Hoppa över till innehåll

CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 73% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital. CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 73% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital.

Börsvärde definition

Vad är börsvärde?

Ett företags börsvärde är det totala värdet på alla utestående aktier som finns på marknaden. Ibland kallar man det för ”market cap”. Att titta på ett företags börsvärde gör det enklare för investerare att avgöra ett företagets storlek och bedöma riskerna som är förknippade med att investera i företagets aktier.

Lär dig hur man handlar aktier

Läs mer om aktiehandel, inklusive hur man skapar en handelsplan och öppnar en position.

Exempel på börsvärde

Börsvärdet beräknas genom att multiplicera alla företagets utestående aktier med det aktuella aktiepriset. Om Apple har 6 miljarder utestående aktier som är värda 200 $ per aktie kommer Apples börsvärde vara 1,2 biljoner dollar.

Fördelar och nackdelar med att välja aktier efter börsvärde

Fördelar med att välja aktier efter börsvärde

Ett företags börsvärde används vanligtvis av investerare för att kunna ta välgrundade beslut om vilka aktier de ska investera i. Börsvärdet ger information om ett företags storlek i relation till andra företag. Oftast brukar investerare dela upp aktier i kategorier utifrån deras börsvärde: large-cap för höga börsvärden, mid-cap för medelhöga börsvärden och small-cap för de lägre börsvärdena.

Large-cap-företag har typiskt sett ett börsvärde på 10 miljarder dollar eller mer, mid-cap-företag mellan 2 och 10 miljarder dollar, och small-cap-företag mellan 300 miljoner och 2 miljarder dollar. Gränserna för dessa kategorier är inte helt tydliga och kan variera mellan olika länder.

Att titta på ett företags börsvärde är ett enkelt och relativt effektivt sätt att bedöma risk. En investering i ett large-cap-företag anses ge långsiktig vinst och vara förenad med lägre risk eftersom dessa företag är väletablerade och stabila. Aktier i mid-cap-företag har stor potential för tillväxt men är ofta mer riskabla att handla. Dock innebär de inte lika stor risk som aktierna i small-cap-företag. Small-cap-företag anses ofta vara en högriskinvestering bland annat på grund av att de har begränsade ekonomiska resurser.

Nackdelar med att välja aktier efter börsvärde

Trots alla de fördelar förknippade med att använda börsvärde för att hitta rätt aktier att investera i så är denna metod något begränsad. Ett företags värde speglas inte exakt av börsvärdet utan det anger endast företagets kapital. Aktiepriser kan vara över- eller undervärderade eftersom de enbart visar hur mycket marknaden är villig att betala för dem.

Öka din tradingkunskap

Upptäck hur man handlar på IG Academy, vår serie med interaktiva kurser, webbinarier och seminarier.

A - B - C - D - E - F - G - H - I - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - Å - Ö

Visa alla definitioner

Hjälp och support

Få svar gällande ditt konto och våra tjänster

Hitta svar

Kontaktuppgifter hittar du på vår kontakta oss-sida.