Hvordan fungerer trading?

Kurs 4 av 6

Betydningen av spreader for tradere

Som trader har du interesse av å kjøpe eller selge med lavest mulig spread, det vil si når kjøpskursen og salgskursen ligger tett opptil hverandre. La oss se på hvorfor:

Tenk deg at du kjøper aktivumet vist i dette diagrammet til en salgskurs på 1,2873.

Hvis du selger det igjen med én gang, vil det skje til en kurs på bare 1,2872. Det betyr at du er avhengig av at markedet stiger med ett punkt (størrelsen på spreaden) bare for at handelen skal gå i null.

Hvis kjøpskursen stiger høyere enn kursen du kjøpte til, er du på vei mot en gevinst. I dette eksempelet stiger kjøpskursen fra 1,2872 til 1,2875 (tre punkter), og gevinsten din er dermed basert på en bevegelse på to punkter.

Jo strammere spreaden er, jo raskere oppnår du gevinst når markedet beveger seg i din favør.

Hva påvirker spreaden?

Den viktigste faktoren som påvirker spreaden, er aktivumets likviditet – det vil si i hvilken grad det er lett å omsette det i markedet.

Jo høyere det gjeldende handelsvolumet for et aktivum er, jo strammere pleier spreaden generelt å være.

Årsaken er at når det er flere tradere som ønsker å kjøpe og selge, vil antallet kjøpskurser og salgskurser som legges ut, øke, og dermed også sannsynligheten for at den laveste salgsprisen og den høyeste kjøpsprisen vil ligge nær hverandre.

Spreaden påvirkes naturligvis også av størrelsen på eventuelle gebyrer som er inkludert. Gebyrene er som regel høyere når et marked er preget av lav likviditet. Dette er fordi markedspleieren må kompenseres hvis det ikke er mulig å finne en motpart til handelen din umiddelbart. Dette er en annen faktor som bidrar til at likvide markeder har lavere spreader.

Spørsmål

På hvilket av følgende instrumenter vil du forvente å se de strammeste spreadene?
  • a Et stort valutapar
  • b En lite kjent aksje

Korrekt

Ikke korrekt

Valuta anses for å være verdens mest likvide marked, så spreadene på de store valutaparene er som regel svært stramme. Aksjen i dette eksempelet vil på sin side ha et svært lavt handelsvolum og lav handelshyppighet, noe som gjør at spreaden kan bli ganske vid.
Vis svar

Priser i OTC-markeder

Til slutt er det verdt å merke seg at i OTC-markeder som valutamarkedet, hvor du ikke er nødt til å handle via et sentralisert regulert marked, vil det vanligvis være en rekke forskjellige kjøps-/salgskurser tilgjengelig for et gitt aktivum til enhver tid.

Hvis du har kjøpt valuta i forbindelse med en utenlandsreise, har du sikkert lagt merke til at de forskjellige vekslingsbyråene oppgir forskjellige kurser på tavlene sine.

Hvis du skal veksle GBP til USD, for eksempel, kan du velge å oppsøke flere byråer for å finne det beste tilbudet for dette paret. Dette skiller seg fra handel med et aktivum som en børsnotert aksje, som er tilgjengelig til en ensartet verdi, og der den eneste forskjellen ligger i gebyrene de ulike aksjemeglerne tar.

Konkurransen mellom aktørene i OTC-markedene bidrar til å holde prisene attraktive, og virker dermed til fordel for traderne.

Sammendrag av leksjon

  • En strammere spread gjør det enklere for deg å oppnå gevinst når markedet beveger seg i din favør
  • Spreaden påvirkes av et aktivums likviditet og av størrelsen på eventuelle gebyrer knyttet til handelen
  • I OTC-markedene finnes det mange ulike priser tilgjengelig, og du kan dermed forhøre deg flere steder for å finne den beste prisen
Leksjon fullført