Gå direkte til innhold

CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 72% av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og børshandlede produkter er komplekse finansielle instrumenter og du risikerer kapitalen din. CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 72% av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og turbowarranter er komplekse finansielle instrument og du risikerer kapitalen din.

Hvilket land produserer mest gull?

Gull er verdens edleste metall. Det bidrar til å redusere risikoen når geopolitiske kriser fører til økonomisk usikkerhet. Finn ut hvilke land som produserer mest gull.

Gull Kilde: Bloomberg

Oversikt over gullindustrien

Gull er et av de edle metallene som har tålt tidens tann med tanke på verdi. Mengden gull som kjøpes globalt hvert år har nemlig tredoblet seg siden tidlig på 70-tallet.

Historisk var land som f.eks. Sør-Afrika kjent for å ha noen av verdens største gullreserver, men de er nå forbigått av land som f.eks. Kina, Russland, Australia og USA.

Gull er en sjelden råvare som fungerer som en garanti for investorer i tider med ustabilitet og usikkerhet, samt geopolitiske kriser. Dette er fordi gull har en langvarig lagringsverdi og kan brukes til å hedge mot inflasjon.

Russlands nylige invasjon av Ukraina resulterte i at gullprisen økte med 6 % fra januar til februar 2022, til 1910 dollar per unse – den største månedlige økningen siden mai 2021.1

Gull brukes ikke bare i smykker, teknologi, gullbarrer og mynter – også sentralbanker fyller opp lagrene med gull. Sentralbanker oppbevarer mer enn 35 000 tonn gull, noe som tilsvarer om lag en femtedel av alt gull som noen gang er utvunnet.2, 3

Landene som produserer mest gull

Kina – 368,3 tonn

Kina har vært ansett som verdens største forbruker av gull i et tiår, og derfor er det ingen overraskelse at det også er på toppen av listen over de største gullprodusentene. Kina er det landet som produserer mest gull – 11 % av verdensproduksjonen.1 I senere år har gullreservene blitt redusert fra 383 til 368,3 tonn.

Denne kontinuerlige nedgangen i gullproduksjon skyldes de strenge miljøforordningene innført av den kinesiske regjeringen, som har ført til nedstengning av mange små og ulønnsomme gruver.2

Til tross for at Kinas forbrukstall gikk ned med 17 % i løpet av 2020 grunnet covid-19-pandemien, økte gullproduksjonen jevnt i tredje kvartal i 2021.1

Russland – 331,1 tonn

Russland er verdens nest største gullprodusent etter å ha gått forbi Australia i 2019. Landet har posisjonert seg som Europas hovedleverandør av gull siden 2010. Siden har de økt produksjonskapasiteten hvert år, til å ha gullreserver på 331,1 tonn.4

Den største lokale forbrukeren av gull har vært den russiske regjeringen, som har kjøpt om lag to tredjedeler av dette edle metallet.5

Sanksjonene mot Russland etter invasjonen av Ukraina har hatt en negativ påvirkning på økonomien, men landet vil trolig bruke sine store gullreserver for å hedge mot inflasjon.

Australia – 327,8 tonn

Til tross for at Australia har falt ned fra andreplassen til å være verdens tredje største gullprodusent, har landet hatt en produksjonsøkning i åtte år frem til 2021.5 Landet har gullreserver på ca. 327,8 tonn.1

Gull er en av de viktigste råvarene i Australias mineralindustri, som utgjør mer enn 50 % av landets totale eksport og 8 % av bruttonasjonalproduktet. Dette skyldes også at et par gruveselskaper, f.eks. Cadia Valley og Mount Morgans, har økt produktiviteten i årenes løp.5

USA – 190,2 tonn

USA er verdens fjerde største gullprodusent, med gullreserver på 190,2 tonn.1 Landets gullbeholdning har vært under 200 tonn siden 2019, og pandemien hjalp trolig ikke på disse produksjonstallene.6

Delstaten Nevada sto for 80 % av landets gullproduksjon i 2021. Landets nettoeksport av gull var ca. 9 milliarder dollar.5, 6

Canada – 170,6 tonn

Canada har 170,6 tonn i gullreserver. Dette utgjorde en produksjonsverdi på 12,3 milliarder dollar i 2020. Selv om ni av Canadas provinser er involvert i gullutvinning, står Ontario og Quebec for 71 % av produksjonen alene.1, 7

Data for regnskapsåret som sluttet 30. desember 2020, viser at Canada eksporterte 6,5 millioner unser, eller 70 %, av sitt gull til Storbritannia. Dette tilsvarte en verdi på 23,7 milliarder dollar, en økning på 6 % (22,3 milliarder dollar) fra året før.4

Ghana – 138,7 tonn

Med 138,7 tonn i gullreserver har Ghana inntatt sjetteplassen blant verdens største gullprodusenter. Det vestafrikanske landet eksporterer 37 % av sine mineraler, og gull står for ca. 90 % av produksjonen.1

