Gå direkte til innhold

CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 74% av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og børshandlede produkter er komplekse finansielle instrumenter og du risikerer kapitalen din. CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 74% av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og turbowarranter er komplekse finansielle instrument og du risikerer kapitalen din.

Verdens største oljeprodusenter

Oppdag landene som produserer mest olje i 2020. I denne artikkelen vil du lære mer om oljeindustrien, og finne ut hvordan du kan få eksponering mot råvaren hos IG.

Kilde: Bloomberg

Topp 10 oljeprodusenter i 2020

 1. USA: 19,51 millioner fat per dag
 2. Saudi-Arabia: 11,81 millioner fat per dag
 3. Russland: 11,49 millioner fat per dag
 4. Canada: 5,50 millioner fat per dag
 5. Kina: 4,89 millioner fat per dag
 6. Irak: 4,74 millioner fat per dag
 7. De forente arabiske emirater: 4,01 millioner fat per dag
 8. Brasil: 3,67 millioner fat per dag
 9. Iran: 3,19 millioner fat per dag
 10. Kuwait: 2,94 millioner fat per dag

Denne listen viser antall fat per dag; produsert per land; den 25. august 2020. Tall for oljeproduksjon endrer seg regelmessig.1

Oversikt over oljeindustrien

Oljeindustrien er en av de mest overvåkte sektorene i verden som delvis skyldes ryktet deres om høy volatilitet. Som ethvert annet finansielt marked er forholdet mellom tilbud og etterspørsel den største faktoren som kontrollerer oljeprisen.

Tilbudsfaktorer som påvirker oljeprisen inkluderer avgjørelser tatt av Organisasjonen av petroleumseksporterende land (OPEC) om produksjon, geopolitiske problemer og vanskelige værforhold. OPEC holder regelmessig møter for å bestemme produksjonskvoter for medlemslandene, med mål om å regulere tilbudet på olje og dermed kontrollere prisen. Faktorer for etterspørsel inkluderer avhengighet av olje, prisen på den amerikanske dollaren og global økonomisk ytelse.

De ti største oljeprodusentene leverer 71 % av verdens olje, noe som er mer enn 100 millioner fat per dag. Oljen brukes hovedsakelig innen transport (bensin og diesel), men støtter og produksjonen av visse smøremidler, plast og legemidler.

De to mest populære referansepunktene for olje i verden er Brent Crude og West Texas Intermediate (WTI). Hovedforskjellene mellom de to er relatert til deres respektive utvinningssteder og sammensetning, og hvordan geopolitiske faktorer påvirker dem.

De største oljeproduserende landene

Land Andel av global produksjon
USA 19 %
Saudi-Arabia 12 %
Russland 11 %
Canada 5 %
Kina 5 %
Irak 5 %
De forente arabiske emirater 4 %
Brasil 4 %
Iran 3 %
Kuwait 3 %

USA: 19,51 millioner fat per dag

Siden 2017 har USA vært det landet i verden som produserer mest olje. Oljen produseres i 32 stater og i amerikanske farvann — hovedsakelig i Texas (41 %). Landet er også den største forbrukeren av olje, og brukte totalt 7,47 milliarder fat med olje i 2019.

USA var det første landet som tok i bruk nye boremetoder og det er en av hovedgrunnen til at landet er ledende innen oljeproduksjon. Rigger kan nå bore horisontalt, noe som gir større tilgang til oljebergarter. Mellom 2018 og 2019 økte oljeproduksjonen i USA med like over 9 %.

USAs oljeproduksjon 2020
USAs oljeproduksjon 2020

Saudi-Arabia: 11,81 millioner fat per dag

Før USA ble verdens største oljeprodusent lå Saudi-Arabia øverst i flere år. Landet er den sjette største forbrukeren av råvaren og bruker gjennomsnittlig 3,78 millioner fat per dag.

Etter at OPEC kuttet produksjonen har Saudi-Arabias oljeproduksjon sunket med 609 000 fat per dag fra 2018 til 2019. Det ble kuttet ytterligere 3,30 millioner fat per dag i 2020 — som følge av lavere etterspørsel på grunn av Covid-19. Nedgangen i produksjon skaper bekymring siden oljeproduksjon i Saudi-Arabia står for omtrent 42 % av landets brutto nasjonalprodukt (BNP).

