ig.com for å snakke med oss om å åpne en tradingkonto.

Kontakt oss: 22 400 200

Følg disse tre stegene dersom du er klar for å åpne en posisjon på en aksje:

1. Velg hvordan du vil trade

Du kan trade aksjer via produkter med giring som barriers og CFDer.

2. Velg hvilken aksje du vil fokusere på

Du kan bruke vår marked-screener for å velge fra over
17 000 globale aksjer og ETFer.

3. Åpne en tradingkonto hos IG

For å åpne en konto fyller du inn vårt enkle søknadsskjema og bestemmer deg for om du ønsker å åpne en konto for barriers eller CFDer.

Individer som tror at et selskap vil se sterk vekst vil kjøpe aksjene, forhåpentligvis til en lav pris, slik at de kan gå i profitt når de selger aksjene ved et senere tidspunkt. Mens individer som tror at et selskap vil møte problemer vil selge aksjene, og tar sikte på å tjene så mye som mulig på aksjene sine slik at de går i profitt eller kutter tap.

Du må derimot være registrert for å trade direkte på en børs og de fleste velger dermed å handle gjennom en børsmegler. Når det gjelder trading med giring vil leverandøren din stille som megler — som åpner og lukker posisjonene basert på dine instruksjoner. I dag finner mesteparten av ikke-profesjonell aksjetrading sted via en nettbasert tradingplattform.

Hva beveger aksjepriser?

Et selskap vil sette en pris som de noteres til på en aksjebørs — kjent som en børsnoteringspris. Etter det blir svingninger i aksjeprisen forårsaket av endringer aksjens tilbud og etterspørsel.

Det vil alltid være et begrenset tilbud for et selskaps aksjer. Et selskap kan bestemme seg for å ikke utstede flere aksjer, eller kjøpe tilbake aksjer fra investorer for å redusere tilbudet, men antallet aksjer som sirkuleres vil alltid være kjent.

Dersom det er flere kjøpere enn selgere på markedet vil etterspørselen øke og aksjeprisen stige. Er det derimot flere selgere på markedet, som indikerer et fall i etterspørsel, vil aksjeprisen synke.

Det finnes en rekke grunner til hvorfor etterspørselen etter en aksje kan variere over tid, inkludert:

  • Resultatoppgjør. Selskaper slipper vanligvis delårsrapporter om deres finansielle ytelse hvert kvartal, og en full rapport en gang i året. Disse påvirker et selskaps aksjepris da traders og investorer bruker tallene, som inkluderer inntekt, overskudd og fortjeneste per aksje (EPS), som en del av deres fundamentale analyse
  • Makroøkonomiske data. Tilstanden til økonomien et selskap opererer i vil påvirke veksten. Dataslipp som for eksempel brutto nasjonalprodukt (BNP) og detaljsalg kan ha en betydelig innflytelse på et selskaps aksjepriser — sterke data kan få dem til å stige, mens svak data kan få dem til å falle
  • Rentesatser. Dersom satsene er høye behøver ikke individer å ta store risker for å få god avkastning og kan spare i stedet, noe som kan få føre til færre investeringer i aksjemarkedet. Dersom det ser ut til at en sentralbank mest sannsynlig vil øke rentene kan etterspørselen for aksjene falle.
  • Markedssentiment. Bevegelser i aksjeprisene er ikke alltid basert på fundamental analyse. Synspunktet offentligheten, i tillegg til markedsdeltakere, har på en spesifikk aksje kan også få etterspørsel til å svinge. Det er slik spekulative bobler dannes.

Investering

Investorer kjøper aksjer direkte i håp om at de vil øke i pris og kan selges senere for profitt. De opprettholder det tradisjonelle mantraet om å kjøpe lavt og selge høyt — kjent som å gå long. Investorer vil ta posisjoner over lenger tid, i et forsøk på å få gevinst fra endringer i aksjepriser i tillegg til utbyttebetalinger.

Trading

Traders bruker derivatprodukter som henter ut verdien sin fra prisen på det underliggende markedet. Disse krever ikke at traders også eier aksjene. Det vil si at traders ikke har rettighetene som aksjonærer har eller vil motta utbytte, men de kan åpne posisjoner og få gevinst på både fallende og stigende priser. Traders vil ofte holde posisjoner over kort eller mellomlang tid, og fokusere på mindre markedsbevegelser.

Du kan trade aksjer hos IG ved å bruke:

  • Barriers. Barriers beveger seg en-for-en med den underliggende markedsprisen, og lar deg velge hvor mye eksponering du ønsker, og begrenser din totale risiko til premien du betaler for å åpne
  • CFDer. Denne metoden lar deg få eksponering til en større posisjon fra et lite opprinnelig innskudd. CFDer kan også brukes til å hedge aksjeporteføljen din mot fremtidige tap

Det finnes verktøy traders kan bruke for å håndtere denne risikoen, slik som stop-loss som lar dem definere punktet hvor posisjonen stenges hvis markedet beveger seg i feil retning. Normale stoppordre og trailing stops kan påvirkes av slippage, som er når markedsvolatilitet skaper et misforhold mellom prisen du har forespurt og prisen leverandøren kan utføre traden til. Du kan beskytte deg selv mot slippage ved å legge til en garantert stoppordre. Hos IG må du ikke betale for denne stoppordren på forhånd, i stedet belastes du kun med en liten premie dersom den garanterte stoppordre utløses.

