Gå direkte til innhold

CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 72% av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og børshandlede produkter er komplekse finansielle instrumenter og du risikerer kapitalen din. CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 72% av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og turbowarranter er komplekse finansielle instrument og du risikerer kapitalen din.

Hva er børshandlede råvarer, og hvordan kan du trade dem?

Børshandlede råvarer gir bred eksponering via ulike markeder med én trade. Les mer om hva en børshandlet råvare er, og fordeler og risikoer ved trading av børshandlede råvarer.

Råvarer Kilde: Bloomberg

Hva er børshandlede råvarer?

Børshandlede råvarer er en type finansielt produkt som gir deg bred eksponering for råvarer. De er en type børshandlet produkt).

Råvarer er konkrete, materielle aktiva som kan kjøpes og selges, f.eks. edle metaller, olje, gass, kveg eller korn. Men ikke alle kan ta direkte eierskap i disse tingene (for eksempel en kvegflokk), og derfor finnes det finansielle instrumenter, inkludert børshandlede råvarer, som muliggjør trading av disse råvarene.

Børshandlede råvarer kjøpes og selges av tradere via en børs, slik navnet sier. De vil gi deg eksponering for en råvare eller en gruppe råvarer med én posisjon.

Hva påvirker prisen på børshandlede råvarer?

Da børshandlede råvarer sporer det underliggende materielle aktivumet, vil prisen på dem bli påvirket av alt som påvirker prisen på selve råvaren. Dersom du f.eks. trader på hvete, vil blant annet værmønstere og avlinger påvirke prissettingen.

Den løpende prisen vil også bli fastsatt ut fra nettoaktivaverdien. Dette påvirkes av verdien av den underliggende råvaren. Imidlertid er det også slik at markedsprisen på børshandlede råvarer også vil bli bestemt av markedsforholdene, og prissettingen vil svinge i henhold til dette.

Børshandlede råvarer vs. børshandlede fond

Børshandlede fond er en mer kjent slektning av børshandlede råvarer. Børshandlede råvarer gir deg bred eksponering for råvarer, mens børshandlede fond gir deg eksponering for verdipapirer.

Med et børshandlet fond trader du et finansielt produkt som sporer resultatet til underliggende aktiva uten å måtte ta eierskap til noen av dem. Dette kan være alt fra en gruppe aksjer, obligasjoner, valuta(er) til fast eiendom og pengemarkedsaktiva som f.eks. statslån.

Du kan også spore råvarer via børshandlede fond for råvarer. Disse vil normalt hente sin pris fra futures-kontrakter for den aktuelle råvaren, fremfor å inneholde det fysiske aktivumet.

Hvorfor trade børshandlede råvarer?

Det finnes en del fordeler ved å trade med børshandlede råvarer. De kan hjelpe deg med å diversifisere tradingporteføljen – noe som alltid er et pluss med tanke på risikohåndtering.

Til forskjell fra selve råvarene krever ikke børshandlede råvarer at du tar eierskap i det underliggende aktivumet – noe som ofte er mye mer praktisk enn å ta eierskap i eller oppbevare og sikre ting som for eksempel oljefat eller kveg. Noen råvarer (for eksempel uran) er også vanskelige å trade individuelt. Børshandlede råvarer gir tilgang til disse.

Ved trading med børshandlede råvarer og andre typer børshandlede produkter bruker du vårt Turbo24-tilbud. Turboer gjør det mulig for deg å trade med giring, noe som vil si at du trader ved å investere et innskudd for å åpne en større posisjon – og at din leverandør låner deg resten.

Giret trading forstørrer som regel din potensielle fortjeneste eller dine potensielle tap, med en mindre forhåndsinvestering – men Turbo24 er unikt ved at risikoen er begrenset. Det skyldes at turboer har et knockout-nivå som automatisk lukker en trade som er ugunstig for deg etter et visst punkt. Dette begrenser tapene dine, men ikke dine fortjenestemuligheter.

Om du er spesielt interessert i å trade olje, kan det være nyttig å ta en posisjon ved hjelp av en børshandlet råvare. Dette er fordi du ikke kan spot-trade olje som en ikke-profesjonell trader på vår plattform. Oljetradere står da igjen med futures-kontrakter – og gebyrene, som kan være høyere. Med børshandlede råvarer derimot er det ikke behov for å bruke futures.

Finn ut mer om trading med turboer for råvarer

Du kan også trade direkte på råvarer hos oss. Dette er den eneste måten å trade en råvares pris i sanntid på. Direkte trading gir deg også lavere spreads og høyere likviditet.

