CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 79 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören . Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument. Handel med dessa instrument medför en hög risk för snabb förlust av pengar. CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 79 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och turbowarranter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital.

Vad är ett Renko-diagram och hur kan du använda det i din trading?

Renko-diagram, eller Renko Charts, kan ge dig en annorlunda, visuellt renare tradingupplevelse. Läs om vad Renko-diagram är, hur du använder dem och vilka som är de populäraste tradingstrategierna med Renko-diagram.

Renko-diagram Källa: Bloomberg

Vad är ett Renko-diagram?

Ett Renko-diagram, som även kan gå under namnen renko charts, renko chart indikator eller renko diagram indikator, är en typ av tradingdiagram som presenterar marknadsdata på ett annorlunda sätt än mer traditionella diagramtyper som candlestick, HLOC eller Heikin Ashi. Ett Renko-diagram består av lådor eller ”tegelstenar” (”bricks” på engelska) och visar bara större pristrender.

I ett Renko-diagram slås mindre prisrörelser ihop i konsoliderade block. Du bestämmer själv hur stort avstånd som varje enskild låda ska representera och ditt Renko-diagram kommer endast att visa en uppåtgående eller nedåtgående trend när marknaden rör sig med detta avstånd. Om du till exempel väljer 5 EUR som lådstorlek i ditt Renko-diagram skapar diagrammet en ny låda, i antingen uppåt- eller nedåtgående riktning, först när marknaden har stigit eller sjunkit med 5 EUR.

Det här skiljer sig markant från de flesta andra diagram som bara visar marknadsrörelser utifrån olika tidsramar, till exempel en ljusstapel för varje minut.

Läs mer om tradingindikatorer

Varför använda ett Renko-diagram?

Traders använder Renko eftersom diagrammens förenklade vy gör det lättare att upptäcka verkliga trender. Det beror på att diagramtyper som baseras på tid har ett ”brus” av ständiga prisrörelser som kan göra marknadstrender lika svåra att se som skogen för alla träd.

Renko-diagram hjälper traders att se tydliga uppåtgående eller nedåtgående trender när de uppstår och de är också praktiska för att hitta stöd- och motståndsnivåer.

Läs mer om teknisk och fundamental analys

Det finns dock även nackdelar med Renko-diagram. Eftersom Renko-diagram inte tar hänsyn till tidsaspekten ger de mycket mindre information än candlestick-diagram – som dessutom visar marknadens öppnings- och stängningspris samt högsta och lägsta pris. De kan därför vara mindre lämpliga för tradingstilar som fokuserar på kortsiktiga innehav, som scalping eller daytrading.

Vad är en Renko-lådstorlek?

Lådstorleken i ett Renko-diagram motsvarar den enhet som diagrammet mäter. Medan de flesta välkända diagramtyper använder ljusstaplar som markörer använder Renko i stället lådor, eller ”tegelstenar” för att indikera en trend.

Du väljer själv lådstorlek i ditt Renko-diagram utifrån de parametrar som du vill att diagrammet ska ta hänsyn till i en trend. Du kan till exempel ange 10 procentandelar som lådstorlek för en viss marknad. Det innebär att en låda kommer att skapas i ditt diagram så fort – men aldrig innan – marknaden stiger eller sjunker med 10 procent. Det betyder också att en ny Renko-låda aldrig läggs till precis bredvid en annan låda, utan i en 45 graders vinkel över eller under föregående låda.

Vi tittar på ett exempel: Anta att du vill handla EUR/USD. Du anger 20 punkter som lådstorlek, vilket innebär att en ny låda, eller tegelsten, kommer att skapas varje gång EUR/USD rör sig uppåt eller nedåt med 20 punkter, oavsett hur lång tid som har förflutit.

Lådorna kommer dessutom aldrig att visas i en rak linje, utan alltid i en 45 graders vinkel över eller under föregående låda. Så om EUR/USD rör sig nedåt med 20 punkter kommer den nya lådan i ditt Renko-diagram att placeras 45 grader under föregående låda.

