Passiva (definitie)

A - B - C - D - E - F - G - H - I - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W

Alle handelstermen bekijken

De passiva van een bedrijf zijn de schulden en verplichtingen die op de balans worden weergegeven. Ze zijn het tegenovergestelde van activa of bezit.

Passiva worden in mindering gebracht op de totale waarde van een bedrijf, aangezien ze schulden vertegenwoordigen die mettertijd betaald moeten worden. De vorm van de schuld kan variëren, maar kan bestaan uit bedrijfsuitgaven, leningen, onverdiende opbrengsten of wettelijke verplichtingen.

Er zijn twee hoofdtypen passiva die op de balans staan:

  1. Kortlopende schulden, die binnen een jaar afbetaald moeten zijn
  2. Langlopende schulden, die na meer dan een jaar afbetaald kunnen worden

Meer over aandelen

Passiva vertegenwoordigen het toekomstige verlies van bezit, en zijn als zodanig een belangrijke manier om de liquiditeit van een bedrijf te analyseren. Bekijk hier de grondslagen van verscheidene aandelen.

Contact

Ons professionele team staat voor u klaar:

zo. 9:00 uur - vrij. 23:00 uur

zaterdag: 10:00 - 18:00 uur

Meer weten over IG? 

020-794 6610

Einfo.nl@ig.com

Voor clienten:

0800-295 0001

Eklantenservice.nl@ig.com