Hoppa över till innehåll

CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 72% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital. CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 72% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital.

Aktiebörs definition

Vad är en aktiebörs?

En aktiebörs är en centraliserad plats där aktier i börsnoterade företag köps och säljs. En aktiebörs skiljer sig från andra börser eftersom det där endast handlas aktier, obligationer och börshandlade produkter (ETPs).

Lär dig hur man handlar aktier

Läs mer om aktiehandel, inklusive hur man skapar en handelsplan och öppnar en position.

Den huvudsakliga skillnaden mellan att handla aktier på en aktiebörs och på en OTC-marknad är att transaktionerna på en börs förmedlas och inte sker direkt mellan två parter. Detta innebär strängare regler för såväl investerare och traders som för företagen som är noterade på börserna.

Ofta måste företag uppfylla vissa krav för att kunna noteras på en aktiebörs och kraven varierar mellan olika börser. Till exempel kräver NASDAQ att ett företag har ett marknadsvärde på 70 miljoner USD för att kunna bli noterade där, medan New York-börsen kräver ett marknadsvärde på 100 miljoner USD.

Exempel på aktiebörser

Det finns ett flertal aktiebörser runt om i världen. Några av de största är New York-börsen (NYSE), NASDAQ och Tokyo-börsen (JPX). Andra välkända börser är Londonbörsen (LSE), Shanghaibörsen (SSE) och Bombay Stock Exchange (BSE).

Fördelar och nackdelar med aktiebörser

Det finns många för- och nackdelar med aktiebörser för både företag som är noterade på dem och för enskilda personer som handlar på dem.

Fördelar med aktiebörser

För ett företag innebär en notering på en aktiebörs en viss prestige. Speciellt när det handlar om äldre börser som t.ex. Amsterdam-, London- och New York-börserna. En notering på en aktiebörs innebär också att en person som vill investera pengar kan köpa andelar i företaget, vilket hjälper företaget att få in pengar och expandera.

Handel på en aktiebörs innebär en mindre motpartsrisk för en tradern. Detta beror på att börserna är strikt reglerade vilket är något OTC-handeln saknar.

Mäklarfirmor har dessutom gjort det ännu enklare för traders att få tillgång till aktiebörser som på så sätt har möjlighet att göra lönsamma affärer på kort sikt.

Nackdelar med aktiebörser

För ett företag kan det vara kostsamt och tidskrävande att vara noterat på en aktiebörs. När ett företag noterats på en börs måste det kunna uppfylla sina förpliktelser gentemot aktieinnehavarna som då blir ägare av andelar i företaget.

Att noteras på en aktiebörs är ingen garanti på stabilitet. Aktiebörser är mottagliga för volatilitet på marknaden och det betyder att företagets aktiepris kan uppleva dramatiska upp- och nedgångar till följd av politiska och ekonomiska händelser runt om i världen.

Aktiebörser kan också drabbas av börskrascher. De är mycket sällsynta men kan orsaka stora fall i aktiepriset och leda till ekonomiska depressioner som varar i flera år.

Genom att använda sig av riskhanteringsstrategier kan en tradern eller investerare ha kontroll över sin exponering mot volatiliteten på marknaden.

Öka din tradingkunskap

Upptäck hur man handlar på IG Academy, vår serie med interaktiva kurser, webbinarier och seminarier.

A - B - C - D - E - F - G - H - I - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - Å - Ö

Visa alla definitioner

Hjälp och support

Få svar gällande ditt konto och våra tjänster

Hitta svar

Kontaktuppgifter hittar du på vår kontakta oss-sida.