CFD’s en turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 79% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD’s met deze aanbieder. 71% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in turbo’s met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe CFD’s en turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren. Opties zijn complexe financiële instrumenten. Uw vermogen loopt risico. CFD’s en turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 79% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD’s met deze aanbieder. 71% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in turbo’s met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe CFD’s en turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren. Opties zijn complexe financiële instrumenten. Uw vermogen loopt risico.

Woordenboek handelstermen

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - Z

Leer de financiële termen die u nodig heeft wanneer u belegt bij IG.

Of u nu een beginnende of ervaren belegger bent, iedereen dient bekend te zijn met de taal van het beleggen.

Klik op de letters om snel de gewenste handelsterm te vinden of blader door het overzicht.

Aandelen (definitie)

Aandelen heeft een specifieke betekenis op het platform van IG. Hier definiëren wij aandelen en leggen wij uit wat dit betekent als u bij IG handelt.

Meer lezen

Aandelenanalyse definitie

Aandelenanalyse is de methode die traders en beleggers gebruiken om een aandelenmarkt te onderzoeken en evalueren. Zo kunnen traders en beleggers goed geïnformeerd beslissingen maken over het kopen of verkopen van aandelen. Aandelenanalyse wordt ook wel marktanalyse of equity-analyse genoemd.

Meer lezen

Aandelenbeurs definitie

Een aandelenbeurs is een centrale locatie waar aandelen in beursgenoteerde bedrijven worden verhandeld.

Meer lezen

Aandelenhandel (definitie)

Aandelenhandel is het kopen en verkopen van aandelen in een bedrijf of afgeleide producten gebaseerd op aandelen in een bedrijf, in de hoop winst te maken.

Meer lezen

Aandelenindex (definitie)

Een aandelenindex is een groep aandelen die wordt gebruikt om een beeld te geven van een sector, beurs of economie. Doorgaans bestaat een aandelenindex uit een vaststaand aantal topaandelen van een bepaalde beurs.

Meer lezen

Aandelenkoers definitie

Een aandelenkoers is de waarde die u betaalt voor de aanschaf van een aandeel in een bedrijf. Dit wordt ook wel de aandelenprijs genoemd. De aandelenkoers ligt niet vast, maar beweegt naargelang de marktomstandigheden veranderen. De koers van een aandeel stijgt als een bedrijf goed presteert, maar daalt wanneer een bedrijf niet voldoet aan de verwachtingen..

Meer lezen

Aandelenopties (definitie)

Aandelenopties zijn een vorm van afgeleide die uitsluitend wordt gebruikt om aandelen te verhandelen als de onderliggende waarde.

Meer lezen

Aandelensymbool definitie

Een aandelensymbool is een afkorting waarmee beursgenoteerde ondernemingen worden aangeduid. Als een bedrijf besluit om naar de beurs te gaan, kiest het eerst een beurs en vervolgens een uniek aandelensymbool om zich te onderscheiden van andere bedrijven op de beurs.

Meer lezen

Acquisitie (definitie)

Wanneer één bedrijf besluit een ander bedrijf over te nemen, wordt dat een acquisitie genoemd. Het acquirerende bedrijf doet dit door, ofwel de meerderheid, ofwel het gehele eigendomsbelang van het over te nemen bedrijf aan te kopen.

Meer lezen

Activa (definitie)

De verschillende typen financiële instrumenten worden activa genoemd, en ze worden ingedeeld in vier brede categorieën. Activa zijn kenbaar aan de gelijksoortige kenmerken van de instrumenten die ze bevatten, zoals het gedrag op de markt, wetten en voorschriften.

Meer lezen

Activacategorieën definitie

Een activacategorie is een categorie van financiële instrumenten. Activa kunnen zowel fysiek als financieel van aard zijn. De instrumenten worden in activacategorieën ingedeeld op basis van bepaalde kenmerken die ze hebben, de manier waarop ze zich manifesteren op de markt, of de wetgeving en regulering waaraan ze moeten voldoen.

Meer lezen

ADR (definitie)

Een American Depositary Receipt (of ADR) is een certificaat waarmee beleggers aandelen in niet-Amerikaanse bedrijven kunnen verhandelen op Amerikaanse beurzen.

Meer lezen

Alerts (definitie)

Met IG-alerts – ook bekend als beleggingsalerts – kunt u specifieke criteria instellen en direct worden geïnformeerd zodra aan die criteria wordt voldaan. Er zijn drie hoofdtypen: economische aankondigingen, koersalerts en indicatoralerts.

Meer lezen

Alpha definitie

Alpha is een maatstaf voor de prestaties van een investeringsportefeuille ten opzichte van een bepaalde benchmark, meestal een aandelenindex. Met andere woorden, het is de mate waarin de trader het voor elkaar heeft gekregen om de markt te 'verslaan’ over een bepaalde tijdsperiode. De alpha kan zowel positief als negatief zijn, afhankelijk van hoe dicht hij bij de koers ligt.

Meer lezen

Amerikaanse banencijfers (definitie)

Volg hier iedere bekendmaking van de Amerikaanse banencijfers.

Meer lezen

Amortisatie definitie

Amortisatie betekent het uitspreiden van de terugbetaling van een lening, of de kosten van immateriële activa, over een bepaalde tijdsspanne. Normaal gesproken is dit een vastgelegd aantal maanden of jaren.

Meer lezen

Appreciatie definitie

Appreciatie houdt in dat een valuta in waarde stijgt ten opzichte van de andere munteenheid binnen het valutapaar. Forextraders hebben het vaak over een munt die stijgt ten opzichte van een andere. Dit houdt in dat het duurder wordt om de munt te kopen, maar ook dat u er meer andere valuta mee kunt kopen als u deze verkoopt.

Meer lezen

Arbitrage definitie

Arbitrage in trading is het gelijktijdig kopen en verkopen van een waarde om winst te maken met het verschil in prijs. De waarde wordt doorgaans verkocht op een andere markt, in een andere vorm of met andere financiële producten, afhankelijk van hoe het verschil in prijs zich voordoet.

Meer lezen

At the money definitie

De term ‘at the money’ (ATM) heeft betrekking op een optiecontract met een strikeprijs die gelijk is aan de prijs van het onderliggende bezit.

Meer lezen

Automatisch handelen (definitie)

Automatisch handelen – ook bekend als algoritmisch handelen – is het gebruik van algoritmen voor het creëren van beursorders.

Meer lezen

Basispunt definitie

Een basispunt is een maatstaf die wordt gebruikt om het verschil tussen twee percentages te kwantificeren. Het wordt ook wel 'bp' genoemd, wat wordt uitgesproken als 'bip' or 'beep'. Een basispunt is gelijk aan éénhonderdste van één procent, oftewel: 0,01%.

Meer lezen

Basisrente definitie

De basisrente is het rentetarief dat een centrale bank, zoals de Bank of England of de Federal Reserve, commerciële banken in rekening brengt voor het lenen van geld. De basisrente wordt ook wel het basisrentetarief genoemd.

Meer lezen

Basisvaluta definitie

De eerste koers die staat vermeld in een valutapaar wordt de basisvaluta genoemd.

Meer lezen

BBP (definitie)

BBP staat voor bruto binnenlands product, of de totale waarde van de goederen en diensten die in een bepaalde periode in een land worden geproduceerd. Het wordt gebruikt als indicatie van de omvang en gesteldheid van de economie van een land.

