Gå direkte til innhold

CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 74% av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og børshandlede produkter er komplekse finansielle instrumenter og du risikerer kapitalen din. CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 74% av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og turbowarranter er komplekse finansielle instrument og du risikerer kapitalen din.

Hva er myke råvarer og hvordan kan du trade dem?

Råvaremarkedet kan deles inn i to kategorier: harde og myke råvarer. Her ser vi på myke råvarer – altså naturlige produkter, som hvete, kakao og palmeolje. Finn ut hvordan du kan trade myke råvarer med oss.

Wheat seeds Source: Bloomberg

Hva er myke råvarer?

Myke råvarer er naturlige, dyrkede produkter som sukker, hvete, korn, palmeolje, soyabønner, buskap og mer. Det henvises uformelt til disse som «myke råvarer». Hovedegenskapene til myke råvarer er at de er dyrket (og oppfostret eller avlet), ikke utvunnet.

Tilgjengelighet eller manglende tilgjengelighet av myke råvarer som er nødvendig for daglig livsopphold, gir tradere en mulighet til å spekulere i råvarenes fremtid. Dette er fordi myke råvarer står overfor mange risikoer som påvirker leveransen, som uregelmessige værforhold og jordforringelse – begge kan forårsake usikkerhet på markedet.

Mer detaljerte eksempler på myke råvarer følger i tabellen nedenfor.

Les mer om råvarer og hvordan du kan trade dem

Et tankekart over ulike myke råvarer, fra de som dyrkes – kakao og naturris – til de som oppdrettes, som kveg og svin, som du kan trade eller investere i.
Et tankekart over ulike myke råvarer, fra de som dyrkes – kakao og naturris – til de som oppdrettes, som kveg og svin, som du kan trade eller investere i.

Eksempler på myke råvarer

Sukker – New York No. 11

Prisen på kontrakten «Sugar No. 11» brukes verden over som en referanse for trading innen råsukker. Futureskontraktene trades på Intercontinental Exchange (ICE) og størrelsen på hver kontrakt er 112 000 pund (50,8 tonn).

Kaffe– New York (Arabica)

Futureskontrakten «Coffee C» er verdens referanseverdi for priser på Arabica-kaffe. «C market» er en global råvarebørs der kontraktpriser for fysiske grønne bønner trades fra ett av 20 lands lisensierte varelagre til én av flere havner i USA og Europa, med fastsatte premier og rabatter for havner og vekster.

Kakao – New York

Kontrakten for kakao er verdensreferansen for det globale kakaomarkedet. Kontraktene prissetter fysiske leveranser av børsprodukter fra en rekke afrikanske, asiatiske, sentralamerikanske og søramerikanske opprinnelser til enhver av fem amerikanske leveringshavner.

Hvete– Chicago

Futureskontrakter for hvete tilbys ved Chicago Board of Trade (CBOT) og fungerer som bransjestandard for hvetepriser.
Futurespriser på hvete på CBOT er angitt i dollar og cent per bushel, og trades i kontrakter med størrelser på 5000 bushels (136 tonn).

Mais

Futures for mais er børstradede kontrakter på CBOT der prisen på mais kjøpes og selges til 5000 bushels per kontrakt.
Denne kontrakten er ansett å være verdensreferansen for mais, som ofte brukes som fôr til buskap og fjærkre.

Bomull

Futureskontrakter for bomull trades hovedsakelig på New York Mercantile Exchange (NYMEX), der du vil finne den globale referanseprisen på bomull.
Prisen på kontrakten er 50 000 pund nettovekt, avtalt av kjøperen for å overta leveransen fra selgeren på en spesifikk dato i fremtiden.

Crude Palm Oil

Futureskontrakter for rå palmeolje trades ved Bursa Malaysia. Størrelsen på kontrakten er 25 tonn, og den brukes som en global referansepris for trading av rå palmeolje. De to største produsentene og eksportørene av palmeolje er Indonesia og Malaysia

Soyamel

Kontrakten for soyamel trades på CBOT, og hver kontrakt har en størrelse på 100 korte tonn eller omtrent 91 tonn.
Råvaren trades blant grossister, importører, bønder som har buskap, og matprodusenter.

Sukker – London No. 5

Futureskontrakten på hvitt sukker brukes som en global referanse for prisen på fysisk hvitt sukker. Denne myke råvaren er oppført som «White Sugar No. 5» og trades på børsen ICE Futures Europe i London.

Kaffe– London (Robusta)

Futures for Robusta-kaffe trades på ICE, og kontraktstørrelsen er 10 tonn. De største kaffeprodusentene er i Afrika, Asia og Sør-Amerika.

Kakao – London

Futures på kakao på børsen i London fungerer som en global referanse for den fysiske prisen på kakao. Kakao trades på ICE, og hver kontrakt er på 10 tonn.

