CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 79 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och turbowarranter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital. CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 79 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och turbowarranter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital.

Avskrivning – definition

Avskrivning är en term som beskriver en tillgångs värdeminskning, antingen till följd av marknadsförhållandena eller till följd av andra faktorer som slitage. Det är motsatsen till uppskrivning.

När valutor och andra finansiella tillgångar minskar i värde beror det oftast på marknadsförhållandena. Till exempel kan det brittiska pundet minska i värde till följd av att den brittiska ekonomin uppfattas som svag. Denna typ av avskrivning kan vara svår att förutse med säkerhet.

Andra tillgångar brukar däremot minska i värde med tiden i takt med att användbarheten och tillförlitligheten försämras. Maskiner som köps av ett företag är ett exempel på en avskrivningstillgång.

Gå till avsnittet om aktier

Du kan läsa mer om olika företags konton i avsnittet marknadsinformation om aktier.

A - B - C - D - E - F - G - H - I - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - Å - Ö

Visa alla definitioner

Hjälp och support

Få svar gällande ditt konto och våra tjänster

Hitta svar

Kontaktuppgifter hittar du på vår kontakta oss-sida.