CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 78 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören . Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument. Handel med dessa instrument medför en hög risk för snabb förlust av pengar. CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 78 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och turbowarranter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital.

Topp 10 tillväxtmarknader

Tillväxtmarknader är populära bland traders eftersom de har en tendens till snabb tillväxt och volatilitet. Vi har tagit en titt på de tio största tillväxtmarknaderna och deras potentiella utveckling.

Topp 10 tillväxtmarknader

Tillväxtmarknader (på engelska ”emerging markets”, eller ”EM”) syftar på länder vars ekonomi anses vara på väg att övergå från statusen ”under utveckling” till ”utvecklad”. Ett lands status mäts med hjälp av många socioekonomiska faktorer, bland annat likviditeten på landets skuld- och aktiemarknader samt nivån av marknadseffektivitet.

Lista över de största tillväxtmarknaderna

Sett till bruttonationalprodukten (BNP) är de tio största tillväxtmarknaderna:1

 1. Kina (BNP:14 092 514 miljarder USD)
 2. Indien (BNP: 2 848 231 miljarder USD)
 3. Brasilien (BNP: 2 138 918 miljarder USD)
 4. Ryssland (BNP: 1 719 900 miljarder USD)
 5. Mexiko (BNP: 1 212 831 miljarder USD)
 6. Indonesien (BNP: 1 074 966 miljarder USD)
 7. Turkiet (BNP: 909 885 miljarder USD)
 8. Thailand (BNP: 483 739 miljarder USD)
 9. Sydafrika (BNP: 370 887 miljarder USD)
 10. Malaysia (BNP: 364 919 miljarder USD)

För att få fram den här rangordningen sammanställde vi en lista över de länder som följande fem organ alla definierar som ”tillväxtmarknader”: Internationella valutafonden (IMF), Dow Jones, Russell, Standard & Poor’s och Morgan Stanley Capital International (MSCI). Listan inkluderar Brasilien, Chile, Colombia, Filippinerna, Indien, Indonesien, Kina, Malaysia, Mexiko, Peru, Ryssland, Sydafrika, Thailand, Turkiet och Ungern. Vi rangordnade länderna baserat på uppgifter från IMF om deras respektive bruttonationalprodukt (BNP) för att få fram vår topp 10-lista.

Innan vi går närmare in på de tio olika länderna ska vi först ta en titt på den allmänna utvecklingen för tillväxtmarknaderna under 2018.

Vad hände med tillväxtmarknaderna under 2018?

Efter en imponerande utvecklingstakt under 2017 trodde många i början på 2018 att tillväxtmarknaderna skulle bli nästa stora investeringstrend. Under den här perioden steg MSCI Emerging Market Index (som samlar large-cap- och mid-cap-aktier i 24 tillväxtmarknader) med 37,28 %, från 11,19 % år 2016.2

Men efter en längre period av politisk och ekonomisk osäkerhet blev 2018 ett tufft år för framväxande ekonomier. De främsta faktorerna som styrde tillväxtmarknadernas ekonomiska hälsa var:

 • Oron över handelskriget mellan Kina och USA: Den ökade spänningen till följd av att USA:s president Donald Trump infört tullar mot Kina fick tillväxtmarknaderna att tappa sin starka ställning. Osäkerheten spreds från Kina till andra tillväxtmarknader och berörde alla finansiella marknader, däribland valuta, aktier och råvaror.
 • En stark amerikansk ekonomi: Dollarn stärktes under 2018, vilket bidrog till tillväxtmarknadernas svaga resultat. Den amerikanska ekonomin utvecklades faktiskt positivt under hela året, vilket fick MSCI Emerging Market Index att sjunka med 20 % mellan januari och september. Många tillväxtmarknader har stora lån och obligationer i USD, så när den amerikanska dollarn stiger blir det allt svårare att betala av skulderna.
 • Brist på utländska investeringar: Handelskriget har medfört ett pressat ekonomiskt läge och en motvilja att investera i tillväxtmarknader som skulle kunna hamna i korselden.
 • Låga råvarupriser: En stark amerikansk dollar, stigande räntor och oron över handelskrigets påverkan på de globala marknaderna fick priserna på många råvaror att sjunka under året, däribland olja och koppar.

