Teknisk analyse – definisjon

A - B - C - D - E - F - G - H - I - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - Y

Vis alle definisjoner

Teknisk analyse er en metode som brukes til å undersøke og forutsi prisbevegelser i de finansielle markedene basert på aktivaers diagramhistorikk. Det er en av de to hovedretningene innen markedsanalyse. Den andre er fundamental analyse.

I motsetning til fundamental analyse baserer teknisk analyse seg utelukkende på prisdiagrammene for et aktivum. Tekniske analytikere tar ikke hensyn til eksterne faktorer eller egenverdi, men søker i stedet å identifisere mønstre i et diagram for på den måten å kunne forutsi fremtidige bevegelser.

De har en rekke forskjellige verktøy de kan bruke til å oppdage trender og mønstre i diagrammer. Noen av de vanligste verktøyene er glidende gjennomsnitt, støtte- og motstandsnivåer og Bollinger-bånd. Alle disse verktøyene har det samme formålet: å hjelpe tekniske tradere med å forstå diagrambevegelser og identifisere trender.

Les mer om tradingskolen

Les mer om diagrammene, trendene og verktøyene som brukes innen teknisk analyse.

 Kontakt oss

Vi er tilgjengelige døgnet rundt fra mandag til fredag samt kl. 10-18 lør-søn.

22 400 240

Du kan også sende en e-post: kundeservice@ig.com