Vilka typer av lådor kan användas i Renko-diagram?

Precis som Renko-diagram har flera olika användningsområden inom trading finns det också olika sätt att använda Renko-lådor för att få fram önskad information. Vilka lådor du bör använda beror på vilken marknad du handlar och din strategi. Här är några olika lådor som du kan använda:

 • Lådor som visar den underliggande marknadens prisrörelser i punkter, om du handlar valuta
 • Lådor som visar marknadens prisrörelser i procentandelar – alltså med hur stor procentandel av sitt eget värde som marknaden har rört sig
 • Lådor för en viss tidsperiods stängningspris som visar hur mycket marknaden har rört sig baserat på stängningspriset för den valda tidsramen, t.ex. en dag
 • Average True Range (ATR), som tar hänsyn till marknadens prisutveckling under en viss tidsperiod och noterar eventuella ”gaps” i marknadens rörelser – det kan finnas många med Renko-diagram

Tradingstrategier för Renko-diagram

Enligt Shaun Murison, Senior Analyst på IG, är Renko-diagram användbara för många populära tradingstrategier, i synnerhet strategier för valutahandel. ”Eftersom de är en form av prisanalys kan de användas till att utföra en rad vanliga åtgärder som traditionella prisdiagram brukar användas till”, säger han.

1. Lådstorlek som strategi

En av de populäraste teknikerna är trendtrading-strategin som används för att hitta momentum i en marknad. Här är lådstorleken den mest användbara funktionen i Renko-diagrammet. Ju större lådstorlek du anger i ditt Renko-diagram, desto större måste prisrörelsen på den underliggande marknaden vara för att en ny låda ska skapas.

Om din lådstorlek exempelvis är fem punkter, måste marknaden röra sig med minst fem punkter för att rörelsen överhuvudtaget ska synas i ditt diagram. Och om marknadens riktning ändras (om den till exempel vänder nedåt efter att ha rört sig uppåt), måste priset sjunka med minst 10 punkter för att marknadens nya riktning ska synas.

Din första och enklaste Renko-strategi skulle därför vara att använda en större lådstorlek. Många traders, särskilt valutahandlare som använder Renko-diagram, brukar ange en lådstorlek på 10 till 20 punkter. Detta eliminerar mindre prisvariationer, samtidigt som det fortfarande ger information om eventuella större rörelser uppåt eller nedåt.

Även om Renko-diagram är bra för att identifiera trender är en av nackdelarna med att enbart förlita sig på dem att det inte finns något riktigt sätt att beräkna hur stark en trend är, annat än att titta på hur länge den varar – vilket kan vara ett alltför retroaktivt perspektiv för vissa traders.

2. Intervallhandelsstrategin

Enligt Murison är Renko-diagram särskilt användbara vid intervallhandel, eller ”range trading”. ”Om det finns ett intervall kan en trader använda Renko-diagram för att indikera ett eventuellt utbrott. Så Renko-diagram kan inkluderas i intervallhandelsstrategier”, säger han.

Eftersom din lådstorlek avgör vilka marknadsrörelser som visas i ditt diagram kan du använda Renko-diagram med en intervallhandelsstrategi. Inom intervallhandel rör sig nämligen marknaden mellan två stöd- och motståndsnivåer.

Genom att anpassa lådstorleken i ditt Renko-diagram utifrån detta, samt ställa in lämpliga stopp-loss och limitordrar, kan du identifiera uppåtgående eller nedåtgående trender och använda Renko-diagrammets enkla utformning till din fördel.

Detta kan vara en effektiv tradingstrategi med Renko-diagram, men hur effektiv den är beror på hur bra du lyckas identifiera lämpliga stöd- och motståndsnivåer. Om lådstorleken och intervallet som du valt inte lämpar sig för marknaden kommer intervallhandeln förmodligen inte heller att fungera särskilt bra.

