CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 79 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och turbowarranter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital. CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 79 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och turbowarranter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital.

Handla på vatten: världens bästa vattenaktier

Vi förklarar hur den globala vattenbranschen fungerar och hur du handlar på de bästa vattenaktierna från hela världen.

Vatten är onekligen den viktigaste naturresursen på vår planet. Med tanke på den stigande oron över att vår växande världsbefolkning och klimatförändringarna ska förvärra vattenbristen, är det föga förvånande att investerare börjar få upp ögonen för råvaran.

Vatten är kanske inte en handelsbar råvara på samma sätt som olja eller guld, men den är en livsnödvändig och begränsad resurs. Även om över 70 % av jordens yta täcks av vatten är det mindre än 1 % som kan användas som dricksvatten, och oron över torka och vattenbrist ökar. Världen är i desperat behov av att förbättra förvaltningen av sina vattenresurser. Ett enormt ansvar vilar på aktörerna som driver nationella vattenledningsnät och de som hjälper dem genom att uppfinna ny teknik och utrustning.

Vi tar en titt på branschen och listar de största vattenaktierna från hela världen.

Värt att veta om vattenbranschen

Alla länder i världen är beroende av vatten, men olika länder förvaltar sina resurser på olika sätt. Traditionellt ägdes och förvaltades vatten av staten för att säkerställa att alla invånare fick ett rättvist pris. Många länder har dock successivt fört över ansvaret till den privata sektorn. Detta efter att ha insett att det statliga ägandet inte kunde finansiera de innovativa lösningar som krävs för att tackla marknadens allt större utmaningar. Även om privatiseringen inneburit att en livsnödvändig råvara hamnat i händerna på vinstdrivande företag, har den också lett till större investeringar och en snabbare utvecklingstakt.

Vissa länder har satsat mer på privatisering än andra. Till exempel är hela den engelska marknaden privatiserad medan statliga myndigheter i länder som Frankrike, Spanien eller Indien fortfarande förvaltar en del av sina vattenresurser. En del föredrar att låta privata företag hantera hela vattenledningsnätet, medan andra hellre vill se offentlig-privata partnerskap. Att förstå lagstiftningen i varje land är minst lika viktigt som att förstå varje akties investment case.

Så börjar du handla på vatten

  1. Ta reda på mer om företagen
  2. Bestäm vilka aktier du vill handla på
  3. Öppna ett konto
  4. Ta en position

När du har utvecklat en strategi och bestämt hur du vill handla kan du öppna ett tradingkonto hos IG för att komma igång. Om du hellre vill testa din strategi i en riskfri miljö kan du prova ett demokonto hos IG.

Olika typer av vattenaktier

Vattenbranschen: reglerad vs. oreglerad

De länder som har privatiserat vattenförvaltningen har behållit ett hårt grepp om marknaden genom att se till att den är strängt reglerad. De flesta privatiserade företag kontrolleras av en tillsynsmyndighet som sätter strikta begränsningar för hur mycket företagen får tjäna på att sälja vatten eller driva avloppssystem. Detta kan göras på flera olika sätt, bl.a. genom att införa pristak för kundräkningar eller genom att kräva en viss investeringsnivå.

Ett reglerat företag avser vilken verksamhet som helst vars intäkter begränsas av någon form av ekonomiska regleringar. Det innebär att företagen omfattas av begränsningar när det gäller hur stor omsättning och vinst de får göra på vattenförsäljningen, men också att deras inkomster är mer stabila.

Oreglerade företag omfattas inte av några begränsningar. Intäkterna från deras verksamhet är därför mindre förutsägbara, men kan öka i mycket snabbare takt än för reglerade företag. Många av världens vattenaktier består av en blandning av reglerade och oreglerade företag. Några oreglerade områden som är särskilt populära inom vattenaktier är hantering av fast avfall, återvinning och vattentillförsel till företag genom privata vattenledningsnät. Som tidigare nämnt varierar andelen reglerade vattenmarknader beroende på land.

