CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 79 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och turbowarranter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital. CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 79 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och turbowarranter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital.

Topp 5 alternativa investeringar för en diversifierad portfölj

Finansiella instrument handlas inte alltid på en börs. Du kan även köpa privatägda tillgångar, som är en form av alternativa investeringar. Utforska vilka alternativa investeringar du kan använda för att diversifiera din portfölj.

Vad är en alternativ investering?

En alternativ investering är en privat tillgång som skiljer sig från traditionella marknader (som aktier och obligationer, vilka vanligtvis handlas på en börs) Dessa privata tillgångar inkluderar exempelvis riskkapital, derivatkontrakt, fastigheter, hedgefonder och terminskontrakt.

Det positiva med alternativa investeringar inkluderar möjligheten att hedga dem mot inflation, samt att de har låga transaktionskostnader jämfört med börsnoterade investeringar. Dock är risken stor att alternativa investeringar utsätts för bedrägerier i och med deras ogenomskinliga juridiska struktur. Det är därför otroligt viktigt att du använder en reglerad mäklare när du investerar i en sådan tillgångsklass.

Viktigt att notera är att IG:s svenska filial för närvarande inte erbjuder investeringsmöjligheterna som diskuteras i denna artikel. Istället erbjuder vi möjligheten att ta position på alternativa tillgångar med derivatprodukter. Innehållet i denna artikel är därför delvis utformat i ett informativt syfte, så att du kan utforska vilka alternativa investeringar man teoretiskt sett kan använda för att diversifiera sin portfölj.

Fördelar och nackdelar med alternativa investeringar

Det finns flera fördelar och nackdelar med alternativa investeringar. En fördel med alternativa investeringar är att de kan öka portföljdiversifiering. De har också relativt låga transaktionskostnader jämfört med traditionella investeringar.

Alternativa investeringar har också potentiellt hög avkastning tack vare att de inte är lika beroende av prestanda jämfört med traditionella investeringar.2

Denna tillgångsklass kan användas för att hedga sig mot inflation. Hävstångsprodukter (som CFD:er) används ofta för att hedga sig mot befintliga positioner med målet att minimera förlusten. Medan hedging minskar eventuella förluster när marknaden rör sig i motsats till dina spekulationer så kommer denna strategi även att minska dina vinster när marknaden rör sig som du har tänkt dig.

Eftersom CFD:er är hävstångsprodukter ger de dig ökad exponering mot den underliggande tillgången till en bråkdel av kostnaden. Dina förluster kommer dock att baseras på hela positionsstorleken och kan överstiga din initiala insättning – det är därför viktigt att använda riskhanteringsverktyg för att minska dessa risker.

Nackdelarna med vissa alternativa investeringar inkluderar deras olikviditet, vilket innebär att det kan vara svårt att värdera dem eller sälja dem mot kontanter. Deras juridiska struktur är även något oklar, vilket kan göra investeraren sårbar för bedrägerier.

Medan alternativa investeringar kan ge potentiellt hög avkastning kan de samtidigt medföra höga risker för investeraren. För att säkerställa att denna typ av investering passar dig är det nödvändigt att du överväger situationen och förstår potentiella risker.

Fördelar Nackdelar
Hedging-verktyg Olikviditet
Potentiellt hög avkastning Tillgångsvärdering kan vara svårt
Diversifierad portfölj Hög risk
Låga transaktionskostnader Reglerad i mindre utsträckning

Skapa ett flexibelt förhållningssätt: hur man kan investera alternativt

Nedan presenterar vi de fem bästa alternativa investeringarna som du kan använda för att diversifiera din portfölj och du får även tips på hur du kan investera i dem.

  1. Råvaror
  2. Valutor
  3. Fastigheter
  4. Samlarobjekt
  5. Hedgefonder

Råvaror

Råvaror kan beskrivas som material som förekommer i naturen och som sedan samlas in och bearbetas för att användas av oss människor på olika sätt. På marknaden finns det ett brett utbud av alternativa råvaror, som vanligtvis kategoriseras som antingen hårda eller mjuka.