Så handlar du tillväxtmarknader

Traders kan få exponering mot stigande och fallande tillväxtmarknader genom att handla olika tillgångsslag, som aktier, valuta, börshandlade fonder (ETF:er) eller råvaror, med ett CFD-konto.

Om du är redo att börja handla kan du öppna ett tradingkonto hos IG på bara några minuter. Om du hellre vill utveckla din tradingstrategi i en riskfri miljö kan du öppna ett demokonto.

Vi ska nu ta en titt på var och en av de tio största tillväxtmarknaderna, deras tillväxtprognoser för 2019 – baserat på förändring i BNP från ett år till nästa – samt de viktigaste finansiella marknaderna att bevaka.

Kina (BNP: 14 092 514 miljarder USD)

Trots att Kina är världens andra största ekonomi2 har landet i över 25 år räknats som en tillväxtmarknad. Landet upplevde en enorm tillväxt under 1990- och 2000-talet, men det senaste årtiondet har präglats av en ekonomisk avmattning till följd av utvecklingen av den statliga sektorn och allt större ekonomiska risker.

2017 ökade Kinas tillväxttakt för första gången sedan 2010 (till 6,9 %) när efterfrågan på kinesiska produkter steg både inom och utanför landets gränser. 2018 saktade dock tillväxten in igen till följd av Pekings politiska skuldminskningsåtgärder samt upptrappningen av handelskriget med USA.

Även om oron över spända handelsförbindelser har påverkat marknadssentimentet negativt för kinesiska aktier och valutan yuan, väntas ändå tillväxttakten under 2019 att uppgå till 6,2 %.3

Viktiga marknader: USD/CNH, ETF:er som iShares China Large-Cap ETF (FXI) och råvaror som järn, aluminium och majs.

Indien (BNP: 2 848 231 miljarder USD)

Indien är världens tredje största tillväxtekonomi och världens sjunde största ekonomi.2 Startskottet för den ekonomiska utvecklingen kom på 1990-talet när regeringen införde åtgärder för att öka konkurrensen på marknaderna samt höja levnadsstandarden och inkomsten per capita.

Fram till 2015 växte Indiens ekonomi med 7,2 % – snabbare än för någon annan tillväxtmarknad – och den beräknas fortsätta att växa med i genomsnitt 7,4 % under 2019.3

Viktiga marknader: USD/RUB och EUR/RUB, ETF:er som iShares MSCI India Small-Cap ETF och råvaror som socker, vete och bomull.

Brasilien (BNP: 2 138 918 miljarder USD)

Brasiliens ekonomi hade en imponerande tillväxt, men från år 2010 och framåt började problemen att hopa sig och investerarna att ifrågasätta landets ekonomiska framtid. Oron på marknaderna berodde främst på Brasiliens instabila tidigare regering, som även skakades av en skandal 2016 när den dåvarande presidenten Dilma Rousseff arresterades.

Men den 1 januari 2019 tillträdde Jair Bolsonaro. Hans finanspolitik med kostnadsnedskärningar och skattesänkningar var visserligen omstridd, men fick ett positivt mottagande på de finansiella marknaderna – den brasilianska realen steg faktiskt med 10 % mot dollarn redan innan Bolsonaros tillträdde.

Trots optimismen blev tillväxtekonomiernas kris 2018 ett hårt slag för Brasiliens förväntade tillväxt och IMF räknar med en ökning på bara 2,4 % under 2019.3

Viktiga marknader: USD/BRL, aktieindexet IBOVESPA och råvaror som kaffe, socker och vete.

Ryssland (BNP: 1 719 900 miljarder)

Ryssland är världens tolfte största ekonomi sett till BNP2, även om tillväxttakten var negativ under större delen av 1990-talet på grund av den postsovjetiska erans sanktioner. Men när regeringen 1998 ställde in betalningarna av skulden som ärvts från Sovjettiden började ekonomin dock att visa tecken på tillväxt.

I slutet på 2014 växte oron över Rysslands beroende av oljeexporten. Detta efter att landet ålagts internationella sanktioner till följd av sitt militära ingripande i Ukraina. Efter betydande ansträngningar för att stärka den ekonomiska stabiliteten höjde dock IMF den förväntade tillväxtprognosen för Rysslands BNP för 2019 från 1,7 % till 1,8 %, trots sänkta globala prognoser.3

Viktiga marknader: USD/RUB och EUR/RUB, ETF:er som MSCI Russia Capped Index UCITS ETF och råvaror som olja och gas.