Soyabønner

Futureskontrakter for soyabønner trades på CBOT. En standard kontraktstørrelse er for 5000 bushels, mens en minikontrakt på soyabønner er på 1000 bushels.

Soyaolje

Soyaolje trades på CBT, og størrelsen på hver futureskontrakt er satt til 60 000 pund (eller 27 tonn). Soyaolje brukes ofte til å produsere matoljer og margarin.

Tømmer

Futures for tømmer trades på Chicago Mercantile Exchange (CME), og hver kontraktstørrelse er fastsatt til 110 000 bf, eller omtrent 260 m3.

Appelsinjuice

Appelsinjuice Frossen konsentrert appelsinjuice (FCOJ) brukes som referanse for prisen på appelsinjuice. Futureskontrakter er satt til 15 000 pund (ca. 6800 kg) med konsentrert appelsinjuice.

Lean Hogs

«Lean Hog»-futures for svinekjøtt trades på CME. Kontraktstørrelsen er på 40 000 pund (eller 18 tonn) med svinekjøtt

Live Cattle (buskap)

Futureskontrakter for Live Cattle (buskap) trades på CME. Kontraktstørrelsen er på 40 000 pund (eller 18 tonn) med buskap.

Havre

Futures på havre er børstradede kontrakter, der kjøperen avtaler å overta leveransen fra selgeren av en spesifikk mengde med havre (dvs. 5000 bushels eller 86 tonn) til en fastsatt pris ved en fremtidig leveringsdato.
Futureskontrakter trades ved CBOT, der referanseprisen for havre er fastsatt.

Naturris

Futureskontrakten for naturris trades på CME, der det inngås avtaler for størrelsen på 2000 «hundredweights», eller omtrent 91 tonn med naturris.

Hvete– London

Futureskontrakten UK Feed Wheat er anerkjent som den europeiske referansen for prisen på hvete. Den trades aktivt på børsen ICE Futures Europe i London av grossister, eksportører og mange andre

Hva er harde råvarer?

Harde råvarer er produkter som er utvunnet, som råolje, gull og kobber. Den fremtredende egenskapen til harde råvarer er at de blir funnet under jordens overflate i visse geologiske områder. Eksempler inkluderer:

 • Edelmetaller, som gull, sølv og platina
 • Grunnmetaller, inkludert kobber, sink, bly og nikkel
 • Energi, som råolje, fyringsolje og naturgass

Finn ut hvordan du trader gull og olje

Hvor skjer tradingen av myke råvarer?

Myke råvarer trades på kjente børser som Intercontinental Exchange, Chicago Board of Trade og Kansas Board of Trade. Du trenger imidlertid ikke trade myke råvarer direkte på en formell børs – du kan trade dem over-the-counter (OTC) hos oss. Dette betyr at du kan trade råvarer oppført på flere børser fra ett og samme sted.

Når du trader OTC bruker du en megler, som oss, til å utføre tradene dine. Dette betyr ofte flere muligheter, men det har også unike risikoer.

Hos oss kan du velge å trade råvarer «on the spot», på vårt udaterte marked, eller via opsjoner og futures. Trading «on the spot» betyr at handelen vil bli gjennomført umiddelbart, til den gjeldende markedsprisen. Opsjoner og futures lar deg trade myke råvarer på en spesifikk dato og til en spesifikk pris i fremtiden.

Hvorfor trade på myke råvaremarkeder?

Det er en rekke grunner til at folk velger å trade på markeder for myke råvarer. Først er det viktig å forstå at det er mye volatilitet på denne spesifikke sektoren ettersom jordbruksproduksjonen er notorisk uforutsigbar. Tradere som foretrekker høyrisikomarkeder, velger ofte myke råvarer fordi prisendringene kan gi flere tradingmuligheter.

Volatiliteten på disse markedene betyr også at myke råvarer fører med seg høy risiko. En ugunstig værhendelse – som for eksempel mye regn eller en tørkeperiode – kan forårsake store skader på myke råvarer og føre til store prisendringer på korte tidsperioder. I tillegg kan endringer i import- og eksportmengder også påvirke prisene på myke råvarer direkte.

Et nylig eksempel på volatiliteten av myke råvarer kan sees i innvirkningen av krigen mellom Ukraina og Russland. Kornprisene steg kraftig, delvis på grunn av at ukrainske kornavlinger var 54 % mindre enn i 2021 – noe som begrenser forsyningen.1

Trading av myke råvarer med giring forsterker risikoen ytterligere. Du bør alltid ta steg for å håndtere egen risiko før du åpner en posisjon som bruker der

Slik trader du myke råvarer

 1. Analyser det foretrukne markedet ditt
 2. Velg hvordan du vil trade
 3. Åpne en konto, eller øv med en gratis demokonto
 4. Velg din mulighet
 5. Angi hvor stor posisjon du ønsker, og ta skritt for å håndtere risikoen din
 6. Åpne og overvåk posisjonen din

Hos oss kan du ta en posisjon på myke råvarer på to forskjellige måter.


