Gå direkte til innhold

CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 74% av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og børshandlede produkter er komplekse finansielle instrumenter og du risikerer kapitalen din. CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 74% av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og turbowarranter er komplekse finansielle instrument og du risikerer kapitalen din.

Day trading-strategier for nybegynnere

Day trading er en av de mest populære måtene å trade på. Her er noe av det du trenger å vite om day trading og hvordan komme i gang.

Day trading-strategier for nybegynnere Kilde: Bloomberg

Hva er day trading?

Day trading innebærer å kjøpe og selge finansielle instrumenter i løpet av en og samme tradingdag – lukke posisjoner ved slutten av dagen og starte på nytt neste dag. En day trader er en som kjøper og selger flere aktiva i løpet av en og samme dag, eller til og med flere ganger i løpet av samme dag, for å dra nytte av små markedsbevegelser.

Intradagstrading er ikke for de som trader på deltid – det krever tid, fokus, dedikering og en bestemt tenkemåte. Day trading innebærer raske avgjørelser og det å utføre en rekke trades for en relativt liten gevinst hver gang. Det er generelt sett tenkt på som det motsatte av de fleste investeringsstrategiene, hvor du ønsker å dra nytte av prisbevegelser over lenger tid.

Slik kommer du i gang med day trading i Norge

Dersom du ønsker å komme i gang med day trading, burde du:

 1. Undersøke hvilke markeder du kan day trade
 2. Velge en strategi for day trading
 3. Øv på å bruke strategien din med en demokonto hos IG
 4. Åpne en konto for å day trade på livemarkeder

Du kan også fortsette å lære mer om day trading og finansielle markeder med et stort utvalg nettbaserte kurs på IG Academy.

Hva er de beste markedene for day trading?

Day trading assosieres ofte med markeder som har bestemte stengetider, selv om du faktisk kan være en day trader og fortsatt trade på markeder som er døgnåpne (eller åpne i nesten 24 timer). Å velge hvilket marked å day trade i bunner i hva du er interessert i, hva du har råd til og hvor mye tid du vil bruke på å trade. Populære markeder for day trading inkluderer:

De beste markedene for day trading

Aksjer

Da det finnes så mange forskjellige aksjer å trade, er day trading av aksjer et vanlig valg for nybegynnere. I aksjemarkedet er det vanlig å lukke posisjoner på slutten av dagen for å unngå det som er kjent som «gapping risk» – når nyheter over natten kan gjøre at et selskaps aksjepris åpner betydelig mye høyere eller lavere enn stengingskursen kvelden før.

Indekser

Day trading av indekser faller inn under samme mønster som aksjetrading på grunn av begrensingene med tanke på markedets åpningstider. Når du trader indekser, spekulerer du på prestasjonen til en gruppe aksjer i stedet for kun ett selskap. FTSE 100 for eksempel, representerer de største selskapene på London Stock Exchange etter markedsverdi. Day trading av indekser vil derfor gi deg eksponering til en større andel av aksjemarkedet.

Kryptovaluta

Day trading av kryptovaluta blir mer og mer vanlig, spesielt med tanke på at derivative produkter lar traders dra nytte av både stigende og fallende markedspriser. Kryptomarkedet er i tillegg åpent døgnet rundt, noe som lar day traders unngå daglige finansieringskostnader. Dette gir traders en ekstra fordel, da de ikke trenger å bekymre seg for markedsbevegelser mens de sover.

Valuta

Valutamarkedet er et annet populært valg for de som er i startfasen av day trading, på grunn av det store utvalget av valutakryss som kan trades, så vel som den høye markedsvolatiliteten, hvor valutaer enkelt kan kjøpes og selges. På samme måte som med kryptovalutamarkedet, er day trading av valuta ofte brukt for å eliminere kostnadene forbundet med å rulle over posisjoner og for å unngå faren for å være eksponert for markedsbevegelser over natten.

Topp fem strategier for day trading

Day trading i seg selv er egentlig ikke en tradingstrategi, da det bare betyr at du ikke trenger å holde traden åpen over natten – det er helt enkelt en tradingstil. Fem populære strategier for day trading inkluderer:

 1. Trendtrading
 2. Swingtrading
 3. Scalping
 4. «Mean reversion»
 5. Kontantstrøm

Trendtrading

Trendtraders forsøker å tjene penger på å studere retningen til aktivapriser, og dermed kjøpe eller selge alt etter hvilken retning trenden tar.