Meer lezen

Bear markt (definitie)

Wanneer de markt zich in een onafgebroken neerwaartse richting beweegt en de beleggers niet optimistisch zijn over een rally, wordt dat een bear market genoemd.

Meer lezen

Bearish definitie

Bearish betekent dat traders van mening zijn dat een markt, waarde of financieel instrument zich in een neerwaartse richting gaat bewegen. Bearish zijn is het tegenovergestelde van bullish, wat juist betekent dat de trader denkt dat de koers van de markt zal stijgen.

Meer lezen

Beleggen in aandelen (definitie)

Beleggen in aandelen heeft een specifieke betekenis op het platform van IG. Hier definiëren wij beleggen in aandelen en leggen wij uit wat dit betekent als u bij IG handelt.

Meer lezen

Bereik (definitie)

Het bereik is het verschil tussen de hoogste en laagste prijs van een markt gedurende een bepaalde periode. Deze wordt het meest gebruikt als een indicator voor volatiliteit: als een markt een wijd bereik heeft, is dit een signaal dat deze gedurende deze periode volatiel was.

Meer lezen

Beta (definitie)

De beta van een financieel instrument is een maat van het risico of de volatiliteit van dat instrument in vergelijking met de markt als geheel.

Meer lezen

Beurs definitie

Een beurs is een openbare, georganiseerde marktplaats voor grondstoffen, effecten, derivaten en andere financiële instrumenten.

Meer lezen

Beursvloer (definitie)

De beursvloer is het gedeelte van een bedrijf of beurs waar bezit wordt verkocht en gekocht en wordt meestal geassocieerd met aandelen- en futures beurzen.

Meer lezen

Beurswaarde definitie

De beurswaarde is de totale waarde van de aandelen in een bedrijf die op de markt uitstaan. Een andere veelgebruikte noemer hiervoor is 'market cap'.

Meer lezen

Bezit definitie

Bezit is een economisch middel waarvan iemand eigenaar of beheerder is om er in de (nabije) toekomst winst of voordeel uit te halen.

Meer lezen

Biedprijs (definitie)

Bid is een veelgebruikte term op het IG platform. In deze context wordt bid gebruikt als investeringsterm. Wij zullen u uitleggen wat deze term betekent wanneer u bij IG handelt.

Meer lezen

Blue chip-aandelen definitie

Blue chip-aandelen zijn de aandelen in bedrijven die een goede naam hebben, financieel stabiel zijn en reeds lang zijn gevestigd in hun sector.

Meer lezen

BoE (definitie)

De BoE is een populair acroniem voor de Bank of England, de centrale bank van het Verenigd Koninkrijk.

Meer lezen

Boekwaarde definitie

De term boekwaarde, of nettoboekwaarde, wordt gebruikt om te beschrijven hoeveel een bedrijf of bezit waard is op basis van de eigen financiën.

Meer lezen

Bollinger Bands definitie

Bollinger Bands zijn een populaire technische prijsindicator. Ze bestaan uit een bovenste en een onderste kanaal, die zich aan beide kanten van een voortschrijdend gemiddelde (SMA ofwel simple moving average) bevinden. Elk kanaal ligt op de grafiek twee standaarddeviaties van het MA van de markt af. Aan de hand van deze kanalen kunt u steun- en weerstandsniveaus opsporen.

Meer lezen

Bottom line (definitie)

De bottom line van een bedrijf is een belangrijke factor in aandelenhandel. Het kan worden gebruikt om te verwijzen naar de nettowinst of winst per aandeel (EPS) van een bedrijf.

Meer lezen

Brent (definitie)

Brent – ook wel brent blend genoemd – is een van de drie grootste olie-benchmarks die worden gebruikt door partijen die oliecontracten, futures en afgeleiden verhandelen. De andere twee grote benchmarks zijn West Texas Intermediate (WTI) en Dubai/Oman, hoewel er ook veel kleinere olievariëteiten worden verhandeld.

Meer lezen

Brexit definitie

‘Brexit’ is een samentrekking van ‘British exit’. Het kan worden gedefinieerd als het uittreden van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie.

Meer lezen

Broker definitie

Ga long of short op meer dan 16.000 internationale aandelen met CFD's.

Meer lezen

Brutomarge (definitie)

Brutomarge is een manier om de hoeveelheid winst te berekenen die een bedrijf kan maken uit de opbrengsten.

Meer lezen

Bull (definitie)

Bulls zijn speculanten die denken dat een markt, instrument of sector zich in opwaartse richting beweegt. Daarin verschillen ze van bears die een pessimistische kijk op de richting van een markt hebben.

Meer lezen

Bull markt (definitie)

Wanneer een markt, instrument of sector een stijgende trend vertoont, wordt dat over het algemeen een bull markt genoemd.

Meer lezen

Cable (definitie)

Cable is een van de jargontermen voor verschillende valutaparen; in dit geval verwijst het naar het Britse pond sterling versus de Amerikaanse dollar. Dit kan ook worden weergegeven als GBP/USD of GBPUSD. Soms wordt met cable ook wel de prijs van het Britse pond bedoeld.

Meer lezen

Calloptie definitie

Een calloptie is een contract dat de koper het recht geeft, maar niet de verplichting, om een bepaald bezit voor een bepaalde prijs op een bepaalde afloopdatum te kopen. De waarde van de calloptie neemt toe wanneer de marktprijs van de waarde stijgt.

Meer lezen

CFD-handel (definitie)

Meer informatie over het handelen in CFD's bij IG.

Meer lezen

Chartist (definitie)

Een chartist is een belegger die hoofdzakelijk op grafieken vertrouwt om de historische prijsbewegingen van een financieel instrument te begrijpen zodat hij de toekomstige prestaties beter kan voorspellen en erop kan speculeren. Ze worden ook technische analisten of technische beleggers genoemd.

Meer lezen

Claimemissie definitie

Een claimemissie is wanneer een bedrijf haar bestaande aandeelhouders de kans biedt om tegen een gereduceerd tarief aanvullende aandelen te kopen. De kortingsprijs geldt doorgaans voor een specifiek tijdsbestek, waarna deze weer naar de normale prijs wordt teruggezet.

Meer lezen

Commissie (definitie)

Commissies zijn de kosten die door een investerings-broker worden gerekend voor het plaatsen van transacties namens een belegger.

Meer lezen

Concentratie ratio (definitie)

De concentratie ratio van een bedrijfstak is de omvang van een bepaald aantal firma's in een bedrijfstak in vergelijking met de totale omvang. Deze wordt gebruikt om de dominantie van een of meer firma's in de sector te berekenen.

Meer lezen

Contract definitie

Een contract is een gestandaardiseerd aantal eenheden van een bezit dat verhandeld wordt.

Meer lezen

Contracts for difference definitie

Contracts for difference (CFD’s) zijn een soort financieel derivaat. Ze vormen een overeenkomst om het verschil in prijs van een bezit tussen het moment dat de positie geopend is en het moment dat ze is gesloten, uit te wisselen.

Meer lezen

Convexiteit definitie

Convexiteit van obligaties is een indicatie van de verhouding tussen de prijs van een obligatie en het rentetarief. Het wordt gebruikt om vast te stellen welke invloed een stijging of daling van rentetarieven kan hebben op de prijs van een obligatie. Dit brengt de exposure aan risico voor de houder van een obligatie in kaart.

