CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 73 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och turbowarranter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital. CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 73 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och turbowarranter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital.

Hur lägger jag till en dynamisk stopp till en befintlig position?

När du lägger till en dynamisk stopp till en öppen position finns det tre saker du bör tänka på:

  1. Stoppnivån: Detta kan ses som en vanligt stopp-loss. När du lägger till en dynamisk stopp till en öppen position kommer den inte att aktiveras på en gång. För att den ska aktiveras måste marknaden röra sig till din fördel med det antal steg som du angivit för det dynamiska stoppet. Om marknaden rör sig tillräckligt mycket emot dig innan det dynamiska stoppet aktiveras kommer din position att stängas vid denna stoppnivå.
  2. Stoppavstånd: Detta kommer att vara avståndet mellan ditt dynamiska stopp och marknadsnivån så fort ditt dynamiska stopp har aktiverats. Det dynamiska stoppet kommer att hålla detta avstånd i takt med att det följer prisutvecklingen på marknaden.
  3. Stegvärde: Detta är antalet punkter som marknaden måste röra sig till din fördel för att din dynamiska stopp ska justeras uppåt eller nedåt beroende på om du går långt eller kort.

När du öppnar en ny position kan du räkna ut var en dynamisk stopp kommer att aktiveras på följande sätt:

Stoppnivå + stoppavstånd + stegvärde (vid en lång position)

Stoppnivå- stoppavstånd - stegvärde (vid en kort position)

Det är mycket viktigt att komma ihåg att för att kunna lägga en dynamisk stopp till en öppen position i vår plattform, så måste aktiveringsnivån alltid vara över det aktuella marknadspriset vid en lång position och under det aktuella marknadspriset när det handlar om en kort position.

Exempel:

Låt oss anta att du lägger en dynamisk stopp till en lång position på Tyskland 40 som för närvarande står i 10 468,6.

Du lägger en stoppnivå vid 10 450,6 och sätter avståndet till 15 och en dynamisk stopp på 5 (Steg för dynamisk stopp).

10 450,6 + 15 + 5 = 10 470,6 som är nivån vid vilken din dynamiska stopp kommer att aktiveras när marknaden når den.

10 470,6 är en nivå som ligger över den aktuella marknadsnivån 10 468,6 och därför accepteras ditt val.


Om marknaden rör sig till din fördel och passerar 10 470,6, kommer din dynamiska stopp att aktiveras och din nya stoppnivå kommer att bli 10 455,6, dvs. stoppavståndet på 15 punkter behålls. Varje gång marknaden flyttar sig fem punkter till din fördel kommer din stoppnivå att behålla ett avstånd på 15 punkter.

Observera att en dynamisk stopp inte utgör en garanti och att din position fortfarande kan utsättas för slippage. Det innebär att den kanske inte exekverar din trade på den nivån som du angivit.