Handel med hårda råvaror betyder att man handlar med material som utvinns ur marken, som exempelvis guld, olja, koppar och naturgas. Handel med mjuka råvaror, å andra sidan, inkluderar exempelvis skördade grödor, som kaffe, vete och timmer eller boskap, som nötkreatur och grisar.

Hos oss kan du handla på 27 olika råvaror till deras nuvarande marknadspris, utan fasta förfallodatum. Du kan använda derivat (som CFD:er) för att handla på din valda råvara till spotpris eller terminspris.

Du kan också välja att investera i råvarubolag och, med andra ord, äga själva aktierna. För att kunna investera måste du ha ett handelskonto. Observera att vi för tillfället inte erbjuder detta i Sverige. Däremot erbjuder vi möjligheten att ta position på råvaror med CFD:er, vilket du gör genom att öppna ett tradingkonto hos oss. Om du föredrar att finslipa dina tradingkunskaper innan du öppnar ett konto kan du ansöka om ett demokonto, där du kan öva helt riskfritt med virtuella tillgångar värda 100 000 SEK.

Valuta

När man investerar i valuta kan man göra det via börshandlade fonder (ETF:er). ETF:er är förvaltade fonder med en mängd valutor som du kan investera i när du vill få exponering mot förändrade valutakurser. Valuta-ETF:er kan diversifiera din portfölj och kan användas när du vill hedga dig mot makroekonomiska förhållanden.

Om du föredrar att ta position på valuta istället för att investera direkt i tillgången kan du använda våra derivatprodukter med hävstång, som turbowarranter och CFD:er. Vi erbjuder över 80 valutapar – allt från EUR/USD till HUF/EUR.

Hävstångsprodukter (som CFD:er) ökar din exponering mot den underliggande tillgången till en bråkdel av kostnaden, vilket gör att de kan komma att förstärka både dina vinster och förluster. Kom ihåg att hantera dina risker noggrant.

Observera att det finns en skillnad mellan att trading och investering när det kommer till valutahandel. När du investerar i valuta via ETF:er gör du som när du köper företagsaktier på en börs. Detta gör att du äger andelar i ETF:en, inte i själva valutan, men för tillfället erbjuder inte IG Sverige detta alternativ.

Däremot erbjuder vi alternativet att handla på valuta med derviatprodukter, där syftet är att spekulera på uppåt- och nedåtgående prisrörelser för valutapar, vilket gör att du inte kommer att äga tillgångarna direkt. Valutamarknader kan vara volatila, så var noga med att hantera dina risker.

Fastigheter

Många föredrar att investera i bostadsmarknaden eftersom fastighetspriser tenderar att öka med tiden, förutsatt att det finns en positiv utsikt för branschen. Om du vill få exponering mot bostadsmarknaden kan det vara ett alternativ att investera i börsnoterade fastighetsfonder (som även kallas för REIT).

Dessa REIT-fonder innefattar börsnoterade företag och du kan antingen köpa och äga REIT-fonder direkt eller investera i dem via ETF:er. Du kan med andra ord investera i bostadsmarknaden genom REIT-fonder, vilka vanligtvis fokuserar på att köpa inkomstbringande fastigheter - som industribyggnader, hotell, bostadsfastigheter, sjukhus och studentbostäder. Viktigt att observera är att IG Sverige inte erbjuder REIT-fonder för tillfället.

Samlarobjekt

Ofta investerar kändisar eller andra personer med hög nettoförmögenhet i samlarobjekt, där tillgångens värde anses vara högre än sitt ursprungliga inköpspris. Samlarobjekt klassificeras ofta som en typ av alternativ investering. Dessa alternativa tillgångar inkluderar bland annat konst, vin, veteranbilar, mynt och samlarkort.