Meer lezen

Covered call (definitie)

Een covered call is wanneer een belegger call-opties verkoopt (of schrijft) in een product waarop de belegger op dat moment ook een long-positie heeft. Deze staan ook bekend als buy-writes.

Meer lezen

CPI (definitie)

CPI staat voor consumentenprijsindex, een gemiddelde van verschillende consumentengoederen en -diensten, dat wordt gebruikt om een indicatie van de inflatie te geven.

Meer lezen

Daghandel definitie

Daghandel is een handelsstrategie waarbij posities geopend en gesloten worden op dezelfde dag.

Meer lezen

Dagorder definitie

Onder een dagorder verstaat men een opdracht van een belegger aan zijn broker om een bepaald bezit te kopen of te verkopen.

Meer lezen

Dark pools (definitie)

Dark pools heeft een bijzondere definitie ten opzichte van het IG platform. Wij definiëren dark pools in het kader van investeren en zullen u uitleggen wat dit voor u betekent wanneer u bij IG handelt.

Meer lezen

Debt ratio (definitie)

Debt ratio is een indicatie van hoeveel schuld een bedrijf heeft, in vergelijking met de waarde van het bezit van het bedrijf. Het kan ook worden toegepast op individuen; in dat geval zijn het de kosten die zich als gevolg van hun schuld opstapelen, in vergelijking met de totale inkomsten per jaar.

Meer lezen

Debt to equity-ratio definitie

De debt to equity-ratio is een maatstaf waarmee investeerders kunnen vaststellen hoe groot de financiële hefboom van een bedrijf is.

Meer lezen

Delta definitie

Delta is een maatstaf die wordt gebruikt in de optiehandel. Hiermee wordt bepaald hoeveel de prijs van een optiecontract verandert als gevolg van een koersbeweging van de onderliggende waarde.

Meer lezen

Depreciatie definitie

Depreciatie is de waardedaling van een valuta ten opzichte van een andere valuta. De term verwijst in het bijzonder naar valuta's in een zwevende wisselkoers.

Meer lezen

Derivaten definitie

Derivaten zijn financiële producten waarvan de prijs wordt bepaald op basis van de prestaties van een onderliggend bezit (onderliggende waarde). Derivaten worden vaak door traders gebruikt als middel om te speculeren op toekomstige prijsbewegingen (dat doen ze zowel op stijgende als dalende markten) van een bezit zonder de onderliggende waarde zelf te kopen.

Meer lezen

Direct market access (DMA) definitie

Direct market access (DMA), oftewel directe markttoegang, is een manier om transacties rechtstreeks in het orderboek van een beurs. Daardoor biedt DMA beleggers flexibiliteit en transparantie bij het traden. Vanwege de complexiteit en de risico's die gepaard gaan met DMA wordt het doorgaans alleen ervaren beleggers aangeraden.

Meer lezen

Dividend (definitie)

Dividend is van bijzonder belang op het IG platform. Hier definiëren wij dividend onder algemene belegging en wat dit betekent als u bij IG handelt.

Meer lezen

EBITDA definitie

EBITDA is een methode om de prestaties van een bedrijf te meten zonder daarbij financiële besluiten of belastingen in beschouwing te nemen.

Meer lezen

EBITDAR definitie

EBITDAR is een afkorting van ‘earnings before interest, taxes, depreciation, amortisation and restructuring or rent costs’. Oftewel: winst vóór aftrek van rente, belastingen, afschrijving, amortisatie en kosten voor herstructurering of huur.

Meer lezen

ECB (definitie)

Wanneer beleggers het over de ECB hebben, bedoelen ze de Europese Centrale Bank, de centrale bank voor de eurozone.

Meer lezen

Equity (definitie)

Bij het handelen kan equity verschillende betekenissen hebben. In het algemeen betekent dit het eigendom van een bezit zonder enige schuld te hebben.

Meer lezen

ETF (definitie)

ETC staat voor Exchange Traded Commodity (beursverhandelde grondstof). Het is een soortgelijke Exchange Traded Product (beursverhandeld product, ofwel ETP), zoals Exchange Traded Funds (beursverhandelde fondsen, ofwel ETF's) of Exchange Traded Notes (beursverhandelde promessen, ofwel ETN's).

Meer lezen

ETP (definitie)

Exchange traded products (beursverhandelde producten ofwel ETP’s) zijn een vorm van financiële instrumenten die gedurende de dag worden verhandeld op nationale beurzen.

Meer lezen

Exchange delivery settlement price (EDSP) definitie

EDSP staat voor exchange delivery settlement price en verwijst naar de prijs waarvoor derivatencontracten worden afgewikkeld die op de beurs worden verhandeld.

Meer lezen

Exposure definitie

Er zijn twee typen exposure te onderscheiden: financiële exposure en marktexposure.

Meer lezen

FCA (definitie)

De FCA, of Financial Conduct Authority, is het financiële regelgevingsorgaan van het Verenigd Koninkrijk. Het is de opvolger van de FSA of Financial Services Authority.

Meer lezen

Federal Reserve (definitie)

De Federal Reserve-bank, afgekort als de Fed, is de centrale bank die belast is met de monetaire en financiële stabiliteit in de Verenigde Staten. Het is onderdeel van een groter systeem – bekend als het Federal Reserve-systeem – met 12 regionale centrale banken, gevestigd in grote steden en verspreid over de VS.

Meer lezen

Fibonacci retracement definitie

Een Fibonacci retracement is een belangrijk hulpmiddel in de technische analyse waarmee mogelijke gebieden van steun en weerstand te identificeren zijn.

Meer lezen

Fiduciair geld definitie

Fiduciair geld is een nationale valuta die niet gekoppeld is aan de prijs van een grondstof, zoals goud of zilver.

Meer lezen

Fill definitie

Fill is een handelsterm die verwijst naar de voltooiing van een order voor het verhandelen van een financiële waarde. Het is het basisonderdeel van iedere transactie op de markt.

Meer lezen

Financieel instrument definitie

Een financieel instrument is een financieel contract tussen twee partijen dat kan worden verhandeld en afgewikkeld.

Meer lezen

Financiële markt definitie

Een financiële markt is een medium waar waarden worden verhandeld, kopers en verkopers interactie met elkaar hebben en transacties plaatsvinden.

Meer lezen

FOMC (definitie)

De FOMC, of Federal Open Market Committee, is de zijtak van de Federal Reserve-bank die belast is met beslissingen inzake het monetaire beleid op korte en lange termijn.

Meer lezen

Forex definitie

Forex is een afkorting voor 'foreign exchange'. Dit is de markt waar de ene munt wordt omgewisseld in de andere.

Meer lezen

Forex-trading definitie

Onder forex-trading verstaat men het speculeren op de valutamarkt met het doel om winst te maken. Het wordt ook wel FX-handel, forexhandel of valutahandel genoemd.

Meer lezen

Fundamentele analyse definitie

Fundamentele analyse is een methode om de intrinsieke waarde van een bezit te schatten en de factoren te bestuderen die de prijs ervan in de toekomst kunnen beïnvloeden.

Meer lezen

Fusie (definitie)

Wanneer twee of meer bedrijven besluiten om samen te gaan en één entiteit te worden, wordt dat een fusie genoemd.

Meer lezen

Futurecontract definitie

Een futurecontract is een overeenkomst tussen twee partijen om op een gezette datum een bepaalde waarde te verhandelen tegen een afgesproken prijs.