Dersom det er en oppadgående trend, som vil si at prisene når høyde etter høyde, vil traders ta en long posisjon og kjøpte aktivumet. Er det en nedadgående trend, der prisene går lavere og lavere, vil traders ta en short-posisjon ved å selge.

Trendtrading blir ikke kun brukt av day traders fordi de kan holde posisjonen åpen så lenge som trenden pågår. Dersom du derimot holder deg til intradagstrading ville du lukket posisjonen før dagen er over.

Trendtrading strategier forklart

Swingtrading

Swingtrading handler om å dra nytte av kortsiktige prismønstre, basert på antakelsen om at prisen aldri går i bare én retning i en trend. Swingtraders ønsker heller å tjene penger fra både oppgang og nedgang som forekommer i en kortere tidsramme.

Mens trendtraders ønsker å dra nytte av langsiktige markedstrender, er swingtraders mer interessert i de mindre omslagene i et markeds prisbevegelser. De prøver å få øye på disse omslagene før de forekommer, og trader for å gå i gevinst på mindre markedsbevegelser.

Swingtrading strategi forklart

Scalping

Scalping er en kortsiktig tradingstrategi som går ut på å ta små, men regelmessige gevinster, og å fokusere på å ha en høy gevinstrate. Teorien er at du kan like enkelt bygge deg en stor tradingkonto ved å ta mindre gevinster igjen og igjen, noe du kan gjøre ved å plassere færre trades og la gevinsten fortsette å gå. Scalping krever en ganske streng strategi for utgang, da tapene raskt kan motvirke gevinstene.

De fleste scalpers vil lukke posisjonene sine ved slutten av dagen, fordi de mindre gevinstmarginene fra hver trade raskt vil brytes ned av de daglige finansieringskostnadene.

Scalpingstrategi forklart

«Mean reversion»

«Mean reversion» er basert på teorien om at priser, og andre typer verdier som pris-til-fortjeneste-forhold (P/E), beveger seg tilbake mot den historiske medianen.

Strategien bruker teknisk analyse, slik som glidende gjennomsnitt, for å fange aktiva hvis nylige prestasjon har endret seg betydelig fra dets historiske median. «Mean reversion»-traders vil dermed dra nytte av returen tilbake til sin normale bane.

Mean reversion-strategi forklart

Kontantstrøm

Kontantstrømindikatoren signaliserer om et aktivum er oversolgt eller overkjøpt, ved å bruke volum og pris i stedet for kun aktivumets pris.

Dette fungerer slik at man sammenligner antall trades fra dagen før til den nåværende dagen, for å bestemme om kontantstrømmen var positiv eller negativ. En måling på 80 eller høyere indikerer overkjøpstilstander og er et signal til traderen om å selge. En måling på 20 eller lavere derimot, indikerer oversolgte markedsforhold og er et signal om å kjøpe.

Kontantstrømstrategi forklart
Ting du burde vite før du starter å day trade

Forstå faktorene som påvirker day trading

Det er en del viktige faktorer å ta hensyn til før du begynner å day trade, uansett marked, da dette kan kreve mye mer tid enn den typiske kjøp og hold-strategien. Investering fokuserer på langsiktige markedsbevegelser, og daglige bevegelser vil ha liten påvirkning på helhetsbildet. Når du day trader fokuserer du derimot på faktorene som kan påvirke intradags-markedsoppførsel.

Disse inkluderer:

 • Likviditet. Likviditeten til et marked er hvor enkelt og raskt posisjoner kan gås inn og ut av. Høy likviditet er ekstremt viktig for day traders, da det er sannsynlig av de vil utføre flere trades i løpet av dagen.
 • Volatilitet. Volatiliteten til et aktivum, eller hvor raskt prisen beveger seg, er en viktig faktor for day traders. Dersom det er forventet høy volatilitet i løpet av dagen, kan bevegelsene skape mange muligheter for kortsiktig gevinst.
 • Tradingvolum. Et aktivums tradingvolum er et mål på hvor mange ganger det har blitt kjøpt eller solgt i en gitt periode. Et høyt tradingvolum viser at det har vært mye interesse, noe som er nyttig for å identifisere inn- og utgangspunkt

Velge hvordan du skal day trade

Det første steget for å bli en day trader er å bestemme deg for hvilket produkt du ønsker å trade med. Derivativer som CFDer er populære for day trading, og det er ikke nødvendig å eie det underliggende aktivumet du trader. Dette vil si at du kan åpne og lukke posisjoner mye raskere, og spekulere på prisen til et marked enten den stiger eller synker i pris.