Saudi-Arabias oljeproduksjon 2020
Saudi-Arabias oljeproduksjon 2020

Russland: 11,49 millioner fat per dag

Russland var en gang den ledende oljeprodusenten i verden, før de ble forbigått av Saudi-Arabia og USA. Total produksjonsvekst mellom 2018 og 2019 var mindre enn 1 %, da OPEC og større russiske oljeprodusenter ble enige om å sakke ned produksjonen på grunn av lavere oljepriser. Og så, tidlig i 2020, reduserte Covid-19 produksjonen med opptil 20 %.

Landets fremste region for utvinning ligger i vestlige Sibir, fra Priobskoye- og Smotlorfeltene. Per juni 2020 er Russland den femte største forbrukeren av olje (3,31 millioner fat per dag), som står for omtrent 4 % av verdens totale forbruk.

Russlands oljeproduksjon 2020
Russlands oljeproduksjon 2020

Canada: 5,50 millioner fat per dag

Canada klatrer sakte oppover listen over ledende oljeprodusenter, og ligger nå på fjerdeplass (2018; 5,29 millioner fat per dag). Det sies at produksjonen vil øke med mer enn 120 % innen 2050 — noe som forbigår vekstraten til alle land som ikke er med i OPEC. Selv om drastisk økning i produksjon kan være dyrt, da det meste av Canadas olje (96 %) kommer fra oljesand, har landet tilgang til teknologien som kan bringe kostnadene ned.

Oljeforbruket i Canada er like over 2,4 millioner fat per dag og de har nok olje til å vare i 180 år etter det nåværende forbruket. Fremtidsplanene inkluderer handelsavtaler som forventes å fullføres innen desember 2022.

Canadas oljeproduksjon 2020
Canadas oljeproduksjon 2020

Kina: 4,89 millioner fat per dag

Kina er den femte største oljeprodusenten i verden, men de er den nest største forbrukeren — med et forbruk på rundt 14 millioner fat per dag. Dette er en av grunnene til hvorfor markedet reagerte så drastisk til fallet i oljeetterspørsel (mer enn en halv million fat per dag) fra Kina, som et resultat av Covid-19-pandemien.

Det meste av Kinas olje utvinnes fra den nordøstlige og nord-sentrale regionen. Oljeproduksjon i Kina har falt sakte, og med nåværende nivåer for produksjon og forbruk, har de reserver for omtrent fem år.

Kinas oljeproduksjon 2020
Kinas oljeproduksjon 2020

Irak: 4,74 millioner fat per dag

Mellom 2018 og 2019 har Iraks oljeproduksjon steget med 2,6 %, noe som har brakt produksjonen opp til 4,74 millioner fat per dag. Landet holder omtrent 9 % av verdens oljereserver, noe som er mer enn 140 millioner fat.

Selv om Irak bare er nummer seks på listen over ledende oljeprodusenter er de det nest største OPEC-landet. De er også den nest største globale eksportøren av olje. Siden 2010 har Iraks eksport av råolje doblet seg fra 2 millioner fat per dag til 4 millioner fat per dag — hvor mesteparten av oljen eksporteres til Kina, India og Europa.

Iraks oljeproduksjon 2020
Iraks oljeproduksjon 2020

De forente arabiske emirater: 4,01 millioner fat per dag

Det tredje OPEC-landet på listen over ledende oljeprodusenter er De forente arabiske emirater (UAE). Forrige gang landet produserte mer enn 4 millioner fat per dag var i 2016, hvor det senere falt til 3,1 % (2017).

Oljereservene til De forente arabiske emirater har holdt seg relativt uendret siden 1988 på 98 millioner fat. Etter den nåværende produksjonen og forbruket vil det si at landet har reserver til å vare i nesten 300 år.

De forente arabiske emiraters oljeproduksjon 2020
De forente arabiske emiraters oljeproduksjon 2020

Brasil: 3,67 millioner fat per dag

Brasil så en betydelig økning i oljeproduksjon fra 2018 til 2019, og igjen i 2020. Innen desember 2019 produserte landet 3,10 millioner fat per dag — opp med 0,52 % fra november 2019, og med 15,44 % fra året før.

Som de fleste oljeproduserende land har Brasils oljeeksport sunket de siste månedene på grunn av den lave globale etterspørselen. Landet holder mindre enn 1 % av verdens oljereserver — nok til å vare i rundt 15 år.