Meer lezen

Gamma (definitie)

Gamma is een afgeleide van delta: de verhouding tussen de prijs van een afgeleide en de prijs van de onderliggende waarde. In het kort is gamma de beweging van delta met betrekking tot de prijs van de onderliggende waarde.

Meer lezen

Gemiddeld omlaag gaan (definitie)

Wanneer een belegger een bezit koopt, en de prijs van het bezit daarna zakt, kan de belegger meer kopen; dit wordt gemiddeld omlaag gaan genoemd.

Meer lezen

Geopend (definitie)

Geopend heeft verschillende definities in de beleggingswereld. Het kan verwijzen naar de dagelijkse opening van een beurs, en naar een order of positie die nog niet is vervuld of gesloten.

Meer lezen

Grijze markt definitie

Door een positie in te nemen op een grijze markt, neemt u een positie in op de potentiële beurswaarde van een bedrijf in aanloop naar de beursgang (IPO). De prijs van een grijze markt is een voorspelling van wat de totale beurswaarde van het bedrijf zal zijn aan het einde van de eerste handelsdag.

Meer lezen

Grondstoffen (definitie)

Grondstoffen is een veelgebruikte term op het handelsplatform van IG. Wij definiëren grondstoffen in relatie tot het handelen.

Meer lezen

Handelen in het weekend (definitie)

Handelen in het weekend is een service die het u mogelijk maakt om ook in het weekend op een aantal markten te handelen.

Meer lezen

Handelsplan (definitie)

Een handelsplan is een strategie die door een individuele belegger wordt ingezet om de evaluatie van bezit, risicomanagement, soorten beleggingen en het stellen van doelen te systematiseren. De meeste handelsplannen bestaan uit twee onderdelen: handelsdoelen voor de lange termijn en de manier om deze doelen te realiseren.

Meer lezen

Handle (definitie)

Met betrekking tot beleggen heeft de handle twee betekenissen. In de meeste markten houdt het de gehele getallen in een prijskoers in, zonder de decimalen. In forex verwijst de handle naar het gedeelte van de koers dat tot uitdrukking komt in beide cijfers van de spread.

Meer lezen

Haviken en duiven definitie

Met haviken en duiven wordt verwezen naar de stemvoorkeuren van beleidsmakers en adviseurs binnen de commissies van centrale banken.

Meer lezen

Hedge (definitie)

Een hedge is een investering of transactie die bedoeld is om uw bestaande exposure aan risico te beperken. Het proces van risicobeperking via investeringen wordt 'hedging' genoemd.

Meer lezen

Hefboom (definitie)

Hefboom is een concept waarmee u uw exposure aan een financiële markt kunt verveelvoudigen zonder extra investeringskapitaal in te zetten.

Meer lezen

Hefboomproducten (definitie)

Hefboomproducten zijn financiële instrumenten waarmee beleggers een grotere exposure aan de markt kunnen krijgen zonder hun kapitaalinvestering te vergroten. Dat doen ze door gebruik te maken van een hefboom.

Meer lezen

Heikin Ashi definitie

Heikin Ashi is een soort grafiek die binnen de technische analyse gebruikt wordt. Heikin Ashi-grafieken lijken op kaarsgrafieken, met als grootste verschil tussen de twee dat Heikin Ashi-grafieken de gemiddelde koersbeweging van een waarde weergeven op basis van dagelijkse koersgemiddelden.

Meer lezen

Helikoptergeld definitie

Met helikoptergeld wordt een grote hoeveelheid nieuw geld aangeduid dat wordt gedrukt en vervolgens onder de bevolking verdeeld.

Meer lezen

High frequency trading (definitie)

High frequency trading (of HFT) is een soort geavanceerd handelsplatform dat grote aantallen transacties zeer snel verwerkt met behulp van krachtige rekentechnologie. Het kan worden gebruikt om ofwel naar de beste prijs voor een enkele grote order te zoeken, of om in real-time naar winstkansen in de markt te zoeken.

Meer lezen

Ichimoku Cloud definitie

De Ichimoku Cloud is een indicator voor technische analyse die steun- en weerstandsniveaus beschrijft, het momentum meet en handelssignalen biedt. In het Japans wordt de Cloud ‘Ichimoku Kinko Hyo’ genoemd. Dat betekent zoiets als 'one-look evenwichtsgrafiek’; met slechts één blik op de grafiek kunnen traders veel verschillende soorten informatie verzamelen.

Meer lezen

In the money definitie

In the money is een term die de staat van 'moneyness' van een optie beschrijft, d.w.z. de huidige prijs van het onderliggende bezit vergeleken met de prijs waarvoor het kan worden gekocht of verkocht (de strikeprijs).

Meer lezen

Index (definitie)

In het handelen is een index een groep financiële waarden die worden gebruikt om een prestatie-indicatie van een bepaalde sector te geven. De meervoudsvorm is indices.

Meer lezen

Indices trading (definitie)

Indices heeft een specifieke betekenis op het platform van IG. Hier definiëren wij indices en leggen wij uit wat dit betekent als u bij IG handelt.

Meer lezen

Inflatie (definitie)

Inflatie is de toename van de kosten van goederen en diensten in een economie. Aangezien dat op zijn beurt betekent dat elke valuta-eenheid van de economie minder waard is dan een goed of een dienst, kan inflatie ook worden gezien als een afwaardering van de valuta.

Meer lezen

Ingekochte eigen aandelen (definitie)

Ingekochte eigen aandelen staat voor een deel van de bedrijfsaandelen die in de kas worden bewaard. Deze aandelen tellen niet mee voor het totaal aantal uitgegeven genoteerde aandelen. Er wordt geen dividend op uitgekeerd en er zijn geen stemrechten aan verbonden (aangezien een bedrijf zichzelf niet kan betalen en zichzelf ook niet kan bezitten).

Meer lezen

Inkoop van eigen aandelen definitie

Er is sprake van inkoop van eigen aandelen, ook wel aandeleninkoopprogramma genoemd, als een bedrijf zijn eigen aandelen terugkoopt van investeerders.

Meer lezen

Inkoopmanagersindex definitie

Een inkoopmanagersindex (Engels: purchasing managers’ index ofwel PMI) is een economische indicator die maandelijkse rapporten en enquêtes omvat van productiebedrijven uit de private sector.

Meer lezen

Intrinsieke waarde definitie

Intrinsieke waarde is een manier om de vermeende of werkelijke waarde van een bezit te beschrijven.

Meer lezen

Investeerder (definitie)

Een investeerder is een persoon die kapitaal investeert in de hoop dat dit iets oplevert. In de investeringsgemeenschap hebben investeerders echter vaak een andere houding ten opzichte van investeren dan beleggers.

Meer lezen

Investeringskapitaal (definitie)

Het investeringskapitaal van een belegger is het gedeelte aan financiële middelen dat de belegger beschikbaar heeft om mee te handelen. Het kan de vorm aannemen van geld of andere waarden.

Meer lezen

IPO definitie

Wanneer een bedrijf een IPO (initial public offering) onderneemt, wordt het bedrijf een open NV op een aandelenbeurs.

Meer lezen

Jaarlijkse algemene vergadering (JAV) definitie

De jaarlijkse algemene vergadering (JAV) is een jaarlijkse bijeenkomst van aandeelhouders van een bedrijf en de raad van bestuur. Over het algemeen is dit de enige keer in het jaar dat het bestuur (de directeuren) en de aandeelhouders elkaar ontmoeten. Dat maakt de JAV een kans voor de directeuren om het jaarverslag aan de aandeelhouders te presenteren.

