CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 78 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital. CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 78 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital.

Topp 8 litiumproducerande länder i världen

Produktionen av litium förväntas tredubblas fram till 2025 till följd av uppsvinget för elfordon. Upptäck vilka länder som producerar mest litium och hur du kan lägga till litium i din tradingportfölj hos oss.

Litium Källa: Bloomberg

Vilka är de åtta världsledarna i litiumproduktion?

 1. Australien
 2. Chile
 3. Kina
 4. Argentina
 5. Brasilien
 6. Zimbabwe
 7. Portugal
 8. USA
Land Andel av den globala produktionen1
Australien 46,3 %
Chile 23,9 %
Kina 16,2 %
Argentina 7,2 %
Brasilien 2,2 %
Zimbabwe 1,4 %
Portugal 1 %
USA 1 %
Övriga världen 0,6 %

Källa: Visual Capitalist1

Australien – 55 000 MT

Australien producerade 55 000 ton litium förra året, vilket är en betydande ökning från fjolårets 44 000 ton. 2018 ökade landets produktion explosionsartat tack vare att två nya anläggningar för spodumenbrytning togs i bruk 2017, följt av ytterligare fem anläggningar 2018. Konkurrenskraftiga priser och kostnader har dock lett till att produktionen minskat.

Australien har mer än 2,7 miljoner ton litiumreserver. Litiumet tas från underjordiska gruvor och Kina är marknadens största importör av produkten.2

Chile – 26 000 MT

Chile producerade 26 000 ton år 2021, vilket var en betydande ökning från 2020 då motsvarande siffra var 18 000 ton. Landet utvinner litium ur saltsjöar. Saltfältet Salar de Atacama i Chile genererar omkring hälften av intäkterna för SQM – en av de ledande litiumproducenterna.2

Trots den växande oron över de negativa effekterna på miljön, har de ekonomiska fördelarna visat sig vara omöjliga att bortse från för världens näst största producent.

Kina – 14 000 MT

Kinas litiumproduktion på 14 000 ton höll sig oförändrad mellan 2021 och året innan. 2020 växte landets litiumtillgångar avsevärt från 2019 års nivåer på 10 800 ton.

Den blomstrande elektronik- och elbilsindustrin gör Kina till den största konsumenten av litium. Nästan två tredjedelar av världens alla litium-jon-batterier tillverkas i Kina och landet kontrollerar merparten av världens anläggningar för litiumbearbetning.2

Argentina – 6 200 MT

Argentina producerade 6 200 ton år 2021. Distriktet Salar del Hombre Muerto som ligger i landet har reserver som räcker i 75 år. Litiumbrytningen i Argentina är just nu på uppgång, med två gruvor som för närvarande är i drift samt fler än 60 planerade projekt.2

Brasilien – 1 900 MT

Brasiliens 1 900 ton placerar landet på en femteplats. En plötslig ökning av litiumproduktionen på senare år innebär att landet nu hamnat på listan över de största globala producenterna. Chile har kommit långt från de 400 ton som producerades 2011 och fram till rekordhöga 2 400 ton år 2019.

Branschexperter spår att landets produktion kommer fortsätta att öka under de närmaste åren då elbilstillverkare som Tesla är intresserade av att teckna avtal med några av landets producenter.2

Zimbabwe – 1 200 MT

Zimbabwes produktion höll sig oförändrad på 1 200 ton. Trots det har landet lyckats öka sin produktion avsevärt under de senaste åren. Bikita Minerals är landets enda producent.

Bolaget påstås äga världens största kända litiumreserv på över 11 miljoner ton. Zimbabwe anser sig ha potentialen att leverera 20 procent av världens litium när alla landets resurser är i fullt bruk.2

Portugal – 900 MT

Portugals produktion på 900 ton höll sig också oförändrad. Trots den låga produktionen har landet i dagsläget 60 000 ton av litiumreserver.2 Även om invånarna har börjat bekymra sig allt mer över miljökonsekvenserna spås ändå landets litiumutvinning öka, då den globala oron över en potentiell tillgångsbrist nu har börjat visa sig.

För att tillgodose den växande efterfrågan på litium-jon-batterier krävs mer litium och Portugal tros sitta på Europas största fyndigheter.3 Det statliga stödet innebär dessutom att landets litiumindustri bara blir allt mer dominerande.

USA – 900 MT

USA producerade bara 1 procent av världens totala tillgångar 2021. Det är inte så överraskande med tanke på att det bara finns en enda litiumproducerande gruva, i Nevada. Trots det så har landet världens femte största litiumreserv på 750 000 ton.2

Läs mer om råvaror och hur du kan handla på dem

Vad är litium och vad används det till?