Vattenbolag vs. andra vattenaktier

Vattenaktier kan grovt indelas i två olika typer. Den första är vattenbolag som ansvarar för att rena och tillhandahålla dricksvatten till allmänheten. Dessa drivs allt som oftast på reglerade marknader. Den andra typen är bolag som förser vattenbolagen med teknik, utrustning eller tjänster som hjälper dem att driva sina ledningsnät eller förbättra sin verksamhet.

Varför ska jag investera i vattenaktier?

Stabila bolag som passar långsiktiga investerare

Vattenbolag anses vara stabila och betydligt mindre volatila än bolag inom andra sektorer. De är förutsägbara och passar därför personer som investerar långsiktigt. De anses vara defensiva och kan hjälpa investerare att skydda kapital när övriga marknaden har det svårt.

Den andra stora fördelen med vattenbolag är utdelningar. Vattenbolag brukar betala ut stabila och generösa utdelningar eftersom aktieägarna har begränsade möjligheter att dra nytta av aktieprisökningar. Investerare bör därför titta på varje enskild akties utdelningspolicy och beräkna aktiens direktavkastning (den årliga utdelningen delad med aktiepriset) för att avgöra om en aktie är över- eller undervärderad.

Vilka faktorer påverkar marknaderna för vattenaktier?

Vattenaktier påverkas sällan av händelser som kan få dramatiska effekter på andra bolags aktiepris. Det finns dock ett par saker som kan ha en större inverkan på vattenaktiernas priser:

Lagstiftning

Vattenaktiernas stabilitet baseras på att verksamheten är reglerad. Eventuella ändringar i lagstiftningen kan därför ha stor effekt på ett investment case. I exempelvis Storbritannien sätter tillsynsmyndigheten Ofgem prisgränser var femte år och eventuella ändringar kan ha en väsentlig påverkan på branschens lönsamhet.

Politiska beslut kan också få stora konsekvenser för vattenaktier. Oron för brittiska vattenaktier har ökat efter att oppositionspartiet Labour lovat att åternationlisera bolagen.

Resultatrapporter

Precis som för andra bolag kan resultatrapporter påverka priset på vattenaktier. När dessa släpps får aktieägarna veta bolagens resultat och kan jämföra olika aktier på marknaden. Det finns sällan några större skillnader mellan de olika vattenbolagen, så om ett redovisar bättre resultat än ett annat kan det vara en stor sak. Också utdelningen bekräftas i samband med resultatrapporten, även om den ofta är känd på förhand.

Företagsförvärv

Företagsförvärv, eller M&A, kan också påverka priset på vattenaktier. Ett uppköpsbud på ett företag kan påverka värderingarna inom branschen. Om ett företag till exempel gör ett uppköpsbud med stor premie kan detta spridas till andra. Ett ämne som fått allt större uppmärksamhet inom M&A-branschen är involveringen av privat kapital som har roffat åt sig vattenaktier på senare år.

Räntor

Vattenaktier anses generellt vara defensiva och säkra investeringar. Intresset för dem kan därför minska om räntorna stiger. Det beror på att branschens låga, men stabila avkastning plötsligt blir mindre intressant när räntorna är högre och investerare kan få bättre ränta på exempelvis sparkonton.

Så handlar du räntor

Olika sätt att investera i vatten

Vatten-ETF:er

iShares Global Water UCITS ETF erbjuder bred exponering mot vattenrelaterade bolag. Fonden har gjort direkta investeringar i världens 50 största vattenbolag och har som målsättning att följa deras utveckling. Investerare får därmed stabiliteten hos en vattenaktie, men med ännu lägre risk tack vare diversifieringen.

PowerShares Global Water UCITS ETF följer också de största vattenrelaterade bolagen i världen och försöker spegla utvecklingen för NASDAQ OMX Global Water Index när det gäller pris och avkastning. Även Invesco Global Water Portfolio följer samma index.

Guggenheim S&P Global Water Index ETF har som målsättning att följa S&P Global Water Index. Detta index ger också exponering mot 50 bolag runt om i världen som är involverade i vattenrelaterad verksamhet.

Vattenaktier

Det finns många aktier i vattenbolag runt om i världen att investera i, samt även viktiga underleverantörer till branschen. Vi har samlat de största börsnoterade aktierna från hela världen.

De tre bästa brittiska vattenaktierna

Severn Trent (SVT)

Severn Trent är det största börsnoterade vattenbolaget i Storbritannien och förser cirka 4,5 miljoner hushåll och åtta miljoner kunder i Midlands med vatten. Det är verksamt i upptagningsområdena runt två av Storbritanniens största floder, Severn och Trent, som gett bolaget dess namn. Bolaget har lovat att erbjuda de lägsta vattenräkningarna i England och Wales fram till åtminstone 2025.
Severn Trents avdelning för företagskunder ger det exponering mot marknader med högre tillväxt och oreglerade marknader i Storbritannien och Irland. Bolaget försöker också att framställa hälften av all sin el med hjälp av egen förnybar energi och har hittills minskat sina koldioxidutsläpp med 41 % sedan 2015.

United Utilities (UU)

United Utilities ombesörjer över tre miljoner hushåll och 200 000 företag i nordvästra England. Omkring hälften av vattnet som bolaget levererar till kunderna kommer från Cumbria och Wales, medan resten hämtas från floden Dee. Bolaget är också ”Englands största privata markägare” med 56 000 hektar i sina ägor. Grossistgrenen driver reservoarer och vattenreningsverk runt om i regionen.

Pennon Group (PNN)

Pennon Group är den minsta, men mest diversifierade av de tre vattenaktierna som är noterade på Londonbörsen. Koncernens vatten- och avloppstjänster tillhandahålls i huvudsak av South West Water och Bournemouth Water, som ombesörjer cirka 1,7 miljoner människor (främst i Cornwall, Devon och Dorset) och 160 000 företag. I koncernen ingår även Viridor, ett återvinningsföretag som hanterar cirka sju miljoner ton avfall per år. Avfallet återvinns eller skickas till företagets anläggningar för energiåtervinning där det omvandlas till elektricitet.

Viridor är en unik juvel i Pennon-kronan. Företaget ombesörjer över 150 lokala myndigheter, men är inte tillnärmelsevis lika reglerat som koncernens huvudenhet för vatten. Det betyder att Pennon har bättre tillväxtmöjligheter inom återvinning samt även en mycket stabil vattenverksamhet som utgör ryggraden.

American Water Works (AWK)

American Water Works är det klart största börsnoterade vattenbolaget i USA. Det tillhandahåller dricksvatten, avloppsvatten och andra relaterade tjänster till över 14 miljoner människor i 46 stater och är därmed en av leverantörerna med störst geografisk spridning i landet.

Bolaget har en stor militärtjänstavdelning som äger och driver VA-system på inhemska militäranläggningar.

Aqua America (WTR)

Aqua America bedriver verksamhet i åtta amerikanska stater: Pennsylvania, Ohio, North Carolina, Illinois, Texas, New Jersey, Indiana och Virginia. Det tillhandahåller vattenrelaterade allmännyttiga tjänster till omkring tre miljoner människor och avloppstjänster till ytterligare 250 000 människor.

Bolaget har med åren växt genom förvärv och har gjort fler än 370 uppköp sedan 1995. Faktum är att de 28 förvärven som gjordes mellan 2016 och 2018 ensamma ledde till en 5 % ökning av kundtillväxten.

Pentair (PTR)

Pentair är börsnoterat i USA men verksamt i 30 länder runt om i världen. Bolaget har en bred verksamhet och erbjuder allt från vattenrening för hushåll till ventiler, smarta produkter och filtreringssystem.

I fjol separerade bolaget VA-verksamheten från övrig affärsverksamhet för att skapa ett pure play-vattenbolag. Vatten- och elfilialerna delades upp i två branschledande offentliga företag – vattenföretaget behöll namnet Pentair och elföretaget avknoppades till nVent Electric.

American States Water (AWR)

American States Water äger vattenföretaget Golden State Water Company och elföretaget American States Utility Services. Det tillhandahåller vattentjänster till cirka 260 000 hushåll i Kalifornien och försörjer 24 000 hushåll och företag med el.