Mexiko (BNP: 1 212 831 miljarder USD)

Mexiko har snabbt blivit en av de populäraste tillväxtmarknaderna bland investerare. Landet är Latinamerikas andra största ekonomi och världens trettonde största ekonomi.2 Även om Mexikos tillväxt saktade ner under den globala recessionen tog BNP-tillväxten fart igen 2016 och fortsatte att öka under 2018 – från 1,07 biljoner USD år 2016 till närmare 1,2 biljoner USD år 2018.

Mexikos ekonomi är starkt beroende av exporten till USA och därför är priset på den inhemska aktiemarknaden och valutan, peson, nära kopplade till den amerikanska dollarn. Men trots prisfall på råmaterial och volatilitet på de globala marknaderna är prognoserna för landet fortsatt positiva. Landets BNP väntas till och med fortsätta att öka med i genomsnitt 2,5 % under 2019.3

Viktiga marknader: USD/MXN och EUR/MXN, aktieindexet MX35 och råvaror som majs, vete och järn.

Indonesien (BNP: 1 074 966 miljarder USD)

Indonesien är den största ekonomin i Sydostasien och har därför lyckats locka till sig uppmärksamhet på marknaderna.

Tillväxtmarknadernas fall 2018 fick dock stora konsekvenser för landet, som är beroende av utländskt kapital för att finansiera sitt underskott. Det utländska ägandet av indonesiska statsobligationer ökade från 33 % år 2014 till 40 % år 2017. Normalt främjar utländskt kapital ekonomin, men när den utländska marknaden är ohälsosam kan effekten istället bli den motsatta.

I december 2018 återhämtade sig de indonesiska marknaderna något från de fallande växelkurserna efter att den indonesiska centralbanken höjt räntan. Marknadssentimentet är överlag positivt för 2019 och Indonesiens beräknade tillväxttakt för året uppgår till 5,1 %.3

Viktiga marknader: USD/INR och GBP/INR, ETF:er som iShares MSCI Indonesia ETF och råvaror som palmolja och naturgas.

Turkiet (BNP: 909 885 miljarder USD)

Sedan år 2000 har Turkiet lockat till sig investerare från hela världen tack vare avsevärda förbättringar i den ekonomiska och sociala utvecklingen.

2018 såg det ekonomiska landskapet dock markant annorlunda ut, då landets finansiella marknader befann sig i en nedåtgående spiral under större delen av året. Grunden till marknadsoron var landets behov av utländsk valuta – eftersom Turkiet har ett av de största offentliga underskotten i världen – och den turkiska lirans kollaps.

Effekterna av Turkiets nedgång spred sig till andra tillväxtmarknader, bland annat Argentina och Sydafrika. Medan andra tillväxtmarknader verkar ha återhämtat sig har Turkiet en fortsatt låg förväntad tillväxttakt – bara 0,4 % för 2019.3

Viktiga marknader: USD/TRY och EUR/TRY, ETF:er som iShares MSCI Turkey ETF och råvaror som bomull och boskap.

Thailand (BNP: 483 739 miljarder USD)

Thailands ekonomiska tillväxt har varit tämligen oförutsägbar, då landet har gått från låginkomstland till höginkomstland på bara en generation. Men regeringen är inte färdig: en plan har presenterats som ska stärka landets ekonomiska stabilitet, humankapital, jämlikhet och marknadskonkurrens.

Mellan 1960 och 1996 var den genomsnittliga tillväxttakten för Thailands ekonomi 7,5 %. Under decenniet därefter minskade dock tillväxttakten till 5 % under finanskrisen i Asien och nådde till och med en lägsta nivå av 3,5 % mellan 2005 och 2015.4

Ekonomin såg ut att vara på väg att återhämta sig när tillväxten steg till 4,8 % under första kvartalet 2018. Utvecklingen under resten av året blev dock långsammare på grund av att de offentliga utgifterna och turismen minskade. Det resulterade i en dämpad tillväxtprognos på 3,9 % för 2019.3

Viktiga marknader: ETF:er som MSCI Thailand UCITS ETF och råvaror som palmolja, boskap och majs.

