Vaste activa (definitie)

A - B - C - D - E - F - G - H - I - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W

Alle handelstermen bekijken

Vaste activa zijn het fysieke bezit dat in het register en balans van een bedrijf is opgenomen. Deze bestaat uit onder andere machines, kantooruitrusting en gebouwen die door een bedrijf worden gebruikt (vast kapitaal) en de materialen die worden gebruikt bij productvervaardiging (vlottende activa).

Vaste activa zijn het tegenovergestelde van immateriële activa: de niet-fysieke activa op de balans van een bedrijf, zoals intellectueel eigendom en licenties.

De verschillende soorten vaste activa worden boekhoudkundig anders verwerkt. Huidig bezit wordt op de korte termijn vaak omgezet in contant geld en wordt in een inkomstenverslag dan opgenomen als inkomsten. Veel vast bezit is onderhevig aan waardevermindering en de kosten ervan worden dan ook over de gebruiksjaren verdeeld.

Contact

Ons professionele team staat voor u klaar:

zo. 9:00 uur - vrij. 23:00 uur

zaterdag: 10:00 - 18:00 uur

Meer weten over IG? 

020-794 6610

Einfo.nl@ig.com

Voor clienten:

0800-295 0001

Eklantenservice.nl@ig.com