Hoppa över till innehåll

CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 72% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital. CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 72% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital.

Derivat definition

Vad är derivat?

Derivat är finansiella produkter vars pris baseras på en underliggande tillgång. Ofta använder traders derivat för att spekulera i framtida prisrörelser – både uppåt och nedåt – för en tillgång utan att behöva köpa själva tillgången.

Eftersom inga fysiska tillgångar byter ägare när derivatpositioner öppnas etablerar man istället ett kontrakt mellan två parter som handlas antingen OTC eller på en börs. En mängd olika tillgångar kan handlas med hjälp av derivat, bland annat valuta, aktier, aktieindex, obligationer och råvaror.

Upptäck skillnaden mellan CFDs och optioner

Ta reda på de viktigaste skillnaderna mellan dessa derivatprodukter.

Derivat – exempel

Det finns ett brett utbud av derivatprodukter att välja bland. En av de populäraste typerna är CFD-kontrakt (Contracts for Difference).

När du handlar CFDs ingår du ett kontrakt om att utbyta värdet som en viss tillgång har när positionen öppnas med värdet som tillgången har när positionen stängs. Precis som med andra derivat blir du aldrig ägare till tillgången när du handlar CFDs utan spekulerar istället i det underliggande värdet.

Andra exempel på derivat är optioner och terminskontrakt.

Derivat – fördelar och nackdelar

Fördelar med derivat

Derivat kan användas till hedging, som är ett sätt att minska förlusterna på andra positioner. Detta eftersom derivatprodukter är mer flexibla att handla jämfört med om du skulle handla den underliggande tillgången direkt.

Vid traditionell handel öppnar du en lång position genom att köpa en tillgång med förhoppningen om att den kommer att öka i värde. När du handlar derivat kan du däremot även spekulera i marknader som minskar i värde genom att öppna en kort position.

Vissa derivatprodukter handlas med en säkerhet som insats, vilket innebär att du bara behöver reservera en liten andel av värdet på en position för att få full exponering mot marknaden. Eventuell vinst på positionen beräknas utifrån positionens totala värde, vilket betyder att avkastningen på en lyckad trade förstoras. Dock innebär det också att eventuella förluster förstoras. Det är därför viktigt att man utvärderar det totala värdet och de möjliga förlusterna för varje position.

Nackdelar med derivat

Derivat får ibland kritik för att späda på volatiliteten på marknaderna. Spekulerare har anklagats för girighet vid stigande bränsle- och matpriser samt för att ha orsakat drastiska svängningar på marknaderna. Prisrörelser som drivs på av spekulation kan leda till spekulativa bubblor som pressar upp det intrinsikala värdet för en tillgång till en onormalt hög nivå.

När spekulativa bubblor spricker får det många gånger en förödande effekt på marknaderna, och till och med på världens ekonomier. Så var det till exempel 2008 när den amerikanska fastighetsbubblan sprack.

Öka din tradingkunskap

Upptäck hur du handlar på IG Academy, med hjälp av våra interaktiva kurser, webbinarier och seminarier.

A - B - C - D - E - F - G - H - I - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - Å - Ö

Visa alla definitioner

Hjälp och support

Få svar gällande ditt konto och våra tjänster

Hitta svar

Kontaktuppgifter hittar du på vår kontakta oss-sida.