Teknisk analyse – definisjon

A - B - C - D - E - F - G - H - I - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - Y

Vis alle definisjoner

Teknisk analyse er en metode som brukes til å undersøke og forutsi prisbevegelser i de finansielle markedene basert på aktivaers diagramhistorikk. Det er en av de to hovedretningene innen markedsanalyse. Den andre er fundamental analyse.

I motsetning til fundamental analyse baserer teknisk analyse seg utelukkende på prisdiagrammene for et aktivum. Tekniske analytikere tar ikke hensyn til eksterne faktorer eller egenverdi, men søker i stedet å identifisere mønstre i et diagram for på den måten å kunne forutsi fremtidige bevegelser.

De har en rekke forskjellige verktøy de kan bruke til å oppdage trender og mønstre i diagrammer. Noen av de vanligste verktøyene er glidende gjennomsnitt, støtte- og motstandsnivåer og Bollinger-bånd. Alle disse verktøyene har det samme formålet: å hjelpe tekniske tradere med å forstå diagrambevegelser og identifisere trender.

Les mer om tradingskolen

Les mer om diagrammene, trendene og verktøyene som brukes innen teknisk analyse.

 Kontakt oss

Vi er tilgjengelige døgnet rundt fra kl. 9 på lørdag til kl. 23 på fredag.

22 400 240

Du kan også sende en e-post: kundeservice@ig.com