Opprette en plan for day trading

Før du begynner å day trade er det viktig å tenke på hva du faktisk ønsker å oppnå, og samtidig sette realistiske mål for deg selv. Dersom du forventer å tjene mye penger med en gang, kan du bli dypt skuffet, da læringskurven for day trading er bratt.

Det er også viktig å vurdere nøyaktig hvordan du skal skape en metodikk for å gå inn i, og ut av markedet, og om det vil være basert på fundamental eller teknisk analyse. Velger du å se på fundamental analyse, vil dine day trades mest sannsynlig dreie seg om makroøkonomiske datakunngjøringer, selskapsrapporter og nyheter. Skulle du derimot velge å bruke teknisk analyse, er det mer sannsynlig at du fokuserer på diagrammønstre, historiske data og tekniske indikatorer.

Les mer om hvordan håndtere risikoen forbundet med day trading

Å opprette en strategi for risikohåndtering er et viktig steg når du skal begynne å trade. Ved å iverksette tiltak for å forhindre det verst tenkelige scenariet, kan traders minimere alle potensielle tap. Verktøy for å håndtere risiko, for eksempel stops og limits er en nyttig del av alle traders verktøykasse.

Du vil ofte høre at det sies at en vellykket trader kutter tapene raskt, men lar trades med gevinst gå lenger. Det er like viktig i day trading som i enhver annen strategi. En trader trenger ikke alltid å ha rett, men må være rask til å anerkjenne når de har tatt feil og reagere på det – å forsikre at de tjener mer på trades med gevinst enn det de taper på posisjoner som ikke går så bra.

Det er alltid en formodning om hvorvidt en trader burde sikte mot høy gevinst/tap-ratio eller se nøyere på risiko/gevinst-ratioen. Vellykkede day traders har ofte lave gevinstforhold, til og med under 40 %, men kommer til å rette seg mot et risiko/avkastningsforhold på minst 1:2 – noe som innebærer at traderen forventer å doble beløpet han/hun er villig til å risikere. Dette er hensyn hver trader tar, men en ting er sikkert: det er ingenting galt i å gjøre feil og ta et lite tap, men å beholde posisjonen og gå i et stort tap er kanskje den raskeste måten å avslutte karrieren som en kortsiktig trader.

Åpne og overvåke den første posisjonen din

Så snart du er trygg på tradingplanen din er det på tide å begynne å trade. Først må du åpne en konto. Dersom du ikke er klar for å trade på livemarkedene, kan du øve deg på å åpne posisjoner i et risikofritt tradingmiljø med en demokonto hos IG.

Nå som du har en konto, må du bestemme deg for parameterne for traden din. I løpet av en enkelt tradingdag er det sannsynlig at du vil åpne både long- og short-posisjoner. Dersom du tror at et marked kommer til å stige vil du gå for å «kjøpe» aktivumet, men dersom du tror at markedet kommer til å synke, vil du heller «selge» det.

Husk, at selv om du er en day trader, vil du sannsynligvis åpne og lukke en rekke trades i løpet av samme dag, så det er viktig å holde deg oppdatert på eventuelle markedshendelser eller nyheter som kan påvirke prisene i markedene du fokuserer på. Dette kan du gjøre ved å bruke våre nyheter og tradingideer.

Ved slutten av dagen er det på tide å lukke alle posisjonene du fortsatt har åpne. Noe som er utrolig viktig på dette tidspunktet er å føre en tradingdagbok over alle posisjonene du har åpnet og lukket i løpet av dagen – hold en oversikt over vellykkede og mislykkede trades.

Day trading oppsummert

For å hjelpe deg å komme i kan med day trading, har vi satt sammen en liste over det viktigste du burde vite:

 • Day trading er en praksis som involverer åpning og lukking av posisjoner innenfor samme dag.
 • Traders velger å bruke denne stilen for å forhindre risikoen for slippage eller for å unngå daglige finansieringskostnader.
 • Day trading krever mye tid og dedikering, så dette er ikke noe som brukes ofte av de som trader på deltid.
 • Vanlige markeder for day trading inkluderer aksjer, indekser, kryptovaluta og valuta.
 • Det er viktig å ta hensyn til likviditeten, volatiliteten og tradingvolumet til et marked før du begynner å day trade.
 • Det finnes flere strategier for day trading du kan bruke, inkludert trendtrading, scalping, swingtrading, «mean reversion» og kontantstrøm.
 • Noen viktige steg å ta før du begynner å trade er å etablere hvordan du ønsker å trade, tradingplanen din, strategien for risikohåndtering og å åpne din første posisjon.

