ROCE (definitie)

A - B - C - D - E - F - G - H - I - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W

Alle handelstermen bekijken

ROCE staat voor Return On Capital Employed: dit is een verhouding die meet hoe effectief een bedrijf zijn kapitaal gebruikt.

ROCE wordt berekend door de inkomsten van een bedrijf voor aftrek van rente en belastingen (EBIT) te delen door het geïnvesteerde vermogen. Bij een ROCE-berekening verwijst geïnvesteerd vermogen naar het totale bezit van het bedrijf zonder alle passiva.

Door ROCE te gebruiken, krijgen beleggers en analisten beter inzicht in hoe efficiënt een bedrijf zijn kapitaal gebruikt. Twee bedrijven met gelijke inkomsten en winstmarges kunnen een totaal verschillend rendement op het geïnvesteerde vermogen hebben, wat betekent dat, hoewel deze aanvankelijk hetzelfde lijken, het ene bedrijf veel beter is in kapitaalbesteding dan het andere.

Analisten kunnen ROCE gebruiken als prestatietrendanalyse van een bedrijf. In de meeste gevallen impliceert een toename van de ROCE-verhouding verbeterde winstgevendheid op de lange termijn.

Contact

Ons professionele team staat voor u klaar:

zo. 9:00 uur - vrij. 23:00 uur

zaterdag: 10:00 - 18:00 uur

Meer weten over IG? 

020-794 6610

Einfo.nl@ig.com

Voor clienten:

0800-295 0001

Eklantenservice.nl@ig.com