CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 79 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören . Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument. Handel med dessa instrument medför en hög risk för snabb förlust av pengar. CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 79 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och turbowarranter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital.

Världens tio största ekonomier

Bruttonationalprodukt (BNP) mäter storleken på och tillståndet i ett lands ekonomi. Här redogör vi för de tio största ekonomierna i världen och förklarar hur du kan få exponering mot dem via trading.

Världens flaggor Källa: Bloomberg

Världens tio största ekonomier

1. USA
2. Kina
3. Japan
4. Tyskland
5. Indien
6. Frankrike
7. Storbritannien
8. Italien
9. Brasilien
10. Kanada1

Världens topp 10 största ekonomier för 2019 och 2020

Världens största ekonomier

USA (BNP: 21,48 biljoner USD)

Trots alla utmaningar som USA haft under de senaste årtiondena – Irakkriget, nationell terrorism, förödande naturkatastrofer m.m. – är landet fortfarande världens största ekonomi. USA:s nominella BNP uppgår till 21,48 biljoner USD och BNP per capita till över 65 000 USD.2 Faktum är att USA har varit den största ekonomin ända sedan slutet på 1800-talet.

Den redan idag betydande ekonomin förväntas växa med 2,5 % under 2019 och med ytterligare 1,7 % under 2020.3 Tillväxten ser dock ut att sakta ner till följd av räntehöjningar, handelskrig och skulder. TIllv Sedan recessionen 2008 har USA:s offentliga skuldkvot ökat betydligt och uppgår för närvarande till hela 107,8 %.4

Den viktigaste sektorn för den amerikanska ekonomin är tjänstesektorn, där bland annat hälso- och sjukvård, teknologi och detaljhandel ingår. Tjänstesektorn står för 80 % av BNP och resten delas mellan industri- och jordbrukssektorn.5

Kina (BNP: 14,17 biljoner USD)

Även om Kina är världens näst största ekonomi anses landet fortfarande vara en tillväxtmarknad. Ekonomin har saktat ned något under det senaste årtiondet på grund av stigande ekonomiska risker, däribland den låga privata konsumtionen och den försvagade handelsrelationen med USA. Handelskriget mellan USA och Kina har skapat stora spänningar.

Likväl uppgår Kinas BNP till 14,17 biljoner USD och spås en sund tillväxt på 6,3 % under 2019 och 6,1 % under 2020. Landets BNP per capita uppgår till 10 100 USD.2 Om den nuvarande tillväxttakten håller i sig kan den kinesiska ekonomin nå 58,5 biljoner USD år 2050.6 Tjänstesektorn bidrar med över 51,6 % till landets BNP, följt av industrisektorn på 40,5 %.7

Den relativt låga statsskulden på 53,9 % placerar landet i en gynnsam ställning i förhållande till några av de andra länderna på listan.4 Skulden ökade dock med 800 miljarder USD under andra kvartalet 2018, vilket kan vara ett tecken på att Kinas problem handlar om mer än bara handelskrig.

Japan (BNP: 5,22 biljoner USD)

Teknik- och elektronikjätten Japan är världens tredje största ekonomi. Landet var den nästa största ekonomin fram till att det blev omsprunget av Kina 2010. Japan har en nominell BNP på 5,22 biljoner USD som väntas öka med cirka 1,1 % 2019 och bara 0,6 % 2020.3 Landets BNP per capita närmar sig USA:s och uppgår till 41 420 USD.2 Å andra sidan har ekonomin till viss del tappat farten sedan finanskrisen 2008 och statsskulden på 236,6 % är för närvarande den högsta i världen.4

Japan är världens största tillverknings- och exportbas. Andra sektorer som stimulerar den ekonomiska aktiviteten är bland annat jordbruket, turismen och tjänstesektorn.

Tyskland (BNP: 4,12 biljoner USD)

Tyskland har en nominell BNP på 4,12 biljoner USD och en BNP per capita på 49 690 USD.2 Landet har i många år gått i bräschen för ekonomisk frihet, med en stabil sysselsättningsnivå och öppenhet för global handel. Den tyska ekonomin rapporteras växa med 1,8 % 2019 och 1,6 % 2020.3 Den offentliga skuldkvoten ligger på 56 % och vissa förutspår att tillväxten kommer att minska och statsskulden att öka.4 Detta efter att landet med knapp marginal undvek en recession 2018, vilket har skapat en del svaga punkter i ekonomin.