Meer lezen

Kapitaaluitgaven (definitie)

Kapitaaluitgaven of CAPEX, is de term die wordt gebruikt voor het geld dat door bedrijven wordt uitgegeven aan fysiek bezit.

Meer lezen

Kapitaalverlies (definitie)

Wanneer een belegger een bezit voor een lagere prijs verkoopt dan er oorspronkelijk voor is betaald, heeft de belegger kapitaalverlies geleden. Kapitaalverlies is het tegenovergestelde van meerwaarde: de winst die wordt gemaakt wanneer een bezit wordt verkocht voor meer dan er oorspronkelijk voor is betaald.

Meer lezen

Kasstroom (definitie)

Kasstroom is de hoeveelheid geld die in en uit de rekeningen van een bedrijf stroomt, zoals gerapporteerd in winstaankondigingen. Het kan aan een enkel project of aan het gehele bedrijf refereren.

Meer lezen

Koers-winstverhouding definitie

De koers-winstverhouding, ook wel K/W-verhouding genoemd, is een methode om de waarde van een bedrijf te meten. De koers-winstverhouding wordt berekend door de marktwaarde per bedrijfsaandeel te delen door de winst per aandeel (WPA).

Meer lezen

Kopen (definitie)

Kopen is een veelgebruikte term op het IG platform. Hier definiëren wij kopen als algemene investering en leggen wij uit wat dit betekent als u bij IG handelt.

Meer lezen

Kosten van de carry (definitie)

De kosten van het aanhouden van een investeringspositie worden vaak de kosten van de carry of de financieringskosten genoemd. Deze kunnen vele vormen aannemen, met inbegrip van rente op marges of de leningen die worden gebruikt om de transactie te plaatsen, of de kosten van opslag en verzekering die gepaard gaan met het aanhouden van een grondstof.

Meer lezen

Kristallisatie definitie

Kristallisatie betekent het verkopen van een bezit om vermogenswinst of -verlies te realiseren.

Meer lezen

LIBOR (definitie)

LIBOR heeft een bijzondere betekenis op het platform van IG. Hier definiëren wij LIBOR en leggen wij uit wat dit betekent als u bij IG handelt.

Meer lezen

Limietorder definitie

Een limietorder is een instructie om een transactie uit te voeren op een bepaald niveau dat gunstiger is dan de huidige marktprijs. Er zijn twee versies van limietorders: instaporders (waarmee een nieuwe positie wordt geopend) en sluitingsorders (waarmee een open positie wordt beëindigd).

Meer lezen

Limit up/limit down (definitie)

Limit up en limit down zijn de maximumbedragen waarmee een grondstoffen- of indexfuture in een enkele handelssessie mag toenemen (limit up) of afnemen (limit down).

Meer lezen

Liquiditeit definitie

In de financiële wereld wordt liquiditeit gebruikt om te beschrijven hoe eenvoudig het is een bezit te kopen of verkopen op de markt, zonder de prijs ervan te beïnvloeden. Dit wordt ook wel marktliquiditeit genoemd. Als er veel vraag is naar bezit, is er sprake van hoge liquiditeit, aangezien het eenvoudiger is om een koper (of verkoper) voor dit bezit te vinden.

Meer lezen

Long (definitie)

Long gaan heeft een bijzondere betekenis op het platform van IG. Hier definiëren wij long gaan en leggen wij uit wat dit betekent als u bij IG handelt.

Meer lezen

Lopende order definitie

Een lopende order is een algemene term voor een stoporder of limietorder om te openen.

Meer lezen

M2 definitie

M2 is een onderdeel van de geldhoeveelheid (M). Naast M1 vallen ook tegoeden op spaarrekeningen, rekeningen op de geldmarkt, beleggingsfondsen voor particulieren en spaardeposito’s tot $100.000 onder M2.

Meer lezen

Marge definitie

De marge is het bedrag dat nodig is om een positie met hefboom te openen.

Meer lezen

Margin call definitie

Onder een margin call verstaat men de melding die een trader ontvangt om hem of haar erop te wijzen dat het saldo op de rekening lager is dan het minimumbedrag dat vereist is om een positie open te houden.

Meer lezen

Market maker definitie

Een market maker is een speler in de markt die grote hoeveelheden van een bepaald bezit koopt of verkoopt om de liquiditeit te bevorderen.

Meer lezen

Marktgegevens definitie

Met marktgegevens bedoelt men het live streamen van handelsgerelateerde data. Deze gegevens omvatten onder andere de marktprijs, bied- en laatprijs en marktvolume.

Meer lezen

Marktorder (definitie)

Marktorder heeft een specifieke betekenis op het platform van IG. Hier definiëren wij marktorder en leggen wij uit wat dit betekent als u bij IG handelt.

Meer lezen

Marktwaarde definitie

De term marktwaarde wordt gebruikt om te beschrijven hoeveel een bezit of bedrijf volgens marktdeelnemers waard is op de financiële markt.

Meer lezen

Meerwaarden (definitie)

Meerwaarden zijn de winsten die worden gemaakt met het kopen en verkopen van bezit. Ze worden gemaakt wanneer beleggers bezit - zoals aandelen of grondstoffen - verkopen voor meer geld dan ze er oorspronkelijk voor hebben betaald. Het tegenovergestelde van een meerwaarde is een kapitaalverlies.

Meer lezen

MetaTrader (definitie)

MetaTrader heeft een specifieke betekenis op het platform van IG. Hier definiëren wij MetaTrader en leggen wij uit wat dit betekent als u bij IG handelt.

Meer lezen

Moederbedrijf definitie

Een moederbedrijf heeft een controlerend belang (meerderheidsbelang) in een ander bedrijf, waarmee het het recht heeft om controle te houden over de bedrijfsactiviteiten van de dochtermaatschappij. Het wordt ook wel een moedermaatschappij of moederonderneming genoemd.

Meer lezen

Moving average convergence/divergence (MACD) definitie

De moving average convergence/divergence (MACD) is een indicator waarmee veranderingen in het momentum van een aandelenkoers te identificeren zijn.

Meer lezen

Multilaterale handelsfaciliteiten (definitie)

Multilaterale handelsfaciliteiten hebben een specifieke betekenis op het platform van IG. Hier definiëren wij multilaterale handelsfaciliteiten en leggen wij uit wat dit betekent als u bij IG handelt.

Meer lezen

Multiplicatoreffect definitie

Onder het multiplicatoreffect (ook wel ‘multiplier effect') verstaat men de impact die veranderingen in de aanvoer van geld op economische activiteit kunnen hebben.

Meer lezen

Negatieve balansbescherming (definitie)

Negatieve balansbescherming zorgt ervoor dat beleggers niet meer verliezen dan het saldo op hun rekening, zelfs indien de markt snel beweegt of gapping plaatsvindt.*

Meer lezen

Nettoresultaat (definitie)

Nettoresultaat is de totale hoeveelheid winst die een bedrijf heeft gemaakt, en die in het resultaatverslag van het bedrijf wordt vermeld.

Meer lezen

Nettoverandering (definitie)

Nettoverandering is het verschil tussen de slotkoersen van een markt op de ene dag en op de volgende dag. Het is een algemeen gebruikte methode om de prijsbewegingen van aandelen en fondsen mee aan te geven.

Meer lezen

Niet-leenbare aandelen definitie

Niet-leenbare aandelen zijn aandelen die niemand aan short sellers wil lenen.

