Direct naar de inhoud

CFD’s en turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 74% en 72% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD’s en turbo's met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe CFD’s en turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren. Derivatenhandel kent een hoog risico op snel verlies. CFD’s en turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 74% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD’s met deze aanbieder. 72% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in turbo’s met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe CFD’s en turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren. Opties zijn complexe financiële instrumenten. Uw vermogen loopt risico.

Vaste activa definitie

Wat zijn vaste activa?

Vaste activa zijn de langetermijninvesteringen van een bedrijf waarvan de volledige waarde niet wordt gerealiseerd tijdens het boekjaar. Hieronder kunnen ook zaken worden verstaan die geen inherente waarde hebben (zoals immateriële activa) of activa zonder vaste levensduur, zoals vastgoed of grond.

Vaste activa worden in de boekhouding niet als lasten opgenomen, maar geactiveerd. Dat wil zeggen dat de kosten van een activum worden uitgesmeerd over de verwachte levensduur ervan. De kosten worden dus niet als één post genoteerd onder het jaar waarin het bedrijf het activum heeft gekocht. Waar het immateriële activa betreft, worden deze geamortiseerd. Bij materiële activa spreekt men van afschrijving.

Bekijk ons gedeelte met marktgegevens

Met behulp van onze real-time grafieken ziet u de koersbewegingen van diverse waarden.

Vaste activa vs. vlottende activa

In tegenstelling tot vaste activa worden vlottende activa algemeen beschouwd als kortetermijninvesteringen. Onder de vlottende activa van een bedrijf vallen bijvoorbeeld vorderingen, de voorraden en alle vooruitbetaalde kosten. Hieronder volgt een korte toelichting bij deze termen.

  • Vorderingen: het geld dat een bedrijf tegoed heeft van zijn klanten (debiteuren)
  • Voorraad: de goederen die een bedrijf te koop heeft
  • Vooruitbetaalde kosten: alle kosten die een bedrijf vooraf betaalt, waaronder verzekeringen, administratiekosten en huur

Hoe worden vaste activa ingedeeld?

De balans van een bedrijf wordt in categorieën onderverdeeld op basis van de soorten activa. Meestal worden vaste activa onder de langetermijninvesteringen, materiële activa (zoals vastgoed, fabrieken en materieel) of immateriële activa (zoals patenten en handelsmerken) geplaatst. Ze kunnen echter ook een aparte categorie vormen.

Alleen investeringen waarvan verwacht wordt dat ze niet binnen 12 maanden winst opleveren of liquide middelen genereren, vallen onder vaste activa.

Voorbeeld van een vast activum

Laten we een fabrikant van mobiele telefoons als voorbeeld nemen. Stel dat deze firma een machine nodig heeft voor de productie van telefoons en deze aanschaft voor €2 miljoen. De verwachte levensduur is tien jaar. Het bedrijf denkt de machine aan het eind van deze periode nog voor €200.000 te kunnen verkopen.

In dit scenario komt de jaarlijkse afschrijving voor de machine daarmee uit op €180.000. Dit is te berekenen door de waarde aan het eind van de looptijd af te trekken van de oorspronkelijke waarde (€2.000.000 - €200.000) en vervolgens de uitkomst door de levensduur van het activum te delen (€1.800.000 / 10). Zodra de machine geen nut meer heeft voor het bedrijf, wordt de restwaarde van €200.000 als eenmalige post geboekt.

Meer weten over handelen

Ontdek hoe u kunt handelen met IG Academy met behulp van onze reeks
interactieve cursussen, webinars en seminars.

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - Z

Alle handelstermen bekijken

Help & Support

Vind het antwoord op uw vraag over uw rekening of onze diensten.

Vind uw antwoord

Of stel uw vraag over het openen van een rekening door te bellen naar +31 20 794 6610 of te e-mailen naar info.nl@ig.com.

Klantenservice Openingstijden voor Nederlands: maandag t/m vrijdag 08:00-17:00