Gå direkte til innhold

CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 72% av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og børshandlede produkter er komplekse finansielle instrumenter og du risikerer kapitalen din. CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 72% av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og turbowarranter er komplekse finansielle instrument og du risikerer kapitalen din.

Slik blir du valutatrader

Valuta er et av de mest populære markedene på verdensbasis. Les mer om hvordan man blir valutatrader – og hvordan gjøre det uten å kontinuerlig følge med på markedene.

Trader Source: Bloomberg

1. Slik velger du valutapar som skal trades

Det første trinnet ved å bli valutatrader, er å velge valutaparene du ønsker å trade, samt ønsket tidspunkt på dagen for å åpne og lukke posisjonene dine. Generelt sett er det vanlig at begynnere velger større valutapar som EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD og USD/CHF. Her kan du se grunnen til det:

 • Høye tradingvolum: dette betyr at det er mange kjøpere og selgere på markedet, og at ordrer vil bli utført ganske raskt og til konkurransedyktige priser
 • Høy likviditet: tradere kan enkelt gå inn og ut av posisjoner, uten å måtte bekymre seg for slippage eller betydelige kjøps-/salgsspreads
 • Lavere volatilitet: disse parene har en tendens til å være mer forutsigbare og er mindre utsatt for plutselige topper i volatilitet, noe som kan være fordelaktig for nybegynnere
 • Mindre spreads: en mindre spread er generelt ansett som mer gunstig for tradere, da det betyr at de må betale mindre for å gå inn eller ut av en trade

Mindre vanlige og eksotiske valutapar kan være populære, spesielt for de som er interessert i vekstmarkeder. Det kan være lavere likviditet i disse markedene, men de kan fortsatt være meget volatile. Noen av de vanligste valutaparene er USD/ZAR, SGB/JPY, USD/SGD og CAD/CHF.

For nybegynnere er den beste tiden å trade valuta typisk når trading på LSE og NYSE er overlappende (mellom 09:00 og 13:00 norsk tid), de dette er tidspunktet da valutamarkedet har mest likviditet. Under overlappingen er det også økt volatilitet, som øker mulighetene til å ta en posisjon.

2. Forstå hva som har en innvirkning på valutakurser

En del av å bli en vellykket valutatrader, er å vite hva som påvirker markedet. Endringer i vekslingskurser bestemmes av en rekke faktorer, inkludert:

Tilbud og etterspørsel

Den generelle loven for tilbud (selgere) og etterspørsel (kjøpere) gjelder også valutamarkedet. Hvis det er høy etterspørsel for en bestemt valuta men lav tilgjengelighet, vil valutaens verdi sannsynligvis stige. Motsatt, hvis etterspørselen er lav og tilgjengeligheten er høy, vil verdien typisk falle. Vekslingskursen mellom valutapar vil endres som et resultat av endringer i tilbud og etterspørsel.

Sentralbankers pengepolitikk

En sentralbanks pengepolitikk kan ha en betydelig innvirkning på prisene i valutamarkedet. Banken har en stor innflytelse på renter, børs-/vekslingssystem – som styrer verdien til sin valuta mot andre, samt valutainngrep – tiltak som tas for å påvirke valutaens verdi.

Skattepolitikk

Myndigheter bruker skattepolitikk for å fremme en stabil økonomi med kraftig og bærekraftig vekst. Valutatradere ville for eksempel selge valutaen til et land med en høy gjeldsgrad (lav vekst) og i stedet kjøpe valutaen til et land med lav gjeldsgrad (høy vekst).

Renter og «carry trades»

«Carry trade» er en strategi som brukes av institusjonelle investorer, som vil selge en valuta med lav rente, og bruke gevinsten til å kjøpe en valuta med høyere rente. Målet er å tjene forskjellen mellom de to rentene. Dette er kjent som «carry».

Internasjonal handel

Verdien på en valuta kan påvirkes av handelsbalansen mellom valutaens land og andre nasjoner. Et land med et stort handelsoverskudd, der det eksporteres mer varer og tjenester enn det importeres, kan ha en sterkere valuta enn et land med handelsunderskudd, et land som importerer mer enn det eksporterer. Dette er fordi landet med handelsunderskudd trenger å kjøpe utenlandsk valuta for å betale for import, og dette kan føre til en reduksjon i etterspørselen etter egen valuta, som igjen kan føre til et verdifall.

