CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 79 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och turbowarranter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital. CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 79 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och turbowarranter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital.

Finansiellt instrument definition

Vad är ett finansiellt instrument?

Ett finansiellt instrument är ett penningavtal mellan två parter som kan handlas och avvecklas. Avtalet representerar en finansiell tillgång för den ena parten (köparen) och ett finansiellt åtagande för den andra parten (säljaren).

Formen för det finansiella instrumentet kallas för tillgångsslag och kan exempelvis vara råvaror, aktier, obligationer, derivativprodukter eller valuta. Finansiella instrument kan klassificeras utifrån tillgångsslag och vidare delas in i komplexa eller icke-komplexa instrument.

Läs mer om CFD-handel

Blankning är endast en av fördelarna med CFD-handel. Ta reda på mer.

Finansiella instrument – exempel

Finansiella instrument kan delas in i två kategorier: komplexa och icke-komplexa.

Komplexa finansiella instrument

För framgångsrik trading med komplexa finansiella instrument krävs det att man har ingående kunskaper. De vanligaste komplexa finansiella instrumenten är derivatprodukter, såsom CFDs, terminskontrakt eller optioner.

Olika derivatprodukter har olika fördelar, till exempel lämpar sig CFDs bra för hedging. Eftersom de är just komplexa finansiella instrument, är det viktigt att traders förstår skillnaderna mellan de olika derivatprodukterna innan de börjar handla med dem.

Icke-komplexa finansiella instrument

Icke-komplexa finansiella instrument kan handlas även utan ingående expertkunskap. Ibland krävs det en ursprunglig insats och sedan sköter någon annan, till exempel en fondförvaltare, investeringarna åt dig.

Exempel på icke-komplexa finansiella instrument är aktier, aktierelaterade värdepapper, räntebärande värdepapper samt vissa typer av investeringsfonder.

Aktierelaterade värdepapper avser aktier i ett företag medan räntebärande värdepapper omfattar både stats- och företagsobligationer. Räntebärande värdepapper kan också avse preferensaktier och olika värdepapper med krediter – såsom CDO:er.

Exempel på investeringsfonder är hedgefonder och aktieandelsfonder. En investerare kan använda alla dessa instrument för att samla sina pengar hos en expert som ansvarar för fonden, den så kallade fondförvaltaren. Vanligtvis är fondförvaltaren den som fattar investeringsbeslut åt investeraren.

Öka din tradingkunskap

Upptäck hur du handlar på IG Academy, med hjälp av våra interaktiva kurser, webbinarier och seminarier.

A - B - C - D - E - F - G - H - I - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - Å - Ö

Visa alla definitioner

* Tax laws are subject to change and depend on individual circumstances. Tax law may differ in a jurisdiction other than the UK.

Hjälp och support

Få svar gällande ditt konto och våra tjänster

Hitta svar

Kontaktuppgifter hittar du på vår kontakta oss-sida.