Bolaget har också en annan sektion som driver, förvaltar och bygger tjänster för vattenförsörjning, uppsamling av avloppsvatten och reningsverk på militärbaser runt om i landet.

Watts Water Technologies (WTS)

Watts Water Technologies är inte ett vattenbolag i sig utan en utvecklare och global leverantör av produkter och tjänster för rörsystem, dränering, flödeskontroll och vattenkvalitet. Produkterna används i alla typer av byggnader.

Cirka 60 % av bolagets intäkter kommer från USA och resterande från försäljning utomlands. Leverantören har ”tidigare genererat fria kassaflöden som överstiger 100 % av intäkterna”, vilket ökar företagets möjligheter att växa och ge bra utdelning till aktieägarna.

Itron (ITRI)

Itron tillhandahåller smarta ledningsnät, mjukvaruprogram, tjänster, mätare och sensorer som hjälper vattenföretag och andra företag att driva kritisk infrastruktur på ett tryggt och säkert sätt. Förutom vattenledningsnät används dessa även för el och gas samt på andra områden, som gatubelysning. Bolaget har över 8 000 kunder i fler än 100 länder, med en särskilt stark närvaro i Nordamerika.

Bolaget har gynnats av en övergång till mjukvarutjänster med högre marginal. Över hälften av intäkterna kommer från underhåll av nätverk, varav 39 % sker via enheter.

California Water Service Group (CWT)

California Water Service Group är ett av de största börsnoterade vattenbolagen i USA. Det tillhandahåller vatten- och avloppstjänster till två miljoner människor genom sina fyra dotterbolag: Cal Water, Hawaii Water, New Mexico Water och Washington Water.

Koncernen erbjuder också tjänster för andra vattenföretag och försäkringar åt sina kunder.

SJW Group (SJW)

SJW Group (tidigare SJW Corp) driver två vattenföretag. Det första, San Jose Water Co, förser över en miljon människor i San Jose-området med vatten i både reglerade och oreglerade marknader. Det andra, SJWTX, handlas under namnet Canyon Lake Water Service Co (eller CLWSC) och är ett mycket mindre företag med cirka 36 000 kunder.

Det finns även ett tredje dotterbolag, SJW Land Co, som diversifierar bolaget. Det äger kommersiella byggnader och mark, främst i San Jose-området. Bolaget är på väg att gå ihop med Connecticut Water Service, som finns med längre ned på den här listan.

Evoqua Water Technologies (AQUA)

Evoqua Water Technologies hjälper industriföretag att förbättra sin vattenförsörjning, antingen genom minskade kostnader eller ökad effektivitet. Det hjälper också kommuner att göra sina anläggningar säkrare genom att tillhandahålla nödvändig utrustning och reservdelar till OEM-kunder (tillverkare av originalutrustning).

Bolaget är verksamt i USA, Kanada, Storbritannien, Nederländerna, Tyskland, Australien, Kina och Singapore.

Badger Meter (BMI)

Badger Meter erbjuder produkter för kontroll av vattenflöden. Bolaget har använt sin teknik till att utveckla egna produkter och även integrerat tekniken i produkter från andra företag. Vatten är huvudmarknaden, men bolagets teknik och produkter används också för att kontrollera andra vätskeflöden, såsom olja och kemikalier.

Intäkterna kommer främst från USA och andra världsdelar, särskilt Asien, Europa och Mellanöstern.

Middlesex Water (MSEX)

Middlesex Water är ett mindre vattenbolag som erbjuder reglerade vatten- och avloppstjänster i New Jersey, Delaware och Pennsylvania. Det tillhandahåller också oreglerade tjänster för underhåll av privata vattensystem. Bolaget är ständigt öppet för nya förvärv och har tjänat på att många vattenleverantörer är i behov av mer kapital för att förbättra sina ledningsnät.

