CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 78 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital. CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 78 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital.

Vem producerar mest guld i världen?

Guld är världens kanske mest kända ädelmetall som bidrar till att minska risker när geopolitiska kriser leder till ekonomisk osäkerhet. Upptäck vilka länder som har störst guldproduktion i världen.

Guld Källa: Bloomberg

Översikt av guldindustrin

Guld är en av ädelmetallerna som har klarat tidens tand när det kommer till värde. Mängden guld som köps globalt har tredubblats sedan början av 70-talet.

Historiskt sett ansågs länder som Sydafrika ha några av världens största guldreserver, men de har blivit omsprungna av länder som Kina, Ryssland, Australien och USA under årens lopp.

Guld är en sällsynt råvara som utgör en trygg investering under perioder med hög volatilitet och den instabilitet som medföljer geopolitiska kriser. Det beror på att det har ett långsiktigt lagringsvärde och kan användas för att säkra mot inflation.

Rysslands aktuella invasion av Ukraina ledde till att det månadsvisa guldpriset steg med 6 % i februari 2022 till 1 910 USD/oz – den största månatliga ökningen sedan maj 2021.1

Guld används inte bara till smycken, teknik, tackor och mynt, utan bunkras även av centralbanker. Centralbankerna innehar över 35 000 ton guld, vilket utgör ungefär en femtedel av allt guld som någonsin har utvunnits.2, 3

Världens största guldproducenter

Kina – 368,3 ton

Kina har varit världens största guldkonsument i ett decennium, så det är ingen överraskning att Kina toppar den globala listan över länderna med störst guldproduktion. Kina är den största producenten av guld i världen och står för 11 % av hela världens produktion.1 Under de senaste åren har guldreserverna minskat från 383 ton till 368,3 ton.

Den fortsatta minskningen i guldproduktion har berott på att Kinas regering har infört stränga miljöbestämmelser, vilket har lett till att många mindre gruvor som varit ineffektiva har stängts.2

Trots att Kinas konsumtionssiffror sjönk med 17 % under 2020 på covid-19-pandemin ökade guldproduktionen stabilt under tredje kvartalet 2021.1

Ryssland – 331,1 ton

Ryssland är världens näst största guldproducent efter att ha petat Australien från denna position 2019. Ryssland har positionerat sig som Europas huvudleverantör av guld sedan 2010 då produktionskapaciteten på årsbasis har ökats till reserver motsvarande 331,1 ton.4

Den största lokala guldkonsumenten har varit den ryska regeringen, som har köpt ungefär två tredjedelar av denna ädelmetall.5

Sanktioner mot Ryssland efter invasionen av Ukraina har påverkat ekonomin negativt, men landet kommer sannolikt att använda sina stora guldreserver som säkring mot inflation.

Australien – 327,8 ton

Trots att Australien har fallit från andra till tredje plats bland världens största guldproducenter har produktionen ökat under åtta år fram till 2021.5 Landet har reserver motsvarande ungefär 327,8 ton.1

Guld hör till de största råvarorna i Australiens mineralindustri, som står för över 50 % av landets totala export och 8 % av bruttonationalprodukten (BNP). Detta kan även tillskrivas att några gruvföretag, såsom Cadia Valley och Mount Morgans, har ökat sin produktivitet under årens lopp.5

USA – 190,2 ton

USA är den fjärde största producenten av guld i världen med reserver motsvarande 190,2 ton.1 Landets guldförsörjning har sjunkit under 200 ton sedan 2019 och pandemin bidrog sannolikt inte till att lyfta produktionssiffrorna.6

Delstaten Nevada stod för 80 % av landets guldproduktion år 2021. Nettoexporten uppgick till ca 9 miljarder USD.5, 6

Kanada – 170,6 ton

Kanada innehar reserver motsvarande 170,6 ton med ett produktionsvärde på 12,3 miljarder USD 2020. Trots att det finns guldgruvor i nio kanadensiska provinser står Ontario och Quebec för 71 % av produktionen.1, 7

Siffror för året som slutade den 30 december 2020 visar att Kanada exporterade 6,5 miljoner uns eller 70 % av sitt guld till Storbritannien. Detta motsvarar ett värde av 23,7 miljarder USD, en 6 % ökning från 22,3 % miljarder USD året före.4

Ghana – 138,7 ton

Ghana placerar sig på en sjätteplats bland världens guldproducenter med reserver motsvarande 138,7 ton. Detta västafrikanska land exporterar 37 % av sina mineraler, varav guld utgör ca 90 % av resultatet.1

Gruvdriften här har varit viktig för Ghanas ekonomi sedan industrin gick från att vara statsägd under 80-talet till att bli privatägd, och drar till sig utländska direktinvesteringar. Gruvindustrin är även den största skattebetalande sektorn som bidrar till BNP och sysselsättning.8

Ghana har gått förbi Sydafrika, som har ramlat till en elfteplats globalt.1 Detta beror sannolikt på att sydafrikanska gruvgiganter som AngloGold Ashanti och Gold Fields har vänt sig till Ghana för billigare produktionskostnader.5

Brasilien– 107,0 ton

Brasilien har klättrat från en tiondeplats till att vara världens sjunde största guldproducent med reserver motsvarande 107 ton. De tre viktigaste mineralråvarorna som produceras i Brasilien enligt ekonomiskt värde är guld, järnmalm och koppar.