Meer lezen

Obligatiehandel (definitie)

Handelen in obligaties is een manier om geld te verdienen aan schommelingen in de waarde van bedrijfs- of overheidsobligaties. Velen zien het als een wezenlijk onderdeel van een gediversifieerd beleggingsportfolio, naast aandelen en contanten.

Meer lezen

Obligaties (definitie)

Obligaties zijn een vorm van financiële investering die het lenen van geld aan een institutie voor een vastgestelde tijdsperiode behelzen. Ze zijn doorgaans verkrijgbaar in twee variëteiten: bedrijfsobligaties en overheidsobligaties, afhankelijk van het type institutie waaraan u geld leent.

Meer lezen

Off-book definitie

Bij een off-book transactie worden aandelen verhandeld buiten de beurs of een gereguleerd orgaan om.

Meer lezen

Omkering (definitie)

Een omkering is een kentering in de pijsbeweging van een bezit: als een stijgende trend (of een rally) een dalende trend wordt (een correctie) of andersom. Dit wordt ook wel een trendomkering genoemd.

Meer lezen

On-balance volume definitie

On-balance volume (OBV) is een vorm van technische analyse die traders de mogelijkheid geeft om voorspellingen te doen over toekomstige koersbewegingen gebaseerd op het voorgaande handelsvolume. OBV wordt het vaakst gebruikt in aandelenhandel, omdat het volume met name een grote invloed heeft op de manier waarop aandelenkoersen bewegen.

Meer lezen

Onderhoudsmarge definitie

De onderhoudsmarge, soms ook variatiemarge genoemd, is het geldbedrag dat beschikbaar moet zijn op uw rekening om een met de hefboom geplaatste transactie open te houden.

Meer lezen

Op de beurs definitie

Op de beurs is een term die wordt gebruikt om aan te geven dat een transactie rechtstreeks in het orderboek van een beurs wordt geplaatst.

Meer lezen

Opbrengst (definitie)

Opbrengst (Yield) heeft een bijzondere betekenis op het platform van IG. Hier definiëren wij opbrengst en leggen wij uit wat dit betekent als u bij IG handelt.

Meer lezen

OPEC definitie

OPEC staat voor Organization of the Petroleum Exporting Countries, in Nederland beter bekend als de Organisatie van olie-exporterende landen.

Meer lezen

Open posities definitie

Een open positie is een transactie waarover u nog steeds winst of verlies kunt maken. Wanneer een positie wordt gesloten, worden alle winsten en verliezen definitief en is de transactie niet meer actief.

Meer lezen

Openen forceren definitie

Openen forceren is een functie waarmee een positie kan worden geopend in de richting die tegengesteld is aan een bestaande positie op dezelfde markt.

Meer lezen

Optie (definitie)

Optie heeft een specifieke betekenis op het platform van IG. Hier definiëren wij optie en leggen wij uit wat dit betekent als u bij IG handelt.

Meer lezen

Optiespread (definitie)

Een optiespread is een strategie die gebruikt wordt bij het handelen in opties. Het houdt het kopen en verkopen in van meerdere opties met dezelfde onderliggende waarde die bijna identiek zijn, met een verschillende uitoefenprijs of vervaldatum.

Meer lezen

Order (definitie)

Order heeft een bijzondere betekenis op het platform van IG. Hier definiëren wij order en leggen wij uit wat dit betekent als u bij IG handelt.

Meer lezen

Orderboek definitie

Een orderboek is een overzicht van de digitale en handmatige transacties. Dit wordt op beurzen gebruikt om de marktinteresse voor een specifiek effect of financieel instrument vast te leggen.

Meer lezen

OTC-handel definitie

Over the counter, of OTC-handel, verwijst naar transacties die niet op een officiële beurs worden uitgevoerd.

Meer lezen

Out of the money (definitie)

Out of the money is een van de drie termen die worden gebruikt in de optiehandel. De term refereert aan de prijs van de onderliggende waarde in verhouding tot de prijs waarvoor de optie kan worden gekocht of verkocht (de strike-prijs).

Meer lezen

Overexposure definitie

In trading verwijst de term overexposure naar de fout om te veel risico te nemen. Vaak gaat het om een belegger die technisch blundert door te veel kapitaal te investeren in één positie of markt.

Meer lezen

Pariteit (definitie)

De term pariteit kan, als men het heeft over handelen op een aantal manieren worden gebruikt, maar wel altijd als een uitdrukking van gelijkstelling.

Meer lezen

Passiva (definitie)

De passiva van een bedrijf zijn de schulden en verplichtingen die op de balans worden weergegeven. Ze zijn het tegenovergestelde van activa of bezit.

Meer lezen

Pip definitie

Een pip is een maat van beweging in de forexwereld en wordt gebruikt om de prijsverandering van een valutapaar weer te geven.

Meer lezen

Pipwaarde definitie

De pipwaarde is de prijs die aan een verandering van één pip in een forextransactie wordt toegekend.

Meer lezen

Portefeuille (definitie)

Een portefeuille verwijst naar een groep bezittingen dat in bezit is van een belegger of een handelsonderneming. Een bezit in een portefeuille kan veel verschillende vormen aannemen, zoals aandelen, obligaties, grondstoffen en afgeleiden.

Meer lezen

Positie definitie

Een positie van een trader drukt een verbintenis met of exposure aan de markt uit.

Meer lezen

Prijsvaluta (definitie)

De prijsvaluta is de tweede valuta die wordt genoemd in een forex-paar. Dit wordt ook wel de tegenvaluta genoemd.

Meer lezen

Pullback definitie

Een pullback is een tijdelijke onderbreking of daling van de algemene trend van een waarde. Soms worden voor deze term ook de termen ‘retracement’ en ‘consolidatie’ gebruikt. Een pullback is echter niet hetzelfde als een omkering. Een omkering is een meer blijvende beweging tegen de overheersende trend in.

Meer lezen

Putoptie definitie

Een putoptie is een contract dat de koper het recht, maar niet de verplichting, geeft om een bezit te verkopen voor een bepaalde prijs, op een bepaalde afloopdatum. De waarde van een putoptie stijgt als de onderliggende waarde daalt in prijs.

Meer lezen

Quantitative easing (definitie)

QE (Quantitative Easing), ofwel kwantitatieve verruiming, is een economisch monetair beleid met het doel de rentetarieven te verlagen en de geldvoorraad te verhogen. Na de financiële crisis van 2008 en de daaropvolgende recessie werd dit instrument aanzienlijk vaker ingezet.

Meer lezen

Rally (definitie)

Een rally is een periode waarin de prijs van een bezit, markt of index een aanhoudend stijgende lijn kent. Doorgaans vindt een rally plaats na een periode waarin prijzen gelijk zijn gebleven of zijn gezakt.

Meer lezen

Random walk theorie definitie

De random walk theorie is een financieel model dat ervan uitgaat dat de aandelenmarkt zich op een volledig onvoorspelbare manier ontwikkelt. Deze hypothese stelt dat de toekomstige prijs van ieder aandeel onafhankelijk is van de eigen historische koers en de koers van andere effecten.

Meer lezen

Rendement definitie

Het rendement (rate of return ofwel RoR in het Engels) is het verlies of de winst op een investering over een bepaalde periode.

Meer lezen

Rente (definitie)

Rente refereert aan de prijs die een partij moet betalen om geld te lenen, wat ofwel kosten zijn ofwel een manier voor een belegger om winst te maken.