Makroøkonomisk statistikk

Makroøkonomiske indikatorer, som inflasjon, vekst og statsgjeld, har en betydelig rolle i å fastslå verdien til et lands valuta på valutamarkedet.

For å ta informerte beslutninger, overvåker valutatradere og investorer viktige datapunkter nøye. Disse kan omfatte inflasjon i konsumprisindeksen (KPI), produsentprisindeksen (PPI) og detaljprisindeksen (RPI), samt bruttonasjonalprodukt (BNP), nasjonal inntekt, sysselsetting og den økonomiske veksten i ulike land. Denne informasjonen analyseres og brukes til å gjøre antagelser om fremtidige endringer i valutapriser.

Eksterne faktorer

Eksterne faktorer som krig eller naturkatastrofer, kan også ha en innvirkning på priser i valutamarkedet. Naturkatastrofer kan for eksempel være forstyrrende for et lands produksjons- og forsyningskjede, påvirke den økonomiske veksten og gjøre landets valuta mindre attraktiv for utenlandske investorer. Krig kan også skape usikkerhet og ustabilitet, som igjen kan redusere verdien til et lands valuta.

3. Bruk av et system med algoritmisk trading for valuta

Når du begynner å trade valuta, er det mulig du vil bli overveldet av hvor travelt det kan synes å være med kontinuerlige bevegelser i markeder. Én av tingene som kan bidra til at du lykkes som valutatrader, er å bruke plattformer for automatisert (eller algoritmisk) trading.

Hos oss kan du bruke to ulike plattformer for automatisert trading: MetaTrader 4 og ProRealTime. Dette er tredjepartsplattformer som er integrert med våre egne.

Hva er algoritmisk trading?

Algoritmisk trading, også kjent som algo-trading eller automatisert trading, er bruken av dataprogrammer og algoritmer til å utføre trades på finansmarkeder. Disse algoritmene er utformet til å analysere markedsdata, identifisere muligheter for trading og utføre trades basert på et sett med forhåndsdefinerte regler og instruksjoner.

Denne typen trading brukes typisk av institusjonelle investorer og hedgefond, men er også tilgjengelig for individuelle tradere gjennom plattformer for algoritmisk trading og meglere. Dette tillater raskere og mer nøyaktige trades, og kan også analysere og behandle større datamengder i sanntid.

Fordeler og risikoer med algoritmisk trading

- Trades utføres til beste pris
Algoritmer for algo-trading er utformet til å analysere markedsdata i sanntid, og de kan identifisere de best prisene for å kjøpe eller selge et verdipapir. Dette kan føre til bedre utførelse av trades og forbedret avkastning

- Redusert risiko for manuelle feil når det legges inn en trade
Fordi tradingprosessen er automatisert, reduseres risikoen for menneskelig feil, og tradere kan være tryggere på at tradene deres vil utføres riktig

- Feil parametere
Hvis de valgte parameterne dine ikke er riktige, kan du risikere større tap enn hvis du fulgte med på markedene selv

- Sammensatte tap
Du risikerer sammensatte tap på grunn av et høyere antall samtidige trades, og hastigheten de utføres på

4. Slik kommer du i gang med valutatrading

 1. Åpne en konto, eller øv med en gratis demokonto
 2. Velg valutaparet du vil trade
 3. Bestem om du vil bruke børshandlede produkter, CFDer, barriers- eller vanilla-opsjoner
 4. Velg hvordan du trade valuta – via spot eller opsjoner
 5. Angi hvor stor posisjon du ønsker, og ta steg for å kontrollere egen risiko
 6. Plasser traden din

Det er viktig å være oppmerksom på at hvis du vil lykkes innen valutatrading, trenger du å brenne for det og samtidig være disiplinert. Hver beslutning du tar må vurderes med største forsiktighet. I tillegg bør du ikke trade med store beløp før du er tryggere på ferdighetene dine og strategien du bruker.

Som på alle andre markeder er valutatrading risikabelt – fordi du vil trade med giring. Mens dette øker eksponeringen din med marginer, øker det også tapene dine. Derfor er risikohåndtering viktig.

For å hjelpe deg med å bli tryggere, tilbyr vi en demokonto med 100 000 kr i virtuelle midler.

Trade valuta med Turbo24

Når du trader valuta med vårt populære Turbo24-tilbud, eller andre børshandlede produkter, vil du spekulere på et valutapars prisbevegelse – om kursen stiger eller synker. Hvis prisen går i retningen du forutså vil du få en profitt, men hvis antagelsen er feil vil du få et tap.