Gruvedrift har vært en viktig del av Ghanas økonomi siden industrien gikk fra å være statseid i 80-årene til å være privateid, og således tiltrakk seg direkte utenlandsinvesteringer. Gruveindustrien er også landets største skattebetalende sektor. Den bidrar til bruttonasjonalproduktet og nye arbeidsplasser.8

Ghana har gått forbi Sør-Afrika, som har rykket ned til 11. plass globalt.1 Dette skyldes trolig at sørafrikanske gruvegiganter som f.eks. AngloGold Ashanti og Gold Fields har kastet sine øyne på Ghana med tanke på rimeligere produksjonskostnader.5

Brasil – 107,0 tonn

Brasil har rykket opp fra 10. plass på listen til nå å være verdens 7. største gullprodusent, med gullreserver på 107 tonn. De tre viktigste mineralråvarene som produseres i Brasil målt etter økonomisk verdi, er gull, jernmalm og kobber.

Brasil besitter om lag 20 % av verdens tilgjengelige gull. Landets gullreserver utgjør imidlertid 3,4 % av verdens totale gullreserver.9 I tillegg kommer omtrent 28 % av gulleksporten fra Brasil fra illegale gruver.10

Usbekistan – 101,6 tonn

Dette sentralasiatiske landet er verdens åttende største gullprodusent og har gullreserver på 101,6 tonn. Usbekistan har en av verdens største reserver på ett enkelt gullfelt, Muruntau, som er estimert å romme mer enn 4000 tonn av det edle metallet.11

Mexico – 101,6 tonn

Mexico er verdens niende største gullprodusent og har gullreserver på 101,6 tonn.1 Reservene har sunket i forhold til de 131 tonnene landet hadde i 2015, men med tanke på at landet bare hadde reserver på 50,8 tonn i 2008, har det likevel gjort store produksjonsfremskritt.5

Landet er også kjent for å ha lave reguleringskostnader for leting, noe som gjør det til en attraktiv destinasjon for gullgruvedrift.5

Mexico eksporterer normalt store mengder utvunnede mineraler og malm, og hadde et handelsoverskudd på drøyt 12,2 milliarder dollar i 2020. Den totale eksporten var på 15,6 milliarder dollar. Mexicos totaleksport av mineralmalm har hatt en nedgang på 5,8 % siden 2017.12

Indonesia – 100,9 tonn

Indonesia er verdens tiende største gullprodusent og har gullreserver på 100,9 tonn.1 Landet leverer om lag 3 % av verdens gull. I Indonesia finnes også Grasberg, verdens nest største gullgruve.5

I tillegg til å være verdens tiende største gullprodusent er stillehavslandet en viktig global aktør innen utvinning av kull, kobber, tinn og nikkel.13

Til tross for at Indonesias gruveindustri er høyt rangert globalt, har lovene for gruvedriften, som gir regjeringen kontroll over hvilke landområder det skal letes i, vært sett som et hinder for å tiltrekke seg utenlandske investorer.13

Trading på gull hos IG

Velg gullaktivumet du vil trade

Hos oss kan du trade på gullmarkedene med spotpris, futures samt vanilla- og barriers-opsjoner. Merk deg at når du trader gull hos oss, vil du ikke bli direkte innehaver av aktivumet.

Du vil imidlertid trade hele verdien av det underliggende aktivumet. Du kan og trade gull på girede produkter som f.eks. Turbo24 og CFDer.

Når du trader med giring, vil du måtte betale et startinnskudd kalt marginkrav for å åpne en posisjon og øke din eksponering for den valgte gullaksjen. Giring kan øke både tap og fortjeneste, så det er viktig at du tar steg for å håndtere egen risiko.

Åpne en konto

Hos oss kan du åpne en tradingkonto ved hjelp av Turbo24, CFDer og barriers- og vanilla-opsjoner. Når du trader gullaksjer på Turbo24 eller CFDer spekulerer du i prisbevegelsene til det underliggende aktivumet, og vil ikke bli direkte innehaver av dette. Når man trader med CFDer, får man ofte et stort utvalg aksjer å velge blant.

Så snart du sender inn søknaden din, vil vi verifisere dine detaljer. Dersom søknaden blir godkjent, kan du gjøre innskudd av midler og begynne å trade hos oss. Du kan trekke tilbake midler fra kontoen din etter forgodtbefinnende.

Så snart du har valgt å trade i gullmarkedet, kan du åpne en konto hos oss. Dersom du ikke føler deg trygg på å trade gullaksjer enda kan du åpne en demokonto for å øve deg først. Demokontoen din vil bli kreditert med virtuelle midler til en verdi av 100 000 kr, slik at du kan øve på å trade i et risikofritt miljø.

Velg marked og åpne din posisjon

Så snart du har valgt gullmarkedet du vil trade i, kan du åpne din første handel ved hjelp av din tradingkonto. Din valgte konto vil avhenge av hvorvidt du velger å trade gull ved hjelp av Turbo24, CFDer eller barriers- og vanilla-opsjoner.

