CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 79 % av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og turbowarranter er komplekse finansielle instrument og du risikerer kapitalen din. CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 79 % av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og turbowarranter er komplekse finansielle instrument og du risikerer kapitalen din.

Topp 10 – de mest handlede råvarene i verden

Råvareprisene kan være ustabile, som gir traders mulighet til å få gevinst ved å selge eller kjøpe på disse markedene. Her ser vi på de 10 mest handlede råvarene i verden og forklarer hvilke faktorer som kan påvirke prisene deres.

Råvarer er de grunnleggende byggesteinene i den globale økonomien og som de fleste andre varer skapes fra. De er delt inn i to brede kategorier. Harde råvarer er naturressurser som må utvinnes. Disse omfatter energier som olje og naturgass, og metaller som gull og aluminium. Myke råvarer er derimot landbruksprodukter som avlinger og buskap.

Råvaremarkedene er populære hos traders fordi prisene kan være svært volatile. Det betyr at det finnes muligheter til å tjene penger ved å gå long og short. Faktorer som påvirker prisene omfatter blant annet forbrukertrender, værmønstre, infrastruktur, politikk, økonomiske resultater, reservenivåer og valutavurderinger.

Hvilke råvarer handles det mest av i verden?

 1. Brent råolje
 2. Stål
 3. WTI-råolje
 4. Soyabønner
 5. Jernmalm
 6. Mais
 7. Gull
 8. Kobber
 9. Aluminium
 10. Sølv

Dette er basert på en analyse av de topp 40 mest utvekslede futureskontraktene for landbruk, energi og metall fra 2017, med tall fra Futures Industry Association (FIA).

Råolje: Brent Crude

Råolje er en av verdens mest etterspurte råvarer ettersom den kan raffineres til produkter som bensin, diesel og smøremidler, i tillegg til mange petrokjemikalier som brukes til å lage plast. Oil - Brent Crude, sammen med West Texas Intermediate (WTI), er de to hovedtypene av olje som brukes til å måle globale priser. Det er en lettolje av høy kvalitet som betyr at den har et lavt svovelinnhold og lav tetthet, og er derfor relativt enkel å raffinere til brukbare sluttprodukter. Den hentes ut fra oljefelt i Nordsjøens Brent-, Oseberg-, Forties- og Ekofisk-felt, utenfor kysten av Storbritannia og Norge. Nærhet til kysten gjør internasjonal transport relativ kostnadseffektiv.

Som alle råvarer er prisen på Brent råolje avhengig av forholdet mellom tilbud- og etterspørsel. Historisk sett har etterspørselen etter olje blitt sett i sammenheng med den globale økonomiske utviklingen. Prisene stiger generelt i gode perioder – ettersom det trengs mer olje for å produsere og transportere produkter – og faller under økonomiske nedgangstider. På tilbudssiden har globale oljeforsyninger – i stedet for forsyningen av Brent råolje – størst innvirkning på denne råvareprisen. Her har OPEC (Organisasjon av petroleumeksporterende land), som setter produksjonskvoter for sine medlemsland, historisk sett hatt stor innflytelse. Dette har imidlertid avtatt de siste årene siden USA, som ikke er medlem av OPEC, har økt skiferproduksjonen sin. Lær mer om historien til råolje.

Stål

Stål er en legering av jern og karbon som ofte omfatter andre elementer som mangan, krom, nikkel og tungsten. Det er en viktig vare fordi den er svært sterk med en relativt lav kostnad, noe som gjør den egnet for industriell bruk i bygg, infrastruktur og produksjon.

Som følge av dette har de historiske stålprisene vært forholdsvis godt korrelert med den globale økonomiske utviklingen – generelt sett steget og falt i tråd med den økonomiske produksjonen. Siden stål er en legering er prisen avhengig av kostnaden til produktets bestanddeler og fraktkostnadene. De siste månedene har prisene også vært sterkt påvirket av Trumps handelskrig med Kina, hvor presidenten pålegger tariffer på ikke-amerikansk stål.

Bestanddelene kan variere betydelig avhengig av ønsket sluttbruk, så det er ingen avtalt standard for legeringen. Som følge av dette er det flere futureskontrakter for stål, som igjen kan gjøre det vanskelig å trade. Hos IG kan du handle stål indirekte ved å spekulere på råvarebestanddelene, spesielt jernmalm.

Råolje: West Texas Intermediate (WTI)

Råoljen West Texas Intermediate (WTI) – referert til som Oil - US Crude i IGs plattform – er den andre typen av råolje på listen vår. Det er en høykvalitetsolje som har enda lavere svovelinnhold og tetthet enn Brent Crude. WTI-olje bores i ulike amerikanske stater – inkludert Texas, Louisiana og North Dakota – og sendes til Cushings, Oklahoma for prisoppgjør.