Brasils oljeproduksjon 2020
Brasils oljeproduksjon 2020

Iran: 3,19 millioner fat per dag

På 1970-tallet hadde Iran betydelig kontroll over oljeindustrien og produserte mellom 5 millioner og 6 millioner fat med olje per dag. Dette tallet falt betraktelig etter hvert som flere og flere land begynte å produsere og eksportere olje. Ytterligere fall i produksjonen fulgte etter hvert som USA innførte og skjerpet sanksjonene mot Iran.

Endringen av Irans økonomiske tilstand har gjort at landet har senket forventet oljeprofitt fra 29 % av BNP i 2019, til bare 9 % i 2020. De er imidlertid fortsatt forpliktet til investeringen i olje, med et mål om å sette inn 500 milliarder $ i sektoren innen 2025.

Irans oljeproduksjon 2020
Irans oljeproduksjon 2020

Kuwait: 2,94 millioner fat per dag

Kuwaits produksjon av olje (og gass) står for mer enn halvparten av landets BNP, og mer enn 90 % av eksportinntektene. Landet hadde planer om å øke produksjonsnivået til 4 millioner fat per dag i 2020, men veksten har sakket ned på grunn av den globale pandemien. Fordi Kuwait er så avhengig av oljeproduksjon for å opprettholde sin økonomiske stilling må de kanskje finne en annen industri for å prøve å øke inntektene.

Landets oljeforbruk ved slutten av 2019 var 339 000 fat per dag, ned med 33 % (fra 451 000) fra 2018.

Kuwaits oljeproduksjon 2020
Kuwaits oljeproduksjon 2020

Slik kan du trade på olje

Hos oss kan du få eksponering på olje gjennom en rekke produkter som CFDer, barrier, vanilla-opsjoner og turbowarranter. Valget ditt avhenger av personlige preferanser, risikoappetitt og når du ønsker å trade.

Trading av prisbevegelser på olje

Hos IG kan du bruke derivativer som CFDer, barriers, vanilla-opsjoner og turbowarranter for å trade på olje, uten å måtte eie råvaren.

En av fordelene med trading med derivativer er at de lar deg trade på marginkrav, som vil si at du kun trenger en mindre prosentandel av tradens verdi for å åpne posisjonen din, men du vil fortsatt få eksponering mot posisjonens fulle verdi. Dette kan forstørre potensielle gevinster og tap.

Få eksponering til olje ved å trade følgende:

Turbowarranter

Hos oss kan du handle på råvarer via turbowarranter – kalt turbo24. De er tilgjengelige hele døgnet, fem dager i uken. Her betaler du kun åpningsprisen, alle andre kostnader er innebygd i den.

Les mer om turbowarranter her

CFDer

Spotpriser

Spotpriser for olje representerer kostnaden for å kjøpe eller selge olje umiddelbart. Å trade olje til spotprisen vil si å trade til den nåværende prisen på det underliggende markedet. Denne metoden er populær blant kortsiktige traders, fordi spotmarkeder vanligvis tilbyr smalere spreader. Dersom du holder posisjonen åpen over natten vil en finansieringskostnad legges til.

Les mer om oljetrading her

Futures

Dersom du ønsker å trade olje til en bestemt pris på en bestemt dato, kan oljefutures være tingen for deg. Futures trades på børser og reflekterer etterspørselen for forskjellige typer olje. Denne metoden foretrekkes av traders med et litt mer langsiktig synspunkt, da posisjoner kan holdes uten å måtte betale den daglige finansieringskostnaden. Oljefutures har vanligvis en litt bredere spread, men dette er fordi den daglige finansieringskostnaden allerede er inkludert.

Les mer om futures her

ETFer

ETFer er finansielle instrumenter som sporer bevegelsen til en gruppe aktiva. Noen olje-ETFer sikter på å speile prisen til et bestemt aktivum, som for eksempel Brent Crude eller WTI, og andre vil ha flere oljerelaterte selskaper som sin referansepunkt-indeks. Mange traders foretrekker ETFer fordi de er en god måte å spre kapital på. Hos IG kan du handle ETFer som CFDer.

Les mer om ETFer her

Opsjoner

En oljeopsjon er ganske lik en futureskontrakt, men det er ingen obligasjon om å trade dersom du ikke vil det (ved kjøp). Hos IG kan du trade opsjoner ved å bruke derivativer. Det finnes to typer opsjoner: calls og puts. Dersom du tror at markedsprisen på olje kommer til å stige, vil du kjøpe en call-opsjon. Dersom du tror at den kommer til å falle, ville du kjøpt en put. Du kan også selge call- og put-opsjoner, dersom du ønsker å ta motsatte posisjoner. Når du selger, vil du imidlertid ha obligasjonen til å trade til strike-prisen dersom opsjonen utføres av kjøper ved utløpsdatoen.