Risikoer ved trading av børshandlede råvarer

En av risikoene du kan stå overfor når du tar posisjon på børshandlede råvarer, er volatilitet − avhengig av hvilken råvare som spores. For eksempel opplevde både gass og Brent Crude-olje betydelig volatilitet de første månedene av 2022 grunnet konflikten mellom Russland og Ukraina. Noen av de mer sjeldne edle metallene er også kjent for hyppig volatilitet.

Risikoene ved trading med børshandlede råvarer er hovedsakelig relatert til fortjenesten eller tapet du kan få. Som sagt: Børshandlede råvarer er giret. Selv om du bare betaler en liten prosentandel av hele verdien av traden på forhånd, vil din fortjeneste eller ditt tap bli kalkulert på grunnlag av den totale posisjonsstørrelsen. Dette betyr at både fortjeneste og tap kan være betydelig større enn beløpet du betalte for å åpne posisjonen.

Derfor er det viktig at du har en god strategi for risikohåndtering når du trader børshandlede råvarer Turbo24 tilbyr begrenset risiko i form av knockout-nivåer.

Eksempler på børshandlede råvarer

WisdomTree Brent Crude Oil

Den børshandlede råvaren Brent Crude-olje fra WisdomTree gir deg bred eksponering for råolje som råvare. Den sporer den anerkjente Bloomberg Brent Crude Subindex, som har vært på markedet siden 2012. Ved å få eksponering via en etablert oljeindeks (som gir avkastning på sikkerhet) vil du ikke måtte ta eierskap i faktiske oljefat.

Dette børshandlede produktet har opplevd høy volatilitet, i stor grad grunnet svingningene i oljepris forårsaket av Russlands invasjon av Ukraina i 2022. I juli og august 2022 ble det notert enorm oppgang grunnet den stigende oljeprisen, med noe lavere volatilitet de påfølgende månedene.

Invesco Physical Gold ETC

Invesco Physical Gold ETC er en børshandlet råvare som gir eksponering for spotprisen på gull gjennom sertifikater kollateralisert i gull-bullion. Den børshandlede råvaren sporer daglige fortjeneste eller tap i faktisk gull for å gi deg den mest realistiske brede eksponeringen uten at du må ta eierskap i fysisk gull.

Gull har vært gjennom flere opp- og nedturer de siste årene, men Invesco ETC har stort sett gitt stabil fortjeneste, inkludert flere oppsving i volatile perioder der de fleste aktivaklassenes fortjeneste var lav.

WisdomTree Wheat ETC

Denne børshandlede råvaren kommer også fra WisdomTree, og muliggjør bred eksponering for spotprisen på den myke råvaren. Den sporer Bloomberg Wheat Subindex samt sikkerhetsavkastningen. WisdomTree Wheat ETC er støttet av kontrakter satt til daglig markedspris. På den måten får du en dag-til-dag-korrelasjon med spotprisen på fysisk hvete som råvare.

Denne børshandlede råvaren har også hatt betydelig volatilitet. Russlands invasjon av Ukraina tidlig i 2022 sendte prisen på hvete til himmels i februar til mai 2022 grunnet globalt underskudd på hvete. Råvaren har også gjennomgått flere svingninger, både opp og ned etter dette.

Hvordan trade børshandlede råvarer

 1. Gjør undersøkelser for å finne ut hva du tror kan være din foretrukne tradingstil
 2. Opprett en konto eller øv med en demokonto
 3. Velg foretrukket marked for trading på plattformen vår
 4. Velg «kjøp» eller «selg» i ordrevinduet, og velg posisjonsstørrelse
 5. Ta nødvendige sted for å håndtere egen risiko
 6. Åpne og overvåk posisjonen

Vi har 17 000+ markeder du kan spekulere i ved hjelp av Turbo24.

Turbo24-trading med børshandlede råvarer

 • Du kan trade råvarer direkte samt via børshandlede råvarer gjennom vårt Turbo24-tilbud
 • Med turboer spekulerer du i hvorvidt du tror prisen på din valgte børshandlede råvare eller råvaremarkedet vil gå opp eller ned, fremfor å eie den børshandlede råvaren direkte. Dette betyr at du kan få fortjeneste dersom du greier å forutse hvorvidt prisene i ditt underliggende marked vil stige eller synke. Dersom antagelsen din ikke stemmer, vil du gå med tap.
 • Turboer er girede produkter, som betyr at du vil gjør et lite innskudd for å åpne en større posisjon. Imidlertid kalkuleres fortjeneste og tap på grunnlag av total posisjonsstørrelse, ikke ditt opprinnelige innskudd. Derfor kan fortjenesten eller tapet være større enn din opprinnelige margin.
 • Turbo24 har et innegybd knock-out-nivå for å sikre at risikoen din er begrenset. Posisjonen din lukkes automatisk dersom dine forhåndsfastsatte knock-out-nivåer nås, noe som forhindrer ytterligere tap dersom markedet beveger seg i din disfavør.