Sydafrika (BNP: 370 887 miljarder USD)

Sydafrika är en tillväxtmarknad med medelinkomststatus. Den ekonomiska tillväxten ökade stadigt mellan 1994 och 2007, men har sedan dess saktat ned.

Skälet är att ekonomin är starkt beroende av naturresurser, så när råvarupriserna är låga går den sydafrikanska ekonomin oftast sämre än andra.

Under första halvåret 2018 gick Sydafrika in i sin första recession sedan 2009 till följd av investerarnas oro över krisen på tillväxtmarknaderna. Den sydafrikanska valutan rand föll mot dollarn – från 0,085 USD i februari 2018 till en lägsta nivå på 0,065 USD i september. Detta satte ytterligare press på tillväxtmarknadernas valutor och fick MSCI EM-indexet att sjunka med 0,7 % i september.

Sydafrikas BNP väntas fortfarande växa under 2019, men prognosen stannar vid 0,9 %.3

Viktiga marknader: USD/ZAR och EUR/ZAR, aktier som handlas på Johannesburg Stock Exchange (JSE) och råvaror som majs, vete och socker.

Malaysia (BNP: 364 919 miljarder USD)

Även om Malaysia bara rankas som nummer tio baserat på BNP ligger landet i topp på Bloombergs lista över tillväxtmarknader, sett till överskott i bytesbalansen, ekonomisk stabilitet och tillväxtprognos.5

Malaysias ekonomi har haft en årlig tillväxt på 5,4 % sedan 2010 och jämfört med många andra tillväxtmarknader klarade sig landet tämligen bra under 2018, med en tillväxttakt på 4,4 %. Den förväntade tillväxten för 2019 är något högre, 4,6 %.

Viktiga marknader: ETF:er som iShares MSCI Malaysia ETF, Malaysia 30 och råvaror som palmolja, kakao och naturgas.

Hur ser framtiden ut för tillväxtmarknaderna?

Det finns en ökad optimism om att det värsta är över för tillväxtmarknaderna. Investerarna är dock fortsatt försiktiga då Federal Reserves (Fed) räntehöjningar i USA har fått centralbanker i tillväxtmarknader att strama åt sin politik, vilket skulle kunna begränsa tillväxten. Om Fed fortsätter att höja räntan under 2019 kan det leda till mer problem för tillväxtmarknaderna.

Den viktigaste frågan kommer troligtvis att bli handelskriget. En eventuell upptrappning mellan USA och Kina kan skada den globala ekonomin och leverantörskedjan för råvaror. Förhandlingarna väntas fortsätta under året, men det gäller att titta på hur varje finansiell tillgång påverkas av handelstvisterna innan man tar en position.

1IMF, 2018
2MSCI, 2018
3IMF, 2018
4Världsbanken, 2018
5Bloomberg, 2018


Denna information har sammanställts av IG, ett handelsnamn för IG Europe GmbH. Utöver friskrivningen nedan innehåller materialet på denna sida inte ett fastställande av våra handelspriser, eller ett erbjudande om en transaktion i ett finansiellt instrument. IG accepterar inget ansvar för eventuella åtgärder som görs eller inte görs baserat på detta material eller för de följder detta kan få. Inga garantier ges för riktigheten eller fullständigheten av denna information. Någon person som agerar på informationen gör det således på egen risk. Materialet tar inte hänsyn till specifika placeringsmål, ekonomiska situationer och behov av någon specifik person som får ta del av detta. Det har inte upprättats i enlighet med rättsliga krav som ställs för att främja oberoende investeringsanalyser utan skall betraktas som marknadsföringsmaterial. Se fullständig friskrivning och kvartalsvis sammanfattning.

Upptäck möjligheter på marknaderna

Utforska vilka marknader du han handla på – och ta reda på hur de fungerar – med våra kostnadsfria onlinekurser i IG Academy.

Detta kanske intresserar dig…

Vi har en transparent avgiftsstruktur. Läs mer om vilka avgifter du eventuellt får betala för din trading.

Ta reda på varför så många kunder väljer oss och vad som gör oss till världens största CFD-leverantör.

Håll dig uppdaterad om viktiga marknadshändelser med hjälp av vår ekonomiska kalender.