Tidligere har prisene på WTI-olje vært svært avhengige av amerikansk forbruk. Dette er fordi Cushings er et landlåst område, noe som gjør det vanskelig å transportere oljen internasjonalt og fører til en forskjell i kostnadene til oljefatene for WTI og Brent Crude. Den siste reversering av Seway Pipeline-rørledning for å utvinne olje fra Cushing til Freeport i Texas (ved Mexicogolfen) - i stedet for i motsatt retning - har gjort det lettere å eksportere denne råvaren, hvor prisene generelt er nærmere Brent Crude.

Soyabønner

Soyabønner er en viktig råvare, hovedsakelig fordi de er rike på protein og relativt billige å produsere. De brukes til å lage en rekke mat- og landbruksprodukter, inkludert dyrefôr av soyabønner, soyaolje og kjøtt- og meierierstatning som tofu og soyamelk. De kan også brukes til å produsere biodiesel. De fleste soyabønnene vokser i USA, etterfulgt av Brasil, Argentina, Kina og India.

Prisene på soyabønner påvirkes av etterspørsel etter dyrefôr, biodiesel, kjøtt og meierierstatninger, i tillegg kommer faktorer som kan påvirke forsyningen slik som uvanlige værforhold. Ettersom USA er en storprodusent, kan prisene også påvirkes av styrken på den amerikanske dollaren - generell økning i pris (nominelt) når dollaren faller og omvendt. I 2018 var det spekulasjoner om kinesiske takster på amerikanske soyabønner – og deres eventuelle implementering – som også påvirket prisene dramatisk.

Jernmalm

Jernmalmer er bergartene og mineralene som jern kan utvinnes fra. De aller fleste jernmalmer brukes til å produsere råjern, som igjen mates inn i stålproduksjonen. Men utvunnet jern kan også brukes til å produsere støpejern, magneter og katalysatorer til ulike industrielle og kjemiske bruksområder.

Jern er en veldig omfangsrik vare og er relativt lett å utvinne. Dette har ført til at det historisk sett har vært tilstrekkelig tilgang til å møte etterspørselen, og prisene har vært relativt stabile. Siden 2000 har det imidlertid vært betydelige svingninger i prisen på grunn av endret kinesisk forbruk. Landet har raskt urbanisert – det krever store mengder stål – og opplevd fenomenal økonomisk vekst. På grunn av dette har Trumps tariffer også hatt en indirekte effekt på jernmalmen, med fallende priser på grunn av reduksjon i etterspørselen.

Mais

Mais er en viktig myk råvare. Det er en matkilde som hovedsakelig brukes til å produsere animalsk fôr, etanol, maissirup og stivelse. Det finnes flere varianter av mais – de viktigste er dent, flint, pod, popcorn og mel. Mais gror hovedsakelig i USA, etterfulgt av Kina, Brasil og Argentina.

I likhet med soyabønner er prisen på mais svært avhengig av etterspørselen etter dyrefôr og biodrivstoff, i tillegg kommer styrken til dollaren og værmønstret i USA. Jordbrukssubsidier – særlig amerikanske subsidier – kan også ha innvirkning på prisene. I dag subsidieres kornproduksjonen tungt i USA, noe som gir et sterkt incitament til produksjon og bidrar til å opprettholde globale forsyninger.

Gull

Gull er et edelmetall som har vært svært etterspurt i årtusener på grunn av den gule metallfargen. I dag brukes den hovedsakelig til smykkeproduksjon og som en ressurs for investering. Det brukes imidlertid også en liten mengde i industrien, da den er svært motstandsdyktig mot de fleste kjemiske reaksjoner og er strømledende. Det utvinnes mest gull i Kina, etterfulgt av Australia, Russland og USA.

Gull regnes i stor grad som et trygt aktivum fordi verdien har en tendens til å holde seg stabil eller øke i tider med økonomisk og politisk usikkerhet. Av denne grunn flytter mange traders penger til gull når dollaren faller, så gullprisen har ofte et omvendt forhold til verdien av dollaren. Finn ut mer om faktorene som påvirker gullprisen.

Kobber

Kobber er et viktig metall fordi den leder både varme og elektrisitet usedvanlig godt, den er også korrosjonsbestandig og værbestandig. Den brukes hovedsakelig til å produsere elektriske ledninger, rør, takfliser og industrielle maskiner. Den brukes imidlertid også til å produsere legeringer som messing og bronse. Kobber utvinnes hovedsakelig i Chile, etterfulgt av Kina, Peru og USA.

