CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 73 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och turbowarranter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital. CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 73 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och turbowarranter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital.

Hur handlar jag i ProRealTime-diagram?

Öppna i marknad

Diagram

Högerklicka på diagrammet och välj ”Buy/sell at market ‘qty’”
 

Ordergränssnittet

Välj ”Sell MKT” eller ”Buy MKT” i ordergränssnittet från det övre högra hörnet av diagrammet.
 

Orderboken 

Högerklicka på diagrammet eller klicka på ikonen ”Display order book” längst ned till vänster i diagrammet, eller högerklicka på en marknads namn för att hämta orderboken och placera en order.
 

Öppna med en order att öppna

Diagram 

Högerklicka på diagrammet där du vill placera din order och välj ”Buy/sell limit/stop ‘qty’ @ ‘order level’”.
 

Ordergränssnittet 

Välj ”Horizontal/oblique limit” eller ”horizontal/oblique stop” i ordergränssnittet från det övre högra hörnet av diagrammet och klicka på diagrammet för att placera en order.

 

Orderboken 

Högerklicka på diagrammet eller klicka på ikonen ”Display order book” längst ned till vänster i diagrammet, eller högerklicka på en marknads namn för att hämta orderboken och placera en order.
 

Stäng i marknad

Diagram

Klicka på det röda krysset på den vänstra sidan för att stänga en position. Den bifogade stopp- eller limitordern tas bort samtidigt. Alternativt klickar du på det röda krysset längst upp i diagrammet (som visar det totala antalet öppna positioner) för att stänga alla positioner på den här marknaden.
 

Ordergränssnittet 

Välj ”Sell MKT” i ordergränssnittet från det övre högra hörnet av diagrammet om du har en lång position. Välj ”Buy MKT” i  ordergränssnittet om du har en kort position. Se till att både ”S” och ”L” är omarkerade, annars kommer en ny position att öppnas.
 

Orderboken

Högerklicka på diagrammet eller klicka på ikonen ”Display order book” längst ned till vänster i diagrammet, eller högerklicka på en marknads namn för att hämta orderboken. Nu kan du stänga en position på marknaden eller alla positioner på samma marknad via orderboken.
 

Annullera en order att öppna

Diagram

Klicka på det röda krysset till vänster för att annullera en order att öppna. Den bifogade stopp- eller limitordern tas bort samtidigt. Alternativt kan du klicka på det röda krysset längst upp i diagrammet (som visar det totala antalet ordrar) för att annullera alla ordrar på denna marknad.

 

Orderboken

Högerklicka på diagrammet eller klicka på ikonen ”Display order book” längst ned till vänster i diagrammet, eller högerklicka på en marknads namn för att hämta orderboken. Du kan sedan annullera alla ordrar att öppna på samma marknad genom orderboken.

 

Stäng med en stopp eller en limit

Innan du skapar en position eller en order

Från ordergränssnittet i det övre högra hörnet av diagrammet markerar du ”S” och/eller ”L” och håller markören över rutan till höger. Sedan kan du ange stopp- eller limitavståndet. En stopp eller limit kommer att läggas till när en position öppnas eller en order skapas. En stopp eller limit kan också läggas till via orderboken.
 
 

Lägg till eller ändra en stopp/limit till en position/order

Håll markören över en öppen position eller en order att öppna till vänster i diagrammet. Klicka på ”Add stop/limit” för att lägga till en stopp eller limit. Du kan också klicka på ordernivån för en befintlig stopp eller limit och sedan antingen ange en ny ordernivå eller välja en från menyn för att redigera en stopp eller en limit.