Tjänstesektorn står för 68,6 % av Tysklands BNP, industrin för 30,7 % och jordbruket för mindre än 1 %.9

Indien (BNP 2,96 biljoner USD)

Indien är världens tredje största tillväxtekonomi och totalt världens femte största ekonomi. Indiens nominella BNP på 2,96 biljoner USD väntas öka med 7,4 % under 2019 och ytterligare 7,4 % 2020.3 BNP per capita är för närvarande 2 190 USD2 medan den offentliga bruttoskulden ligger på 68,1 %.4 Den största sektorn är tjänstesektorn, som utgör 61,5 % av Indiens BNP.10

Även om Indien fortfarande är en tillväxtekonomi har landet vunnit stort på skattesänkningar under de senaste årtiondena. Bland annat har välfärden för landets 1,3 miljarder invånare ökat markant och fattigdomen mer än halverades under perioden 1993–2011.

Frankrike (BNP: 2,84 biljoner USD)

Frankrike är världens sjätte största ekonomi, med en nominell BNP på 2,84 biljoner USD. Frankrike drabbades inte lika hårt av finanskrisen 2008 som en del andra länder, delvis tack vare att landet inte är lika beroende av utrikeshandel. Ekonomin fick sig bara en mindre törn 2009, men trots en hög konsumtion har återhämtningen varit tämligen långsam. BNP per capita uppgår för närvarande till 43 500 USD2 och skuldkvoten till 96,5 %4.

Som för de flesta andra länder är det främst tjänstesektorn som bidrar till Frankrikes BNP, med en andel på 78,8 %.11

Storbritannien (BNP: 2,81 biljoner USD)

Storbritannien har en väl utvecklad ekonomi med 2,81 biljoner USD i BNP, 42 000 USD i BNP per capita2 samt en offentlig skuldkvot på 87,2 %4. På senare år har priseffekten av Brexit försvagat ekonomin, vilket skulle kunna innebära nya handelshinder. Den fortsatta deprecieringen av pundet har lett till högre priser för konsumenterna och en minskad export för landet. Trots det väntas den brittiska ekonomin växa med minst 1,4 % under 2019 och 1,5 % under 2020.3

Även om Storbritannien har en stor energisektor står tjänstesektorn för den största andelen (79,2 %) av BNP, följt av industrisektorn på 20,2 %.12

Italien (BNP: 2,11 biljoner USD)

Den italienska ekonomin gick in i en teknisk recession i slutet på fjärde kvartalet 2018, med en enorm statsskuld på 128,7 %.4 Landet skyller recessionen på den krympande inhemska efterfrågan. Trots den senaste tidens ekonomiska svackor ligger Italiens BNP ändå på 2,11 biljoner USD och BNP per capita på 34 780 USD.2 Tillväxtprognosen låg på 1,1 % för 2019 och 1,0 % för 2020.3 På plussidan kan nämnas att arbetslösheten nådde en ny lägsta nivå i december 2018 på 10,3 %.13

Några av Italiens viktigaste sektorer är fordons- och maskintillverkning, turism samt textilframställning. Dock är tjänstesektorn störst och bidrar med 73,9 % till Italiens nominella BNP.14

Brasilien (BNP: 1,93 biljoner USD)

Brasilien är den största ekonomin i Sydamerika och rankas som världens nionde största ekonomi baserat på BNP, med 1,93 biljoner USD i nominellt värde och 9 160 USD per capita.2 Tillväxten var stark fram till 2010, men på senare år har det funnits skäl till oro över landets ekonomiska framtid. Problemen rör bland annat den fällande domen mot en före detta president 2016 samt sanktioner mot några av landets största företag.