Turbo24 er populært fordi du kan angi tilpassede knock-out-nivåer, som vil begrense eventuelle tap du pådrar deg.

Trade valuta med CFDer

Når du trader valuta-CFDer, godkjenner du å trade på kursforskjellene til et valutapar fra da du åpnet en posisjon til du stenger den. For å åpne posisjonen er et margininnskudd påkrevd, som gjør det mulig med større gevinster og tap sammenlignet med innskuddsbeløpet.

Som med børshandlede produkter, vil du spekulere på valutaverdier uten å eie fysiske aktiva. I tillegg kan du trade på stigende eller synkende markeder.

Trade ved hjelp av barriers- og vanilla-opsjoner

Med barriers vil traden følge den underliggende valutakursen, og automatisk lukke posisjonen din når den underliggende kursen når knock-out-nivået ditt. Du kan fastslå ditt eget knock-out-nivå.

Vanilla-opsjoner gir deg retten til å trade et par til en viss kurs på en forhåndsbestemt dato, men du er ikke pliktig til å ta posisjonen. Disse produktene egner seg til litt mer erfarne tradere.

Valutatrading – spot eller opsjoner

I tillegg til å ha valget mellom ulike girede produkter, kan du også velge å trade valuta på følgende måter: på spotmarkedet eller ved å bruke opsjoner.

Spot-valuta er umiddelbart kjøp av salg av et valutapar til den gjeldende markedsprisen. Tradere med kortsiktige utsikter bruker ofte spot-trading. Valutaopsjoner gir innehaveren rett, men ikke plikt, til å kjøpe eller selge et valutapar til en spesifikk kurs på en spesifikk dato.

Vær oppmerksom på at det er finansieringsavgifter når spot-trades holdes åpne over natten, men ikke for opsjonstrading. Opsjoner har imidlertid større spreads.

Husk at all trading innebærer risiko – og denne risikoen er forsterket ved giret trading. Ha alltid solide mekanismer på plass for å ha kontroll over egen risiko.

Oppsummering av hvordan man blir valutatrader

 • Det første trinnet ved å bli valutatrader, er å velge valutaparene du ønsker å trade, samt ønsket tidspunkt på dagen for å åpne og lukke posisjonene dine.
 • Endringer i vekslingskurs bestemmes av en rekke faktorer, som for eksempel tilbud og etterspørsel, en sentralbanks pengepolitikk, skattepolitikk, renter med mer
 • Valutatradere kan bruke et automatisert tradingsystem for å trade valutapar, noe som betyr at de ikke trenger å overvåke markedene hele tiden
 • Hos oss kan du trade valuta ved hjelp av børshandlede produkter, CFDer, barriers- eller vanilla-opsjoner – og du kan også velge og trade på spotmarkedet eller via opsjoner

Denne informasjonen har blitt forberedt av IG Europe GmbH. I tillegg til disclaimeren nedenfor, inneholder ikke denne siden oversikt over kurser, eller tilbud om, eller oppfordring til, en transaksjon i noe finansielt instrument. IG påtar seg intet ansvar for handlinger basert på disse kommentarene og for eventuelle konsekvenser som et resultat av dette. Ingen garanti gis for nøyaktigheten eller fullstendigheten av denne informasjonen. Personer som handler ut i fra denne informasjonen gjør det på egen risiko. Forskning gitt her tar ikke hensyn til spesifikke investeringsmål, finansiell situasjon og behov som angår den enkelte person som mottar dette. Denne informasjonen er ikke utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser, så derfor er denne informasjonen ansett å være markedsføringsmateriale. Selv om vi ikke er hindret i å handle i forkant av våre anbefalinger, ønsker vi ikke å dra nytte av dem før de blir levert til våre kunder. Se fullstendig disclaimer og kvartalsvis oppsummering.

Oppdag hvordan du kan trade på markedene

Utforsk de forskjellige markedene du kan trade – og lær hvordan de fungerer – i IG Academys kostnadsfrie kurs «Introduksjon til finansmarkedene».

Kanskje du også er interessert i...

Beregne dine potensielle tradingkostnader med vår transparente avgiftsstruktur.

Finn ut hvorfor så mange kunder velger oss og hva som gjør oss til en verdensledende leverandør innen CFDer.

Være forberedt på kommende markedsbegivenheter med vår økonomiske kalender.