CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 75 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och turbowarranter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital. CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 75 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och turbowarranter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital.

Vad är ett terminskontrakt?

Terminskontrakt är derivat som ger dig möjligheten att handla på finansiella marknader samt hedga dina befintliga positioner mot risk. Läs mer om vad terminskontrakt innebär och hur du kan öppna position på dem.

Vad är ett terminskontrakt?

Ett terminskontrakt är ett juridiskt bindande avtal där du köper eller säljer en tillgång till ett förutbestämt pris på ett visst förfallodatum. Köparen av ett terminskontrakt har en skyldighet att ta emot den underliggande tillgången, medan säljaren är skyldig att avyttra sin tillgång för det avtalade priset.

Terminskontrakt handlas vanligtvis på börser, vilket innebär att de är starkt reglerade och standardiserade för att säkerställa samma kvalitet och kvantitet per kontrakt. Även om de ofta är förknippade med råvaruhandel finns de även tillgängliga på andra tillgångsslag, till exempel index och statsobligationer.

Terminskontrakt kontrasteras ofta med spotkontrakt, eller avistakontrakt som de också kallas, som gör det möjligt för dig att köpa en tillgång till det aktuella marknadspriset istället för vid ett bestämt datum. Däremot har du samma möjligheter till avräkning med ett spotkontrakt som med terminer.

Det är även vanligt att terminer jämförs med optioner eftersom båda kontraktstyperna gör det möjligt för dig att köpa och sälja en underliggande tillgång till ett visst pris vid ett framtida datum. Till skillnad från terminer ger dock optioner köparen rätten att låta kontraktet förfalla utan värde – med andra ord är köparen inte skyldig att uppfylla kontraktet vid förfallodatumet.

Viktigt att notera är att IG Sverige inte erbjuder direkt investering i terminskontrakt, utan hos oss kan du handla på underliggande terminspriser med derivatprodukter, som CFD:er. Med derivat investerar du inte i de underliggande kontrakten, utan handlar istället på prisrörelserna. Enkelt uttryckt så spekulerar du på om marknadens pris kommer att stiga eller falla.

Redo att handla på terminskontrakt? Öppna ett konto hos oss idag eller öva på att handla med ett demokonto.

Hur fungerar terminskontrakt?

Terminskontrakt följer avistakursen, eller spotkursen som den även kallas, på en underliggande marknad och tar hänsyn till faktorer som volatilitet, räntor och positioners hållningskostnad – s.k. ”cost of carry”.

Terminspriser är ofta högre än avistakursen eftersom den tar hänsyn till alla dessa faktorer. I en sådan situation sägs marknaden vara i contango. Alternativt när terminspriserna är lägre än avistakursen sägs marknaden vara nedåtgående (backwardation). När ett terminskontrakt löper ut är det likvärdigt med avistakursen.

Vid förfallodatumet kan du välja att rulla över ditt kontrakt och därmed fortsätta hålla positionen öppen. Om man inte gör detta måste terminskontrakt lösas in med hjälp av en av två metoder: fysisk eller kontant avräkning.

Fysisk avräkning innebär att den aktuella tillgången ”levereras” – detta är vanligt för företag som är beroende av råvaror eller som handlar med valutor. Exempelvis, om ett flygbolag vill säkra priset på bränsle för att undvika en kostnadsökning kan de köpa ett terminskontrakt på en viss mängd bränsle till ett visst pris, och få detta bränsle levererat i framtiden.

Dock är inte alla på terminsmarknaden intresserade av att lösa in den underliggande tillgången på ett framtida förfallodatum, utan de kan istället välja att lösa in det mot kontanter. Detta är ett alternativ som ofta används vid hedging och bland spekulanter som vill ta position på om marknadspriset kommer att gå upp eller ner, utan att behöva äga själva tillgången. I det här fallet är den enda involverade ”tillgången” den motsvarande summan pengar.

Det stora antalet spekulanter gör terminsmarknaden extremt likvid men volatil. De snabba förändringarna på priser kan leda till risker, som slippage – som kan beskrivas som risken för att din order exekveras till ett pris som skiljer sig från det du begärde. På grund av dessa risker är det viktigt att du har en riskhanteringsstrategi på plats.

Hos oss kan du lägga till ett garanterat stopp, som kommer att eliminera risken för slippage helt. Dessa stoppordrar är kostnadsfria att lägga till, och endast en liten premie kommer debiteras om de triggas.

Läs mer om hur du kan hantera din risk

Hur kan du handla på terminer?

Man kan handla terminskontrakt via vissa plattformar och mäklare. I sådana fall är det viktigt att du analyserar marknaden och bestämmer vilka terminskontrakt du vill handla och vid vilket förfallodatum du vill lösa in kontraktet. Många traders använder korta förfallodatum – och trots att detta ofta är det dyraste alternativet så är det samtidigt det mest likvida och aktivt handlade.

När du har köpt ett terminskontrakt är du skyldig att ansvara för din del av affären – vare sig detta innebär att du köper eller säljer den underliggande tillgången. Vid förfallodatum kommer du antingen att lösa in eller rulla över ditt kontrakt. Observera att IG Sverige för tillfället inte erbjuder detta alternativ där du köper själva terminskontraktet.

Ett andra alternativ är att du kan handla på terminer med CFD:er. Våra derivat på terminskontrakt är utformade för att replikera prissättnings- och förfallodatum på den underliggande marknaden, utan att du behöver köpa själva terminskontraktet i sig.

Här handlar man på om terminspriset kommer att stiga eller falla innan ett visst datum, och din vinst kommer att baserad på om din spekulation är rätt eller inte. Vid förfallodatumet kommer vi automatiskt att rulla över din handel om du inte meddelar något annat.

Läs mer om hur du kan handla på terminer hos oss

Exempel på handel med terminskontrakt

Anta att du vill spekulera på priset på US Crude. I det här läget väljer du att öppna en lång CFD-position på amerikanska crude-terminer och sätter ett förfallodatum i slutet av månaden. Om priset på crude-olja har stigit vid förfallodatum går du med vinst. Om priset på olja istället sjunkit gör du en förlust.


Denna information har sammanställts av IG, ett handelsnamn för IG Europe GmbH. Utöver friskrivningen nedan innehåller materialet på denna sida inte ett fastställande av våra handelspriser, eller ett erbjudande om en transaktion i ett finansiellt instrument. IG accepterar inget ansvar för eventuella åtgärder som görs eller inte görs baserat på detta material eller för de följder detta kan få. Inga garantier ges för riktigheten eller fullständigheten av denna information. Någon person som agerar på informationen gör det således på egen risk. Materialet tar inte hänsyn till specifika placeringsmål, ekonomiska situationer och behov av någon specifik person som får ta del av detta. Det har inte upprättats i enlighet med rättsliga krav som ställs för att främja oberoende investeringsanalyser utan skall betraktas som marknadsföringsmaterial. Se fullständig friskrivning och kvartalsvis sammanfattning.

Upptäck möjligheter på marknaderna

Utforska vilka marknader du han handla på – och ta reda på hur de fungerar – med våra kostnadsfria onlinekurser i IG Academy.

Detta kanske intresserar dig…

Vi har en transparent avgiftsstruktur. Läs mer om vilka avgifter du eventuellt får betala för din trading.

Ta reda på varför så många kunder väljer oss och vad som gör oss till världens största CFD-leverantör.

Håll dig uppdaterad om viktiga marknadshändelser med hjälp av vår ekonomiska kalender.