Les mer om opsjoner her

Klar for å begynne å trade på olje? Åpne en tradingkonto i dag.

Utsikter for oljeindustrien

Fremtiden for oljeindustrien avhenger av tre store faktorer: de langsiktige konsekvensene av Covid-19-pandemien, økonomisk vekst i land som for eksempel USA og Kina, og utsiktene for fornybare energikilder.

Krisen som følge av coronaviruset skapte mye usikkerhet i oljemarkedene og selv om det ikke er noen måte å vite helt sikkert hva de langvarige effektene kan være, har diskusjonene blitt stadig mer fremtidsrettet. De økonomiske tiltakene for å støtte oljeindustrien gjennom krisen kan minske påvirkningen, men endringene vil med sikkerhet ha en betydelig effekt på produksjon og forbruk.

De største økonomiene i verden kan lide store tap i BNP-vekst på grunn av endringene i etterspørsel og tilbud på olje. Det gjenstår å se hvordan disse økonomiene vil svare på produksjonskutt, men det vil mest sannsynlig være en varig påvirkning på oljemarkedenes likviditet og volatilitet.

Amerikanske Energy Information Administration (EIA) forutser et fall i bruk av tradisjonell energi i USA (olje, kull og gass) i de kommende årene. De har forutsett at bruken av fornybar energi vil stige fra 17 % i 2019 til 21 % i 2020 og til 23 % i 2021.1 Den globale økonomien avhenger imidlertid av olje for å fungere, og det forblir en av verdens mest verdifulle energikilder.

Dersom du er interessert i å få eksponering mot oljeindustrien, er det viktig å holde et øye med siste nytt og sørge for at du har en god strategi for risikohåndtering.

Fotnoter:

1 EIA, 2020

Denne informasjonen har blitt forberedt av IG Europe GmbH. I tillegg til disclaimeren nedenfor, inneholder ikke denne siden oversikt over kurser, eller tilbud om, eller oppfordring til, en transaksjon i noe finansielt instrument. IG påtar seg intet ansvar for handlinger basert på disse kommentarene og for eventuelle konsekvenser som et resultat av dette. Ingen garanti gis for nøyaktigheten eller fullstendigheten av denne informasjonen. Personer som handler ut i fra denne informasjonen gjør det på egen risiko. Forskning gitt her tar ikke hensyn til spesifikke investeringsmål, finansiell situasjon og behov som angår den enkelte person som mottar dette. Denne informasjonen er ikke utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser, så derfor er denne informasjonen ansett å være markedsføringsmateriale. Selv om vi ikke er hindret i å handle i forkant av våre anbefalinger, ønsker vi ikke å dra nytte av dem før de blir levert til våre kunder. Se fullstendig disclaimer og kvartalsvis oppsummering.

Handle på råvarer

Trade futures på råvarer, så vel som 27 råvaremarkeder uten en bestemt forfallsdato.

 • Stort utvalg av populære og spesielle metaller, energikilder og myke råvarer
 • Spreader fra 0,3 punkter på Spot Gold, 2 punkter på Spot Silver og 2,8 punkter på olje
 • Ha tilgang til oppdaterte diagrammer som strekker seg opp til fem år tilbake i tid

La lærdommen bli til handling

Bruk det du har lært i denne strategiartikkelen for råvarer i demokontoen din – helt risikofritt.

Klar for å trade på råvarer?

Bruk lærdommen fra denne artikkelen i en live-konto – det er kjapt og enkelt å åpne konto.

 • Handle på et stort utvalg av populære og spesielle markeder
 • Beskytt kapitalen din med våre risikohåndteringsverktøy
 • Få noen av de beste spreadene på markedet – Spot Gold fra 0,3 punkter

Inspirert til å trade?

Bruk kunnskapen du har fått lært i denne artikkelen i praksis. Logg inn på IG-kontoen din nå.

Kanskje du også er interessert i...

Beregne dine potensielle tradingkostnader med vår transparente avgiftsstruktur.

Finn ut hvorfor så mange kunder velger oss og hva som gjør oss til en verdensledende leverandør innen CFDer.

Være forberedt på kommende markedsbegivenheter med vår økonomiske kalender.