Connecticut Water Service (CTWS)

Connecticut Water Service levererar vatten till 325 000 människor genom 95 000 anslutningar i 56 städer i Connecticut. Bolaget har också ett dotterbolag med inriktning på tjänster kallat New England Water Utility Services som är verksamt på den oreglerade marknaden.

Bolaget är på väg att gå ihop med SKW Group, som också finns med på den här listan.

York Water Co (YORW)

York Water levererar reglerat vatten till 66 000 privat-, affärs- och industrikunder och ombesörjer runt 194 000 människor i York och Adams County, Pennsylvania. Det är ”det äldsta investorägda vattenbolaget i USA” och har betalat utdelning varje år sedan 1816, vilket är det ”längsta sammanhängande utdelningsrekordet i Amerika”.

AquaVenture Holdings (WAAS)

AquaVenture Holdings är specialiserat på vattenrening. Bolaget driver en WaaS-modell (Water-as-a-Service). Det innebär att det satsar på regelbundna inkomster från kunder istället för engångsbetalningar genom att till exempel tillhandahålla utrustning. Det erbjuder teknik för filtrering, sanering, rening och avsaltning till 50 000 kunder, främst i USA, men även i Sydamerika.

Primo Water (PRMW)

Primo Water Corporation har en annan strategi för vattenförsörjning. Vattnet levereras genom vattendispensers, liknande de som finns på kontor. Bolaget hävdar att vattenkvaliteten är bättre än för vatten som levereras genom standardledningar, där metallrör och kemikalier påverkar slutprodukten. Det erbjuder påfyllnings- och utbytestjänster runt om i USA och Kanada.

KSB AG (KSB)

KSB är en tysk grupp som tillhandahåller pumpar, ventiler och andra tjänster till vattenindustrin och en rad andra sektorer, däribland energi-, gruv- och kemikalieföretag. Pumpar är den främsta inkomstkällan, men företaget är geografiskt utspritt. Över hälften av all försäljning kommer från Europa, 22 % från Asien, 16 % från USA och 6 % från Afrika och Mellanöstern.

Suez Environnement (SEV)

Suez Environnement är ett franskt vattenbolag som är specialiserat på vatten- och avfallshantering, med särskilt fokus på återvinning och återanvändning av vatten. Det erbjuder ett brett utbud av andra tjänster runt om i världen och har närvaro på alla kontinenter. Kärnverksamheten är dock främst förlagd till Europa, med omkring en tredjedel av intäkterna från Frankrike.

Veolia (VIE)

Veolia är en fransk jätte med global verksamhet. Koncernen förser 95 miljoner människor med dricksvatten och 63 miljoner människor med avloppstjänster varje år. Den omvandlar också stora mängder avfall till energi och nya material. Veolia har större geografisk spridning än Suez och förlitar sig mindre på hemmamarknaden. Bolaget har under flera års tid genomgått omstruktureringar för att återgå till en lönsam och hållbar tillväxt.

Athens Water Supply & Sewerage Co (EYP)

Athens Water Supply & Sewerage Co är Greklands största vattenbolag som förser 4,4 miljoner människor med vatten och 3,5 miljoner av dem med avloppstjänster. Bolaget är främst verksamt i Aten med omnejd, men har en ”extrovert strategi” för att växa internationellt. Den grekiska staten äger en kontrollerande andel av bolaget.

Thessaloniki Water Supply & Sewage (EYAPS)

Thessaloniki Water Supply & Sewage tillhandahåller vatten- och avloppstjänster till över 1,2 miljoner människor i Thessaloniki i Grekland. Det är involverat i konstruktion, drift och underhåll av områdets vattensystem och ansvarar för avsaltning, pumpning, rening, förvaring, transport, distribution och hantering av alla typer av vatten och avfall. Bolaget backas också upp av grekiska staten, som äger en majoritetsandel. Dessutom har Suez en andel på 5,5 %.

Kurita Water Industries

Kurita Water Industries är ett japanskt företag som tillverkar kemikalier som behövs till vattenrening. Kurita bygger, driver och underhåller vattenreningsverk. Det säljer också relaterade produkter till företag och allmänheten. Även om Japan är huvudmarknaden, med cirka 20 000 företagskunder, kommer 37 % av intäkterna från utlandet. Över 80 % av försäljningen kommer från tjänster, som är en verksamhetsgren med mycket högre vinstmarginal.