På grunn av de mange bruksområdene innen industri og elektronikk kan kobberprisen variere betydelig i tråd med den økonomiske produksjonen. Forsyning kan derimot påvirkes av handelstvister, sesonger og infrastrukturbekymringer – spesielt for viktige søramerikanske leverandører som Chile og Peru.

Aluminium

Aluminium er et annet viktig metall som er eksepsjonelt lett og korrosjonsbestandig. Det kombineres ofte med andre elementer, som kobber, sink og magnesium, for å danne legeringer som er både sterke og lette. Av disse årsakene er aluminium, og legeringer som inneholder det, nyttig for kommersielle bruksområder som produksjon av kjøretøy og fly, emballasje (f.eks. metallbokser) og konstruksjon. Størstedelen av aluminium produseres i Kina, etterfulgt av Russland, Canada og India.

Prisen på olje og elektrisitet kan påvirke prisen på aluminium, siden det å skille elementene fra malm er svært energikrevende. Etterspørselen drives av produksjon og konstruksjon, slik at den økonomiske utviklingen i økonomier som Kina kan ha stor innvirkning på prisen. Og nok en gang er dette en vare som ble utpekt for tariffer av Trump-administrasjonen i år – så amerikansk politikk vil trolig spille en rolle når det kommer til aluminiumsprisen.

Sølv

Sølv er det andre edle metallet på listen vår, og er et annet element som har vært svært etterspurt i tusenvis av år. I motsetning til gull kan rundt 50 % av etterspørselen etter sølv tilskrives industribruken, som omfatter solcellepaneler, fotofilmer og elektriske kontakter. I likhet med gull er imidlertid en stor andel av etterspørselen etter sølv også drevet av gullsmeder og investorer.

Sølvet blir også ansett som et trygt aktivum, som vil si at prisen ofte stiger i perioder med økonomisk usikkerhet. Gull blir imidlertid ofte sett på som en mer pålitelig investering fordi prisen er mindre avhengig av etterspørselen fra industrien, noe som ofte får en knekk når produksjonen faller. På tilbudssiden trekkes vanligvis sølv fra andre metallers malm – spesielt kobber – slik at svingninger i etterspørselen etter disse andre metallene kan påvirke sølvprisen. Finn ut mer om faktorene som påvirker sølvprisen.

Hvordan handle råvarer hos IG

 1. Trade råvarer ved å åpne en tradingkonto hos IG
 2. Start å trade CFDer, opsjoner eller turbo24 ved å åpne en posisjon i IGs plattform
 3. Eller bygg opp selvtilliten din i et risikofritt miljø med en demokonto

Hvis du ikke er klar til å starte å trade kan du lære mer i IG Academy med våre interaktive utdanningskurs.

Et av hovedpoengene med denne artikkelen er at hver råvare er forskjellig. Faktorene som påvirker oljeprisen er for eksempel svært forskjellige fra faktorene som påvirker gullprisen. Derfor er det svært viktig å foreta en grundig analyse av det valgte markedet før du starter å trade og ta med i betraktningen alle faktorene som kan påvirke den underliggende råvareprisen.

Lær mer om råvaretrading hos IG.

Denne informasjonen har blitt forberedt av IG Europe GmbH. I tillegg til disclaimeren nedenfor, inneholder ikke denne siden oversikt over kurser, eller tilbud om, eller oppfordring til, en transaksjon i noe finansielt instrument. IG påtar seg intet ansvar for handlinger basert på disse kommentarene og for eventuelle konsekvenser som et resultat av dette. Ingen garanti gis for nøyaktigheten eller fullstendigheten av denne informasjonen. Personer som handler ut i fra denne informasjonen gjør det på egen risiko. Forskning gitt her tar ikke hensyn til spesifikke investeringsmål, finansiell situasjon og behov som angår den enkelte person som mottar dette. Denne informasjonen er ikke utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser, så derfor er denne informasjonen ansett å være markedsføringsmateriale. Selv om vi ikke er hindret i å handle i forkant av våre anbefalinger, ønsker vi ikke å dra nytte av dem før de blir levert til våre kunder. Se fullstendig disclaimer og kvartalsvis oppsummering.

Oppdag hvordan du kan trade på markedene

Utforsk de forskjellige markedene du kan trade – og lær hvordan de fungerer – i IG Academys kostnadsfrie kurs «Introduksjon til finansmarkedene».

Kanskje du også er interessert i...

Beregne dine potensielle tradingkostnader med vår transparente avgiftsstruktur.

Finn ut hvorfor så mange kunder velger oss og hva som gjør oss til en verdensledende leverandør innen CFDer.

Være forberedt på kommende markedsbegivenheter med vår økonomiske kalender.