Nettoverandering (definitie)

A - B - C - D - E - F - G - H - I - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W

Alle handelstermen bekijken

Nettoverandering is het verschil tussen de slotkoersen van een markt op de ene dag en op de volgende dag. Het is een algemeen gebruikte methode om de prijsbewegingen van aandelen en fondsen mee aan te geven.

Nettoverandering kan worden weergegeven als een positief of een negatief getal, of heel zelden als nul, afhankelijk van de richting van de prijsbeweging. Het effect van een dividendbetaling of aandelensplitsing wordt niet meegenomen in een nettoverandering.

Het berekenen van nettoverandering is eenvoudig. U neemt de slotkoers van de huidige dag en vergelijkt die met de slotkoers van de voorgaande dag voor een bepaalde markt. Als Royal Dutch Shell vandaag op € 27,06 sluit, nadat het de voorgaande dag op € 26,60 is gesloten, is de nettoverandering €0,46.

Contact

Ons professionele team staat voor u klaar:

zo. 9:00 uur - vrij. 23:00 uur

zaterdag: 10:00 - 18:00 uur

Meer weten over IG? 

020-794 6610

Einfo.nl@ig.com

Voor clienten:

0800-295 0001

Eklantenservice.nl@ig.com