Beijing Enterprises Water Group (0371)

Beijing Enterprises Water Group är börsnoterat i Hongkong och erbjuder en full uppsättning vatten- och miljörelaterade tjänster. Bolaget finansierar, designar, bygger och driver vattenverk i Kina och utomlands, varav över 27 anläggningar finns i andra länder. Bolaget har expanderat internationellt till Portugal, Malaysia, Macao och Singapore.

China Everbright Water (CEWL)

China Everbright Water är börsnoterat i både Hongkong och Singapore. Företaget var det åttonde att avknoppas från företagsgruppen Everbright. Det tillhandahåller vatten-, avlopps-, ingenjörs- och byggnadstjänster i hela Kina och har för närvarande 121 anläggningar.

China Water Affairs Group (0855)

China Water Affairs driver anläggningar som förser över 60 kinesiska städer med vatten- och avloppstjänster. Bolaget talar öppet om att expandera inrikes genom förvärv och att utöka sin kapacitet så att det kan bli en ”komplett leverantör av vattentjänster”. Intäkterna mer än tredubblades mellan 2013 och 2019.

SIIC Environment Holdings (807)

SIIC Environment Holdings är ett kinesiskt företag inom vatten- och avloppstjänster som också har en stor avfallsverksamhet. Företaget kontrolleras av konglomeratet Shanghai Industrial Holdings. Det driver för närvarande 200 projekt inom vattenrening och -försörjning, sju projekt inom avfallsförbränning och tio projekt inom slamdeponering i 19 kinesiska kommuner och provinser.

Sound Global (0967)

Sound Global tillhandahåller vatten- och avloppstjänster i Kina. Företaget bygger och hanterar anläggningar och OEM-utrustning som används av andra. Det lägger ”särskild vikt” vid intern produktion och design.


Denna information har sammanställts av IG, ett handelsnamn för IG Europe GmbH. Utöver friskrivningen nedan innehåller materialet på denna sida inte ett fastställande av våra handelspriser, eller ett erbjudande om en transaktion i ett finansiellt instrument. IG accepterar inget ansvar för eventuella åtgärder som görs eller inte görs baserat på detta material eller för de följder detta kan få. Inga garantier ges för riktigheten eller fullständigheten av denna information. Någon person som agerar på informationen gör det således på egen risk. Materialet tar inte hänsyn till specifika placeringsmål, ekonomiska situationer och behov av någon specifik person som får ta del av detta. Det har inte upprättats i enlighet med rättsliga krav som ställs för att främja oberoende investeringsanalyser utan skall betraktas som marknadsföringsmaterial. Se fullständig friskrivning och kvartalsvis sammanfattning.

Utforska marknaderna med våra kostnadsfria kurser

Ta reda på hur aktiehandel fungerar – och upptäck vilka marknader du kan handla på – med våra kostnadsfria onlinekurser i IG Academy.

Testa dina tradingkunskaper

Ta med dig det du lärt dig i denna aktieartikel och prova din nya strategi utan risk på ditt demokonto.

Redo att handla på aktier?

Använd dina lärdomar från denna artikel på ett riktigt tradingkonto – det är smidigt och enkelt att uppgradera.

  • Handla på över 16 000 populära aktier från hela världen
  • Skydda ditt kapital med våra riskhanteringsverktyg
  • Agera snabbt på nyheter med våra utökade handelstider på över 70 amerikanska aktier

Sugen på att handla?

Använd dina nya kunskaper inom trading. Logga in på ditt konto nu.

Detta kanske intresserar dig…

Vi har en transparent avgiftsstruktur. Läs mer om vilka avgifter du eventuellt får betala för din trading.

Ta reda på varför så många kunder väljer oss och vad som gör oss till världens största CFD-leverantör.

Håll dig uppdaterad om viktiga marknadshändelser med hjälp av vår ekonomiska kalender.