Litium är den lättaste kända alkalimetallen. Den förekommer i mindre halter i mineraler som spodumen, petalit, lepidolit och amblygonit, samt i berggrunden och i vattnet i vissa mineralkällor. Den framställs genom elektrolys av smält litiumklorid och kaliumklorid.

Metallen har flera användningsområden och har länge använts inom industrin. En ökad efterfrågan på elfordon har gjort litium-jon-batterier, som driver fordonen, till det största användningsområdet för litium. Metallen används också ofta i:

 • Läkemedel
 • Pyroteknik
 • Elektroniska enheter
 • Flygplanstillverkning

Läs mer om råvaror och hur du kan handla på dem

Kort om litiumindustrin

Precis som för de flesta andra industrier fick covid-19 dramatiska konsekvenser för litiumproduktionen. 2020 drabbades industrin av en aldrig tidigare skådad marknadsnedgång på 10,9 procent – en fullständig kontrast till den årliga tillväxt som noterats sedan 2017.4

Trots nedgången beräknas industrin mer än fördubblas under de närmaste tre åren, drivet av en växande efterfrågan på elbilsbatterier. Detta har lett till en snabb ökning av den genomsnittliga årliga tillväxttakten (CAGR), vilket har hjälpt industrin att stadigt klättra tillbaka upp till nivåerna före pandemin.5 Senast 2030 beräknas den globala produktionen av litium överstiga två miljoner ton.6

Den ökade efterfrågan har dock lett till att man börjat ifrågasätta industrins långsiktiga hållbarhet. Det faktum att metallen främst går att hitta i politiskt instabila länder har också bidragit till att allt fler röster höjs för att skapa nya, miljövänligare batteritekniker.

Läs mer om litiummarknadens utveckling under de senaste åren

Så handlar du litium

Du kan börja handla på litium hos oss på några olika sätt. Med Turbo24 och CFD:er kan du använda hävstång för att få exponering mot litiums prisrörelser. Med CFD:er kan du förutom aktier även handla på ETF:er.

Turbo24

En turbowarrant är en slags barrier-option med hög hävstång som följer utvecklingen på en underliggande finansiell tillgång, punkt för punkt. Våra Turbo24-produkter är världens första turbowarranter som kan handlas dygnet runt.7

De handlas på en handelsplattform istället för OTC och har en fullt synlig orderbok som du kan använda för att bedöma marknadssentiment och lägga upp effektiva strategier. För att minska risken för stora förluster väljer du också en knock-out-nivå, vilket innebär att din position stängs om den når ett visst pris eller en viss nivå.

Med Turbo24 får du kontinuerlig tillgång till marknaderna (måndag till fredag), även utanför ordinarie handelstider.7 Genom att handla på litium med Turbo24 kan du spekulera på priserna på större litiummarknader utan att behöva betala något courtage.8

Följ stegen nedan för att börja handla turbowarranter på litium hos oss:

 1. Öppna ett Turbo24-Investeringssparkonto (ISK)
 2. Välj en litium-aktie
 3. Gå lång eller kort beroende på i vilken riktning du tror att litiumpriset kommer att röra sig
 4. Välj en knock-out-nivå
 5. Bestäm hur många turbowarranter du vill köpa
 6. Lägg ordern

Läs mer om att handla Turbo24

Litium-CFD:er

Trading med CFD:er innebär att du handlar på om litiumpriserna kommer att stiga eller falla, utan att du blir ägare till några faktiska aktier. Följ dessa steg för att börja handla litium-CFD:er:

 1. Öppna ett tradingkonto eller logga in
 2. Sök efter och välj den litium-aktie som du är intresserad av
 3. Välj storleken på din position
 4. Klicka på ”köpa” eller ”sälja” i orderfönstret
 5. Öppna och bevaka din position

Läs mer om att handla CFD:er

Observera att CFD:er är derivatprodukter som handlas med hävstång. Det innebär att du måste göra en insättning för att kunna öppna en position. Även om kostnaden för att öppna positionen blir lägre, så förstoras din risk. Se alltid till att vidta åtgärder för att hantera din tradingrisk innan du öppnar en position.

