CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 79 % av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og turbowarranter er komplekse finansielle instrument og du risikerer kapitalen din. CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 79 % av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og turbowarranter er komplekse finansielle instrument og du risikerer kapitalen din.

Fundamental analyse definisjon

Hva er fundamental analyse?

Fundamental analyse er metoden som brukes for å evaluere realverdien til et aktivum, og analysere faktorene som kan påvirke den fremtidige prisen. Denne typen analyse baseres på eksterne hendelser og påvirkninger i tillegg til regnskap og industritrender.

Fundamental analyse er en av to hovedmetoder for markedsanalyse. Den andre er teknisk analyse. Mens tekniske traders vil hente ut all informasjon de trenger for å trade fra diagrammer, vil fundamentale traders se på utenforstående faktorer på prisbevegelsene til selve aktivumet.

Markedsanalyse

Få markedsanalyse og siste nytt fra våre eksperter.

Eksempler på fundamental analyse

Det finnes en rekke verktøy og teknikker som kan brukes for fundamental analyse, men de har blitt kategorisert inn i to typer fundamental analyse: topp-ned analyse og ned-opp analyse. Topp-ned analyse ser på et bredere spekter av økonomien, og starter med hele markedet før man peiler seg inn på en sektor, industri og til slutt et spesifikt selskap. Ned-opp analyse begynner med en spesifikk aksje og utvider til å ta hensyn til alle faktorene som kan påvirke prisen.

Fundamental analyse brukes for det meste til å evaluere aksjekurser, men kan brukes på tvers av aktivaklasser som obligasjoner og valuta.

Verktøyene traders kan velge for deres fundamentale analyse varierer alt avhengig av hvilket aktivum som trades. Aksjetraders kan for eksempel velge å se på tallene i et selskaps resultatrapporter: omsetning, earning per share (EPS) og spådd vekst- eller gevinstmargin. Valutatraders kan velge å vurdere resultatene som offentliggjøres av sentrale banker som gir innsikt i tilstanden til et lands økonomi.

Fordeler og ulemper ved fundamental analyse

Fordeler ved fundamental analyse

Fundamental analyse hjelper traders og investorer med å samle nødvendig informasjon for å kunne ta rasjonelle beslutninger om hvilken posisjon de kan ta. Ved å basere disse beslutningene på finansiell data er det begrenset spillerom for personlig partiskhet.

I stedet for å etablere inngangs- og utgangspunkt, vil fundamentale analytikere prøve å forstå verdien av et aktivum, slik at traders dermed får en mer langsiktig oversikt over markedet. Så snart traderen har bestemt en numerisk verdi for aktivumet kan de sammenligne den med den nåværende markedsprisen for å vurdere om aktivumet er over- eller underpriset. Målet er dermed å gå i gevinst på markedskorreksjonen.

Ulemper ved fundamental analyse

Fundamental analyse kan være tidkrevende da det krever analyse over flere områder, noe som kan gjøre prosessen ekstremt komplisert.

Da fundamental analyse gir en mer langsiktig oversikt over markedet vil resultatene ikke alltid passe for raske beslutninger. Teknisk analyse kan være bedre egnet for traders som er ute etter å skape en metode for inngang og utgang av trades på kort sikt.

Det er også viktig å ta hensyn til de beste og verste tenkelige scenariene. Mens fundamental analyse gir en mer helhetlig oversikt over markedet, er det mulig at negative økonomiske, politiske endringer eller endringer i lovgivningen overrasker markedene.

Utvikle tradingkunnskapen din

Oppdag hvordan trading fungerer med IG Academy. Vi tilbyr en rekke interaktive kurs og webinarer.

A - B - C - D - E - F - G - H - I - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - Y - Å

Vis alle definisjoner

Hjelp og support

Finn svar angående kontoen din eller tjenestene våre.

Finn svar

Kontaktinformasjonen vår finner du til venstre på kontakt oss-siden.