Precis som de flesta alternativa investeringar kan värderingen av samlarobjekt vara svår. Dock är det sannolikt att samlarobjekt som hålls i nyskick får en högre värdering än de som inte är perfekt bevarade.

Hedgefonder

Hedgefonder består av privatägda och förvaltade alternativa tillgångar. Dessa fonder fokuserar på att investera i alternativa tillgångar där andra typer av investeringar – såsom konstsamlingar och fastigheter – ofta är begränsade.

Hedgefonder är volatila och tenderar att behöva aggressiva investeringsstrategier, vilka medför högre risk eftersom deras resultat är oberoende av marknadsförhållanden. De är inte heller likvida, vilket gör dem svåra att omvandla till kontanter. Observera att vi inte erbjuder detta på vår plattform.

Alternativ trading: ett annorlunda tillvägagångssätt

Det finns stora skillnader mellan termerna trading och investering. När det kommer till trading spekulerar du på den underliggande tillgångens prisrörelse (dess upp- eller nedgång), på kort eller medellång sikt. När man investerar, å andra sidan, köper man företagsaktier eller ETF:er och äger dessa direkt, vilket ofta görs på längre sikt.

Hos oss kan du använda derivatprodukter med hävstång – som CFD:er – för att handla på alternativa marknader. När du öppnar ett CFD-konto hos oss kommer du att kunna handla på bland annat terminer och optioner via vår prisbelönta plattform.1

Kom ihåg att CFD:er är komplexa derivatprodukter. Även om hävstångsprodukter kan öka din exponering mot den underliggande tillgången till en bråkdel av tillgångens pris kan de även förstärka dina förluster – så hantera alltid din risk noggrant.

Fotnoter:

1 Utsedd till bästa tradingplattform vid ADVFN International Financial Awards 2020 och Professional Trader Awards 2019. Bästa tradingapp vid ADVFN International Financial Awards 2021.
2 Forbes, 2022


Denna information har sammanställts av IG, ett handelsnamn för IG Europe GmbH. Utöver friskrivningen nedan innehåller materialet på denna sida inte ett fastställande av våra handelspriser, eller ett erbjudande om en transaktion i ett finansiellt instrument. IG accepterar inget ansvar för eventuella åtgärder som görs eller inte görs baserat på detta material eller för de följder detta kan få. Inga garantier ges för riktigheten eller fullständigheten av denna information. Någon person som agerar på informationen gör det således på egen risk. Materialet tar inte hänsyn till specifika placeringsmål, ekonomiska situationer och behov av någon specifik person som får ta del av detta. Det har inte upprättats i enlighet med rättsliga krav som ställs för att främja oberoende investeringsanalyser utan skall betraktas som marknadsföringsmaterial. Se fullständig friskrivning och kvartalsvis sammanfattning.

Utforska marknaderna med våra kostnadsfria kurser

Ta reda på hur aktiehandel fungerar – och upptäck vilka marknader du kan handla på – med våra kostnadsfria onlinekurser i IG Academy.

Testa dina tradingkunskaper

Ta med dig det du lärt dig i denna aktieartikel och prova din nya strategi utan risk på ditt demokonto.

Redo att handla på aktier?

Använd dina lärdomar från denna artikel på ett riktigt tradingkonto – det är smidigt och enkelt att uppgradera.

  • Handla på över 16 000 populära aktier från hela världen
  • Skydda ditt kapital med våra riskhanteringsverktyg
  • Agera snabbt på nyheter med våra utökade handelstider på över 70 amerikanska aktier

Sugen på att handla?

Använd dina nya kunskaper inom trading. Logga in på ditt konto nu.

Detta kanske intresserar dig…

Vi har en transparent avgiftsstruktur. Läs mer om vilka avgifter du eventuellt får betala för din trading.

Ta reda på varför så många kunder väljer oss och vad som gör oss till världens största CFD-leverantör.

Håll dig uppdaterad om viktiga marknadshändelser med hjälp av vår ekonomiska kalender.