Day trading – Ofte stilte spørsmål

Hva trenger jeg for å komme i gang med day trading?

Det første du trenger for å komme i gang med day trading er en solid tradingplan og strategi. Så snart dette er på plass, må du åpne en konto og gjøre et innskudd – det er viktig å ha tilstrekkelig med midler på kontoen din for å dekke marginkravene for alle posisjonene du åpner.

Dersom du ikke er klar til å trade på livemarkeder, kan du alltids åpne en demokonto, hvor du kan øve på day trading med 100 000 NOK i virtuelle midler.

Hva slags programvare trenger jeg for å day trade?

Du trenger ikke noe spesiell programvare for å komme i gang med day trading. Så snart du har åpnet en konto hos IG får du tilgang til vår prisvinnende tradingplattform, som lar deg trade via nettleser, mobil eller nettbrett.

Dersom du er på jakt etter noe mer avansert programvare, kan du få tilgang til verktøy som ProRealTime og MetaTrader 4.

Kan jeg tjene penger på day trading?

Ja, day traders kan tjene penger ved å ta små og regelmessige gevinster. Hvor mye gevinst de kan få varierer drastisk alt etter hvilken strategi de velger, tilgjengelig kapital og plan for risikohåndtering.

Det er derimot mye risiko involvert i day trading, og derfor legger vi trykk på at du er nødt til å utdanne deg selv før du begynner å trade de finansielle markedene. Dersom du ønsker å lære mer om day trading og andre tradingstiler, besøk IG Academy.

Hvor mye midler trenger du for å komme i gang med day trading?

Hos IG må du gjøre ett innskudd på minimum 2 500 NOK for å starte å trade.

De andre kostnadene ved day trading varierer avhengig av hvilke markeder du velger å trade og markedsforholdene, i tillegg til dine personlige omstendigheter og holdning til risiko.

Hva er kostnadene og skattene forbundet med day trading?

Kostnadene og skattene forbundet med day trading kan variere alt avhengig av hvilket produkt du bruker, og hvilket marked du velger å trade. Dersom du day trader aksjer ved bruk av CFDer vil du bli belastet for kurtasje, mens for alle andre markeder blir du belastet for spreaden. Les mer om våre kostnader og avgifter.

Denne informasjonen har blitt forberedt av IG Europe GmbH. I tillegg til disclaimeren nedenfor, inneholder ikke denne siden oversikt over kurser, eller tilbud om, eller oppfordring til, en transaksjon i noe finansielt instrument. IG påtar seg intet ansvar for handlinger basert på disse kommentarene og for eventuelle konsekvenser som et resultat av dette. Ingen garanti gis for nøyaktigheten eller fullstendigheten av denne informasjonen. Personer som handler ut i fra denne informasjonen gjør det på egen risiko. Forskning gitt her tar ikke hensyn til spesifikke investeringsmål, finansiell situasjon og behov som angår den enkelte person som mottar dette. Denne informasjonen er ikke utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser, så derfor er denne informasjonen ansett å være markedsføringsmateriale. Selv om vi ikke er hindret i å handle i forkant av våre anbefalinger, ønsker vi ikke å dra nytte av dem før de blir levert til våre kunder. Se fullstendig disclaimer og kvartalsvis oppsummering.

Oppdag hvordan du kan trade på valuta

Lær mer om hvordan valuta fungerer – og oppdag en rekke markeder å trade på – i IG Academys kostnadsfrie kurs «Introduksjon til finansmarkedene».

La lærdommen bli til handling

Bruk det du har lært i denne strategiartikkelen for valuta i demokontoen din – helt risikofritt.

Klar for å trade valuta?

Bruk lærdommen fra denne artikkelen i en live-konto.

 • Trade på over 80 større og mindre valutakryss.
 • Beskytt kapitalen din med våre risikohåndteringsverktøy
 • Analyser og handle uten opphold på smarte og raske diagrammer

Inspirert til å trade?

Bruk kunnskapen du har fått lært i denne artikkelen i praksis. Logg inn på IG-kontoen din nå.

Kanskje du også er interessert i...

Beregne dine potensielle tradingkostnader med vår transparente avgiftsstruktur.

Finn ut hvorfor så mange kunder velger oss og hva som gjør oss til en verdensledende leverandør innen CFDer.

Være forberedt på kommende markedsbegivenheter med vår økonomiske kalender.