Meer lezen

Rentetarieven (definitie)

Het bedrag dat een uitlener aan een lener in rekening brengt voor het lenen van een bezit, wordt gewoonlijk voorgesteld als percentage van het geleende bedrag. Dat percentage refereert gewoonlijk aan het bedrag dat elk jaar wordt betaald (bekend als annual percentage rate of APR), maar kan worden gebruikt om betalingen op een min of meer regelmatige basis mee aan te duiden.

Meer lezen

Reserves (definitie)

Reserves heeft een specifieke betekenis op het platform van IG. Hier definiëren wij reserves en leggen wij uit wat dit betekent als u bij IG handelt.

Meer lezen

Reële waarde (definitie)

Reële waarde heeft twee betekenissen voor beleggers.

Meer lezen

Risico (definitie)

Binnen het beleggen zijn risico's de manieren waarop een belegging een negatief resultaat kan opleveren.

Meer lezen

Risicomanagement (definitie)

Bij risicomanagement wordt geprobeerd potentiële risico's in uw beleggingsportefeuille te identificeren en worden maatregelen getroffen om deze te beperken.

Meer lezen

RNS definitie

De RNS publiceert bedrijfsresultaten, uitgiften van aandelen en alle veranderingen in de raad van bestuur van een bedrijf. Deze zaken kunnen van invloed zijn op de koers en prestaties van het aandeel op de aandelenmarkt. De RNS doet honderdduizenden mededelingen per jaar. In feite is de meeste regelgevende en prijsgevoelige informatie over Britse bedrijven afkomstig van de RNS.

Meer lezen

ROCE definitie

ROCE (return on capital employed ofwel winst op geïnvesteerd vermogen) is een rentabiliteitsratio voor de lange termijn waarmee gemeten wordt hoe effectief een bedrijf zijn kapitaal benut.

Meer lezen

Rollover definitie

Een rollover is het proces waarbij een positie na de afloopdatum wordt opengehouden. Rollover is een veelgebruikte term in forex, waar het wordt gebruikt om aan te geven welke rente mogelijk kan worden verdiend of moet worden betaald wanneer een positie van de ene op de andere dag wordt vastgehouden.

Meer lezen

RSI (definitie)

RSI heeft een specifieke betekenis op het platform van IG. Hier definiëren wij RSI en leggen wij uit wat dit betekent als u bij IG handelt.

Meer lezen

Scalpen (definitie)

Binnen het beleggen wordt met scalpen het snel openen en sluiten van een positie bedoeld, met het doel om te kunnen profiteren van kleine koersbewegingen.

Meer lezen

SEC (definitie)

SEC staat voor de Securities and Exchange Commission van de Verenigde Staten. Dit is een overheidsinstelling die als doel heeft markten te reguleren en beleggers te beschermen (in de Verenigde Staten). Verder overziet het fusies en acquisities.

Meer lezen

Sectoren (definitie)

Sectoren hebben een specifieke betekenis met betrekking tot het platform van IG. Hier volgt een algemene definitie van sectoren en leggen we uit wat het voor u inhoudt als u belegt met IG.

Meer lezen

SETS (definitie)

SETS staat voor Stock Exchange Electronic Trading Service, het digitale orderboek van de London Stock Exchange.

Meer lezen

Short (definitie)

Short heeft een specifieke betekenis op het platform van IG. Hier definiëren wij short en leggen wij uit wat dit betekent als u bij IG handelt.

Meer lezen

Short gaan definitie

Short gaan is het verkopen van een bezit waarvan u thans niet de eigenaar bent, in de hoop dat de waarde ervan zal dalen en u de positie met winst kunt sluiten.

Meer lezen

Slippage definitie

Als de prijs waartegen uw order is uitgevoerd niet overeenkomt met de prijs die was aangevraagd, is er sprake van slippage.

Meer lezen

Slotkoers (definitie)

De slotkoers van een markt is het laatste niveau waarop de markt werd verhandeld op een willekeurige dag. Deze koers wordt vaak vastgesteld met behulp van een veiling.

Meer lezen

Smart order router definitie

Een smart order router (SOR) is een geautomatiseerd proces dat voor online beleggen wordt gebruikt. Dit proces volgt bepaalde regels die liquiditeit opzoeken en beoordelen.

Meer lezen

SNB (definitie)

SNB staat voor Swiss National Bank, de centrale bank van Zwitserland.

Meer lezen

Spotprijs (definitie)

Spot heeft een specifieke betekenis op het platform van IG. Hier definiëren wij spot en leggen wij uit wat dit betekent als u bij IG handelt.

Meer lezen

Spread definitie

In trading is de spread het verschil tussen de koopprijs (vraagprijs) en verkoopprijs (biedprijs) die voor een bepaalde waarde worden afgegeven. De spread is onlosmakelijk verbonden met CFD-handel, omdat de prijs van een CFD aan de hand van de spread wordt bepaald.

Meer lezen

Steunniveau (definitie)

Een steunniveau is de prijs waar een bezit moeilijk onder kan komen, aangezien beleggers graag op dat prijsniveau willen kopen.

Meer lezen

Stoporder definitie

Een stoporder is een instructie voor uw broker om een transactie uit te voeren als de marktprijs een bepaald niveau passeert dat minder gunstig is dan de huidige marktprijs.

Meer lezen

Stortingsmarge definitie

De stortingsmarge is een bedrag dat de trader moet inleggen om een hefboompositie te openen. Het wordt ook wel de 'initiële marge' of simpelweg 'storting' genoemd.

Meer lezen

Straddle (definitie)

Een straddle is een strategie voor het handelen in opties* die het voor beleggers mogelijk maakt om te speculeren of een markt volatiel wordt of niet zonder dat er een specifieke prijsbeweging hoeft te worden voorspeld. Bij straddles is er sprake van gelijktijdige koop of verkoop van call- en putopties met overeenkomende strike-prijzen en vervaldata.

Meer lezen

Strike (definitie)

Bij het handelen in opties is de strike de prijs waarvoor een contract kan worden aanbesteed en de prijs waarvoor het onderliggende bezit wordt ver- of gekocht. Dit wordt ook wel de strike-prijs genoemd.

Meer lezen

Technische analyse definitie

Technische analyse is een manier om prijsbewegingen op de financiële markten te bestuderen en te voorspellen met behulp van koersgrafieken en marktstatistieken uit het verleden.

Meer lezen

Termijncontract definitie

Een termijncontract is een overeenkomst tussen twee partijen om activa te kopen of verkopen tegen een specifieke prijs op een vooraf afgesproken vervaldatum.

Meer lezen

Tom-next definitie

Tom-next staat voor 'tomorrow-next-day', dit is een forextransactie op korte termijn die traders in de gelegenheid stelt om tegelijkertijd valuta te kopen en te verkopen over twee verschillende werkdagen: morgen en de dag daarop.

Meer lezen

Trailing stoporder definitie

Een trailing stoporder is een type stop-loss dat automatisch de positieve marktbewegingen volgt van een bezit waarin u belegt. Als uw positie zich eerst gunstig beweegt maar vervolgens weer van richting verandert, kunt u met een trailing stop uw winst vastzetten en de positie sluiten.

Meer lezen

Trailingstap definitie

Een trailingstap is een maatstaf voor koersbewegingen en een kernonderdeel van een trailing stoporder. Een trailing stop is een bepaald type stop-loss waarbij uw positie meebeweegt als u winst maakt en sluit als de markt zich tegen u keert.

