BNP – definisjon

A - B - C - D - E - F - G - H - I - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - Y

Vis alle definisjoner

BNP står for bruttonasjonalprodukt, som er den samlede verdien av varene og tjenestene som produseres i et land i løpet av en gitt periode. Det brukes som en indikator på størrelsen på og helsen til et lands økonomi.

Et lands BNP inkluderer all privat og offentlig pengebruk og produksjon. Det omfatter offentlige utgifter, forbruket til bedrifter og privatpersoner, investeringer og netto eksport (beregnet som samlet eksport minus samlet import). BNP beregnes typisk årlig, men kan også beregnes for enhver annen tidsperiode.

BNP-tall rapporteres som regel på kvartalsbasis og kan få stor innvirkning på de finansielle markedene.

Les mer om IGs økonomiske kalender

Finn tidspunktene for kommende kunngjøringer av BNP-tall ved å bruke vår økonomiske kalender

 Kontakt oss

Vi er tilgjengelige døgnet rundt fra kl. 9 på lørdag til kl. 23 på fredag.

22 400 240

Du kan også sende en e-post: kundeservice@ig.com