Råvaror – definition

A - B - C - D - E - F - G - H - I - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - Ö

Visa alla definitioner

Termen råvaror har en specifik innebörd när det gäller IGs handelsplattform. Här definierar vi råvaror inom investering och förklarar vad det innebär när du handlar med IG.

En råvara är en grundläggande fysisk tillgång som ofta används som råmaterial för olika varor eller tjänster.

En råvara kan endast handlas på marknaderna om den kan bytas ut mot en annan råvara av samma typ och kvalitet. Så för en trader är guld helt enkelt guld. Det spelar ingen roll var den bryts eller vem som brutit den. Denna egenskap brukar kallas att råvaror är fungibla.

Olika typer av råvaror

Några av de mest handlade råvarorna är:

Råvaror kan delas in i två olika typer. Hårda råvaror är metaller eller energiresurser som bryts eller utvinns från naturkällor. Mjuka råvaror är lantbruksprodukter som odlas eller uppföds. Mjuka råvaror brukar vara mer säsongsbundna och kan ruttna.

Att köpa och sälja råvaror för att tjäna pengar brukar kallas råvaruhandel. Råvaruhandeln brukar delas in i två marknader: spotmarknaden och terminsmarknaden. Spotmarknaden används för råvaror som kan levereras omedelbart, medan terminsmarknaden används för råvaror som kommer att levereras vid någon tidpunkt i framtiden.

De flesta traders som handlar råvaror är spekulanter som inte vill få några leveranser av de råvaror de handlar med. Därför brukar de flesta terminskontrakt stängas före leveransdatumet. Terminskontrakt handlas på terminsbörserna och de flesta råvaror brukar förknippas med en specifik lokal börs.

Hos IG

I vår handelsapplikation kan du spekulera på prisrörelserna för i stort sett alla stora råvaror som handlas på marknaderna. Om du handlar CFDs kan du välja mellan mer kortsiktig trading eller terminskontrakt.

Gå till avsnittet om råvaror

Läs mer om råvaror hos IG.

Kontakta oss

Vi är tillgängliga dygnet runt mån-fre samt 10-18 lör-sön.

08-505 15 003

Du kan även ringa 08-505 15 000 eller mejla kundservice@ig.com