Direct naar de inhoud

CFD’s en turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 72% en 72% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD’s en turbo's met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe CFD’s en turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren. Derivatenhandel kent een hoog risico op snel verlies. CFD’s en turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 72% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD’s met deze aanbieder. 72% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in turbo’s met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe CFD’s en turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren. Opties zijn complexe financiële instrumenten. Uw vermogen loopt risico.

Boekwaarde definitie

Wat is boekwaarde?

De term boekwaarde, of nettoboekwaarde, wordt gebruikt om te beschrijven hoeveel een bedrijf of bezit waard is op basis van de eigen financiën. Voor bedrijven is dit de totale waarde van de vaste activa minus de passiva. Voor activa is dit de hoeveelheid die is betaald voor het bezit minus de waardevermindering (oftewel de devaluatie van activa als gevolg van marktomstandigheden).

Business book value calculation
Asset book value calculation

Verschil tussen boekwaarde en marktwaarde

Waar de boekwaarde weergeeft wat een bedrijf waard is op basis van de eigen financiën (de boeken), geeft de marktwaarde weer wat een bedrijf waard is volgens de financiële markten. Dit staat ook wel bekend als de beurswaarde. De marktwaarde wordt berekend door de huidige marktprijs per aandeel te vermenigvuldigen met het totale aantal uitstaande aandelen.

Leer aandelen traden

Ga long of short op meer dan 16.000 internationale aandelen met CFD's.

Voorbeeld van boekwaarde

De boekwaarde van een bedrijf berekent u door de totale waarde van de vaste activa te nemen en hier de passiva vanaf te trekken. Bedrijf A heeft bijvoorbeeld €320 miljoen aan activa en €190 miljoen aan passiva. In dit geval is de boekwaarde van het bedrijf €130 miljoen (€320 miljoen − €190 miljoen).

Om de boekwaarde per aandeel in het bedrijf te bepalen, deelt u de boekwaarde door het aantal aandelen dat in omloop is. Bijvoorbeeld: €130 miljoen gedeeld door 500.000 aandelen = €260.

Hoe wordt de boekwaarde gebruikt door beleggers en investeerders?

Beleggers en investeerders gebruiken de boekwaarde om verschillende bedrijven met elkaar te vergelijken en om ondergewaardeerde of overgewaardeerde aandelen te vinden. Dit wordt gedaan aan de hand van de verhouding tussen koers en boekwaarde (K/B), waarbij de huidige marktprijs van het bedrijf wordt afgezet tegen de boekwaarde.

De K/B-ratio berekent u simpelweg door de marktprijs per aandeel te delen door de boekwaarde per aandeel. Aandelen worden als ondergewaardeerd beschouwd als de K/B-ratio lager ligt dan één, en overgewaardeerd als deze aanzienlijk hoger is dan één.

Voor- en nadelen van boekwaarde

Voordelen van boekwaarde

Het berekenen van de boekwaarde kan inzicht geven in de waarde van een bedrijf of activa op basis van gegevens, in plaats van op speculatie of meningen. Om die reden wordt het gezien als een relatief nauwkeurige indicatie van de waarde. Dit houdt in dat het van pas kan komen als u kennis wilt opdoen over een bedrijf of als u aandelen tegen een eerlijke prijs wilt vinden.

Nadelen van boekwaarde

De boekwaarde is op zichzelf geen definitieve maatstaf voor de waarde. Dit komt doordat de boekwaarde geen goede indicatie geeft van de waarde van immateriële activa, zoals intellectuele eigendomsrechten. Bedrijven die software ontwikkelen kunnen bijvoorbeeld in staat zijn om producten tegen relatief lage kosten te ontwikkelen. Hierdoor geeft de balans mogelijk niet de werkelijke waarde van de activa weer. Zo kan het voorkomen dat de aandelen van een bedrijf ver boven hun boekwaarde worden verhandeld, maar toch niet als overgewaardeerd moeten worden beschouwd.

De boekwaarde moet dan ook worden gebruikt als vergelijkingsmiddel (om activa en bedrijven onderling te vergelijken).

Meer weten over handelen

Ontdek hoe u kunt handelen met IG Academy met behulp van onze reeks
interactieve cursussen, webinars en seminars.

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - Z

Alle handelstermen bekijken

Help & Support

Vind het antwoord op uw vraag over uw rekening of onze diensten.

Vind uw antwoord

Of stel uw vraag over het openen van een rekening door te bellen naar +31 20 794 6610 of te e-mailen naar info.nl@ig.com.

Klantenservice Openingstijden voor Nederlands: maandag t/m vrijdag 08:00-17:00