Les mer om Turbo24

Direkte trading med råvarer

 • Dersom du foretrekker å spekulere direkte i en spesifikk råvare fremfor å få bred eksponering gjennom en børshandlet råvare, kan du trade olje, gull, gass, sølv, landbruksråvare og 30+ andre råvarer hos oss
 • Du kan gjøre dette ved hjelp av turboer eller et annet derivat kalt CFDer. Dette betyr at du kan gå long eller short. Du kan også trade gjeldende spotpris på råvaren med våre spesielle udaterte råvarepriser eller futures for å forutsi råvarens fremtidige bevegelser på en bestemt dato
 • Når du trader på råvarer hos oss, får du konkurransedyktig prissetting. For eksempel kan du få spreads fra 2.8 punkter på Brent Crude og 0.3 på gull. Gebyrene vil variere avhengig av om du trader futures eller udaterte kontrakter. Futures har en bredere spread, men ikke daglig finansieringsgebyr – og er dermed mer kostnadseffektive for langsiktige trades.

Finn ut mer om trading med råvarer

Børshandlede råvarer oppsummert

 • En børshandlet råvare er en type børshandlet produkt som gir deg bred eksponering for en råvare
 • Børshandlede råvarer skiller seg fra mer kjente børshandlede fond, som sporer verdipapirer. Børshandlede råvarer, derimot, sporer konkrete materielle aktiva som for eksempel gull, olje, kveg og gass
 • Børshandlede råvarer hjelper deg med å diversifisere og få eksponering for råvarer du ellers ikke ville kunnet ta posisjon på
 • Børshandlede råvarer er girede trades. Dette betyr at du er eksponert for volatiliteten til den underliggende råvaren Det betyr også at din fortjeneste eller dine tap kan bli betydelig større enn det opprinnelige innskuddet, så det er viktig å håndtere risikoen
 • Hos oss kan du trade børshandlede råvarer ved hjelp av Turbo24 og direkte på enkelstående råvarer ved hjelp via Turbo24 eller CFDer

Denne informasjonen har blitt forberedt av IG Europe GmbH. I tillegg til disclaimeren nedenfor, inneholder ikke denne siden oversikt over kurser, eller tilbud om, eller oppfordring til, en transaksjon i noe finansielt instrument. IG påtar seg intet ansvar for handlinger basert på disse kommentarene og for eventuelle konsekvenser som et resultat av dette. Ingen garanti gis for nøyaktigheten eller fullstendigheten av denne informasjonen. Personer som handler ut i fra denne informasjonen gjør det på egen risiko. Forskning gitt her tar ikke hensyn til spesifikke investeringsmål, finansiell situasjon og behov som angår den enkelte person som mottar dette. Denne informasjonen er ikke utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser, så derfor er denne informasjonen ansett å være markedsføringsmateriale. Selv om vi ikke er hindret i å handle i forkant av våre anbefalinger, ønsker vi ikke å dra nytte av dem før de blir levert til våre kunder. Se fullstendig disclaimer og kvartalsvis oppsummering.

Handle på råvarer

Trade futures på råvarer, så vel som 27 råvaremarkeder uten en bestemt forfallsdato.

 • Stort utvalg av populære og spesielle metaller, energikilder og myke råvarer
 • Spreader fra 0,3 punkter på Spot Gold, 2 punkter på Spot Silver og 2,8 punkter på olje
 • Ha tilgang til oppdaterte diagrammer som strekker seg opp til fem år tilbake i tid

La lærdommen bli til handling

Bruk det du har lært i denne strategiartikkelen for råvarer i demokontoen din – helt risikofritt.

Klar for å trade på råvarer?

Bruk lærdommen fra denne artikkelen i en live-konto – det er kjapt og enkelt å åpne konto.

 • Handle på et stort utvalg av populære og spesielle markeder
 • Beskytt kapitalen din med våre risikohåndteringsverktøy
 • Få noen av de beste spreadene på markedet – Spot Gold fra 0,3 punkter

Inspirert til å trade?

Bruk kunnskapen du har fått lært i denne artikkelen i praksis. Logg inn på IG-kontoen din nå.

Kanskje du også er interessert i...

Beregne dine potensielle tradingkostnader med vår transparente avgiftsstruktur.

Finn ut hvorfor så mange kunder velger oss og hva som gjør oss til en verdensledende leverandør innen CFDer.

Være forberedt på kommende markedsbegivenheter med vår økonomiske kalender.