CFD-trading

Åpne en CFD-tradingkonto for å spekulere i spot- og futurespriser for aktivumet. Du vil inngå en kontrakt om å utveksle kursforskjellen til et aktivum fra øyeblikket kontrakten åpnes til den lukkes.

CFDer kan også brukes for giret trading, noe som betyr at du må betale inn en del av den fullstendige størrelsen på posisjonen som et innskudd for å få eksponering. Vær oppmerksom på at giring forsterker både profitt og tap ettersom disse er beregnet på grunnlag av hele størrelsen på posisjonen, ikke innskuddet. Du må ta tilstrekkelige grep for å kontrollere egen risiko.

Les videre om CFD-trading

Barriers-opsjoner

Du kan trade myke råvarer ved hjelp av barriers-opsjoner, der du vil spekulere på ulike markeder og sette knockout-nivåer som automatisk vil utløses når prisen når grenseverdien for å begrense risikoen din.

Les mer om barriers-opsjoner

Oppsummering av myke råvarer

 • Myke råvarer er naturlige jordbruksprodukter som er dyrket, men ikke utvunnet, som sukker, hvete, korn, palmeolje, soyabønner, buskap og mer
 • Det finnes to typer råvarer, myke råvarer som dyrkes eller avles, og harde råvarer som utvinnes fra bakken
 • Myke råvarer trades på veletablerte børser, men ikke direkte. Du kan trade dem over-the-counter (OTC) hos oss
 • Folk trader i råvarer fordi markedet er volatilt, og det gir en mulighet til å spekulere i prisendringer
 • Du kan få eksponering til myke råvarer hos oss ved å trade med Turbo24, CFDer, barriers- og vanilla-opsjoner

Fotnoter:

1 Farm Progress
2 Alle turboer kan trades døgnet rundt, fem dager i uken, med unntak av aksjer, som er tilgjengelige etter følgende tidsskjema: 14:30–21:00 (amerikanske aksjer) og 08:00–16:30 (britiske og europeiske aksjer).
3 Alle trades med en nominell verdi på over 300 € er kurtasjefrie.

Denne informasjonen har blitt forberedt av IG Europe GmbH. I tillegg til disclaimeren nedenfor, inneholder ikke denne siden oversikt over kurser, eller tilbud om, eller oppfordring til, en transaksjon i noe finansielt instrument. IG påtar seg intet ansvar for handlinger basert på disse kommentarene og for eventuelle konsekvenser som et resultat av dette. Ingen garanti gis for nøyaktigheten eller fullstendigheten av denne informasjonen. Personer som handler ut i fra denne informasjonen gjør det på egen risiko. Forskning gitt her tar ikke hensyn til spesifikke investeringsmål, finansiell situasjon og behov som angår den enkelte person som mottar dette. Denne informasjonen er ikke utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser, så derfor er denne informasjonen ansett å være markedsføringsmateriale. Selv om vi ikke er hindret i å handle i forkant av våre anbefalinger, ønsker vi ikke å dra nytte av dem før de blir levert til våre kunder. Se fullstendig disclaimer og kvartalsvis oppsummering.

Handle på råvarer

Trade futures på råvarer, så vel som 27 råvaremarkeder uten en bestemt forfallsdato.

 • Stort utvalg av populære og spesielle metaller, energikilder og myke råvarer
 • Spreader fra 0,3 punkter på Spot Gold, 2 punkter på Spot Silver og 2,8 punkter på olje
 • Ha tilgang til oppdaterte diagrammer som strekker seg opp til fem år tilbake i tid

La lærdommen bli til handling

Bruk det du har lært i denne strategiartikkelen for råvarer i demokontoen din – helt risikofritt.

Klar for å trade på råvarer?

Bruk lærdommen fra denne artikkelen i en live-konto – det er kjapt og enkelt å åpne konto.

 • Handle på et stort utvalg av populære og spesielle markeder
 • Beskytt kapitalen din med våre risikohåndteringsverktøy
 • Få noen av de beste spreadene på markedet – Spot Gold fra 0,3 punkter

Inspirert til å trade?

Bruk kunnskapen du har fått lært i denne artikkelen i praksis. Logg inn på IG-kontoen din nå.

Kanskje du også er interessert i...

Beregne dine potensielle tradingkostnader med vår transparente avgiftsstruktur.

Finn ut hvorfor så mange kunder velger oss og hva som gjør oss til en verdensledende leverandør innen CFDer.

Være forberedt på kommende markedsbegivenheter med vår økonomiske kalender.