CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 79 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och turbowarranter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital. CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 79 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och turbowarranter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital.

Finansiell marknad definition

Vad är en finansiell marknad?

Det är på en finansiell marknad som man säger att tillgångar handlas och där köpare och säljare kan möts och utbyter tillgångar. Termen finansiell marknad används dock på flera olika sätt. Den kan syfta till en fysisk plats, en virtuell börs eller grupper av personer som vill genomföra transaktioner.

"Marknad” används mer specifikt för att beskriva:

  • En större grupp av tillgångar (som teknikmarknaden) eller enskild tillgång
  • En plats, fysisk eller inte, där man kan köpa och sälja tillgångar (som aktiemarknaden eller ett köpcentrum)
  • Handeln med och rörelserna för finansiella tillgångar i stort (man talar då om ”marknaderna” eller ”de finansiella marknaderna”)
  • Priset en tillgång handlas för (marknadspriset)
  • Icke auktoriserade marknader (t.ex. en grå marknad)

Upptäck IGs utbud av marknader

Ta en titt på över 17 000 marknader, t.ex. valuta, aktier och råvaror.

Exempel på finansiella marknader

Aktiemarknad

En aktiemarknad är en marknadsplats där investerare kan köpa och sälja aktier i börsnoterade företag. Den kan definieras som både primär och sekundär marknad, mer oftast som det sistnämnda.

Nyemissioner av aktier introduceras först på den primära marknaden där investerare kan köpa dem direkt från företagen vid en börsnotering. Dessa aktier handlas sedan på den sekundära marknaden antingen via aktiebörser eller i vissa fall OTC-handel.

NASDAQ, New York-börsen (NYSE) och Londonbörsen (LSE) är exempel på aktiebörser.

Over-the-counter

OTC-handel (over-the-counter) är en sekundär marknad där trading sker direkt mellan två parter och är inte övervakad på samma sätt som en reglerad börs. OTC-handel innefattar ofta icke börsnoterade aktier, fastigheter, valutapar, obligationer och allt annat som inte är börsnoterat.

Penningmarknad

En penningmarknad är en finansiell marknad som erbjuder tillgångar med hög likviditet. Detta är en marknad som förknippas med kortsiktig upp- och utlåning av värdepapper med en löptid på mindre än ett år. Vanliga exempel på instrument på penningmarknaden är depositionsbevis, bankaccepter, vissa skuldväxlar, skuldebrev och företagscertifikat.

Derivatmarknad

Derivatmarknaden är den plats där handel med derivatprodukter äger rum och en trader som handlar derivat kan göra vinst på en tillgångs prisrörelser utan att faktiskt behöva köpa tillgången. Värdet på ett derivatkontrakt bestäms av marknadsvärdet på den underliggande tillgången. På derivatmarknaden handlas värdepapper som terminskontrakt, optioner och CFDs.

Öka din tradingkunskap

Upptäck hur man handlar på IG Academy, vår serie med interaktiva kurser, webbinarier och seminarier.

A - B - C - D - E - F - G - H - I - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - Å - Ö

Visa alla definitioner

Hjälp och support

Få svar gällande ditt konto och våra tjänster

Hitta svar

Kontaktuppgifter hittar du på vår kontakta oss-sida.