Brasilien har uppskattningsvis 20 % av det totala guld som finns i världen. Deras guldreserver motsvarar 3,4 % av världens samlade reserver.9 Ungefär 28 % av guldexporten från Brasilien kommer från olagliga gruvor.10

Uzbekistan – 101,6 ton

Detta centralasiatiska land är den åttonde största producenten av guld i världen och har reserver motsvarande 101,6 ton. Uzbekistan har några av världens största reserver i ett enda dagbrott, Muruntau-guldgruvan, som beräknas ha över 4 000 ton av denna ädelmetall.11

Mexiko – 101,6 ton

Mexiko är världens nionde största guldproducent med reserver motsvarande 101,6 ton.1 Detta är en sänkning jämfört med guldreserverna på 131 ton som innehades 2015, men med tanke på att Mexiko 2008 endast hade 50,8 ton har de gjort stora framsteg i sin guldproduktion.5

De är även kända för låga regleringskostnader vid prospektering, vilket innebär att det är en attraktiv plats för guldgruvor i världen.5

Landet fraktar vanligen stora mängder gruvmineraler och malm och hade en handelsbalans på över 12,2 miljarder USD år 2020 med en totalexport på 15,6 miljarder USD. Mexikos totala export av mineralmalm har ökat stadigt med 5,8 % sedan 2017.12

Indonesien – 100,9 ton

Indonesien är världens tionde största guldproducent med reserver motsvarande 100,9 ton.1 Indonesien tillhandahåller ca 3 % av världens guld. Där finns även Grasberg, världens näst största guldgruva.5

Detta land i södra Stilla havet är inte bara världens tionde största guldproducent, utan även en viktig global aktör inom gruvdrift av kol, koppar, tenn och nickel.13

Trots att landets gruvindustri rankas högt på global skala fungerar landets lagar om gruvdrift, som ger regeringen kontroll över vilken mark som ska prospekteras, som avskräckare för utländska investerare.13

Så handlar du på guld

1. Välj den guldtillgång som du vill handla

Guldtillgångarna som du kan handla på hos oss på IG omfattar avistakurser för guld, terminer samt vanilla- och barrier-optioner. Notera att du inte kommer att äga den faktiska råvaran när du handlar guld med oss. Du kommer däremot att handla med det fullständiga värdet av den underliggande tillgången om du bestämmer dig för att handla guld med hävstångsprodukter som Turbo24 och CFD:er. När du handlar med hävstång måste du betala en initial insats – ett så kallat säkerhetskrav – för att öppna en position och öka din exponering mot önskad guldaktie.

Hävstångseffekten kan förstora dina vinster, men den kan också förstora dina förluster. Det är därför viktigt att du hanterar dina risker noggrant.

2. Öppna tradingkonto

Hos oss kan du öppna ett tradingkonto för Turbo24, CFD:er och optioner – barriers eller vanilla-optioner. När du handlar på guldaktier via Turbo24 eller CFD:er spekulerar du på den underliggande tillgångens prisrörelser och kommer inte att äga den direkt. När du handlar med CFD:er kan du ofta välja mellan många olika aktier.

När du har lämnat in din ansökan verifierar vi dina uppgifter. Om den godkänns kan du sätta in pengar och börja handla hos oss. Du kan ta ut dina pengar från kontot hur och när du vill.

När du har valt vilken guldmarknad du vill handla på kan du öppna ett tradingkonto hos oss. Om du är osäker på om dina kunskaper räcker till för att handla på guldaktier kan du öppna ett demokonto för att finslipa dina kunskaper. Ditt demokonto krediteras med 100 000 kronor i virtuella medel så att du kan öva på att handla i en riskfri miljö.

3. Välj marknad och öppna din position

När du har valt vilken guldmarknad du vill handla på kan du öppna din första position med ditt tradingkonto. Vilket konto du ska välja beror på om du väljer att handla guld med Turbo24, CFD:er eller barrier- och vanilla-optioner.