Meer lezen

Trend (definitie)

Als een markt duidelijk en aanhoudend omhoog of omlaag beweegt, wordt dit een trend genoemd. De vaststelling van het begin en einde van een trend is een essentieel onderdeel van marktanalyse. Trends kunnen van toepassing zijn op individueel bezit, sectoren en zelfs rentetarieven en obligatieopbrengsten.

Meer lezen

Trending aandelen (definitie)

Trending aandelen hebben een specifieke betekenis op het platform van IG. Hier definiëren wij trending aandelen en leggen wij uit wat dit betekent als u bij IG handelt.

Meer lezen

Uitvoering (definitie)

Bij handelen betekent uitvoering de voltooiing van een koop- of verkooporder van een belegger. Deze wordt uitgevoerd door een broker.

Meer lezen

Value at risk (VaR) definitie

Value at risk is een methode waarmee het financiële risico voor een bedrijf, portefeuille of open positie wordt gepeild gedurende een bepaalde periode.

Meer lezen

Valutakoppeling (definitie)

Een valutakoppeling is een overheidsbeleid waarmee de wisselkoers van haar valuta wordt gekoppeld aan die van een andere valuta, of soms aan de goudprijs. Het kan soms ook vaste wisselkoers of pegging worden genoemd.

Meer lezen

Variabele kosten definitie

Variabele kosten zijn zakelijke kosten, die onderhevig zijn aan verandering wanneer de verkoopvolumes veranderen. Dat betekent dat variabele kosten kunnen stijgen of dalen, afhankelijk van de huidige output van een bedrijf.

Meer lezen

Vaste activa definitie

Vaste activa zijn de langetermijninvesteringen van een bedrijf waarvan de volledige waarde niet wordt gerealiseerd tijdens het boekjaar. Hieronder kunnen ook zaken worden verstaan die geen inherente waarde hebben (zoals immateriële activa) of activa zonder vaste levensduur, zoals vastgoed of grond.

Meer lezen

Vaste kosten (definitie)

Vaste kosten zijn de kosten die een bedrijf maakt en die niet variëren met de omvang van de productie. Het betreft één van de twee hoofdtypen kosten die betrekking hebben op de balans van een bedrijf: het andere type zijn variabele kosten.

Meer lezen

Veiling definitie

Een veiling is een omgeving waarin ruimte is voor concurrentie tussen kopers en verkopers. In een veiling geven kopers aan wat de maximale prijs is die ze voor bepaalde activa willen betalen, terwijl de verkopers laten weten wat de minimale prijs is die ze kunnen accepteren.

Meer lezen

Verhoudingspread (definitie)

Een verhoudingspread is een strategie die wordt gebruikt binnen de optiehandel, waarbij een belegger een ongelijk aantal koop- en verkoop optieposities op een enkele onderliggende waarde tegelijkertijd aanhoudt.

Meer lezen

Vermogenswinstbelasting (definitie)

Vermogenswinstbelasting (of CGT) is de belasting die door de overheid wordt geheven over de winsten die worden gemaakt op de verkoop van financiële waarden. CGT-voorschriften en -niveaus variëren per land.

Meer lezen

Vervaldatum (definitie)

Vervaldatum heeft een specifieke definitie op het platform van IG. Hier definiëren wij vervaldatum en leggen wij uit wat dit betekent als u bij IG handelt.

Meer lezen

VIX (definitie)

VIX* heeft een specifieke betekenis op het platform van IG. Hier definiëren wij VIX en leggen wij uit wat dit betekent als u bij IG handelt.

Meer lezen

Volatiliteit definitie

Volatiliteit is de statistische meting van de waarde die een bezit verandert gedurende een bepaalde periode. Het is een populaire manier geworden om te beoordelen hoe risicovol een bezit is geworden.

Meer lezen

Volmacht (definitie)

Met volmacht geeft u een ander de mogelijkheid om namens u te handelen. In de beleggingswereld betekent dit dat deze persoon toegang heeft tot uw handelsrekeningen.

Meer lezen

Volume definitie

Volume is een maat van hoeveelheid. In de financiële wereld betekent volume de hoeveelheid van een bepaald bezit die in een bepaalde tijdspanne wordt verhandeld.

Meer lezen

Voortschrijdend gemiddelde definitie

Het voortschrijdend gemiddelde is een technische indicator die prijspunten van een instrument over een opgegeven tijdsduur bij elkaar neemt en deelt door het aantal punten, zodat een enkele trendlijn ontstaat.

Meer lezen

Vraagprijs definitie

De vraagprijs is de prijs waarvoor een belegger een onderliggende waarde van een broker of market maker koopt. Andere namen voor vraagprijs zijn koopprijs of laatprijs. Vanuit het perspectief van de market maker is de vraagprijs de prijs waarvoor hij de onderliggende waarde wil verkopen.

Meer lezen

VWAP definitie

VWAP is een afkorting van volume-weighted average price, oftewel volumegewogen gemiddelde prijs.

Meer lezen

Waardevermindering (definitie)

Waardevermindering is de term die wordt gegeven aan de waardeafname van een bezit, hetzij als gevolg van marktomstandigheden of als gevolg van andere factoren zoals slijtage. Het is het tegenovergestelde van waardevermeerdering.

Meer lezen

Weerstandsniveau definitie

Het weerstandsniveau is het prijsniveau waarop een opwaartse prijsbeweging wordt belemmerd door een neiging van de markt om te verkopen.

Meer lezen

West Texas Intermediate (WTI) definitie

West Texas Intermediate (WTI) is een mix van meerdere typen lichte ruwe olie uit de Verenigde Staten. Deze olie wordt gewonnen en verwerkt in het land zelf. Raffinage vindt hoofdzakelijk plaats in het Midden-Westen en aan de Golf van Mexico. WTI wordt vooral gebruikt als benchmark (maatstaf) op de Amerikaanse oliemarkt.

Meer lezen

Winst per aandeel definitie

De winst per aandeel (WPA) is een belangrijk cijfer voor de resultaten van een bedrijf. Het cijfer wordt berekend door de totale winst die in een bepaalde periode wordt geboekt, te delen door het aantal aandelen in de onderneming dat aan de beurs is genoteerd.

Meer lezen

Winst- en verliesrekening definitie

Een winst- en verliesrekening (W&V-rekening) is een financieel overzicht van de inkomsten, uitgaven en winst van een bedrijf. Ze geeft investeerders en andere geïnteresseerde partijen inzicht in hoe een bedrijf functioneert en of het in staat is om winst op te leveren.

Meer lezen

Zwevende wisselkoers definitie

Een zwevende wisselkoers houdt in dat de koers van de valuta die eraan verbonden is, tot stand komt op basis van vraag en aanbod ten opzichte van andere valuta’s. Een zwevende wisselkoers is anders dan een vaste wisselkoers, waarbij alleen de overheid van de valuta de koers ervan bepaalt.

Meer lezen

Help & Support

Vind het antwoord op uw vraag over uw rekening of onze diensten.

Vind uw antwoord

Of stel uw vraag over het openen van een rekening door te bellen naar +31 20 794 6610 of te e-mailen naar info.nl@ig.com.

Volg onze gratis, interactieve cursus

Lees meer over de voordelen van het handelen in CFD's - en leer hoe u aan de slag kunt gaan - met de online cursus van IG Academy.