3. Utbrottsstrategi

”Renko-diagram kan också inkluderas i en utbrottsstrategi”, säger Murison. ”Utbrottsstrategier med Renko-diagram är särskilt intressanta eftersom lådorna använder Average True Range (ATR) som mått – och ATR är i sig ett volatilitetsmått som ofta används med utbrottsstrategier”, säger Murison.

Precis som i intervallhandel används stöd- och motståndsnivåer i utbrottstrading. Syftet här är dock att använda Renko-diagrammets naturliga tendens att visa marknadens momentum för att hitta den exakta tidpunkten då priset kommer att ”bryta igenom” dessa nivåer. Den här strategin går ut på att försöka öppna en position tidigt i en ny trend och placera en stopp-loss på den punkt där marknaden kommer att bryta igenom.

Även denna strategi kan vara alltför retrospektiv för många traders, då det ofta krävs gedigen kunskap om marknaden och förutseende för att identifiera punkten för utbrottet, innan det inträffar. Utbrottsstrategier kan också vara ganska tidskänsliga, vilket äkta Renko-diagram helt bortser från.

Renko-diagram i ProRealTime

Hos oss kan du använda Renko-diagram på ProRealTime-plattformen – ett avancerat diagramprogram med ett helt anpassningsbart gränssnitt och funktioner för automatiserad trading.

ProRealTime är helt integrerat med vår plattform. Om du använder ProRealTime till algoritmisk trading bör du dock vara medveten om att det kan vara problematiskt att använda Renko-diagram till detta eftersom Renko-lådorna inte tar hänsyn till tidsramar.

Så får du tillgång till Renko-diagram hos oss

Om du vill använda Renko-diagram på vår plattform kan du få tillgång till funktionen via ProRealTime. Följ bara dessa steg:

 1. Öppna ett tradingkonto hos oss
 2. Logga in på plattformen
 3. Starta ProRealTime
 4. Börja handla på ProRealTime

Renko-diagram – sammanfattning

 • Renko-diagram är en typ av tradingdiagram som skiljer sig markant från mer välkända diagramformer, såsom candlestick, Heikin Ashi och andra
 • I stället för att använda ljusstaplar för att följa prisrörelser använder Renko-diagram lådor eller ”block” av samma storlek som du själv definierar
 • Detta innebär att Renko-diagram helt bortser från tidsaspekten och enbart fokuserar på marknadens trender och momentum
 • Det finns flera populära tradingstrategier som lämpar sig väl för Renko-diagram, såsom trendtrading, intervallhandel och utbrottsstrategin
 • Du kan handla med Renko-diagram hos oss på vår ProRealTime-plattform


Denna information har sammanställts av IG, ett handelsnamn för IG Europe GmbH. Utöver friskrivningen nedan innehåller materialet på denna sida inte ett fastställande av våra handelspriser, eller ett erbjudande om en transaktion i ett finansiellt instrument. IG accepterar inget ansvar för eventuella åtgärder som görs eller inte görs baserat på detta material eller för de följder detta kan få. Inga garantier ges för riktigheten eller fullständigheten av denna information. Någon person som agerar på informationen gör det således på egen risk. Materialet tar inte hänsyn till specifika placeringsmål, ekonomiska situationer och behov av någon specifik person som får ta del av detta. Det har inte upprättats i enlighet med rättsliga krav som ställs för att främja oberoende investeringsanalyser utan skall betraktas som marknadsföringsmaterial. Se fullständig friskrivning och kvartalsvis sammanfattning.

Upptäck möjligheter på marknaderna

Utforska vilka marknader du han handla på – och ta reda på hur de fungerar – med våra kostnadsfria onlinekurser i IG Academy.

Detta kanske intresserar dig…

Vi har en transparent avgiftsstruktur. Läs mer om vilka avgifter du eventuellt får betala för din trading.

Ta reda på varför så många kunder väljer oss och vad som gör oss till världens största CFD-leverantör.

Håll dig uppdaterad om viktiga marknadshändelser med hjälp av vår ekonomiska kalender.