Avistahandel med guld

Avistahandel med guld innebär att du köper eller säljer ädelmetallen ”on the spot”, vilket innebär att utbytet äger rum exakt när affären avräknas. När du handlar avistaguld handlar du guld med CFD:er till aktuell marknadskurs, vilket kallas avistakursen.

Guldterminer

Du kan handla med guldterminer till ett fast pris på ett fast datum i framtiden. Du är skyldig att hålla din del av avtalet, vare sig det är genom en fysisk eller kontant avräkning. Terminskontrakt är standardiserade till antal och kvalitet – bara priset bestäms av marknadskrafter.

Guldoptioner

Hos oss kan du handla på guld med barrier- eller vanilla-optioner. Optionskontrakt fungerar på ett liknande sätt som terminer, men du har ingen skyldighet att utföra handelstransaktionen när du köper dem. Optioner ger dig rätten att utbyta guld till ett fastslaget pris på ett fastslaget datum.

Guldaktier

Hos oss kan du handla på guldaktier för att få indirekt exponering mot guld. På så vis kan du diversifiera din portfölj i guldindustrin, från att köpa och äga aktier i företag verksamma inom gruvdrift och produktion till att finansiera försäljning av guld.

Prognos för guldindustrin

Prognosen för guldindustrin är positiv där guldpriset förväntas öka under 2022 till 2023. Detta speglar en ökad efterfrågan på guld eftersom ädelmetallen ses som en säker investering för många investerare som vill säkra mot inflationen bland Rysslands pågående invasion av Ukraina.14

Prognoser från kreditvärderingsinstitut tyder på att guldpriset sannolikt kommer att förbli oförändrat på lång sikt då räntehöjningarna fortsätter efter covid-19-pandemin.14

Årets prognos tyder på att efterfrågan för metaller sannolikt kommer att vara begränsad trots intensiva prospekteringsinsatser. Efterfrågan på ädelmetaller som guld kommer dock sannolikt att bibehålla tillväxten i gruvindustrin.15

Fotnoter:
1 World Gold Council, 2022
2 Globaldata, 2022
3 Reuters, 2022
4 Per 30 december 2020
5 Forbes, 2021
6 U.S. Geological Survey, 2020
7 Government of Canada, 2022
8 International Trade Administration, 2022
9 OECD iLibrary, 2021
10 Reuters, 2021
11 Mining Technology, 2021
12 International Trade Administration, 2021
13 pwc, 2019
14 FitchRatings, 2022
15 S&P Global, 2021


Denna information har sammanställts av IG, ett handelsnamn för IG Europe GmbH. Utöver friskrivningen nedan innehåller materialet på denna sida inte ett fastställande av våra handelspriser, eller ett erbjudande om en transaktion i ett finansiellt instrument. IG accepterar inget ansvar för eventuella åtgärder som görs eller inte görs baserat på detta material eller för de följder detta kan få. Inga garantier ges för riktigheten eller fullständigheten av denna information. Någon person som agerar på informationen gör det således på egen risk. Materialet tar inte hänsyn till specifika placeringsmål, ekonomiska situationer och behov av någon specifik person som får ta del av detta. Det har inte upprättats i enlighet med rättsliga krav som ställs för att främja oberoende investeringsanalyser utan skall betraktas som marknadsföringsmaterial. Se fullständig friskrivning och kvartalsvis sammanfattning.

Reagera på volatila råvarupriser

Välj mellan att handla råvaruterminer eller på 27 marknader med odaterade råvarukontrakt.

  • Brett utbud av populära och specifika metaller, energiråvaror och mjuka råvaror
  • Spreadar från 0,3 punkter på Avista Guld, 2 punkter på Spot Silver och 2,8 punkter på Brent Crude-olja
  • Se kontinuerliga grafer med upp till fem års historik

Hittat en möjlighet på råvarumarknaden?

Prova att göra en trade i ett riskfritt demokonto och ta reda på om du är någonting på spåret.

  • Logga in på ditt demokonto
  • Ta en position helt utan risk
  • Se om din strategi fungerar

Hittat en möjlighet på råvarumarknaden?

Missa inte tillfället – uppgradera till ett tradingkonto.

  • Gör analyser och handla smidigt i snabba, intuitiva grafer
  • Få spreadar från bara 0,3 på Avista Guld
  • Läs och reagera på de senaste marknadsnyheterna direkt i tradingplattformen

Hittat en möjlighet på råvarumarknaden?

Missa inte tillfället. Logga in för att ta din position.

Detta kanske intresserar dig…

Vi har en transparent avgiftsstruktur. Läs mer om vilka avgifter du eventuellt får betala för din trading.

Ta reda på varför så många kunder väljer oss och vad som gör oss till världens största CFD-leverantör.

Håll dig uppdaterad om viktiga marknadshändelser med hjälp av vår ekonomiska kalender.