Intrinsieke waarde (definitie)

A - B - C - D - E - F - G - H - I - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W

Alle handelstermen bekijken

Bij het investeren kan intrinsieke waarde twee verschillende betekenissen hebben. Ten eerste is het bij opties het verschil tussen de prijs van de onderliggende waarde en de strike-prijs van de optie. Ten tweede kan het refereren aan de ‘werkelijke’ waarde van een bedrijf, zoals gezien door een belegger.

Bij opties

Bij opties varieert de manier om de intrinsieke waarde te berekenen naar gelang de verschillende typen opties. Bij call-opties is het de prijs van de onderliggende waarde minus de strike-prijs. Bij put-opties is het de strike-prijs minus de prijs van de onderliggende waarde.

Intrinsieke waarde refereert alleen aan opties die in the money zijn, en kan niet negatief zijn aangezien een negatieve intrinsieke waarde aanduidt de optie ofwel at the money of out of the money is.

Bij aandelen

Verschillende beleggers hebben verschillende opvattingen over de intrinsieke waarde van een aandeel, waarbij sommigen meer belang aan stevige grondslagen hechten en anderen naar de groeipotentie of de marktomstandigheden kijken.

Dit betekent dat de marktwaarde van een aandeel aanzienlijk kan verschillen van de intrinsieke waarde zoals die wordt gezien door een belegger. Op dit punt kan de belegger ervoor kiezen om het aandeel te kopen of te verkopen als hij of zij denkt dat er een verschil bestaat tussen de huidige prijs en de feitelijke waarde van het aandeel. In dit geval is de intrinsieke waarde gelijk aan de reële waarde.

Meer over aandelen

Bekijk hier de grondslagen voor verschillende aandelen en bereken de intrinsieke waarde.

Contact

Ons professionele team staat voor u klaar:

zo. 9:00 uur - vrij. 23:00 uur

zaterdag: 10:00 - 18:00 uur

Meer weten over IG? 

020-794 6610

Einfo.nl@ig.com

Voor clienten:

0800-295 0001

Eklantenservice.nl@ig.com