CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 79 % av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og turbowarranter er komplekse finansielle instrument og du risikerer kapitalen din. CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 79 % av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og turbowarranter er komplekse finansielle instrument og du risikerer kapitalen din.

Markedsverdi definisjon

Hva er markedsverdi?

Markedsverdi er det totale verdien av et selskaps aksjer på markedet. Markedsverdier er en enkel måte for investorer å bestemme selskapets størrelse, noe som kan bidra til å vurdere risikoen for å investere i aksjene.

Lær hvordan du kan trade aksjer

Les mer om aksjetrading, inkludert hvordan du kan lage en tradingplan og åpne en posisjon.

Eksempel på markedsverdi

Markedsverdi beregnes ved å multiplisere det totale antallet av selskapets utestående aksjer med dagens aksjekurs. For eksempel, hvis Apple har seks milliarder utestående aksjer, hver med en markedsverdi på 200 $, vil markedsverdien bli 1,2 billioner $.

Fordeler og ulemper ved å velge aksjer etter markedsverdi

Fordeler ved å velge aksjer etter markedsverdi

Markedsverdier brukes ofte til å informere om hvilke aksjer å investere i, fordi det gir investorer informasjon om den relative størrelsen på ett selskap mot et annet. Dette er grunnen til at investorer har en tendens til å dele aksjer i kategorier basert på deres markedsverdi: large-cap, mid-cap og small-cap.

Large-cap-selskaper har typisk en markedsverdi på 10 milliarder $ eller mer, mid-cap-selskaper mellom 2 milliarder og 10 milliarder USD, og small-cap-selskaper mellom 300 millioner og 2 milliarder $. Cut-off-verdiene for hver kategori kan være vage og varierer fra land til land.

Markedsverdier er en enkel og relativt effektiv måte å vurdere risiko på. Investering i store (large-cap) selskaper er tenkt å gi langsiktige fordeler og mindre risiko, da selskapene er godt etablert og stabile. Mellomstore (mid-cap) selskaper har stort vekstpotensiale, men har en tendens til å være mer risikofylte enn large-cap-aksjer, men ikke så risikable som small-cap-aksjer. Små (small-cap) selskaper anses ofte som et risikofylt investeringsvalg, på grunn av faktorer som deres begrensede økonomiske ressurser.

Ulemper ved å velge aksjer etter markedsverdi

Selv om det kan være en rekke fordeler med å bruke markedsverdi for å identifisere hvilke aksjer å investere i, er det også visse begrensninger for denne metoden. For eksempel er en virksomhets verdi ikke nøyaktig reflektert i markedsverdien, det gjenspeiler kun egenkapitalverdien. Aksjekursene kan være over- eller undervurderte, fordi de bare reflekterer hvor mye markedet er villig til å bruke.

Utvikle tradingkunnskapen din

Oppdag hvordan trading fungerer med IG Academy. Vi tilbyr en rekke interaktive kurs og webinarer.

A - B - C - D - E - F - G - H - I - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - Y - Å

Vis alle definisjoner

Hjelp og support

Finn svar angående kontoen din eller tjenestene våre.

Finn svar

Kontaktinformasjonen vår finner du til venstre på kontakt oss-siden.