CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 79 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och turbowarranter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital. CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 79 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och turbowarranter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital.

Bokfört värde definition

Vad är bokfört värde?

Bokfört värde, eller bokfört nettovärde, är en term som används för att beskriva hur mycket ett företag eller en tillgång är värd enligt dess balansräkning, eller ”böcker”. För företag motsvaras detta av företagets materiella tillgångar minus dess skulder. För tillgångar motsvaras det bokförda värdet av beloppet som betalats för tillgången minus dess avskrivning, dvs. tillgångens värdeminskning till följd av marknadsförhållandena.

Skillnaden mellan bokfört värde och marknadsvärde

Det bokförda värdet visar vad ett företag är värt enligt dess balansräkning, eller ”böcker”, medan marknadsvärdet – eller börsvärdet – visar vad ett företag är värt enligt marknadsaktörernas bedömning. Marknadsvärdet beräknas som det aktuella marknadspriset per aktie multiplicerat med det totala antalet utestående aktier.

Lär dig handla aktier

Gå lång eller kort på över 16 000 aktie-CFDs.

Bokfört värde – exempel

Det bokförda värdet beräknas som ett företags totala materiella tillgångar minus dess skulder. Som exempel kan vi säga att ABC Limited har 320 miljoner GBP i tillgångar och 190 miljoner GBP i skulder. I det här fallet beräknas företagets bokförda värde som 130 miljoner GBP (320 miljoner GBP - 190 miljoner GBP).

För att få fram företagets bokförda värde per aktie delar man det totala bokförda värdet med antalet aktier i omlopp – till exempel 130 miljoner GBP delat med 500 000 aktier = 260 GBP.

Hur använder traders och investerare bokfört värde?

Traders och investerare använder det bokförda värdet för att jämföra olika företag samt för att hitta undervärderade eller övervärderade aktier. Det gör de genom att titta på P/E-talet (Pris/Eget kapital) som värderar ett företags aktuella marknadspris mot det som företaget redovisat i sin balansräkning.

För att beräkna P/E-talet delar du helt enkelt marknadspriset per aktie med det bokförda värdet per aktie. Är P/E-talet lägre än ett anses aktien vara undervärderad, och är det högre än ett anses den istället vara övervärderad.

Bokfört värde – fördelar och nackdelar

Bokfört värde – fördelar

Genom att beräkna det bokförda värdet kan man få fram värdet på ett företag eller en tillgång med hjälp av data istället för att utgå från spekulationer eller åsikter. Det anses därför vara ett ganska tillförlitligt värdemått som är praktiskt att använda om man vill få reda på mer om ett företag eller hitta aktier till ett rimligt pris.

Bokfört värde – nackdelar

Det bokförda värdet är i sig inget definitivt mått på värde eftersom det är ineffektivt för immateriella tillgångar, som immateriella rättigheter. Om exempelvis ett företag inom mjukvarubranschen utvecklar produkter till en relativt låg kostnad speglar inte balansräkningen tillgångarnas verkliga värde. Det skulle kunna leda till att företagets aktier handlas till ett flera gånger högre pris än det bokförda värdet, men att aktierna ändå inte borde anses vara övervärderade.

Det bokförda värdet bör därför användas som ett jämförande mått (för att jämföra tillgångar och företag sinsemellan).

Öka din tradingkunskap

Upptäck hur man handlar på IG Academy genom att ta del av vår serie med interaktiva kurser, webbinarier och seminarier.

A - B - C - D - E - F - G - H - I - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - Å - Ö

Visa alla definitioner

Hjälp och support

Få svar gällande ditt konto och våra tjänster

Hitta svar

Kontaktuppgifter hittar du på vår kontakta oss-sida.