Spot Gold

Spot Gold er kjøp eller salg av det edle metallet «on the spot», noe som innebærer at vekslingen skjer nøyaktig der traden plasseres. Når du trader spot gold, trader du gull på CFDer til gjeldende markedspris, kjent som spotprisen.

Gullfutures

Du kan trade gullfutures til en bestemt pris på en fastsatt dato frem i tid. Du vil ha plikt til å overholde kontrakten, enten det er gjennom fysisk oppgjør eller kontantoppgjør. Futureskontrakter er standardiserte for kvantitet og kvalitet – kun prisene drives av markedskreftene.

Gullopsjoner

Hos oss kan du trade gull ved hjelp av barriers- eller vanilla-opsjoner. Opsjonskontrakter fungerer på tilsvarende måte som futures, men du vil ikke være forpliktet til å utføre traden når du kjøper. Opsjoner gir deg rett til å veksle inn gull til en fastsatt pris for en spesifisert dato.

Gullaksjer

Hos oss kan du trade i gullaksjer for å få indirekte eksponering for gull. Dette vil gjøre det mulig for deg å diversifisere porteføljen din i gullindustrien, fra å kjøpe og inneha aksjer i selskaper involvert i gruvedrift og produksjon til å finansiere og selge gull.

Utsikter for gullindustrien

Utsiktene for gullindustrien er positive, med forventet økning i gullprisen fra 2022 til 2023. Dette gjenspeiler den økte etterspørselen etter gull fordi det er en garanti for mange investorer som ønsker å hedge mot inflasjon i kjølvannet av den pågående russiske invasjonen av Ukraina.14

Projeksjoner fra kredittvurderingsbyråer tyder på at gullprisen trolig vil holde seg uendret på lang sikt, da renteøkningene fortsetter etter covid-19-pandemien.14

Prognosene for i år tyder på at etterspørselen etter metaller trolig vil være begrenset til tross for de intensive leteaktivitetene. Samtidig er det trolig at etterspørselen etter edle metaller som f.eks. gull vil bidra til vekst i gruveindustrien.15

Fotnoter:

1 World Gold Council, 2022
2 Globaldata, 2022
3 Reuters, 2022
4 Per 30. desember 2020
5 Forbes, 2021
6 U.S. Geological Survey, 2020
7 Government of Canada, 2022
8 International Trade Administration, 2022
9 OECD iLibrary, 2021
10 Reuters, 2021
11 Mining Technology, 2021
12 International Trade Administration, 2021
13 pwc, 2019
14 FitchRatings, 2022
15 S&P Global, 2021

Denne informasjonen har blitt forberedt av IG Europe GmbH. I tillegg til disclaimeren nedenfor, inneholder ikke denne siden oversikt over kurser, eller tilbud om, eller oppfordring til, en transaksjon i noe finansielt instrument. IG påtar seg intet ansvar for handlinger basert på disse kommentarene og for eventuelle konsekvenser som et resultat av dette. Ingen garanti gis for nøyaktigheten eller fullstendigheten av denne informasjonen. Personer som handler ut i fra denne informasjonen gjør det på egen risiko. Forskning gitt her tar ikke hensyn til spesifikke investeringsmål, finansiell situasjon og behov som angår den enkelte person som mottar dette. Denne informasjonen er ikke utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser, så derfor er denne informasjonen ansett å være markedsføringsmateriale. Selv om vi ikke er hindret i å handle i forkant av våre anbefalinger, ønsker vi ikke å dra nytte av dem før de blir levert til våre kunder. Se fullstendig disclaimer og kvartalsvis oppsummering.

Reager på volatilitet i råvaremarkedene

Trade futures på råvarer, så vel som 27 råvaremarkeder uten en bestemt forfallsdato.

  • Stort utvalg av populære- og nisjemetaller, energikilder og myke råvarer
  • Spread fra 0,3 punkter på Spot Gold, 2 punkter på Spot Silver og 2,8 punkter på olje
  • Ha tilgang til kontinuerlige diagrammer som strekker seg opp til fem år tilbake i tid

Ser du muligheter på råvarer?

Prøv en risikofri trade i demokontoen din, og se om du har rett.

  • Logg inn på demokontoen din
  • Prøv en risikofri trade
  • Se om du har rett

Ser du muligheter på råvarer?

Ikke gå glipp av sjansen din. Åpne en live-konto for å ta muligheten.

  • Analyser og handle uten opphold på kraftfulle diagrammer
  • Få spreader fra bare 0,3 punkter på Spot Gold
  • Se og reager på siste nytt i plattformen

Ser du muligheter på råvarer?

Ikke gå glipp av sjansen din. Logg inn og åpne posisjonen din.

Kanskje du også er interessert i...

Beregne dine potensielle tradingkostnader med vår transparente avgiftsstruktur.

Finn ut hvorfor så mange kunder velger oss og hva som gjør oss til en verdensledende leverandør innen CFDer.

Være forberedt på kommende markedsbegivenheter med vår økonomiske kalender.