Trots detta väntas Brasiliens ekonomi växa med 2,3 % under 2019 och 2,5 % under 2020.3 Den offentliga skuldnivån närmar sig 100 % och ligger i nuläget på 90,2 %.4 Tjänstesektorn svarar för 58,5 % av Brasiliens BNP och industrisektorn står för 32,1 %.15

Kanada (BNP: 1,82 biljoner USD)

Kanada har världens största reserver av råolja och naturgas, vilket gör det till ett av världens mest resursrika utvecklade länder. Nominell BNP uppgår till 1,82 biljoner USD (48 600 USD per capita)2 och skuldnivån är 84,7 %.4 BNP väntas öka med 2,0 % 2019 och 1,6 % 2020.3 Det finns tre huvudsakliga sektorer i Kanada: tjänster, tillverkning och naturresurser. Tjänstesektorn är den största och står för 70,2 % av BNP.16

Så kan du handla på världens största ekonomier

Du kan få exponering mot världens tio största ekonomier via CFD-trading. Med IG kan du handla över 90 valutapar och 30 aktieindex, däribland GBP/USD, EUR/JPY, Tyskland 40 och FTSE 100.

För att handla på världens största ekonomier med CFDs bör du:

  1. Välja vilken marknad du vill handla på
  2. Öva dig att handla på din marknad med ett demokonto hos IG
  3. Öppna ett tradingkonto för att handla CFDs på riktiga marknader

Du kan också fortsätta att lära dig mer om CFD-trading och finansiella marknader med hjälp av IG Academys olika onlinekurser.

Översikt av världens tio största ekonomier

Bruttonationalprodukt (BNP)1 BNP per capita2 Förväntad tillväxt 2019–2020 Offentlig skuldkvot4
USA 21,48 biljoner USD 65 000 USD 2,5 %–1,7 % 107,8 %
Kina 14,17 biljoner USD 10 100 USD 6,3 %–6,1 % 53,9 %
Japan 5,22 biljoner USD 41 420 USD 1,1 %–0,6 % 236,6 %
Tyskland 4,12 biljoner USD 49 690 USD 1,8 %–1,6 % 56 %
Indien 2,96 biljoner USD 2 190 USD 7,4 %–7,4 % 68,1 %
Frankrike 2,84 biljoner USD 43 500 USD 1,7 %–1,6 % 96,5 %
Storbritannien 2,81 biljoner USD 42 000 USD 1,4 %–1,5 % 87,2 %
Italien 2,11 biljoner USD 34 780 USD 1,1 %–1,0 % 128,7 %
Brasilien 1,93 biljoner USD 9 160 USD 2,3 %–2,5 % 90,2 %
Kanada 1,82 biljoner USD 48 600 USD 2,0 %–1,6 % 84,7 %

Källor:

1. IMF, 2019
2. IMF, 2019
3. Focus Economics, 2018
4. IMF, 2019
5. CIA Factbook, 2017
6. PWC, 2016
7. CIA Factbook, 2017
8. Reuters, 2018
9. CIA Factbook, 2016
10. CIA Factbook, 2017
11. CIA Factbook, 2017
12. CIA Factbook, 2017
13. Istat, 2018
14. CIA Factbook, 2017
15. CIA Factbook, 2017
16. CIA Factbook, 2017


Denna information har sammanställts av IG, ett handelsnamn för IG Europe GmbH. Utöver friskrivningen nedan innehåller materialet på denna sida inte ett fastställande av våra handelspriser, eller ett erbjudande om en transaktion i ett finansiellt instrument. IG accepterar inget ansvar för eventuella åtgärder som görs eller inte görs baserat på detta material eller för de följder detta kan få. Inga garantier ges för riktigheten eller fullständigheten av denna information. Någon person som agerar på informationen gör det således på egen risk. Materialet tar inte hänsyn till specifika placeringsmål, ekonomiska situationer och behov av någon specifik person som får ta del av detta. Det har inte upprättats i enlighet med rättsliga krav som ställs för att främja oberoende investeringsanalyser utan skall betraktas som marknadsföringsmaterial. Se fullständig friskrivning och kvartalsvis sammanfattning.

Ser du din nästa tradingmöjlighet?

Ta vara på tillfället. Handla på över 17 000 marknader i vår prisbelönta tradingplattform, med konkurrenskraftiga spreadar på bland annat index, aktier och råvaror.


Detta kanske intresserar dig…

Vi har en transparent avgiftsstruktur. Läs mer om vilka avgifter du eventuellt får betala för din trading.

Ta reda på varför så många kunder väljer oss och vad som gör oss till världens största CFD-leverantör.

Håll dig uppdaterad om viktiga marknadshändelser med hjälp av vår ekonomiska kalender.