Hos IG vil du også ha negativ saldobeskyttelse. Hvis en posisjon lukkes og du sitter igjen med en negativ saldobalanse på kontoen din vil vi bringe kontoen tilbake til null, helt kostnadsfritt for deg.1

La oss for eksempel si at du kjøper 1 000 aksjer i et selskap til en kurs på 100 p per stykke. For å åpne en vanlig trade med en aksjemegler vil du bli bedt om å betale 1 000 £ (sett bort ifra kurtasje eller andre kostnader). Dersom du i stedet åpnet en posisjon med en leverandør som tilbyr giring kan du bli bedt om å betale et marginkrav som tilsvarer 20 % på de samme aksjene — dette ville gitt deg en eksponering på 1 000 £, med bare krav om 200 £ for å åpne posisjonen.

Når du bruker CFDer til å trade aksjer vil du betale en kurtasje. Når du trader barriers vil du betale en opsjonspremie, som inkluderer en tradingspread og knock-out-premie, i tillegg til en kurtasje per kontrakt. Det vil også være andre kostnader å ta hensyn til når du handler barriers eller CFDer, slik som daglig finansieringskostnad.

Fyll ut et enkelt elektronisk skjema

Vi kommer til å stille deg spørsmål om tradingerfaringen din.

Rask ID-verifisering

Med BankID går det raskt å bekrefte identiteten din.

Velg kontotypen din

Bestem deg for om du ønsker å åpne en tradingkonto for barriers og opsjoner, eller CFDer.

Gjør innskudd og start tradingen

Det er enkelt å gjøre uttak, uansett tidspunkt.

Dersom du ikke føler deg selvsikker nok til å begynne å trade på ekte markeder kan du vurdere å åpne en demokonto for barriers eller CFDer. En demokonto hos IG kommer med 100 000 kr i virtuelle midler som du kan bruke til å øve på å trade tusenvis av aksjer. Åpne en ekte konto så snart du er fornøyd med strategiene dine.

Ofte stilte spørsmål

Du kan gjøre profitt av å trade aksjer ved å korrekt forutse om et selskaps aksje vil stige eller falle i verdi.

Dersom du investerer i aksjer, kan du kun gå i profitt ved å gå long. Bestemmer du deg derimot for å trade aksjer med derivatprodukter kan du dra nytte av fallende markedspriser ved å gå short.

Du kan trade aksjer på nett via IGs tradingplattform som tilbyr en rask og smart måte å trade på via nettleseren din. Du vil ha full tradingfunksjonalitet og kunne åpne, lukke og endre posisjoner med bare noen få klikk.

Les mer om IGs nettbaserte tradingplattform.

Nybegynnere kan begynne å trade aksjer ved å lære så mye som mulig om markedene før de åpner en posisjon. En måte å gjøre dette på er å ta en titt på IG Academys utvalg av nettbaserte kurs.

En annen måte for nybegynnere å få selvtillit til å trade aksjer på er ved å åpne en demokonto hos IG. Der kan de bygge strategiene sine i et risikofritt miljø ved å øve på trading med 100 000 kr i virtuelle midler.

  1. Bestem deg for om du ønsker å trade ved bruk av barriers eller CFDer
  2. Åpne tradingkonto
  3. Velg hvilken aksje du vil fokusere på og utfør en analyse
  4. Åpne posisjonen din

Kostnadene for aksjetrading avhenger om du bestemmer deg for å bruke barriers eller CFDer. Når du trader barriers vil du betale en opsjonspremie, som inkluderer en tradingspread og knock-out-premie, i tillegg til en kurtasje per kontrakt. For CFDer på aksjer vil du bli belastet en kurtasje i stedet for en spread. Det finnes andre kostnader å ta hensyn til, slik som daglig finansieringskostnad.

Les mer om våre kostnader og avgifter.

Utvikle kunnskapen din om de finansielle markedene

Les mer om en rekke markeder og test kunnskapene dine med våre nettbaserte kurs i IG Academy.

Gå videre til …

Begynn å trade over 70 amerikanske markeder utenfor åpningstidene hos IG

Les mer om hvordan du kan få det meste ut av børsnoteringer og gråmarkeder hos IG

Les mer om fordelene ved å kjøpe og trade aksjer hos IG

1Negativ saldobeskyttelse gjelder kun for tradingrelatert gjeld og er ikke tilgjengelig for profesjonelle kunder.