Aktiehandel

Hos oss innebär ”aktiehandel” att handla på aktiepriser utan att faktiskt äga aktierna. När du handlar på vår plattform kan du gå både ”lång” och ”kort” på litium med Turbo24 och CFD:er. För att börja handla behöver du:

 1. Förstå hur aktiehandel fungerar
 2. Öppna ett tradingkonto
 3. Se över alla våra avgifter och courtage
 4. Bestämma om du vill gå lång eller kort på aktien
 5. Bevaka dina positioner

Läs mer om aktiehandel

Litium-ETF:er

En börshandlad fond (ETF) ger dig diversifierad exponering mot flera litiumaktier genom att följa utvecklingen för alla aktier som ingår i den specifika ETF:en.

För att investera i litium-ETF:er krävs normalt ett aktiekonto. På IG erbjuder vi dig istället handel på prisrörelserna för ETF:er via CFD-trading.

Vår plattform ger dig tillgång till flera olika ETF:er från världsledande aktörer som:

Följ stegen nedan för att börja handla på litium-ETF:er:

 1. Öppna ett CFD-konto
 2. Ta reda på hur ETF-trading fungerar
 3. Gå lång eller kort på litium-ETF:er på vår plattform

Läs mer om ETF-trading hos oss

Utsikterna för litiumindustrin

 • Produktionen av litium förväntas tredubblas fram till 2025
 • Elfordon är den främsta drivkraften till den växande efterfrågan på litium
 • 2020 drabbades industrin av en aldrig tidigare skådad marknadsnedgång på 10,9 % på grund av covid-19
 • Senast 2030 beräknas den globala produktionen av litium överstiga två miljoner ton
 • Du kan handla på litium hos oss med hjälp av turbowarranter och CFD:er
 • Aktiehandel ger investerare möjlighet att bli ägare till faktiska litiumaktier - vilket IG Sverige dock inte erbjuder i dagsläget
 • En ETF följer utvecklingen för ett jämförelseindex med hjälp av olika tillgångar

Källor:

1 Visualcapitalist.com, 2022
2 Investing News, 2021
3 The Portugal News, 2022
4 Statista, 2022
5 Fortune Business Insights, 2022
6 Statista, 2022
7 Alla turbowarranter kan handlas dygnet runt, fem dagar i veckan, förutom turbowarranter på aktier och vissa index (exempelvis HS50). Dessa följer istället den underliggande marknadens handelstider. Läs mer här.
8 All handel med ett nominellt värde på över 300 € är courtagefritt.


Denna information har sammanställts av IG, ett handelsnamn för IG Europe GmbH. Utöver friskrivningen nedan innehåller materialet på denna sida inte ett fastställande av våra handelspriser, eller ett erbjudande om en transaktion i ett finansiellt instrument. IG accepterar inget ansvar för eventuella åtgärder som görs eller inte görs baserat på detta material eller för de följder detta kan få. Inga garantier ges för riktigheten eller fullständigheten av denna information. Någon person som agerar på informationen gör det således på egen risk. Materialet tar inte hänsyn till specifika placeringsmål, ekonomiska situationer och behov av någon specifik person som får ta del av detta. Det har inte upprättats i enlighet med rättsliga krav som ställs för att främja oberoende investeringsanalyser utan skall betraktas som marknadsföringsmaterial. Se fullständig friskrivning och kvartalsvis sammanfattning.

Ta position på en mängd olika råvaror

Välj mellan att handla råvaruterminer eller på 27 marknader med odaterade råvarukontrakt.

 • Brett utbud av populära och specifika metaller, energiråvaror och mjuka råvaror
 • Spreadar från 0,3 punkter på Avista Guld, 2 punkter på Spot Silver och 2,8 punkter på Brent Crude-olja
 • Se kontinuerliga grafer med upp till fem års historik

Testa dina tradingkunskaper

Ta med dig det du lärt dig i denna råvaruartikel och prova din nya strategi utan risk på ditt demokonto.

Redo att handla på råvaror?

Använd dina lärdomar från denna artikel på ett riktigt tradingkonto – det är smidigt och enkelt att uppgradera.

 • Handla på en rad kända och mindre kända råvaror
 • Skydda ditt kapital med våra riskhanteringsverktyg
 • Få konkurrenskraftiga spreadar – från 0,3 punkter på Avista Guld

Sugen på att handla?

Använd kunskaperna du har fått i denna artikel. Logga in på ditt konto nu.

Detta kanske intresserar dig…

Vi har en transparent avgiftsstruktur. Läs mer om vilka avgifter du eventuellt får betala för din trading.

Ta reda på varför så många kunder väljer oss och vad som gör oss till världens största CFD-leverantör.

Håll dig uppdaterad om viktiga marknadshändelser med hjälp av vår ekonomiska kalender.