Aksjeanalyse – definisjon

Aksjeanalyse handler om å studere og vurdere aksjemarkedet. Analysen kan ta for seg en enkeltaksje, en sektor eller et bredere område. Aksjeanalyse kan også omtales som markedsanalyse.

Typer aksjeanalyser

Det finnes to hovedtyper av aksjeanalyse:

  • Teknisk analyse ser på diagrammer over historiske prisbevegelser for å forutsi fremtidige bevegelser.
  • Fundamental analyse ser på data om både selskaper og deres makroøkonomiske omgivelser for å vurdere potensielle gevinster fra handler.

Målet er det samme for begge: å treffe de rette kjøps- og salgsbeslutningene og velge de rette tidspunktene å legge inn handler på. Noen tradere vil vie all sin tid til teknisk analyse, mens andre heller vil basere seg på fundamental analyse eller på en kombinasjon av de to.

Les mer om markedsdata

Finn tekniske data og data om fundamentale forhold knyttet til forskjellige aksjer på siden Aksjer.

A - B - C - D - E - F - G - H - I - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - Y

Vis alle definisjoner

 Kontakt oss

Vi er tilgjengelige døgnet rundt fra kl. 9 på lørdag til kl. 23 på fredag.

22 400 240

Du kan også sende en e-post:  kundeservice@ig.com

CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 79 % av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren.
Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger.
CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring.